Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Centrum voor Staatkundige Vorming

Naam archiefvormer Centrum voor Staatkundige Vorming
Naam, varianten CSV
Periode van bestaan 1945-1980
Organisatie en inrichting

Het CSV werd na de tweede wereldoorlog opgericht door het bestuur van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) als brede organisatie voor politieke vorming ter overbrugging van de periode waarin de RKSP uiteindelijk zou overgaan in de Katholieke Volkspartij (KVP). De laatste veranderde het CSV in 1947 in een zelfstandige organisatie. Het CSV bestond toen uit een Bestuursraad voor leiding en coördinatie en diverse commissies van deskundigen ter voorbereiding van adviezen. In 1969 werd de samenwerking met de KVP-fracties en het partijbureau weer geïntensiveerd. In 1980 ging het CSV, als gevolg van de fusie van de KVP met ARP en CHU in het CDA, op in het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Taak, activiteiten

Organisatie voor politieke vorming. Na de oprichting van de KVP functioneerde het CSV vooral als een orgaan voor studie, discussie, voorlichting en advies. Sinds eind jaren zestig verzorgde het CSV de coördinatie van deze activiteiten met de KVP-fracties en het partijbureau.

Literatuur

Aarden, J.M., Tien jaren Centrum voor Staatkundige Vorming ('s-Gravenhage [1956]). [Publicaties van het Centrum voor staatkundige vorming, 63].

Opmerkingen

In de tweede helft van de jaren 1960 was H.J.M. Jeukens voorzitter van het CSV.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centrum voor Staatkundige Vorming (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van het Centrum voor Staatkundige Vorming, gedeponeerd in: archief Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) gedrukte inventaris, in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991), 185-202
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 5497. Stukken betreffende de commissie Grondwetsherziening (1966-1968).

Dossier van de 'secretaris-directeur' van het CSV, drs. J. Aarden. Stukken betreffende de discussie over de voorgelegde 'Proeve van een nieuwe grondwet' (1966) en de wijze waarop daaraan binnen de KVP vorm moet worden gegeven. Aanvankelijk gebeurt dat via een informeel 'gesprek' in een beperkt gezelschap, daarna via een CSV-commissie 'Grondwetsherziening'. In het dossier een nota over de 'Proeve' van H.Th.J.F. van Maarseveen 'betreffende enige problemen in verband met een algehele grondwetsherziening' (augustus 1966). Verslag van het informele gesprek (uitgenodigd o.m. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, C. Romme, F. Duynstee, E. Jurgens, V. Marijnen, Van Maarseveen, Schlichting en Jeukens). Correspondentie over de samenstelling van de commissie en met de aangezochte leden. Oprichting van een zware CSV-commissie onder voorzitterschap van Marijnen, leden: Jeukens, Schlichting, Jurgens, Duynstee, W. van der Grinten, D. Meuwissen, S.W. Couwenberg, J. Cals; 'adviserende leden' zijn o.m. Van Maarseveen, M. Klompé, J. de Quay, Stokman, Th. Westerterp, Romme. In het dossier verder vooral correspondentie over bijeenkomsten van de commissie, haar rapportage en knipsels daarover (hieruit blijkt dat de leden die in de commissie-Cals/Donner werden benoemd, zich in 1967 uit de CSV-commissie terugtrokken). Een interimrapport over het kiesrecht ('vertrouwelijk', 1967). NB. In het dossier bevinden zich ook enkele fotokopieën van stukken uit het archief van C. Romme.

 

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 5497. Stukken betreffende de commissie Grondwetsherziening (1966-1968).

Dossier van de 'secretaris-directeur' van het CSV, drs. J. Aarden. Stukken betreffende de discussie over de voorgelegde 'Proeve van een nieuwe grondwet' (1966) en de wijze waarop daaraan binnen de KVP vorm moet worden gegeven. Aanvankelijk gebeurt dat via een informeel 'gesprek' in een beperkt gezelschap, daarna via een CSV-commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier bevat een nota over de 'Proeve' van H.Th.J.F. van Maarseveen 'betreffende enige problemen in verband met een algehele grondwetsherziening' (augustus 1966). Verslag van het informele gesprek (uitgenodigd o.m. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, C. Romme, F. Duynstee, E. Jurgens, V. Marijnen, Van Maarseveen, Schlichting en Jeukens). Correspondentie over de samenstelling van de commissie en met de aangezochte leden. Oprichting van een zware CSV-commissie onder voorzitterschap van Marijnen, leden: Jeukens, Schlichting, Jurgens, Duynstee, W. van der Grinten, D. Meuwissen, S.W. Couwenberg, J. Cals; 'adviserende leden' zijn o.m. Van Maarseveen, M. Klompé, J. de Quay, Stokman, Th. Westerterp, Romme. In het dossier verder vooral correspondentie over bijeenkomsten van de commissie, haar rapportage en knipsels daarover (hieruit blijkt dat de leden die in de commissie-Cals/Donner werden benoemd, zich in 1967 uit de CSV-commissie terugtrokken). Een interimrapport over het kiesrecht ('vertrouwelijk', 1967). NB. In het dossier bevinden zich ook enkele fotokopieën van stukken uit het archief van C. Romme.

