Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

De Savornin Lohman-Stichting

Naam archiefvormer De Savornin Lohman-Stichting
Naam, varianten Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting
Periode van bestaan 1955-1980
Organisatie en inrichting

Wetenschappelijk bureau van de Christelijk-Historische Unie (CHU). Vanwege de fusie van de CHU met KVP en ARP in het CDA ging de stichting in 1980 op in het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI).

Taak, activiteiten

Advisering van de Christelijk-Historische Unie (CHU). 

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
De Savornin Lohman-Stichting (1953-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.046.02)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van enige Christelijk-Historische organisaties; archief van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijsten van archieven van enige Christelijk-Historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 46-48. Commissie Grondwetsherziening 1969-1971.

- inv. nr. 46. Commissie Grondwetsherziening, 1969.

Rapporten en vergaderstukken van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting. Leden van deze commissie waren H.G. Schemers (voorzitter), S.H. Scheenstra (secretaris), J.N. Bakhuizen van den Brink, I.N.Th. Diepenhorst, E.A. Haars, F.H. Kernkamp, S. Kloosterman, J.W. Röell, S.B. Ybema, L.E. de Geer van Oudegein en Y. Scholten. Uit het eindrapport blijkt dat de commissie in het leven werd geroepen naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan maatschappelijke organisaties om commentaar op de 'Proeve' (brief dd. 29-9-1966). De Commissie vergaderde 33 maal tussen 27-2-1967 en 2-9-1969. Aanwezig zijn het eindrapport betreffende de hoofdstukken 2-5 en 8 van de 'Proeve' en interim-rapporten betreffende het kiesstelsel, de grondrechten, de rechtspraak en openbare lichamen; concepten van deze rapporten, vaak met marginalia, convocaties en correspondentie van commissieleden met het secretariaat van de stichting. De stukken beslaan de periode 1967-1970.

- inv. nr. 47. Commissie Grondwetsherziening, 1969-1970.

Rapporten, vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting: het eindrapport; enkele agenda's; verslagen van de vergaderingen (nagenoeg compleet); knipsels en correspondentie betreffende de instelling van de commissie, het functioneren ervan en de aanbieding van de rapporten aan diverse instanties. De stukken beslaan de periode 1966-1970.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 46-48. Commissie Grondwetsherziening 1969-1971.

- inv. nr. 46. 1969.

Rapporten en vergaderstukken van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting. Leden van deze commissie waren H.G. Schemers (voorzitter), S.H. Scheenstra (secretaris), J.N. Bakhuizen van den Brink, I.N.Th. Diepenhorst, E.A. Haars, F.H. Kernkamp, S. Kloosterman, J.W. Röell, S.B. Ybema, L.E. de Geer van Oudegein en Y. Scholten. Uit het eindrapport blijkt dat de commissie in het leven werd geroepen naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan maatschappelijke organisaties om commentaar op de 'Proeve' (brief dd. 29-9-1966). De Commissie vergaderde 33 maal tussen 27-2-1967 en 2-9-1969. Aanwezig zijn het eindrapport betreffende de hoofdstukken 2-5 en 8 van de 'Proeve' en interim-rapporten betreffende het kiesstelsel, de grondrechten, de rechtspraak en openbare lichamen; concepten van deze rapporten, vaak met marginalia, convocaties en correspondentie van commissieleden met het secretariaat van de stichting. De stukken beslaan de periode 1967-1970.

- inv. nr. 47. 1969-1970.

Rapporten, vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting: het eindrapport; enkele agenda's; verslagen van de vergaderingen (nagenoeg compleet); knipsels en correspondentie betreffende de instelling van de commissie, het functioneren ervan en de aanbieding van de rapporten aan diverse instanties. De stukken beslaan de periode 1966-1970.

- inv. nr. 48. 1971.

