Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Doctor Abraham Kuyper Stichting

Naam archiefvormer Doctor Abraham Kuyper Stichting
Naam, varianten Dr. A. Kuyper-stichting; A. Kuyperstichting
Periode van bestaan 1921-1980
Organisatie en inrichting

De Kuyperstichting was het wetenschappelijk bureau van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Zij werd geleid door een dagelijks bestuur en een Raad van Beheer. De eerste Raad van Beheer stond onder voorzitterschap van Colijn.

In 1980 ging de stichting, vanwege de fusie van de ARP met KVP en CHU in het CDA, op in het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI).

Taak, activiteiten

De stichting verstrekte adviezen aan de ARP-leden van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, gemeenteraden en andere belangstellenden. Ook verzorgde zij het secretariaat van het College van Advies van de ARP.

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Doctor Abraham Kuyper Stiching (1930-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (276)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Archief van de dr. A. Kuyperstichting
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst, door G. Harinck, 1997
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

dossiernr. 70, doos 75. Commissie processieverbod, 1947-1950, voorzitter: J.A. de Wilde.

Bevat nota's, voorontwerpen en het rapport van de commissie, correspondentie, notulen en documentatiemateriaal.)

 

dossiernr. 182, doos 73. College van Advies, commissie verlaging kiesgerechtigde leeftijd, 1960-1961, voorzitter: Joh. H. Scheurer.

Bevat overwegend correspondentie tussen de commissieleden, daarnaast enkele speeches, vermoedelijk voor het Nationaal Jongeren Parlement.

 

2 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

dossiernr. 66, doos 68. Commissie subsidie aan kerken naar aanleiding van het rapport-Van Walsum, 1969

Bevat schriftelijke verzoeken om advies over het onderwerp aan diverse personen en enkele antwoordbrieven, echter niet de gevraagde adviezen.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

dossiernr. 235, doos 86. College van Advies, commissie bespreking Proeve herziening grondwet 1966-1967, voorzitter: J.A. Dirksen

Bevat een afschrift van het herhaalde verzoek om advies van de minister van Binnenlandse Zaken, notulen en enkele nota's. De commissie vergaderde 15 keer (13 december 1966 - 6 september 1967).

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

dossiernr. 235, doos 86. College van Advies, commissie bespreking Proeve herziening grondwet 1966-1967, voorzitter: J.A. Dirksen

Bevat een afschrift van het herhaalde verzoek om advies van de minister van Binnenlandse Zaken, notulen en enkele nota's. De commissie vergaderde 15 keer (13 december 1966 - 6 september 1967).


Opmerkingen

Behalve het archief van de Kuyperstichting berusten in het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme te Amsterdam nog twee collecties afkomstig van deze stichting:

- 'Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting', coll. nr. 305. Afgaande op de plaatsingslijst (1992) lijkt hier sprake van onderwerpsdossiers lopend tot 1947. De collectie bevat echter geen dossier dat specifiek betrekking heeft op de grondwet of grondwetsherzieningen.

- 'Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting, "Tweede Zending" (1930-1980)', coll. nr. 369. Deze collectie omvat 5 dozen met o.a. notulen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Beheer uit de periode 1921-1935, verslagen over de jaren 1949-1952, 1953-1955 en overige interne stukken. Blijkens de plaatsingslijst uit 2005 bevat zij evenmin relevant materiaal.

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Doctor Abraham Kuyper Stiching (1930-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (276)
  
Naam archiefcollectie Archief van de dr. A. Kuyperstichting
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst, door G. Harinck, 1997
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

dossiernr. 70, doos 75. Commissie processieverbod, 1947-1950, voorzitter: J.A. de Wilde.

Bevat nota's, voorontwerpen en het rapport van de commissie, correspondentie, notulen en documentatiemateriaal.)

 

dossiernr. 182, doos 73. College van Advies, commissie verlaging kiesgerechtigde leeftijd, 1960-1961, voorzitter: Joh. H. Scheurer.

Bevat overwegend correspondentie tussen de commissieleden, daarnaast enkele speeches, vermoedelijk voor het Nationaal Jongeren Parlement.

 

2 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

dossiernr. 66, doos 68. Commissie subsidie aan kerken naar aanleiding van het rapport-Van Walsum, 1969

Bevat schriftelijke verzoeken om advies over het onderwerp aan diverse personen en enkele antwoordbrieven, echter niet de gevraagde adviezen.

3 
Commissie Werkgroep-Proeve
Inhoud

dossiernr. 235, doos 86. College van Advies, commissie bespreking Proeve herziening grondwet 1966-1967, voorzitter: J.A. Dirksen

Bevat een afschrift van het herhaalde verzoek om advies van de minister van Binnenlandse Zaken, notulen en enkele nota's. De commissie vergaderde 15 keer (13 december 1966 - 6 september 1967).

4 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

dossiernr. 235, doos 86. College van Advies, commissie bespreking Proeve herziening grondwet 1966-1967, voorzitter: J.A. Dirksen

Bevat een afschrift van het herhaalde verzoek om advies van de minister van Binnenlandse Zaken, notulen en enkele nota's. De commissie vergaderde 15 keer (13 december 1966 - 6 september 1967).


Opmerkingen

Behalve het archief van de Kuyperstichting berusten in het Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme te Amsterdam nog twee collecties afkomstig van deze stichting:

- 'Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting', coll. nr. 305. Afgaande op de plaatsingslijst (1992) lijkt hier sprake van onderwerpsdossiers lopend tot 1947. De collectie bevat echter geen dossier dat specifiek betrekking heeft op de grondwet of grondwetsherzieningen.

- 'Stukken betreffende de dr. A. Kuyperstichting, "Tweede Zending" (1930-1980)', coll. nr. 369. Deze collectie omvat 5 dozen met o.a. notulen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Beheer uit de periode 1921-1935, verslagen over de jaren 1949-1952, 1953-1955 en overige interne stukken. Blijkens de plaatsingslijst uit 2005 bevat zij evenmin relevant materiaal.