Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Pacifistisch Socialistische Partij

Naam archiefvormer Pacifistisch Socialistische Partij
Naam, varianten PSP
Periode van bestaan 1957-1990
Organisatie en inrichting

De PSP werd opgericht als pacifistische partij, die tevens streefde naar hervorming van de maatschappij. In 1990 fuseerde de partij met CPN, EVP en PPR tot GroenLinks.In 1961 werd de partijstructuur vastgelegd. De belangrijkste organen waren de Algemene Vergadering (het jaarlijkse congres) en de Partijraad. Hieronder fungeerden het Partijbestuur, het Dagelijks bestuur, het ondersteunende Partijbureau, de decentrale afdelingen en vele commissies en werkgroepen. Enige tijd (1971-1973, later ook 1979-1990) beschikte de PSP ook over een wetenschappelijk bureau, de Stichting Wetenschappelijk Bureau PSP.

Taak, activiteiten

Politieke partij.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Pacifistisch Socialistische Partij ((1955-) 1957-1991)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief PSP
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)', door Jack Hofman, 1990 (met inleiding en aanvulling van Paul van Dun, 1993, digitaal beschikbaar.)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 834. Stukken betreffende de Commissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (1967-1968).

Stukken betreffende het advies aan de minister en de Commissie-Cals/Donner van de PSP-'Commissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet' ('Gronkiew'), 1967: (afschriften van) correspondentie met bijlagen. Stukken betreffende de instelling van een 'Commissie Grondwet' in 1968, die zich moest beraden op een tweede advies aan de minister van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder over de grondrechten.

2 
Commissie
Inhoud

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Pacifistisch Socialistische Partij ((1955-) 1957-1991)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam ()
  
Naam archiefcollectie Archief PSP
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)', door Jack Hofman, 1990 (met inleiding en aanvulling van Paul van Dun, 1993, digitaal beschikbaar.)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nr. 834. Stukken betreffende de Commissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (1967-1968).

Stukken betreffende het advies aan de minister en de Commissie-Cals/Donner van de PSP-'Commissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet' ('Gronkiew'), 1967: (afschriften van) correspondentie met bijlagen. Stukken betreffende de instelling van een 'Commissie Grondwet' in 1968, die zich moest beraden op een tweede advies aan de minister van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder over de grondrechten.

2 
Commissie
Inhoud