Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Partij van de Vrijheid

Naam archiefvormer Partij van de Vrijheid
Naam, varianten PVDV
Periode van bestaan 1946-1948
Organisatie en inrichting

De Partij van de Vrijheid ontstond in 1946 als voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP 'De Vrijheidsbond'). In 1948 ging zij met een aantal uitgetreden leden van de Partij van de Arbeid (PVDA) op in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het archief van de Partij van de Vrijheid (1946-1948) is als gedeponeerd archief opgenomen in het 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Het archief bevat blijkens de plaatsingslijst enkele inventarisnummers die mogelijk relevant materiaal konden bevatten. Dat bleek bij inzage niet het geval te zijn. Het gaat hier in het bijzonder om inv. nr. 247 (Stukken betreffende de Indische Commissie van de PvdV, subcommissie van de Commissie van Advies inzake de partiële Grondwetsherziening 1948, 1947), dat echter overwegend afschriften van stukken bevat betreffende de Tweede Ministersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie en enkele knipsels, maar geen materiaal met betrekking tot de genoemde Commissie van Advies inzake de partiële grondwetsherziening. Ook de inventarisnummers 239 en 253 (buitenlands beleid) bevatten geen relevant materiaal. Mogelijk van belang kunnen zijn de notulen en correspondentie van hoofdbestuur en partijraad; deze zijn niet nader ingezien.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het archief van de Partij van de Vrijheid (1946-1948) is als gedeponeerd archief opgenomen in het 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers' (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Het archief bevat blijkens de plaatsingslijst enkele inventarisnummers die mogelijk relevant materiaal konden bevatten. Dat bleek bij inzage niet het geval te zijn. Het gaat hier in het bijzonder om inv. nr. 247 (Stukken betreffende de Indische Commissie van de PvdV, subcommissie van de Commissie van Advies inzake de partiële Grondwetsherziening 1948, 1947), dat echter overwegend afschriften van stukken bevat betreffende de Tweede Ministersconferentie van de Nederlands-Indonesische Unie en enkele knipsels, maar geen materiaal met betrekking tot de genoemde Commissie van Advies inzake de partiële grondwetsherziening. Ook de inventarisnummers 239 en 253 (buitenlands beleid) bevatten geen relevant materiaal. Mogelijk van belang kunnen zijn de notulen en correspondentie van hoofdbestuur en partijraad; deze zijn niet nader ingezien.