Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nederlandse Vereniging van Journalisten

Naam archiefvormer Nederlandse Vereniging van Journalisten
Naam, varianten NVJ
Periode van bestaan 1968-heden
Organisatie en inrichting

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kwam in 1968 tot stand door een fusie van drie toen bestaande organisaties: de Nederlandse Journalisten-Kring (NJK), de Katholieke Nederlandse Journalisten-Kring (KNJK) en de Protestants-Christelijke Journalisten-Kring (PCJK), die samen sinds 1949 de Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ) vormden. In 1976 sloot de NVJ zich aan bij vakcentrale FNV. De NVJ was verdeeld in 14 regionale afdelingen, die afgevaardigden aanwezen voor de verenigingsraad, het hoogste orgaan, en kandidaten stelden voor het bestuur. Naast de afdelingen bestonden secties en werkgroepen voor verscheidene beroepscategorieën. Deze hadden de taak het bestuur van de NVJ te adviseren.

Taak, activiteiten

De NVJ behartigde de belangen van de Nederlandse pers en van de journalisten in het bijzonder. Zij was als vakorganisatie actief op het gebied van de arbeidsvoorwaarden van journalisten en hield zich tevens bezig met andere belangen zoals persvrijheid, journalistieke beroepsethiek en vakopleiding.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging van Journalisten ((1965-) 1968-1993)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Nederlandse Vereniging van Journalisten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 808-810. Stukken betreffende de 'Proeve van een nieuwe grondwet. (1969-1978).

- inv. nr. 808.

Stukken betreffende het uit te brengen advies over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; het instellen van een commissie daartoe door de NVJ; adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten, in het bijzonder art. 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting). Het gaat om knipsels, correspondentie, concepten voor het advies en fragmenten uit notulen, 1966-1977. NB. De 'Proeve' vormde weliswaar de aanleiding voor het opgestelde advies, het advies zelf werd echter gericht aan de Commissie-Cals/Donner.

- inv. nr. 810.

Stukken afkomstig van de commissie door het bestuur van de NVJ ingesteld voor een advies over de 'Proeve' en stukken betreffende adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten. Correspondentie, knipsels, concepten van het advies en fragmenten uit notulen. Tevens een grote verzameling knipsels betreffende de positie van handelsreclame in het ontwerp voor artikel 7 grondwet en een afzonderlijk dossier over 'zedelijkheidswetgeving'. 1969-1978.

NB. inv. nr. 809 heeeft geen betrekking op de 'Proeve'.

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 808-810. Stukken betreffende de 'Proeve van een nieuwe grondwet. (1969-1978).

- inv. nr. 808.

Stukken betreffende het uit te brengen advies over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; het instellen van een commissie daartoe door de NVJ; adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten, in het bijzonder art. 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting). Het gaat om knipsels, correspondentie, concepten voor het advies en fragmenten uit notulen, 1966-1977. NB. De 'Proeve' vormde weliswaar de aanleiding voor het opgestelde advies, het advies zelf werd echter gericht aan de Commissie-Cals/Donner.

-inv. nr. 809.

Bevat geen stukken met betrekking tot grondwetsherziening.

- inv. nr. 810.

Stukken afkomstig van de commissie door het bestuur van de NVJ ingesteld voor een advies over de 'Proeve' en stukken betreffende adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten. Correspondentie, knipsels, concepten van het advies en fragmenten uit notulen. Tevens een grote verzameling knipsels betreffende de positie van handelsreclame in het ontwerp voor artikel 7 grondwet en een afzonderlijk dossier over 'zedelijkheidswetgeving'. 1969-1978.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Nederlandse Vereniging van Journalisten ((1965-) 1968-1993)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief Nederlandse Vereniging van Journalisten
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) plaatsingslijst (met inleiding, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nrs. 808-810. Stukken betreffende de 'Proeve van een nieuwe grondwet. (1969-1978).

- inv. nr. 808.

Stukken betreffende het uit te brengen advies over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; het instellen van een commissie daartoe door de NVJ; adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten, in het bijzonder art. 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting). Het gaat om knipsels, correspondentie, concepten voor het advies en fragmenten uit notulen, 1966-1977. NB. De 'Proeve' vormde weliswaar de aanleiding voor het opgestelde advies, het advies zelf werd echter gericht aan de Commissie-Cals/Donner.

- inv. nr. 810.

Stukken afkomstig van de commissie door het bestuur van de NVJ ingesteld voor een advies over de 'Proeve' en stukken betreffende adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten. Correspondentie, knipsels, concepten van het advies en fragmenten uit notulen. Tevens een grote verzameling knipsels betreffende de positie van handelsreclame in het ontwerp voor artikel 7 grondwet en een afzonderlijk dossier over 'zedelijkheidswetgeving'. 1969-1978.

NB. inv. nr. 809 heeeft geen betrekking op de 'Proeve'.

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 808-810. Stukken betreffende de 'Proeve van een nieuwe grondwet. (1969-1978).

- inv. nr. 808.

Stukken betreffende het uit te brengen advies over de 'Proeve van een nieuwe Grondwet'; het instellen van een commissie daartoe door de NVJ; adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten, in het bijzonder art. 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting). Het gaat om knipsels, correspondentie, concepten voor het advies en fragmenten uit notulen, 1966-1977. NB. De 'Proeve' vormde weliswaar de aanleiding voor het opgestelde advies, het advies zelf werd echter gericht aan de Commissie-Cals/Donner.

-inv. nr. 809.

Bevat geen stukken met betrekking tot grondwetsherziening.

- inv. nr. 810.

Stukken afkomstig van de commissie door het bestuur van de NVJ ingesteld voor een advies over de 'Proeve' en stukken betreffende adviezen aan regering en Tweede Kamer over de herziening van de grondrechten. Correspondentie, knipsels, concepten van het advies en fragmenten uit notulen. Tevens een grote verzameling knipsels betreffende de positie van handelsreclame in het ontwerp voor artikel 7 grondwet en een afzonderlijk dossier over 'zedelijkheidswetgeving'. 1969-1978.