Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Raad voor de jeugdvorming

Naam archiefvormer Raad voor de jeugdvorming
Naam, varianten
Periode van bestaan 1954-1979
Organisatie en inrichting

De Raad voor de Jeugdvorming was bij oprichting in 1954 een adviesorgaan van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Vanaf 1965 viel het taakgebied jeugdvorming onder het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. In 1979 werd de raad opgeheven; tegelijk werd een nieuwe raad ingesteld die zich richtte op jeugdbeleid in het algemeen.

Taak, activiteiten

De raad adviseerde de minister 'bij de vervulling van de taak van de overheid met betrekking tot de vorming van de jeugd buiten schoolverband', aldus de instellingswet.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad voor de jeugdvorming (1954-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.27.04)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de Raad voor de jeugdvorming en de daaronder ressorterende commissies en werkgroepen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 159. Advisering van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake herziening van de Grondwet, 1966-1969.

Dossier betreffende een commissie ad hoc voor de Grondwetsherziening, ingesteld door de Raad voor de Jeugdvorming. Deze bestond uit: L.M.J.J. van Erp, H. Branderhorst, W.A. van Essen, N. van der Heuvel, P.F. Keus, C.F. Kleisterlee, J.J. Voogd en de secretarissen S. Kranenburg en A. Bruijnis: notulen en vergaderstukken van de commissie; correspondentie van de Raad voor de Jeugdvorming betreffende de instelling van de commissie en het in overleg met de commissie opstellen en uitbrengen van het advies. Tevens enkele exemplaren van het advies, waaronder concepten en een gedrukt exemplaar van de Staatscourant.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 159. Advisering van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake herziening van de Grondwet, 1966-1969.

Dossier betreffende een commissie ad hoc voor de Grondwetsherziening, ingesteld door de Raad voor de Jeugdvorming. Deze bestond uit: L.M.J.J. van Erp, H. Branderhorst, W.A. van Essen, N. van der Heuvel, P.F. Keus, C.F. Kleisterlee, J.J. Voogd en de secretarissen S. Kranenburg en A. Bruijnis: notulen en vergaderstukken van de commissie; correspondentie van de Raad voor de Jeugdvorming betreffende de instelling van de commissie en het in overleg met de commissie opstellen en uitbrengen van het advies. Tevens enkele exemplaren van het advies, waaronder concepten en een gedrukt exemplaar van de Staatscourant.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad voor de jeugdvorming (1954-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.27.04)
  
Naam archiefcollectie Archieven van de Raad voor de jeugdvorming en de daaronder ressorterende commissies en werkgroepen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 159. Advisering van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake herziening van de Grondwet, 1966-1969.

Dossier betreffende een commissie ad hoc voor de Grondwetsherziening, ingesteld door de Raad voor de Jeugdvorming. Deze bestond uit: L.M.J.J. van Erp, H. Branderhorst, W.A. van Essen, N. van der Heuvel, P.F. Keus, C.F. Kleisterlee, J.J. Voogd en de secretarissen S. Kranenburg en A. Bruijnis: notulen en vergaderstukken van de commissie; correspondentie van de Raad voor de Jeugdvorming betreffende de instelling van de commissie en het in overleg met de commissie opstellen en uitbrengen van het advies. Tevens enkele exemplaren van het advies, waaronder concepten en een gedrukt exemplaar van de Staatscourant.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 159. Advisering van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake herziening van de Grondwet, 1966-1969.

Dossier betreffende een commissie ad hoc voor de Grondwetsherziening, ingesteld door de Raad voor de Jeugdvorming. Deze bestond uit: L.M.J.J. van Erp, H. Branderhorst, W.A. van Essen, N. van der Heuvel, P.F. Keus, C.F. Kleisterlee, J.J. Voogd en de secretarissen S. Kranenburg en A. Bruijnis: notulen en vergaderstukken van de commissie; correspondentie van de Raad voor de Jeugdvorming betreffende de instelling van de commissie en het in overleg met de commissie opstellen en uitbrengen van het advies. Tevens enkele exemplaren van het advies, waaronder concepten en een gedrukt exemplaar van de Staatscourant.