Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Stichting Wetenschappelijk Bureau D66

Naam archiefvormer Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Naam, varianten SWB D66; Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66
Periode van bestaan 1974-heden
Organisatie en inrichting

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 werd op 8 maart 1974 officieel opgericht (inmiddels is de naam veranderd in: Stichting Kenniscentrum D66).

Taak, activiteiten

Advisering van D66.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) voorlopige plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv.nrs. 165-167, 312-313, 405. Werkgroep Parlement en democratie, 1979-1982.

Fragmentarische dossiers met convocaties, correspondentie, notulen, ontwerpen en documentatie van de werkgroep. Deze betreffen overwegend de voorbereiding van verkiezings- en beleidsprogramma's, maar bevatten ook verzoeken om advies ten aanzien van de Kamerbehandeling van wetsontwerpen tot herziening van de grondwet. Zie hiervoor specifiek de inv. nrs. 313 (1979) en 166 (1980).

 

inv. nr. 412-418. Werkgroep Staatsrecht en binnenlandse zaken, 1976-1987.

Fragmentarische dossiers met convocaties, correspondentie, notulen, ontwerpen en documentatie van de werkgroep. Alleen nr. 418 (1976-1980) bevat verzoeken om advies aan de Kamerfractie betreffende de grondwetsherziening op de agenda. De adviezen zelf werden niet aangetroffen.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen ()
  
Naam archiefcollectie Archief Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) voorlopige plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv.nrs. 165-167, 312-313, 405. Werkgroep Parlement en democratie, 1979-1982.

Fragmentarische dossiers met convocaties, correspondentie, notulen, ontwerpen en documentatie van de werkgroep. Deze betreffen overwegend de voorbereiding van verkiezings- en beleidsprogramma's, maar bevatten ook verzoeken om advies ten aanzien van de Kamerbehandeling van wetsontwerpen tot herziening van de grondwet. Zie hiervoor specifiek de inv. nrs. 313 (1979) en 166 (1980).

 

inv. nr. 412-418. Werkgroep Staatsrecht en binnenlandse zaken, 1976-1987.

Fragmentarische dossiers met convocaties, correspondentie, notulen, ontwerpen en documentatie van de werkgroep. Alleen nr. 418 (1976-1980) bevat verzoeken om advies aan de Kamerfractie betreffende de grondwetsherziening op de agenda. De adviezen zelf werden niet aangetroffen.