Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Sociaal-Democratische Studieclub

Naam archiefvormer Sociaal-Democratische Studieclub
Naam, varianten SDSC
Periode van bestaan 1901-1921
Organisatie en inrichting

De Studieclub werd in 1901 opgericht door een aantal intellectuelen binnen de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). De organisatie was informeel: de taken werden door een werkcommissie verdeeld over de leden, soms werden voor grote studies ook afzonderlijke commissies ingesteld. In 1921 werd de Studieclub weer opgeheven, daar veel van haar taken inmiddels door de SDAP zelf waren overgenomen.

Taak, activiteiten

De statutaire doelstelling van de SDSC was 'het bevorderen van de belangen der partij door het organiseren van beschikbare arbeidskrachten tot het verrichten van werkzaamheden op sociaal gebied ten dienste van de kamerfractie, van het partijorgaan, van de sociaaldemocratische gemeenteraadsleden en van andere partijbelangen.' De Studieclub deed dit onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, het bijhouden van een bibliotheek en het houden van enquêtes over diverse onderwerpen.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Democratische Studieclub ((1867-) 1901-1921 (-1924))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Sociaal-Democratische Studieclub
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 287. Brochures, overdrukken en krantenknipsels betreffende de grondwet en grondwetsherzieningen (1880-1907).

Documentatie en knipsels betreffende grondwet en grondwetsherziening, voorafgegaan door een handgeschreven index. De knipsels dateren uit de periode 1905-1907. Het dossier is afkomstig uit de collectie van P.L. Tak, die na diens overlijden aan de Studieclub werd nagelaten. Interessant in de aanwezige documentatie is een verslag van een vergadering van de Liberale Unie (gedrukt, z.d.).


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Democratische Studieclub ((1867-) 1901-1921 (-1924))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief Sociaal-Democratische Studieclub
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 287. Brochures, overdrukken en krantenknipsels betreffende de grondwet en grondwetsherzieningen (1880-1907).

Documentatie en knipsels betreffende grondwet en grondwetsherziening, voorafgegaan door een handgeschreven index. De knipsels dateren uit de periode 1905-1907. Het dossier is afkomstig uit de collectie van P.L. Tak, die na diens overlijden aan de Studieclub werd nagelaten. Interessant in de aanwezige documentatie is een verslag van een vergadering van de Liberale Unie (gedrukt, z.d.).