Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Pot, C.W. van der

Leefjaren 1880-1960
Politieke partij / richting VDB
Functie(s) jurist; gemeenteraadslid (1912) en wethouder (1918) te Leiden; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 1921-1950
Biografische gegevens in

Biografisch portaal

Literatuur van persoon in literatuurlijst

C.W. van der Pot, A.M. Donner, L. Prakke, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 14e druk, bew. door L. Prakke, J.L. de Reede, G.J.M. van Wissen (Deventer 2001) [eerste uitgave door Van der Pot 1940].

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief familie Van der Pot (1620-1968)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (43.01)
Meer Verberg

Naam Pot, C.W. van der
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het familiearchief Van der Pot 1620-1968', dooor B. Woelderink, W.G.T van den Berg en K.F. van Dijk, 1970/2000 (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 182. Autobiografische memoires van prof. mr. dr. Van der Pot, ca. 1958. 3 cahiers.

De cahiers bevatten met de hand op schrift gestelde herinneringen, genealogische aantekeningen, los inliggende foto's en ansichtkaarten. De herinneringen betreffen zowel zijn professionele als zijn persoonlijke leven en zijn zakelijk en opsommend van karakter. Alleen het derde cahier, dat begint met de titel 'Mémoires. Tweede vervolg', bevat enkele notities over Van der Pots lidmaatschap van de commissie-Van Eysinga, die gezien hun plaatsing op de linkerbladzijde later zijn toegevoegd. Het inv. nr. is openbaar.

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nrs. 198-205. Dictaatcahiers voornamelijk betreffende juridische onderwerpen, genummers I t/m XXXVIII. 50 cahiers, z.d.

- inv. nr. 197. Inhoudsopgave van de dictaatcahiers I t/m XXXVIII, z.d., 1 cahier. Bijgewerkt in 1962.

De inhoudsopgave bevat voor de cahiers I-X lijsten van auteurs en titels, deels van staatkundig-historische aard, deels politiek-staatsrechtelijk. Met name de cahiers VI en X bevatten titels op het gebied van staatsleer en grondwet.

De inventarisnummers 197-205 zijn openbaar.

Algemeen

Functie(s) jurist; gemeenteraadslid (1912) en wethouder (1918) te Leiden; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 1921-1950
Biografische gegevens in

Biografisch portaal

Literatuur van persoon in literatuurlijst

C.W. van der Pot, A.M. Donner, L. Prakke, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 14e druk, bew. door L. Prakke, J.L. de Reede, G.J.M. van Wissen (Deventer 2001) [eerste uitgave door Van der Pot 1940].


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief familie Van der Pot (1620-1968)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Gemeentearchief Rotterdam (43.01)
Naam Pot, C.W. van der
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Inventaris van het familiearchief Van der Pot 1620-1968', dooor B. Woelderink, W.G.T van den Berg en K.F. van Dijk, 1970/2000 (met inleiding en supplement)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 182. Autobiografische memoires van prof. mr. dr. Van der Pot, ca. 1958. 3 cahiers.

De cahiers bevatten met de hand op schrift gestelde herinneringen, genealogische aantekeningen, los inliggende foto's en ansichtkaarten. De herinneringen betreffen zowel zijn professionele als zijn persoonlijke leven en zijn zakelijk en opsommend van karakter. Alleen het derde cahier, dat begint met de titel 'Mémoires. Tweede vervolg', bevat enkele notities over Van der Pots lidmaatschap van de commissie-Van Eysinga, die gezien hun plaatsing op de linkerbladzijde later zijn toegevoegd. Het inv. nr. is openbaar.

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nrs. 198-205. Dictaatcahiers voornamelijk betreffende juridische onderwerpen, genummers I t/m XXXVIII. 50 cahiers, z.d.

- inv. nr. 197. Inhoudsopgave van de dictaatcahiers I t/m XXXVIII, z.d., 1 cahier. Bijgewerkt in 1962.

De inhoudsopgave bevat voor de cahiers I-X lijsten van auteurs en titels, deels van staatkundig-historische aard, deels politiek-staatsrechtelijk. Met name de cahiers VI en X bevatten titels op het gebied van staatsleer en grondwet.

De inventarisnummers 197-205 zijn openbaar.