 

inv. nr. 5498. Stukken betreffende de commissie Grondrechten, subcommissie van de commissie Grondwetsherziening (1967).

Bevat slechts twee convocaten, 1967.

 

inv. nr. 5499. Stukken betreffende de commissie Openbare Lichamen, subcommissie van de commissie Grondwetsherziening (1967).

Bevat slechts enige correspondentie en convocaten.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Centrum voor Staatkundige Vorming (1945-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen ()
  
Naam archiefcollectie Archief van het Centrum voor Staatkundige Vorming, gedeponeerd in: archief Katholieke Volkspartij (KVP) en gedeponeerde archieven
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) gedrukte inventaris, in: R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie (Nijmegen 1991), 185-202
Staatscommissies
1 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

inv. nr. 5497. Stukken betreffende de commissie Grondwetsherziening (1966-1968).

Dossier van de 'secretaris-directeur' van het CSV, drs. J. Aarden. Stukken betreffende de discussie over de voorgelegde 'Proeve van een nieuwe grondwet' (1966) en de wijze waarop daaraan binnen de KVP vorm moet worden gegeven. Aanvankelijk gebeurt dat via een informeel 'gesprek' in een beperkt gezelschap, daarna via een CSV-commissie 'Grondwetsherziening'. In het dossier een nota over de 'Proeve' van H.Th.J.F. van Maarseveen 'betreffende enige problemen in verband met een algehele grondwetsherziening' (augustus 1966). Verslag van het informele gesprek (uitgenodigd o.m. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, C. Romme, F. Duynstee, E. Jurgens, V. Marijnen, Van Maarseveen, Schlichting en Jeukens). Correspondentie over de samenstelling van de commissie en met de aangezochte leden. Oprichting van een zware CSV-commissie onder voorzitterschap van Marijnen, leden: Jeukens, Schlichting, Jurgens, Duynstee, W. van der Grinten, D. Meuwissen, S.W. Couwenberg, J. Cals; 'adviserende leden' zijn o.m. Van Maarseveen, M. Klompé, J. de Quay, Stokman, Th. Westerterp, Romme. In het dossier verder vooral correspondentie over bijeenkomsten van de commissie, haar rapportage en knipsels daarover (hieruit blijkt dat de leden die in de commissie-Cals/Donner werden benoemd, zich in 1967 uit de CSV-commissie terugtrokken). Een interimrapport over het kiesrecht ('vertrouwelijk', 1967). NB. In het dossier bevinden zich ook enkele fotokopieën van stukken uit het archief van C. Romme.

 

 

2 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 5497. Stukken betreffende de commissie Grondwetsherziening (1966-1968).

Dossier van de 'secretaris-directeur' van het CSV, drs. J. Aarden. Stukken betreffende de discussie over de voorgelegde 'Proeve van een nieuwe grondwet' (1966) en de wijze waarop daaraan binnen de KVP vorm moet worden gegeven. Aanvankelijk gebeurt dat via een informeel 'gesprek' in een beperkt gezelschap, daarna via een CSV-commissie 'Grondwetsherziening'. Het dossier bevat een nota over de 'Proeve' van H.Th.J.F. van Maarseveen 'betreffende enige problemen in verband met een algehele grondwetsherziening' (augustus 1966). Verslag van het informele gesprek (uitgenodigd o.m. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, C. Romme, F. Duynstee, E. Jurgens, V. Marijnen, Van Maarseveen, Schlichting en Jeukens). Correspondentie over de samenstelling van de commissie en met de aangezochte leden. Oprichting van een zware CSV-commissie onder voorzitterschap van Marijnen, leden: Jeukens, Schlichting, Jurgens, Duynstee, W. van der Grinten, D. Meuwissen, S.W. Couwenberg, J. Cals; 'adviserende leden' zijn o.m. Van Maarseveen, M. Klompé, J. de Quay, Stokman, Th. Westerterp, Romme. In het dossier verder vooral correspondentie over bijeenkomsten van de commissie, haar rapportage en knipsels daarover (hieruit blijkt dat de leden die in de commissie-Cals/Donner werden benoemd, zich in 1967 uit de CSV-commissie terugtrokken). Een interimrapport over het kiesrecht ('vertrouwelijk', 1967). NB. In het dossier bevinden zich ook enkele fotokopieën van stukken uit het archief van C. Romme.

 

inv. nr. 5498. Stukken betreffende de commissie Grondrechten, subcommissie van de commissie Grondwetsherziening (1967).

Bevat slechts twee convocaten, 1967.

 

inv. nr. 5499. Stukken betreffende de commissie Openbare Lichamen, subcommissie van de commissie Grondwetsherziening (1967).

Bevat slechts enige correspondentie en convocaten.