Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Troelstra, P.J.

Leefjaren 1860-1930
Politieke partij / richting SDAP
Functie(s) advocaat; lid van de Tweede Kamer 1897-1925, fractieleider 1902-1925
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Pieter Jelles Troelstra ((1824-)1877-1930(-1960))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (geen)
Meer Verberg

Naam Troelstra, P.J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van Pieter Jelles Troelstra' , door B.A. Sijes, 1962 (met inleiding en supplement, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

Het archief bevat geen stukken die direct betrekking hebben op de Commissie-Th. Heemskerk; vgl. echter uit de inv. nrs. 595-605 (Kiesrechtbeweging):

- inv. nr. 598. Aantekeningen van Troelstra 'Parlementaire aantekeningen inzake het kiesrecht'. 42 pag.

Aantekeningen gemaakt bij verschillende gelegenheden inzake dit thema, op de achterzijde van Kamerstukken uit de jaren 1910-1911, 1909-1910, 1911-1912.

- inv. nr. 599. Aantekeningen van anderen.

- inv. nr. 600. Excerpten uit boeken en 'Handelingen' van Troelstra. 9 mapjes. 44 pag.

Onder andere stukken inzake het thema kiesrecht uit 1897, aantekeningen naar aanleiding van krantenartikelen uit 1910 en aantekeningen op de achterzijde van Kamerstukken uit de jaren 1897-1898, 1905-1906, 1908-1909 en 1909-1910.

- inv. nr. 601. Excerpten uit boeken en 'Handelingen' van anderen. 14 mapjes. 44 pag.

- inv. nr. 602. 'Congres resolutie over de Grondwetsherziening' v.d. SDAP.

- inv. nr. 603. Manifesten. (3 st.)

- inv. nr. 604. Kranten-Knipsels. 25 knipsels.

Knipsels uit Nederlandse en Duitse kranten, omstreeks 1911.

- inv. nr. 605. Lint. (alg. kiesr. en 8-urendag).

2 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nrs. 339-358. 'Grondwetsherziening 1922'.

- inv. nr. 339. Manuscript van anderen (van Yzerman, A.W.) 'Referendum en Volksinitiatief'.

- inv. nr. 340. Correspondentie. Albarda, J.W. aan Troelstra. 1921. 1 brief. (Bevat brief en bijlage.) G. van den Berg aan Troelstra en Albarda. 1922.

- inv. nr. 341. Correspondentie. Vereniging van Nederlandsche Gemeenten aan Tweede Kamer. 1922. 1 brief.

- inv. nr. 342. Aantekeningen en notities van Troelstra. 11 pag.

Diverse fragmentarische notities gemaakt op de achterzijde van Kamerstukken onder meer inzake kroondomeinen, het parlement, de Britse constitutie.

- inv. nr. 343. Verslag van de Staatscommissie betreffende voorbereiding herziening grondwet. 1920.

Het verslag bevat strepen in de marge en één (redactionele) toevoeging.

- inv. nr. 344. Correspondentie. Troelstra aan Gillies, Nemec, van Roosbroeck, Seitz, Stauning, Wells. z.j. 1 brief.

Ontwerp van 28-9-1921, waarin Troelstra de geadresseerden om informatie over buitenlandse parlementen verzoekt.

- inv. nr. 345. Correspondentie. Labour Party aan Troelstra. 1921. 1 brief. Nemec aan Troelstra. 1921. 1 brief. POB aan Troelstra. 1921. 1 brief. Verband der soc. dem. Abgeordneten zum Nationalrat Österr. [Schärf] aan Troelstra. 1921. 1 brief.

Antwoorden op de brief uit inv. nr. 344 van de Labour Party, Nemec, de Algemene Raad der Belgische Werkers Partij (POB), Schärf.

- inv. nr. 346. Aantekeningen. (Getypt en gestencild). Diverse gegevens betr. buitenlandse constituties. betr. art. 57/59

- inv. nr. 347. Handelingen. 1920-1921 (-451).

- inv. nr. 348. Handelingen. 1921-1922 (-90, 507, 508).

- inv. nr. 349. Handelingen. 1922 (-212).

De inv.nrs. 347-348 bevatten de (concept-)Handelingen van de parlementaire behandeling van het voorstel tot grondwetsherziening, met aanvullingen, (getypte) amendementen (348), strepen in de marge en enkele aantekeningen van Troelstra.

