Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

D66

Naam archiefvormer D66
Naam, varianten D'66; Democraten 66
Periode van bestaan 1966-heden
Organisatie en inrichting

D66 werd in oktober 1966 opgericht naar aanleiding van een eerder uitgebracht appèl van de oprichters aan 'iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie', en streefde vanaf het begin actief naar staatsrechtelijke hervormingen met als doel de directe democratie. Ook binnen de partij werd gestreefd naar een democratische structuur, met onder andere een halfjaarlijks gehouden congres dat in de beginperiode gold als hoogste orgaan. Daarnaast functioneerden op centraal niveau het Partijbestuur en een Dagelijks Bestuur, evenals talloze commissies en werkgroepen, op decentraal niveau de plaatselijke afdelingen.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Literatuur

Menno van der Land, Tussen ideaal en illusie. De geschiedenis van D66, 1966-2003 (Den Haag 2003).

Opmerkingen

 Zie tevens de partijpublicaties:

- Hans van Mierlo, De keuze van D'66. Rede gehouden op het congres van D'66 te Leiden op 14 september 1968 (Amsterdam 1968).

- Landelijke Werkgroep Staatsrecht / Democraten '66, Rapport over herziening van het kiesstelsel voor de Staten-Generaal (Gouda 1968).

- Landelijke Werkgroep Staatsrecht / Democraten '66, Rapport betreffende staatsrechtelijke vernieuwing (Gouda 1968).

- Landelijk Secretariaat Democraten '66, Subgroep Vrijheidsrechten, Discussienota de vrijheidsrechten en "het apparaat" (Amsterdam 1969).

Betrokken bij:

Opmerkingen

Het archief van D66, gedeponeerd in het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen) bevat blijkens de beschikbare voorlopige plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Zie ook het archief van het wetenschappelijk bureau van D66.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

Opmerkingen

Het archief van D66, gedeponeerd in het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen) bevat blijkens de beschikbare voorlopige plaatsingslijst geen stukken die direct verband houden met grondwetscommissies of grondwetsherzieningen. Zie ook het archief van het wetenschappelijk bureau van D66.