Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Bond van Vrije Liberalen

Naam archiefvormer Bond van Vrije Liberalen
Naam, varianten BVL; B.V.L.; vrij-liberalen
Periode van bestaan 1906-1921
Organisatie en inrichting

Aanzet tot partijvorming was een in februari 1905 gepubliceerd en door M. Tydeman ondertekend manifest aan de liberale kiezers. In 1906 werd de bond, bestaande uit behoudende liberalen, opgericht. De Vrij-liberalen waren voorstanders van het algemeen kiesrecht. In 1921 ging de partij op in 'De Vrijheidsbond'.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het archief van de BVL, 1906-1917, aanwezig als gedeponeerd archief in het Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022) bevat blijkens de plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Wel aanwezig zijn notulen van de Algemene Vergaderingen (1906) en de Liberale Commissie van Advies (1905-1917).

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het archief van de BVL, 1906-1917, aanwezig als gedeponeerd archief in het Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en haar voorgangers (Nationaal Archief, Den Haag, toegangsnummer 2.19.022) bevat blijkens de plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Wel aanwezig zijn notulen van de Algemene Vergaderingen (1906) en de Liberale Commissie van Advies (1905-1917).