Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Anti-Revolutionaire Partij, Tweede Kamerfractie

Naam archiefvormer Anti-Revolutionaire Partij, Tweede Kamerfractie
Naam, varianten ARP TK
Periode van bestaan 1879-1980
Organisatie en inrichting

De ARP ontstond in 1879 uit een groot aantal kiesverenigingen die zich rond het Sociaal Program van Abraham Kuyper verenigden. In 1894 splitsten de Vrij-Antirevolutionairen zich af, later verenigd in de CHU. In 1980 ging de ARP met KVP en CHU op in het CDA, nadat in 1973 al een federatief verband van die partijen was ontstaan.

Taak, activiteiten

Vertegenwoordiging van de ARP in de Tweede Kamer.

Betrokken bij:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Anti-Revolutionaire Partij, Tweede Kamerfractie (1969-1977)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (230)
  
Meer Verberg

Naam archiefcollectie Stukken betreffende de A.R.-fractie in de Tweede Kamer
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Plaatsingslijst, 1992
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Het archief bevat 9 inventarisnummers met verslagen van de vergaderingen van de AR-fractie uit de periode 1969-1976; verslagen en besluitenlijsten van de fracties van ARP, KVP en CHU uit 1976-1977 en correspondentie uit de periode 1971-1977. Ingezien is bij wijze van steekproef:

 

inv. nr. 1. Verslagen vergaderingen AR-fractie, 1969-1971.

Bevat één stuk uit 1969, verder overwegend stukken uit maart 1970-maart 1971 (incompleet), tevens zijn enkele stukken uit augustus-september 1971 aanwezig. De verslagen geven bijna steeds de standpunten van de verschillende fractieleden goed weer. Enkele malen werd er gedebatteerd over de in de Kamer in te nemen standpunten ten aanzien van voorstellen tot wijziging van de grondwet, gedaan naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Cals/Donner.

2 
Commissie
Inhoud

Algemeen:


Commissies:Archivalia:

1 
Naam archiefvormer
(Periode archief)
Anti-Revolutionaire Partij, Tweede Kamerfractie (1969-1977)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (230)
  
Naam archiefcollectie Stukken betreffende de A.R.-fractie in de Tweede Kamer
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Plaatsingslijst, 1992
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Het archief bevat 9 inventarisnummers met verslagen van de vergaderingen van de AR-fractie uit de periode 1969-1976; verslagen en besluitenlijsten van de fracties van ARP, KVP en CHU uit 1976-1977 en correspondentie uit de periode 1971-1977. Ingezien is bij wijze van steekproef:

 

inv. nr. 1. Verslagen vergaderingen AR-fractie, 1969-1971.

Bevat één stuk uit 1969, verder overwegend stukken uit maart 1970-maart 1971 (incompleet), tevens zijn enkele stukken uit augustus-september 1971 aanwezig. De verslagen geven bijna steeds de standpunten van de verschillende fractieleden goed weer. Enkele malen werd er gedebatteerd over de in de Kamer in te nemen standpunten ten aanzien van voorstellen tot wijziging van de grondwet, gedaan naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Cals/Donner.

2 
Commissie
Inhoud