- inv. nr. 350. Kranten-Knipsels. Alg. (o.a. Besch. V.V.). 1920-1922 en z.j. 12 st.

- inv. nr. 351. Kranten-Knipsels. Rijk en Inwoners Indië. 1921 en z.j. 3 st.

- inv. nr. 352. Kranten-Knipsels. Het Getal der Kamerleden. 1920-1921. 3 st.

- inv. nr. 353. Kranten-Knipsels. Het inkomen der Kamerleden. 1921. 3 st.

- inv. nr. 354. Kranten-Knipsels. Monarchale regeringsvorm. 1 st.

- inv. nr. 355. Kranten-Knipsels. Referendum. 1920-1921. 14 st.

- inv. nr. 356. Kranten-Knipsels. Grondwetsherziening en ontwapening. 1922. 1 st.

- inv. nr. 357. Kranten-Knipsels. Buitenlands beleid. 1921. 5 st.

- inv. nr. 358. Kranten-Knipsels. Grondwetsherziening Eerste Kamer. 1917-1918, 1920-1922. 43 st.

 

inv. nrs. 852 en 853. Artikelen van Troelstra.

Bevatten artikelen over de grondwetsherziening (1921, 1922).

 

NB. Zie tevens:

inv. nrs. 251-256. Democratische controle op de buitenlandse politiek.

- inv. nr. 251. Manuscripten van Troelstra. 1) 'Concrete eisen van democratische controle'. 2) Geen titel. (Hoofdst. V.). 3) Geen titel. (3 brieven).

Aantekeningen op de achterzijde van Kamerstukken uit de vergaderjaren 1923-1924 en 1924-1925, waarschijnlijk ter voorbereiding van een rede in de Tweede Kamer, van Troelstra en in een ander, onbekend handschrift.

- inv. nr. 252. Correspondentie. Breitscheid, R. aan van Meurs, M. 1925. 1 brief.

Reactie op een eerder gedaan verzoek om informatie door Van Meurs.

- inv. nr. 253. Aantekeningen van Troelstra. 10 pag.

Terugblikkende aantekeningen inzake de parlementaire behandeling van de wijziging van artikel 59 Grondwet.

- inv. nr. 254. Handelingen (met aantekeningen van Troelstra). Zitting 1918-1919.

- inv. nr. 255. Kranten-Knipsels. 6 knipsels.

- inv. nr. 256. Varia. Gegevens uit andere landen.

Denemarken en Duitsland.

inv. nrs. 606-607. Kiesstelsel.

- inv. nr. 606. Correspondentie. Bergh, G. v.d. aan Troelstra. (Met bijlage Ontwerp Wet (Kieswet) Eerste Kamer.) 1922. 1 brief.

- inv. nr. 607. Kranten-Knipsels. 5 knipsels.

Betreffende de uitwerking van de grondwetsherzieningen van 1917 en 1921 in een nieuwe kieswet.

 

 

Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nrs. 595-605. Kiesrechtbeweging.

nr. 595. Correspondentie. Troelstra aan SDAP (PB). 1917. 1 brief; nr. 596. Correspondentie. Ankersmit, J.F. en anderen aan Troelstra. 1916. 1 brief. SDAP (secr.) aan Troelstra. 1917. 1 brief; nr. 597. Correspondentie. Beaufort, J. de aan Vliegen, W.H. z.j. 1 brief. Drion aan SDAP (secr.). z.j. 2 brieven. Fimmen, E. aan SDAP (PB). 1916, 1917. 2 brieven. Gast, de aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Heeres aan SDAP (secr.). z.j. 2 brieven. Juten aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Knobel aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Loeff, v.d. aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Roodenburg, L.N. aan SDAP (secr.). z.j. 3 brieven. Terspill aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief.

- inv. nr. 683. Oorlogsrecht (herziening). Bevat geen relevant materiaal. 

- Andere, mogelijk interessante onderdelen van het archief (niet ingezien) zijn inv. nr. 5 (Manuscripten en redevoeringen, waarin 'De Schoolkwestie', 16 jan. 1906); de inv. nrs. 32-95 met correspondentie van en aan Troelstra en correspondentie tussen derden, door Troelstra verzameld (in de inventaris op afzender gerubriceerd onder vermelding van jaartallen, bevat correspondentie met mede-leden van commissies waarin Troelstra zitting had); de inv. nrs. 96-221 bevatten redevoeringen en aantekeningen over talloze onderwerpen, waaronder staatkundige vernieuwing.

