Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Raad voor de kunst

Naam archiefvormer Raad voor de kunst
Naam, varianten
Periode van bestaan 1956-1995
Organisatie en inrichting

De Raad voor de Kunst werd voorafgegaan door de Voorlopige Raad voor de Kunst (1947-1956) en ging in 1995 op in de Raad voor Cultuur. De inrichting van de Raad was vastgelegd in de Wet op de Raad voor de Kunst. In tegenstelling tot de Voorlopige Raad, waarvan de leden uitsluitend door de Kroon werden benoemd, vond de benoeming van de leden grotendeels plaats op voordracht van de belangrijkste kunstorganisaties. De Raad bestond uit zes afdelingen: een algemene afdeling ('Algemene zaken') en vijf afdelingen voor de verschillende kunstsectoren, waaronder Letteren, Theater en Filmkunst (deze afdelingen veranderden gedurende het bestaan van de Raad overigens enkele malen van naam of taakgebied). Hierboven stond de Dagelijkse Raad, die was samengesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad en twee leden uit elke afdeling. De afdelingen bestonden zelf weer uit verschillende commissies.

Taak, activiteiten

Bij instelling was bepaald dat de Raad zou worden gehoord over alle belangrijke maatregelen die de minister belast met het cultuurbeleid voornemens was te treffen. Daarnaast kon de Raad ook ongevraagd adviezen uitbrengen. Zowel de adviezen als de vergaderingen van de Raad waren niet openbaar. Het werkterrein van de Raad bestond formeel uit 'de kunsten en het kunstbeleid'. Dit was voor velerlei uitleg vatbaar. Zo probeerde bijvoorbeeld de voorzitter Ph.J. Idenburg, die in 1965 aantrad, ook het sociaal-cultureel werk onder het taakgebied van de Raad te brengen.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad voor de kunst (1956-1995)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Raad voor Cultuur (wordt: Nationaal Archief) (onbekend)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archieven van de rechtsvoorgangers van de Raad voor Cultuur, hierin: archief Raad voor de kunst
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 1671. Dagelijkse Raad. Advisering uit eigen beweging aan de staatssecretaris van Cultuur betreffende het opnemen van een bepaling in de grondwet over de kunsten naar aanleiding van de voorgenomen partiële grondwetsherziening (1962-1968 (1976)).

Stukken betreffende de voorbereiding van het advies over grondwetsherziening (1962) en van het advies over de Proeve. Het dossier bevat fragmenten uit de notulen van de afdeling Algemene Zaken en van de Dagelijkse Raad (zie ook hieronder inv. nr. 1601 en 1616); nota’s; notities; interne correspondentie; correspondentie met onder andere het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; krantenknipsels en andere documentatie.

 

Van belang zijn tevens:

- inv. nr. 1601. Dagelijkse raad. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1966-1969).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

- inv. nr. 1616. Afdeling Algemene Zaken. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1956-1973).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1671. Dagelijkse Raad. Advisering uit eigen beweging aan de staatssecretaris van Cultuur betreffende het opnemen van een bepaling in de grondwet over de kunsten naar aanleiding van de voorgenomen partiële grondwetsherziening (1962-1968 (1976)).

Stukken betreffende de voorbereiding van het advies over grondwetsherziening (1962) en van het advies over de Proeve. Het dossier bevat fragmenten uit de notulen van de afdeling Algemene Zaken en van de Dagelijkse Raad (zie ook hieronder inv. nr. 1601 en 1616); nota’s; notities; interne correspondentie; correspondentie met onder andere het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; krantenknipsels en andere documentatie.

 

Van belang zijn tevens:

- inv. nr. 1601. Dagelijkse raad. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1966-1969).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

- inv. nr. 1616. Afdeling Algemene Zaken. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1956-1973).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Raad voor de kunst (1956-1995)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Raad voor Cultuur (wordt: Nationaal Archief) (onbekend)
  
Naam archiefcollectie Archieven van de rechtsvoorgangers van de Raad voor Cultuur, hierin: archief Raad voor de kunst
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 1671. Dagelijkse Raad. Advisering uit eigen beweging aan de staatssecretaris van Cultuur betreffende het opnemen van een bepaling in de grondwet over de kunsten naar aanleiding van de voorgenomen partiële grondwetsherziening (1962-1968 (1976)).

Stukken betreffende de voorbereiding van het advies over grondwetsherziening (1962) en van het advies over de Proeve. Het dossier bevat fragmenten uit de notulen van de afdeling Algemene Zaken en van de Dagelijkse Raad (zie ook hieronder inv. nr. 1601 en 1616); nota’s; notities; interne correspondentie; correspondentie met onder andere het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; krantenknipsels en andere documentatie.

 

Van belang zijn tevens:

- inv. nr. 1601. Dagelijkse raad. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1966-1969).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

- inv. nr. 1616. Afdeling Algemene Zaken. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1956-1973).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1671. Dagelijkse Raad. Advisering uit eigen beweging aan de staatssecretaris van Cultuur betreffende het opnemen van een bepaling in de grondwet over de kunsten naar aanleiding van de voorgenomen partiële grondwetsherziening (1962-1968 (1976)).

Stukken betreffende de voorbereiding van het advies over grondwetsherziening (1962) en van het advies over de Proeve. Het dossier bevat fragmenten uit de notulen van de afdeling Algemene Zaken en van de Dagelijkse Raad (zie ook hieronder inv. nr. 1601 en 1616); nota’s; notities; interne correspondentie; correspondentie met onder andere het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; krantenknipsels en andere documentatie.

 

Van belang zijn tevens:

- inv. nr. 1601. Dagelijkse raad. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1966-1969).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.

- inv. nr. 1616. Afdeling Algemene Zaken. Agenda’s, presentielijsten en notulen van vergaderingen (1956-1973).

Bevat stukken betreffende de adviezen over de grondwetsherziening: zie ook inv. nr. 1671.