Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Nolens, W.H.

Leefjaren 1860-1931
Politieke partij / richting RKSP
Functie(s) katholiek geestelijke; buitengewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1909-1926; lid van de Tweede Kamer 1896-1931, voorzitter van de RK Kamerclub (fractieleider) 1910-1931
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief W.H.Nolens (1860-1931)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (NOLE)
Meer Verberg

Naam Nolens, W.H.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) gedrukte inventaris: T.T.A.B.M. van der Aalst, 'Inventaris van het archief van mgr. W.H. Nolens, 1860-1931', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973), 88-151
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 332. Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende de staatscommissie voor de grondwetsherziening (1911), 1 omslag.

Hierin: 'eerste conceptnotulen' van de commissievergaderingen nrs. 34-35 van 8 en 11 september 1911; enkele nota's en andere stukken samenhangend met de Commissie-Th. Heemskerk en subcommissies (waarbij een interessante nota van A. Kuyper van 14.1.1911); ongeveer 50 pagina's moeilijk leesbare aantekeningen van Nolens over grondwetsartikelen en grondwetswijzigingen.

 

Opmerkingen overig

Inv. nr. 117 (Handelingen van de Eerste Kamer betreffende het debat rond de grondwetsherziening 1922, 1 omslag) bevat slechts gedrukte Kamerstukken. De inv. nrs. 21-24, 588, 670, 752 zijn op grond van de inventarisbeschrijving geraadpleegd, maar bevatten geen relevant materiaal.

Algemeen

Functie(s) katholiek geestelijke; buitengewoon hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1909-1926; lid van de Tweede Kamer 1896-1931, voorzitter van de RK Kamerclub (fractieleider) 1910-1931
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief W.H.Nolens (1860-1931)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen (NOLE)
Naam Nolens, W.H.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) gedrukte inventaris: T.T.A.B.M. van der Aalst, 'Inventaris van het archief van mgr. W.H. Nolens, 1860-1931', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973), 88-151
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 332. Ingekomen stukken en aantekeningen betreffende de staatscommissie voor de grondwetsherziening (1911), 1 omslag.

Hierin: 'eerste conceptnotulen' van de commissievergaderingen nrs. 34-35 van 8 en 11 september 1911; enkele nota's en andere stukken samenhangend met de Commissie-Th. Heemskerk en subcommissies (waarbij een interessante nota van A. Kuyper van 14.1.1911); ongeveer 50 pagina's moeilijk leesbare aantekeningen van Nolens over grondwetsartikelen en grondwetswijzigingen.

 

Opmerkingen overig

Inv. nr. 117 (Handelingen van de Eerste Kamer betreffende het debat rond de grondwetsherziening 1922, 1 omslag) bevat slechts gedrukte Kamerstukken. De inv. nrs. 21-24, 588, 670, 752 zijn op grond van de inventarisbeschrijving geraadpleegd, maar bevatten geen relevant materiaal.