Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Gereformeerd Politiek Verbond

Naam archiefvormer Gereformeerd Politiek Verbond
Naam, varianten GPV
Periode van bestaan 1948-2000
Organisatie en inrichting

De dagelijkse leiding van het GPV, een orthodox-protestantse politieke partij, berustte bij de Centrale Verbondsraad (CVR). Over belangrijke kwesties werd overlegd in de Generale Verbondsraad (GVR), waarin de CVR werd aangevuld door afgevaardigden uit de provinciale contactraden. Hoogste orgaan was echter de (gewoonlijk jaarlijks gehouden) Algemene Vergadering. In 1962 werd deze structuur in een reglement vastgelegd. In 2000 ging het GPV met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) op in de Christen-Unie.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Literatuur

S.J.C. Cnossen, 'De organisatie van het GPV', in: J. van der Jagt e.a. (red.), Gedenkboek 48-88 (Amersfoort 1988) 127-141

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Gereformeerd Politiek Verbond (1948-2000)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Archief- en Documentatiecentrum, Kampen (257)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief Gereformeerd Politiek Verbond
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1030. Diverse commissies. Centrale richtlijnencommissie, commissie grondwet (1967-1970).

Bevat enkele losse stukken en archivalia afkomstig uit een dossier 'grondwet'. Beide hebben betrekking op een gezamenlijke commissie 'grondwetszaken' van het GPV en het Nederlands Evangelisch Verbond (NEV). A.J. Verbrugh was voorzitter/secretaris van deze commissie, P. Pijp notulist. Na de eerste bijeenkomst vergaderde deze commissie bovendien steeds samen met de commissie Grondwet van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) onder leiding van H.G. Abma. De omslag bevat convocaties, notulen, correspondentie tussen de commissieleden en correspondentie van het GPV met de commissie-Cals/Donner.

NB. Vermoedelijk zijn ook relevant de notulen van de Centrale Verbondsraad (CVR). Inv. nr. 1 (Notulen 1967-1970) is ingezien en bevat diverse verwijzingen naar betrokkenheid bij de commissie-Cals/Donner.


Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Gereformeerd Politiek Verbond (1948-2000)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Archief- en Documentatiecentrum, Kampen (257)
  
Naam archiefcollectie Archief Gereformeerd Politiek Verbond
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 1030. Diverse commissies. Centrale richtlijnencommissie, commissie grondwet (1967-1970).

Bevat enkele losse stukken en archivalia afkomstig uit een dossier 'grondwet'. Beide hebben betrekking op een gezamenlijke commissie 'grondwetszaken' van het GPV en het Nederlands Evangelisch Verbond (NEV). A.J. Verbrugh was voorzitter/secretaris van deze commissie, P. Pijp notulist. Na de eerste bijeenkomst vergaderde deze commissie bovendien steeds samen met de commissie Grondwet van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) onder leiding van H.G. Abma. De omslag bevat convocaties, notulen, correspondentie tussen de commissieleden en correspondentie van het GPV met de commissie-Cals/Donner.

NB. Vermoedelijk zijn ook relevant de notulen van de Centrale Verbondsraad (CVR). Inv. nr. 1 (Notulen 1967-1970) is ingezien en bevat diverse verwijzingen naar betrokkenheid bij de commissie-Cals/Donner.