Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'

Naam archiefvormer Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'
Naam, varianten LSP; De Vrijheidsbond
Periode van bestaan 1921 - 1946
Organisatie en inrichting

De LSP ontstond in 1921 uit een fusie van de Liberale Unie (LU), de Bond van Vrije Liberalen (BVL) en enkele kleinere liberale partijen. Tot 1938 stond de partij bekend als De Vrijheidsbond, daarna werd daaraan 'Liberale Staatspartij' toegevoegd. In 1946 ging de partij op in de Partij van de Vrijheid (PVDV).

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het archief van de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond', 1918-1946, is als gedeponeerd archief opgenomen in de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Blijkens de plaatsingslijst bevat dit archief echter geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Wel aanwezig zijn notulen en correspondentie van de centrale organen van de partij (beide incompleet).

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het archief van de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond', 1918-1946, is als gedeponeerd archief opgenomen in de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Blijkens de plaatsingslijst bevat dit archief echter geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Wel aanwezig zijn notulen en correspondentie van de centrale organen van de partij (beide incompleet).