Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

Naam archiefvormer Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
Naam, varianten SDAP, Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Periode van bestaan 1894-1946
Organisatie en inrichting

De SDAP werd in 1894 opgericht als gematigde socialistische partij. In 1946 werd de partij opgeheven. Haar opvolgster was de Partij van de Arbeid (PVDA). De SDAP als organisatie kende op landelijk niveau vier organen: het centrale Partijbestuur, het Dagelijks Bestuur, de adviserende en toetsende Partijraad en het Congres, dat formeel gezien het hoogste orgaan van de partij was. Daarnaast kende de partij een verdeling in plaatselijke afdelingen en stedelijke, districts- en gewestelijke federaties.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (1894-1946)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief SDAP
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris, door Henk Hondius en Margreet Schrevel, 1985 (met inleiding en supplement, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 2364. Kiesrechtactie. Stukken betreffende parlementaire actie en wetgeving (1894-1895, 1899, 1901-1908).

Dossier dat achteraf is geordend naar onderwerp, niet volgens het herkomstbeginsel. Aanwezig zijn stukken afkomstig van het secretariaat van de SDAP, van P.J. Troelstra en van het Nederlandsch Comité voor Algemeen Kiesrecht (NCvAK) over de behandeling van het kiesrecht en van grondwetsherziening in de Tweede Kamer (voornamelijk met betrekking tot het optreden van de sociaal-democratische fractie), over de organisatie van kiesrechtacties en adhesiebetuigingen, en over een commissie die door het NCvAK was ingesteld om het rapport van de commissie-De Beaufort te bestuderen. Het gaat om knipsels, correspondentie, rapporten en een brochure. Correspondenten zijn onder andere P.J. Troelstra, H. Polak, K. ter Laan, diverse vakbonden en kiesverenigingen en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Interessante stukken in dit inventarisnummer zijn tevens een concept-verzoek van het partijbestuur aan de Tweede Kamer (1894) en correspondentie van het NCvAK met van de Liberale Unie afgescheiden kiesverenigingen (1901).

 

Mogelijk zijn nog relevante stukken te vinden in de diverse dossiers van het bestuur van de NCvAK (inv. nrs. 2365-2396), in die van het SDAP-bestuur met stukken betreffende de kiesrechtactie (inv. nrs. 2397-2409, 2410-2443) en betreffende de kiesrechtactie in het algemeen (inv. nr. 2363); deze zijn niet nader ingezien.

2 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nrs. 421-424. Commissie inzake artikel 78 en 294 der Grondwet, ook Commissie inzake de nieuwe organen. Bevat ook enkele stukken van eerdere studiecommissies grondwetherziening (1917, 1919, 1926, 1929-1931).

- inv. nr. 421. (1917, 1919), 1926.

Diverse omslagen, afkomstig van het partijsecretariaat, betreffende enkele door de SDAP ingestelde commissies. De omslagen bevatten overwegend stukken over de instelling van deze commissies; vergaderstukken zijn niet aangetroffen. Omslag '1917' bevat stukken betreffende de instelling van een studiecommissie over de uitwerking van grondwetsartikel 192 (onderwijs). Deze commissie begon haar werk in maart 1917. Omslag '1919' bevat stukken betreffende de instelling van een 'studiecommissie grondwetsherziening'. Leden hiervan waren Van der Goes, Wibaut (kortstondig), Van den Tempel, De Roode, Sannes en A.W. Yzerman (secretaris); de commissie werd geïnstalleerd in maart 1919. Omslag '1926' bevat geen relevante stukken.

- De inv. nrs. 422-424 bevatten geen relevante stukken.

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (1894-1946)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief SDAP
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris, door Henk Hondius en Margreet Schrevel, 1985 (met inleiding en supplement, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 2364. Kiesrechtactie. Stukken betreffende parlementaire actie en wetgeving (1894-1895, 1899, 1901-1908).

Dossier dat achteraf is geordend naar onderwerp, niet volgens het herkomstbeginsel. Aanwezig zijn stukken afkomstig van het secretariaat van de SDAP, van P.J. Troelstra en van het Nederlandsch Comité voor Algemeen Kiesrecht (NCvAK) over de behandeling van het kiesrecht en van grondwetsherziening in de Tweede Kamer (voornamelijk met betrekking tot het optreden van de sociaal-democratische fractie), over de organisatie van kiesrechtacties en adhesiebetuigingen, en over een commissie die door het NCvAK was ingesteld om het rapport van de commissie-De Beaufort te bestuderen. Het gaat om knipsels, correspondentie, rapporten en een brochure. Correspondenten zijn onder andere P.J. Troelstra, H. Polak, K. ter Laan, diverse vakbonden en kiesverenigingen en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Interessante stukken in dit inventarisnummer zijn tevens een concept-verzoek van het partijbestuur aan de Tweede Kamer (1894) en correspondentie van het NCvAK met van de Liberale Unie afgescheiden kiesverenigingen (1901).

 

Mogelijk zijn nog relevante stukken te vinden in de diverse dossiers van het bestuur van de NCvAK (inv. nrs. 2365-2396), in die van het SDAP-bestuur met stukken betreffende de kiesrechtactie (inv. nrs. 2397-2409, 2410-2443) en betreffende de kiesrechtactie in het algemeen (inv. nr. 2363); deze zijn niet nader ingezien.

2 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nrs. 421-424. Commissie inzake artikel 78 en 294 der Grondwet, ook Commissie inzake de nieuwe organen. Bevat ook enkele stukken van eerdere studiecommissies grondwetherziening (1917, 1919, 1926, 1929-1931).

- inv. nr. 421. (1917, 1919), 1926.

Diverse omslagen, afkomstig van het partijsecretariaat, betreffende enkele door de SDAP ingestelde commissies. De omslagen bevatten overwegend stukken over de instelling van deze commissies; vergaderstukken zijn niet aangetroffen. Omslag '1917' bevat stukken betreffende de instelling van een studiecommissie over de uitwerking van grondwetsartikel 192 (onderwijs). Deze commissie begon haar werk in maart 1917. Omslag '1919' bevat stukken betreffende de instelling van een 'studiecommissie grondwetsherziening'. Leden hiervan waren Van der Goes, Wibaut (kortstondig), Van den Tempel, De Roode, Sannes en A.W. Yzerman (secretaris); de commissie werd geïnstalleerd in maart 1919. Omslag '1926' bevat geen relevante stukken.

- De inv. nrs. 422-424 bevatten geen relevante stukken.