 

Algemeen

Functie(s) advocaat; lid van de Tweede Kamer 1897-1925, fractieleider 1902-1925
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Pieter Jelles Troelstra ((1824-)1877-1930(-1960))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (geen)
Naam Troelstra, P.J.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van Pieter Jelles Troelstra' , door B.A. Sijes, 1962 (met inleiding en supplement, digitaal beschikbaar)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

Het archief bevat geen stukken die direct betrekking hebben op de Commissie-Th. Heemskerk; vgl. echter uit de inv. nrs. 595-605 (Kiesrechtbeweging):

- inv. nr. 598. Aantekeningen van Troelstra 'Parlementaire aantekeningen inzake het kiesrecht'. 42 pag.

Aantekeningen gemaakt bij verschillende gelegenheden inzake dit thema, op de achterzijde van Kamerstukken uit de jaren 1910-1911, 1909-1910, 1911-1912.

- inv. nr. 599. Aantekeningen van anderen.

- inv. nr. 600. Excerpten uit boeken en 'Handelingen' van Troelstra. 9 mapjes. 44 pag.

Onder andere stukken inzake het thema kiesrecht uit 1897, aantekeningen naar aanleiding van krantenartikelen uit 1910 en aantekeningen op de achterzijde van Kamerstukken uit de jaren 1897-1898, 1905-1906, 1908-1909 en 1909-1910.

- inv. nr. 601. Excerpten uit boeken en 'Handelingen' van anderen. 14 mapjes. 44 pag.

- inv. nr. 602. 'Congres resolutie over de Grondwetsherziening' v.d. SDAP.

- inv. nr. 603. Manifesten. (3 st.)

- inv. nr. 604. Kranten-Knipsels. 25 knipsels.

Knipsels uit Nederlandse en Duitse kranten, omstreeks 1911.

- inv. nr. 605. Lint. (alg. kiesr. en 8-urendag).

2 
Commissie Commissie-Ruijs de Beerenbrouck
Inhoud

inv. nrs. 339-358. 'Grondwetsherziening 1922'.

- inv. nr. 339. Manuscript van anderen (van Yzerman, A.W.) 'Referendum en Volksinitiatief'.

- inv. nr. 340. Correspondentie. Albarda, J.W. aan Troelstra. 1921. 1 brief. (Bevat brief en bijlage.) G. van den Berg aan Troelstra en Albarda. 1922.

- inv. nr. 341. Correspondentie. Vereniging van Nederlandsche Gemeenten aan Tweede Kamer. 1922. 1 brief.

- inv. nr. 342. Aantekeningen en notities van Troelstra. 11 pag.

Diverse fragmentarische notities gemaakt op de achterzijde van Kamerstukken onder meer inzake kroondomeinen, het parlement, de Britse constitutie.

- inv. nr. 343. Verslag van de Staatscommissie betreffende voorbereiding herziening grondwet. 1920.

Het verslag bevat strepen in de marge en één (redactionele) toevoeging.

- inv. nr. 344. Correspondentie. Troelstra aan Gillies, Nemec, van Roosbroeck, Seitz, Stauning, Wells. z.j. 1 brief.

Ontwerp van 28-9-1921, waarin Troelstra de geadresseerden om informatie over buitenlandse parlementen verzoekt.

- inv. nr. 345. Correspondentie. Labour Party aan Troelstra. 1921. 1 brief. Nemec aan Troelstra. 1921. 1 brief. POB aan Troelstra. 1921. 1 brief. Verband der soc. dem. Abgeordneten zum Nationalrat Österr. [Schärf] aan Troelstra. 1921. 1 brief.

Antwoorden op de brief uit inv. nr. 344 van de Labour Party, Nemec, de Algemene Raad der Belgische Werkers Partij (POB), Schärf.

- inv. nr. 346. Aantekeningen. (Getypt en gestencild). Diverse gegevens betr. buitenlandse constituties. betr. art. 57/59

- inv. nr. 347. Handelingen. 1920-1921 (-451).

- inv. nr. 348. Handelingen. 1921-1922 (-90, 507, 508).

- inv. nr. 349. Handelingen. 1922 (-212).

De inv.nrs. 347-348 bevatten de (concept-)Handelingen van de parlementaire behandeling van het voorstel tot grondwetsherziening, met aanvullingen, (getypte) amendementen (348), strepen in de marge en enkele aantekeningen van Troelstra.

- inv. nr. 350. Kranten-Knipsels. Alg. (o.a. Besch. V.V.). 1920-1922 en z.j. 12 st.

