Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Liberale Unie

Naam archiefvormer Liberale Unie
Naam, varianten LU
Periode van bestaan 1885-1921
Organisatie en inrichting

De LU werd in 1885 opgericht als - zeer los georganiseerde - federatie van liberale kiesverenigingen. In 1894 scheidden zich hiervan de conservatievere vrij-liberalen af, in 1901 deden de progressieve liberalen hetzelfde en vormden de Vrijzinnig-Democratische Bond. De Liberale Unie streefde onder andere de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en van de evenredige vertegenwoordiging na. In 1921 ging de Liberale Unie op in "De Vrijheidsbond".

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het archief van de Liberale Unie (1890-1937) is als gedeponeerd archief opgenomen in de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers', 1918-1946 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Blijkens de plaatsinglijst gaat het om slechts 4 inventarisnummers, waarin geen stukken aanwezig zijn die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het archief van de Liberale Unie (1890-1937) is als gedeponeerd archief opgenomen in de collectie 'Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers', 1918-1946 (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022). Blijkens de plaatsinglijst gaat het om slechts 4 inventarisnummers, waarin geen stukken aanwezig zijn die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen.