Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving

Naam archiefvormer Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Naam, varianten
Periode van bestaan 1892-heden
Organisatie en inrichting

De Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving vormde vanaf 1952 onderdeel van de in 1950 opgerichte Raad voor de Waterstaat. In 1992 werd de staatscommissie hiervan weer losgemaakt. In de Raad voor de Waterstaat zaten ambtenaren van verschillende departementen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. De secretaris van de Raad was tevens secretaris van alle tot de Raad behorende commissies, waaronder ook de staatscommissie voor de waterstaatswetgeving.

Taak, activiteiten

Bij haar oprichting kreeg de staatscommissie als taak te adviseren over de invoering en wijziging van waterstaatswetgeving, meestal in de vorm van in te dienen wetsontwerpen. In de periode 1904-1948 lagen de werkzaamheden van de staatscommissie nagenoeg stil, daarna kwamen de wetsontwerpen meestal van de afdeling Waterstaatsrecht van Rijkswaterstaat. De commissie behandelde dan de voorontwerpen. De Raad voor de Waterstaat, waarvan de staatscommissie in de periode 1952-1992 deel uitmaakte, had als centrale adviesinstantie de opdracht de minister te adviseren ten aanzien van het oppertoezicht over de waterstaat.  

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving ((1891) 1892-1992 (1994))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.16.11)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de Raad van de Waterstaat en zijn taakvoorgangers
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 154. Stukken betreffende advisering om de Grondwet ten aanzien van waterschapszaken zo nodig alleen redactioneel te wijzigen (1950-1951).

Dossier met betrekking tot een eventuele herziening van de grondwet ten aanzien van de waterstaat, waarover de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving zich op verzoek van de Commissie-Van Schaik boog tussen november 1950 en januari 1951. Het dossier bevat voornamelijk correspondentie tussen de leden van de staatscommissie, tussen secretaris C.H.F. Polak en de Commissie-Van Schaik en tussen Polak en N.H. Muller, griffier van de Staten van Friesland; daarnaast enkele concepten van het advies en notulen van een vergadering van de commissie op 30-12-1950.

 

inv. nr. 155. Stukken betreffende advisering om naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953, op het terrein van waterschapsrecht te komen tot wijziging van de Grondwet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Waterstaatswet 1900, de Bevoegdhedenwet en de Gemeentewet (1953-1955, 1962).

Dossier van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, dat echter veel stukken bevat afkomstig van de Raad van de Waterstaat. De stukken betreffen overwegend de advisering over wetswijziging naar aanleiding van de watersnoodramp van 1953; daarnaast echter ook een daarmee nauw samenhangend advies over een grondwetsherziening. In dit werd ook het rapport van de Commissie-Van Schaik betrokken. Het dossier bevat hierover onder andere correspondentie tussen de leden van de staatscommissie; notulen; nota’s en concept-nota’s; correspondentie tussen de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en de Raad en van beide instanties met het ministerie van Verkeer en Waterstaat; documentatie (hierbij het eindrapport van de Commissie-Van Schaik en Kamerstukken); alles overwegend uit 1954. Daarnaast zijn nog enkele stukken aanwezig betreffende de mogelijke advisering over de grondwetsherziening van 1963 door beide organen (hiervan werd uiteindelijk afgezien vanwege de tijdsdruk): vooral correspondentie uit 1962.

 

inv. nr. 310. Stukken betreffende advisering inzake de grondwetsherziening ten aanzien van waterschapszaken (1950-1954). NB. Dit inv. nr. is onderdeel van het archief van het lid van de Staatscommissie S.J. Fockema Andreae

Dossier van Fockema Andreae over de adviezen genoemd in inv. nrs. 154 en 155: afschriften van nota's, adviezen en documentatie, alsmede correspondentie tussen Fockema Andreae en secretaris C.H.F. Polak.

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 131. Stukken betreffende de advisering inzake de Proeve van een Nieuwe Grondwet (1967-1968).

Advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, via de Raad van de Waterstaat, aan de minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht op 23-5-1968. Het dossier lijkt gevormd door beide organen: aanvankelijk (juli 1967-februari 1968) bevat het stukken betreffende de voorbereiding van het advies door de staatscommissie, naderhand (februari 1968-mei 1968) stukken betreffende de bespreking van dit advies door de Raad. Het gaat dan om notulen, vergaderstukken, convocaties, notities, correspondentie, concepten van het advies en documentatie, waarbij een exemplaar van de Proeve en de aflevering van de Staatscourant, waarin het advies is afgedrukt.

 

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 131. Stukken betreffende de advisering inzake de Proeve van een Nieuwe Grondwet (1967-1968).

Advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, via de Raad van de Waterstaat, aan de minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht op 23-5-1968. Het dossier lijkt gevormd door beide organen: aanvankelijk (juli 1967-februari 1968) bevat het stukken betreffende de voorbereiding van het advies door de staatscommissie, naderhand (februari 1968-mei 1968) stukken betreffende de bespreking van dit advies door de Raad. Het gaat dan om notulen, vergaderstukken, convocaties, notities, correspondentie, concepten van het advies en documentatie, waarbij een exemplaar van de Proeve en de aflevering van de Staatscourant, waarin het advies is afgedrukt.

