Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de zaken van Kerk en Overheid

Naam archiefvormer Nederlandse Hervormde Kerk, Raad voor de zaken van Kerk en Overheid
Naam, varianten Kerk en overheid; Werkgroep kerk en overheid (taakvoorganger)
Periode van bestaan 1945-?
Organisatie en inrichting

De Raad voor de zaken van kerk en overheid was in 1951, bij de totstandkoming van een nieuwe kerkorde, de opvolger van de tot dan toe bestaande en meer officieuze 'Werkgroep kerk en overheid'. Deze was tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan als werkgroep van de 'Commissie van het Kerkelijk Overleg'. De Raad was samengesteld uit theologen en juristen. Het secretariaat van de Raad berustte bij de gedeputeerde bij de overheid van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Taak, activiteiten

De Raad had als taak de Generale Synode te adviseren over vraagstukken op het gebied van kerk en staat en in het overleg met de overheid. Daarnaast informeerde de Raad hervormde leden van de Staten-Generaal over de standpunten van de Generale Synode. Hij was onder andere actief ten aanzien van de voorstellen tot grondwetsherziening, speciaal wat betreft het processieverbod.

Algemeen:


Commissies:Archivalia: