Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Remonstrantse broederschap

Naam archiefvormer Remonstrantse broederschap
Naam, varianten
Periode van bestaan 1619-heden
Organisatie en inrichting

Het hoogste centrale orgaan van de broederschap werd gevormd door de Algemene Vergadering. Deze bestond uit afgevaardigden van de verder zelfstandige gemeenten, de dienstdoende predikanten, leden van het dagelijks bestuur en van andere vaste commissies en instellingen van de broederschap en had als taak toezicht te houden op het dagelijks bestuur, de boekhouders en de commissies. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de Commissie van de Zaken, die met de uitvoering van besluiten van de Algemene Vergadering en de lopende bestuurlijke zaken belast was. De Commissie van de Zaken bestond uit negen leden. Bij belangrijke beslissingen moest deze Commissie het College van Overleg, gevormd door vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering, horen. Daarnaast kende de broederschap een boekhouder of thesaurier, evenals een predikant in algemene dienst. Deze laatste onderhield de contacten met de gemeenten, andere kerkgenootschappen en de overheid. Een aantal taken werd tenslotte ook gedelegeerd aan (vaste en ad hoc) commissies. Diverse stichtingen en fondsen rond de broederschap zijn eveneens verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering. Daarnaast opereren zij echter zelfstandig.

Taak, activiteiten

De Remonstrantse broederschap is sinds het begin van de negentiende eeuw een officieel erkend kerkgenootschap van vrijzinnig-protestantse signatuur.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Remonstrantse broederschap (1619-1982)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Het Utrechts Archief, Utrecht (82)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de Remonstrantse Broederschap
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (gedrukt)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nr. 1098. Stukken betreffende contacten met de staatscommissie voor de zaken van de erediensten, 1947-1968

Dossier, gedeeltelijk gevormd door de Commissie tot de Zaken en de predikant in algemene dienst, gedeeltelijk door de ‘financiële vertegenwoordigers’ van de Broederschap in het overleg met Van Walsum, W.H. Fockema Andreae en H.F. de Wijs. Uit de periode 1947-1959 is rapportage aanwezig van het commissielid F.M. Westerouen van Meeteren en correspondentie met de Doopsgezinde Sociëteit en het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap, die eveneens door Van Meeteren werden vertegenwoordigd. Uit de periode 1959-1968 zijn vooral stukken bewaard betreffende de enquête die de Commissie-Van Walsum aan de kerkgenootschappen voorlegde, daarnaast bevat het dossier uit deze periode notulen en vergaderstukken van het overleg van Van Walsum met de ‘financiële vertegenwoordigers', notities en correspondentie hierover van Fockema Andreae en De Wijs.

 

inv. nr. 1097. Correspondentie met ministeries, 1946-1969.

Correspondentie met de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën en daarmee samenhangende stukken. Tussen de correspondentie met het ministerie van Financiën bevinden zich stukken met betrekking tot de Commissie-Van Walsum: correspondentie met en betreffende W.F. Lichtenauer, in 1963 namens de Remonstranten lid van de Commissie-Van Walsum als opvolger van Westerouen van Meeteren; met andere kerkgenootschappen; betreffende het rapport van de Commissie-Van Walsum en de reactie daarop van het ministerie van Financiën.

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Remonstrantse broederschap (1619-1982)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Het Utrechts Archief, Utrecht (82)
  
Naam archiefcollectie Archief van de Remonstrantse Broederschap
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris (gedrukt)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nr. 1098. Stukken betreffende contacten met de staatscommissie voor de zaken van de erediensten, 1947-1968

Dossier, gedeeltelijk gevormd door de Commissie tot de Zaken en de predikant in algemene dienst, gedeeltelijk door de ‘financiële vertegenwoordigers’ van de Broederschap in het overleg met Van Walsum, W.H. Fockema Andreae en H.F. de Wijs. Uit de periode 1947-1959 is rapportage aanwezig van het commissielid F.M. Westerouen van Meeteren en correspondentie met de Doopsgezinde Sociëteit en het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap, die eveneens door Van Meeteren werden vertegenwoordigd. Uit de periode 1959-1968 zijn vooral stukken bewaard betreffende de enquête die de Commissie-Van Walsum aan de kerkgenootschappen voorlegde, daarnaast bevat het dossier uit deze periode notulen en vergaderstukken van het overleg van Van Walsum met de ‘financiële vertegenwoordigers', notities en correspondentie hierover van Fockema Andreae en De Wijs.

 

inv. nr. 1097. Correspondentie met ministeries, 1946-1969.

Correspondentie met de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën en daarmee samenhangende stukken. Tussen de correspondentie met het ministerie van Financiën bevinden zich stukken met betrekking tot de Commissie-Van Walsum: correspondentie met en betreffende W.F. Lichtenauer, in 1963 namens de Remonstranten lid van de Commissie-Van Walsum als opvolger van Westerouen van Meeteren; met andere kerkgenootschappen; betreffende het rapport van de Commissie-Van Walsum en de reactie daarop van het ministerie van Financiën.