Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Katholieke Volks Partij

Naam archiefvormer Katholieke Volks Partij
Naam, varianten KVP
Periode van bestaan 1945-1980
Organisatie en inrichting

De KVP werd in 1945 opgericht als opvolger van de R.K. Staatspartij (RKSP). In 1980 ging de KVP met ARP en CHU op in het CDA, nadat in 1973 al een federatief verband van die partijen was ontstaan. Belangrijke centrale organen waren de Partijraad, die de algemene politieke leiding had, het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur. De partijsecretaris was aanvankelijk tevens directeur van het administratieve en ondersteunende partijbureau. Naast het dagelijks bestuur functioneerde in de jaren 1947-1954 tevens een min of meer officieus 'presidium' binnen het dagelijks bestuur; na een reorganisatie in 1954 werd een bestuursraad belast met de algemene organisatorische leiding. Op decentraal niveau was de partij georganiseerd in (lokale) afdelingen en (regionale) kringen.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Katholieke Volkspartij (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 53-153
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

inv. nr. 1348. Stukken betreffende vergaderingen van de Staatscommissie van Advies inzake het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling der Politieke partijen (1953-1957).

Dossier van het commissielid Albering: ingekomen stukken van het secretariaat, agenda's, vergaderstukken, notulen van de Commissie-J. Donner in voorlopige en definitieve versie (plenaire vergaderingen bijeenkomsten 2-8, vergaderingen subcommissie I bijeenkomsten 1-3) en overige documentatie (o.m. veel stukken betreffende een NIPO-enquête door de Commissie-J. Donner geëntameerd, 1953-1954). Enkele stukken hebben aantekeningen in de marge.

 

inv. nr. 4214. Stukken betreffende de democratie in het algemeen (1951-1962).

Documentatie van interne aard, in het bijzonder redevoeringen in KVP-verband gehouden; drukwerken, knipsels en overdrukken van artikelen. De stukken hangen ten dele samen met de commissie 'Democratie' van het CSV. In de omslag bevindt zich een nota van L.G.A. Schlichting, bestemd voor het dagelijks bestuur van de KVP, met de titel: 'Het voorstel van de grondwetscommissie tot grondwettelijke erkenning van politieke partijen' (1954).)

 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1801. Stukken betreffende de commissie Staatsfilosofie (1955-1956).

Correspondentie met prof. mr. dr. J.J. Loeff. Uit het dossier blijkt dat deze partijcommissie vermoedelijk niet actief werd. De aanleiding lijkt te liggen in de (in het dossier aanwezige) minderheidsnota van een aantal leden van de Commissie-Van Schaik over de erkenning van God in een inleidend artikel van de grondwet.

 

inv. nr. 4214. Stukken betreffende de democratie in het algemeen (1951-1962).

Documentatie van interne aard, in het bijzonder redevoeringen in KVP-verband gehouden; drukwerken, knipsels en overdrukken van artikelen. De stukken hangen ten dele samen met de commissie 'Democratie' van het CSV. In de omslag bevindt zich een nota van L.G.A. Schlichting, bestemd voor het dagelijks bestuur van de KVP, met de titel: 'Het voorstel van de grondwetscommissie tot grondwettelijke erkenning van politieke partijen' (1954).

 

inv. 4196. Stukken betreffende wijzigingen in de Grondwet (1950-1956).

Bevat documentatie rondom het thema grondwetswijziging: een vertrouwelijke nota van E. Roolvink met betrekking tot een tekst van de Commissie-Van Eysinga (1950), een stuk van de 'Commissie ten behoeve van artikel 196 GW [1948]' van het Centrum voor Staatkundige Vorming (1951) en een stuk van P. Eyssen over delegatie in de grondwet. Verder overwegend Kamerstukken, enkele interne fractiestukken en krantenberichten met betrekking tot de grondwet.

 

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1349. Stukken betreffende de hervorming van het kiesstelsel, 1956, 1967-1968, 1971.

De omslag bevat documentatie bijeengebracht door de 'Documentatiedienst Katholieke Volkspartij': knipsels, kamerstukken (o.m. een verslag van de bijzondere kamercommissie-Den Uyl d.d. 23 februari 1968). Aantekeningen van Albering over 'kiesstelsel-partijvernieuwing' (en andere belangwekkende zaken, zoals de oprichting van het CDA en stembussakkoorden), alsmede een nota van zijn hand voor de KVP-fractie over 'kieswetvragen', 1968.

4 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. 4196. Stukken betreffende wijzigingen in de Grondwet (1950-1956).

Bevat documentatie rondom het thema grondwetswijziging: een vertrouwelijke nota van E. Roolvink met betrekking tot een tekst van de Commissie-Van Eysinga (1950), een stuk van de 'Commissie ten behoeve van artikel 196 GW [1948]' van het Centrum voor Staatkundige Vorming (1951) en een stuk van P. Eyssen over delegatie in de grondwet. Verder overwegend Kamerstukken, enkele interne fractiestukken en krantenberichten met betrekking tot de grondwet.