- inv. nr. 351. Kranten-Knipsels. Rijk en Inwoners Indië. 1921 en z.j. 3 st.

- inv. nr. 352. Kranten-Knipsels. Het Getal der Kamerleden. 1920-1921. 3 st.

- inv. nr. 353. Kranten-Knipsels. Het inkomen der Kamerleden. 1921. 3 st.

- inv. nr. 354. Kranten-Knipsels. Monarchale regeringsvorm. 1 st.

- inv. nr. 355. Kranten-Knipsels. Referendum. 1920-1921. 14 st.

- inv. nr. 356. Kranten-Knipsels. Grondwetsherziening en ontwapening. 1922. 1 st.

- inv. nr. 357. Kranten-Knipsels. Buitenlands beleid. 1921. 5 st.

- inv. nr. 358. Kranten-Knipsels. Grondwetsherziening Eerste Kamer. 1917-1918, 1920-1922. 43 st.

 

inv. nrs. 852 en 853. Artikelen van Troelstra.

Bevatten artikelen over de grondwetsherziening (1921, 1922).

 

NB. Zie tevens:

inv. nrs. 251-256. Democratische controle op de buitenlandse politiek.

- inv. nr. 251. Manuscripten van Troelstra. 1) 'Concrete eisen van democratische controle'. 2) Geen titel. (Hoofdst. V.). 3) Geen titel. (3 brieven).

Aantekeningen op de achterzijde van Kamerstukken uit de vergaderjaren 1923-1924 en 1924-1925, waarschijnlijk ter voorbereiding van een rede in de Tweede Kamer, van Troelstra en in een ander, onbekend handschrift.

- inv. nr. 252. Correspondentie. Breitscheid, R. aan van Meurs, M. 1925. 1 brief.

Reactie op een eerder gedaan verzoek om informatie door Van Meurs.

- inv. nr. 253. Aantekeningen van Troelstra. 10 pag.

Terugblikkende aantekeningen inzake de parlementaire behandeling van de wijziging van artikel 59 Grondwet.

- inv. nr. 254. Handelingen (met aantekeningen van Troelstra). Zitting 1918-1919.

- inv. nr. 255. Kranten-Knipsels. 6 knipsels.

- inv. nr. 256. Varia. Gegevens uit andere landen.

Denemarken en Duitsland.

inv. nrs. 606-607. Kiesstelsel.

- inv. nr. 606. Correspondentie. Bergh, G. v.d. aan Troelstra. (Met bijlage Ontwerp Wet (Kieswet) Eerste Kamer.) 1922. 1 brief.

- inv. nr. 607. Kranten-Knipsels. 5 knipsels.

Betreffende de uitwerking van de grondwetsherzieningen van 1917 en 1921 in een nieuwe kieswet.

 

 

Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

- inv. nrs. 595-605. Kiesrechtbeweging.

nr. 595. Correspondentie. Troelstra aan SDAP (PB). 1917. 1 brief; nr. 596. Correspondentie. Ankersmit, J.F. en anderen aan Troelstra. 1916. 1 brief. SDAP (secr.) aan Troelstra. 1917. 1 brief; nr. 597. Correspondentie. Beaufort, J. de aan Vliegen, W.H. z.j. 1 brief. Drion aan SDAP (secr.). z.j. 2 brieven. Fimmen, E. aan SDAP (PB). 1916, 1917. 2 brieven. Gast, de aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Heeres aan SDAP (secr.). z.j. 2 brieven. Juten aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Knobel aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Loeff, v.d. aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief. Roodenburg, L.N. aan SDAP (secr.). z.j. 3 brieven. Terspill aan SDAP (secr.). z.j. 1 brief.

- inv. nr. 683. Oorlogsrecht (herziening). Bevat geen relevant materiaal. 

- Andere, mogelijk interessante onderdelen van het archief (niet ingezien) zijn inv. nr. 5 (Manuscripten en redevoeringen, waarin 'De Schoolkwestie', 16 jan. 1906); de inv. nrs. 32-95 met correspondentie van en aan Troelstra en correspondentie tussen derden, door Troelstra verzameld (in de inventaris op afzender gerubriceerd onder vermelding van jaartallen, bevat correspondentie met mede-leden van commissies waarin Troelstra zitting had); de inv. nrs. 96-221 bevatten redevoeringen en aantekeningen over talloze onderwerpen, waaronder staatkundige vernieuwing.