 

inv. nr. 132. Stukken betreffende het achterwege blijven van inschakeling van de commissie bij advisering inzake de algehele wijziging van de Grondwet (1976-1977).

Dossier van de Raad van de Waterstaat. Bevat (afschriften van) Kamerstukken, een fragment uit een vergaderverslag, een brief van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat over genoemde kwestie en een nota hierover van G.J. Balkenstein.

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving ((1891) 1892-1992 (1994))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.16.11)
  
Naam archiefcollectie Archieven van de Raad van de Waterstaat en zijn taakvoorgangers
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 154. Stukken betreffende advisering om de Grondwet ten aanzien van waterschapszaken zo nodig alleen redactioneel te wijzigen (1950-1951).

Dossier met betrekking tot een eventuele herziening van de grondwet ten aanzien van de waterstaat, waarover de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving zich op verzoek van de Commissie-Van Schaik boog tussen november 1950 en januari 1951. Het dossier bevat voornamelijk correspondentie tussen de leden van de staatscommissie, tussen secretaris C.H.F. Polak en de Commissie-Van Schaik en tussen Polak en N.H. Muller, griffier van de Staten van Friesland; daarnaast enkele concepten van het advies en notulen van een vergadering van de commissie op 30-12-1950.

 

inv. nr. 155. Stukken betreffende advisering om naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953, op het terrein van waterschapsrecht te komen tot wijziging van de Grondwet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Waterstaatswet 1900, de Bevoegdhedenwet en de Gemeentewet (1953-1955, 1962).

Dossier van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, dat echter veel stukken bevat afkomstig van de Raad van de Waterstaat. De stukken betreffen overwegend de advisering over wetswijziging naar aanleiding van de watersnoodramp van 1953; daarnaast echter ook een daarmee nauw samenhangend advies over een grondwetsherziening. In dit werd ook het rapport van de Commissie-Van Schaik betrokken. Het dossier bevat hierover onder andere correspondentie tussen de leden van de staatscommissie; notulen; nota’s en concept-nota’s; correspondentie tussen de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en de Raad en van beide instanties met het ministerie van Verkeer en Waterstaat; documentatie (hierbij het eindrapport van de Commissie-Van Schaik en Kamerstukken); alles overwegend uit 1954. Daarnaast zijn nog enkele stukken aanwezig betreffende de mogelijke advisering over de grondwetsherziening van 1963 door beide organen (hiervan werd uiteindelijk afgezien vanwege de tijdsdruk): vooral correspondentie uit 1962.

 

inv. nr. 310. Stukken betreffende advisering inzake de grondwetsherziening ten aanzien van waterschapszaken (1950-1954). NB. Dit inv. nr. is onderdeel van het archief van het lid van de Staatscommissie S.J. Fockema Andreae

Dossier van Fockema Andreae over de adviezen genoemd in inv. nrs. 154 en 155: afschriften van nota's, adviezen en documentatie, alsmede correspondentie tussen Fockema Andreae en secretaris C.H.F. Polak.

 

2 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 131. Stukken betreffende de advisering inzake de Proeve van een Nieuwe Grondwet (1967-1968).

Advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, via de Raad van de Waterstaat, aan de minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht op 23-5-1968. Het dossier lijkt gevormd door beide organen: aanvankelijk (juli 1967-februari 1968) bevat het stukken betreffende de voorbereiding van het advies door de staatscommissie, naderhand (februari 1968-mei 1968) stukken betreffende de bespreking van dit advies door de Raad. Het gaat dan om notulen, vergaderstukken, convocaties, notities, correspondentie, concepten van het advies en documentatie, waarbij een exemplaar van de Proeve en de aflevering van de Staatscourant, waarin het advies is afgedrukt.

 

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 131. Stukken betreffende de advisering inzake de Proeve van een Nieuwe Grondwet (1967-1968).

Advies van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, via de Raad van de Waterstaat, aan de minister van Verkeer en Waterstaat, uitgebracht op 23-5-1968. Het dossier lijkt gevormd door beide organen: aanvankelijk (juli 1967-februari 1968) bevat het stukken betreffende de voorbereiding van het advies door de staatscommissie, naderhand (februari 1968-mei 1968) stukken betreffende de bespreking van dit advies door de Raad. Het gaat dan om notulen, vergaderstukken, convocaties, notities, correspondentie, concepten van het advies en documentatie, waarbij een exemplaar van de Proeve en de aflevering van de Staatscourant, waarin het advies is afgedrukt.

 

inv. nr. 132. Stukken betreffende het achterwege blijven van inschakeling van de commissie bij advisering inzake de algehele wijziging van de Grondwet (1976-1977).

Dossier van de Raad van de Waterstaat. Bevat (afschriften van) Kamerstukken, een fragment uit een vergaderverslag, een brief van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat over genoemde kwestie en een nota hierover van G.J. Balkenstein.