Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs

Naam archiefvormer Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
Naam, varianten Roomsch-Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding; CBKO
Periode van bestaan 1920-1990
Organisatie en inrichting

Interdiocesaan bureau onder toezicht van het Nederlands episcopaat, dat rechtstreeks de directeur benoemde (vanaf 1966 als centraal advies- en coördinatieorgaan verbonden aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad).

Taak, activiteiten

Centrale leiding en sturing van het katholieke onderwijs op lager en middelbaar niveau; verstrekken van advies en voorlichting.

Literatuur

L.A. Struik, Van Willem I tot paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs (Oegstgeest 1998).

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (1920-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) elektronische plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. 3818. Stukken betreffende de wijziging van artikelen in de Grondwet, handelend over het onderwijs, 1950-1954.

Stukken uit de jaren 1950-1951 over eventuele wijziging van het Grondwetsartikel met betrekking tot het onderwijs, onder meer nota's en concept-artikelen. Stukken betreffende de consultatie van het Centraal Bureau door C. Romme als lid van de commissie-Van Schaik: vertrouwelijke correspondentie, concept-artikelen en bijbehorende documenten, 1953. Stukken betreffende de voorbereiding van de reactie van de Onderwijsraad bij de minister op de voorstellen van de commissie-Van Schaik ten aanzien van het onderwijs, april 1954. NB. De omslag bevat ook enkele (gedrukte) stukken uit de jaren 1961-1969 en 1977.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (1920-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Naam archiefcollectie Archief van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) elektronische plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. 3818. Stukken betreffende de wijziging van artikelen in de Grondwet, handelend over het onderwijs, 1950-1954.

Stukken uit de jaren 1950-1951 over eventuele wijziging van het Grondwetsartikel met betrekking tot het onderwijs, onder meer nota's en concept-artikelen. Stukken betreffende de consultatie van het Centraal Bureau door C. Romme als lid van de commissie-Van Schaik: vertrouwelijke correspondentie, concept-artikelen en bijbehorende documenten, 1953. Stukken betreffende de voorbereiding van de reactie van de Onderwijsraad bij de minister op de voorstellen van de commissie-Van Schaik ten aanzien van het onderwijs, april 1954. NB. De omslag bevat ook enkele (gedrukte) stukken uit de jaren 1961-1969 en 1977.