 

5 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. 4314. Stukken betreffende de verhouding kerk en staat (1954-1970).

Bevat documentatie met betrekking tot de Commissie-Van Walsum en de Commissie-Verdam, ook van interne aard.

 


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Katholieke Volkspartij (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Naam archiefcollectie Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven
Openbaarheid gedeeltelijk
Soort toegang(en) gedrukte inventaris in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991) 53-153
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Donner
Inhoud

inv. nr. 1348. Stukken betreffende vergaderingen van de Staatscommissie van Advies inzake het Kiesstelsel en Wettelijke Regeling der Politieke partijen (1953-1957).

Dossier van het commissielid Albering: ingekomen stukken van het secretariaat, agenda's, vergaderstukken, notulen van de Commissie-J. Donner in voorlopige en definitieve versie (plenaire vergaderingen bijeenkomsten 2-8, vergaderingen subcommissie I bijeenkomsten 1-3) en overige documentatie (o.m. veel stukken betreffende een NIPO-enquête door de Commissie-J. Donner geëntameerd, 1953-1954). Enkele stukken hebben aantekeningen in de marge.

 

inv. nr. 4214. Stukken betreffende de democratie in het algemeen (1951-1962).

Documentatie van interne aard, in het bijzonder redevoeringen in KVP-verband gehouden; drukwerken, knipsels en overdrukken van artikelen. De stukken hangen ten dele samen met de commissie 'Democratie' van het CSV. In de omslag bevindt zich een nota van L.G.A. Schlichting, bestemd voor het dagelijks bestuur van de KVP, met de titel: 'Het voorstel van de grondwetscommissie tot grondwettelijke erkenning van politieke partijen' (1954).)

 

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 1801. Stukken betreffende de commissie Staatsfilosofie (1955-1956).

Correspondentie met prof. mr. dr. J.J. Loeff. Uit het dossier blijkt dat deze partijcommissie vermoedelijk niet actief werd. De aanleiding lijkt te liggen in de (in het dossier aanwezige) minderheidsnota van een aantal leden van de Commissie-Van Schaik over de erkenning van God in een inleidend artikel van de grondwet.

 

inv. nr. 4214. Stukken betreffende de democratie in het algemeen (1951-1962).

Documentatie van interne aard, in het bijzonder redevoeringen in KVP-verband gehouden; drukwerken, knipsels en overdrukken van artikelen. De stukken hangen ten dele samen met de commissie 'Democratie' van het CSV. In de omslag bevindt zich een nota van L.G.A. Schlichting, bestemd voor het dagelijks bestuur van de KVP, met de titel: 'Het voorstel van de grondwetscommissie tot grondwettelijke erkenning van politieke partijen' (1954).

 

inv. 4196. Stukken betreffende wijzigingen in de Grondwet (1950-1956).

Bevat documentatie rondom het thema grondwetswijziging: een vertrouwelijke nota van E. Roolvink met betrekking tot een tekst van de Commissie-Van Eysinga (1950), een stuk van de 'Commissie ten behoeve van artikel 196 GW [1948]' van het Centrum voor Staatkundige Vorming (1951) en een stuk van P. Eyssen over delegatie in de grondwet. Verder overwegend Kamerstukken, enkele interne fractiestukken en krantenberichten met betrekking tot de grondwet.

 

3 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1349. Stukken betreffende de hervorming van het kiesstelsel, 1956, 1967-1968, 1971.

De omslag bevat documentatie bijeengebracht door de 'Documentatiedienst Katholieke Volkspartij': knipsels, kamerstukken (o.m. een verslag van de bijzondere kamercommissie-Den Uyl d.d. 23 februari 1968). Aantekeningen van Albering over 'kiesstelsel-partijvernieuwing' (en andere belangwekkende zaken, zoals de oprichting van het CDA en stembussakkoorden), alsmede een nota van zijn hand voor de KVP-fractie over 'kieswetvragen', 1968.

4 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. 4196. Stukken betreffende wijzigingen in de Grondwet (1950-1956).

Bevat documentatie rondom het thema grondwetswijziging: een vertrouwelijke nota van E. Roolvink met betrekking tot een tekst van de Commissie-Van Eysinga (1950), een stuk van de 'Commissie ten behoeve van artikel 196 GW [1948]' van het Centrum voor Staatkundige Vorming (1951) en een stuk van P. Eyssen over delegatie in de grondwet. Verder overwegend Kamerstukken, enkele interne fractiestukken en krantenberichten met betrekking tot de grondwet.

 

5 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. 4314. Stukken betreffende de verhouding kerk en staat (1954-1970).

Bevat documentatie met betrekking tot de Commissie-Van Walsum en de Commissie-Verdam, ook van interne aard.