Stukken van de Commissie-Cals/Donner, waarschijnlijk afkomstig van J.W. de Pous: genummerde afschriften van commissiestukken, lopend van nr. 1139 tot 1163, een brief van minister Beernink aan J.W. de Pous, het eerste rapport van de commissie en agenda's op de nrs 1-1165. NB. Vergelijk hierbij inv. nrs. 101-112 (Ingekomen stukken bij J.W. de Pous, lid van de Staatscommissie voor de herziening van de grondwet en kieswet. 1971-1976), gedeponeerd in het archief van de Savornin Lohmanstichting.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
De Savornin Lohman-Stichting (1953-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.046.02)
  
Naam archiefcollectie Archief van enige Christelijk-Historische organisaties; archief van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijsten van archieven van enige Christelijk-Historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 46-48. Commissie Grondwetsherziening 1969-1971.

- inv. nr. 46. Commissie Grondwetsherziening, 1969.

Rapporten en vergaderstukken van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting. Leden van deze commissie waren H.G. Schemers (voorzitter), S.H. Scheenstra (secretaris), J.N. Bakhuizen van den Brink, I.N.Th. Diepenhorst, E.A. Haars, F.H. Kernkamp, S. Kloosterman, J.W. Röell, S.B. Ybema, L.E. de Geer van Oudegein en Y. Scholten. Uit het eindrapport blijkt dat de commissie in het leven werd geroepen naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan maatschappelijke organisaties om commentaar op de 'Proeve' (brief dd. 29-9-1966). De Commissie vergaderde 33 maal tussen 27-2-1967 en 2-9-1969. Aanwezig zijn het eindrapport betreffende de hoofdstukken 2-5 en 8 van de 'Proeve' en interim-rapporten betreffende het kiesstelsel, de grondrechten, de rechtspraak en openbare lichamen; concepten van deze rapporten, vaak met marginalia, convocaties en correspondentie van commissieleden met het secretariaat van de stichting. De stukken beslaan de periode 1967-1970.

- inv. nr. 47. Commissie Grondwetsherziening, 1969-1970.

Rapporten, vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting: het eindrapport; enkele agenda's; verslagen van de vergaderingen (nagenoeg compleet); knipsels en correspondentie betreffende de instelling van de commissie, het functioneren ervan en de aanbieding van de rapporten aan diverse instanties. De stukken beslaan de periode 1966-1970.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 46-48. Commissie Grondwetsherziening 1969-1971.

- inv. nr. 46. 1969.

Rapporten en vergaderstukken van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting. Leden van deze commissie waren H.G. Schemers (voorzitter), S.H. Scheenstra (secretaris), J.N. Bakhuizen van den Brink, I.N.Th. Diepenhorst, E.A. Haars, F.H. Kernkamp, S. Kloosterman, J.W. Röell, S.B. Ybema, L.E. de Geer van Oudegein en Y. Scholten. Uit het eindrapport blijkt dat de commissie in het leven werd geroepen naar aanleiding van het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken aan maatschappelijke organisaties om commentaar op de 'Proeve' (brief dd. 29-9-1966). De Commissie vergaderde 33 maal tussen 27-2-1967 en 2-9-1969. Aanwezig zijn het eindrapport betreffende de hoofdstukken 2-5 en 8 van de 'Proeve' en interim-rapporten betreffende het kiesstelsel, de grondrechten, de rechtspraak en openbare lichamen; concepten van deze rapporten, vaak met marginalia, convocaties en correspondentie van commissieleden met het secretariaat van de stichting. De stukken beslaan de periode 1967-1970.

- inv. nr. 47. 1969-1970.

Rapporten, vergaderstukken en correspondentie van de Commissie Grondwetsherziening van de Savornin Lohmanstichting: het eindrapport; enkele agenda's; verslagen van de vergaderingen (nagenoeg compleet); knipsels en correspondentie betreffende de instelling van de commissie, het functioneren ervan en de aanbieding van de rapporten aan diverse instanties. De stukken beslaan de periode 1966-1970.

- inv. nr. 48. 1971.

Stukken van de Commissie-Cals/Donner, waarschijnlijk afkomstig van J.W. de Pous: genummerde afschriften van commissiestukken, lopend van nr. 1139 tot 1163, een brief van minister Beernink aan J.W. de Pous, het eerste rapport van de commissie en agenda's op de nrs 1-1165. NB. Vergelijk hierbij inv. nrs. 101-112 (Ingekomen stukken bij J.W. de Pous, lid van de Staatscommissie voor de herziening van de grondwet en kieswet. 1971-1976), gedeponeerd in het archief van de Savornin Lohmanstichting.