Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Christelijk-Historische Unie

Naam archiefvormer Christelijk-Historische Unie
Naam, varianten CHU
Periode van bestaan 1908-1980
Organisatie en inrichting

De CHU kwam in 1908 voort uit de 'Vrij-antirevolutionaire' afsplitsing van de ARP, onder leiding van A.F. de Savornin Lohman. In 1980 ging de CHU met KVP en ARP op in het CDA, nadat in 1973 al een federatief verband van die partijen was ontstaan. De CHU was een federatie van plaatselijke kiesverenigingen en kende als zodanig een tamelijk los partijverband.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

Opmerkingen

In het Nationaal Archief, toegangsnummer 2.19.046.01, bevindt zich het 'Archief van enige Christelijk-Historische organisaties; archief van de Christelijk-Historische Unie'. Blijkens de inventaris ('Plaatsingslijsten van archieven van enige Christelijk-Historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983) bevat het archief geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. De notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Unieraad (incompleet) alsmede de correspondentie bevatten mogelijk wel verwijzingen, hiervan zijn echter geen afzonderlijke inventarisnummers doorgenomen.

NB. Een deel van het secretarieel archief van de CHU bevindt zich tevens in het archief van H.K.J. Beernink.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

In het Nationaal Archief, toegangsnummer 2.19.046.01, bevindt zich het 'Archief van enige Christelijk-Historische organisaties; archief van de Christelijk-Historische Unie'. Blijkens de inventaris ('Plaatsingslijsten van archieven van enige Christelijk-Historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983) bevat het archief geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. De notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Unieraad (incompleet) alsmede de correspondentie bevatten mogelijk wel verwijzingen, hiervan zijn echter geen afzonderlijke inventarisnummers doorgenomen.

NB. Een deel van het secretarieel archief van de CHU bevindt zich tevens in het archief van H.K.J. Beernink.