Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Colijn, H.

Leefjaren 1869-1944
Politieke partij / richting ARP
Functie(s) officier en bestuursambtenaar in Nederlands-Indië; ondernemer; lid van de Tweede Kamer 1909-1911, 1922-1923, 1929-1933; lid van de Eerste Kamer 1914-1920, 1926-1929; minister van Oorlog 1911-1913; minister van Financiën 1923-1926; kabinetsleider 1925-1926, 1933-1939
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief H. Colijn (1892-1947)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (54)
Meer Verberg

Naam Colijn, H.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst en nadere toegangen
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 0064/063/doos 7, map 1.

Bevat een brief van De Wilde aan Colijn, 17-11-1936, met twee verschillende concepten van de memorie van van antwoord betreffende de voorstellen tot grondwetsherziening; op het eerste exemplaar commentaar van Colijn.

 

inv. nr. 0871/054/doos 17/map november-december 1935. Concept-nota betreffende de grondwetsherziening, aan Colijn opgestuurd door minister van Binnenlandse Zaken J.A. de Wilde, 19 december 1935.

Bevat een brief van genoemde datum waarin De Wilde rept van een 'avant-projet' dat door hem en Van Schaik is voorbereid en dat hij graag in de ministerraad behandeld zou zien. De brief bevat ook een lijst met namen van beoogde commissieleden. Als bijlage zijn toegevoegd concepten van een instellingsbesluit met toelichting. Tevens aanwezig (maar waarschijnlijk van later datum) een gedrukt (concept-)wetsontwerp tot herziening van de grondwet.

 

inv. nr. 2.5.4.2.4/ 060 / doos 85, Pak 4. Afschrift betreffende grondwetsherziening, 11 juli 1936 door mr. J.A. de Wilde van Binnenlandse Zaken aan de Ministerraad verstuurd.

Bevat het genoemde afschrift en een nader rapport (gestencild). De brief is bedoeld ter begeleiding van dit rapport, een 'ondershands' ontvangen advies van de Raad van State, een wetsontwerp en een memorie van toelichting (deze stukken ontbreken), met het verzoek de stukken in de ministerraad aan de orde te stellen. Daarnaast is sprake van de wenselijkheid ook de deconstitutionalisering van de schadeloosstelling van de Tweede-Kamerleden in het herzieningsontwerp op te nemen; een hiertoe bijgevoegd ontwerp ontbreekt eveneens in het dossier.

 

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

inv. nr. 0709/054/doos 15/map december 1932. Aan 'Amice' gerichte aantekeningen van Colijn betreffende zijn opvattingen over volksvertegenwoordiging en kiesrecht. 'Amice' onbekend, dat zijn ook de aantekeningen [bij een artikel]. 10 december 1932.

Deze aantekeningen lijken bedoeld als amendementen bij of aanvullingen op een verkiezingsprogramma of een soortgelijke publicatie over de standpunten van de ARP.

 

Algemeen

Functie(s) officier en bestuursambtenaar in Nederlands-Indië; ondernemer; lid van de Tweede Kamer 1909-1911, 1922-1923, 1929-1933; lid van de Eerste Kamer 1914-1920, 1926-1929; minister van Oorlog 1911-1913; minister van Financiën 1923-1926; kabinetsleider 1925-1926, 1933-1939
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief H. Colijn (1892-1947)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (54)
Naam Colijn, H.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) plaatsingslijst en nadere toegangen
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv. nr. 0064/063/doos 7, map 1.

Bevat een brief van De Wilde aan Colijn, 17-11-1936, met twee verschillende concepten van de memorie van van antwoord betreffende de voorstellen tot grondwetsherziening; op het eerste exemplaar commentaar van Colijn.

 

inv. nr. 0871/054/doos 17/map november-december 1935. Concept-nota betreffende de grondwetsherziening, aan Colijn opgestuurd door minister van Binnenlandse Zaken J.A. de Wilde, 19 december 1935.

Bevat een brief van genoemde datum waarin De Wilde rept van een 'avant-projet' dat door hem en Van Schaik is voorbereid en dat hij graag in de ministerraad behandeld zou zien. De brief bevat ook een lijst met namen van beoogde commissieleden. Als bijlage zijn toegevoegd concepten van een instellingsbesluit met toelichting. Tevens aanwezig (maar waarschijnlijk van later datum) een gedrukt (concept-)wetsontwerp tot herziening van de grondwet.

 

inv. nr. 2.5.4.2.4/ 060 / doos 85, Pak 4. Afschrift betreffende grondwetsherziening, 11 juli 1936 door mr. J.A. de Wilde van Binnenlandse Zaken aan de Ministerraad verstuurd.

Bevat het genoemde afschrift en een nader rapport (gestencild). De brief is bedoeld ter begeleiding van dit rapport, een 'ondershands' ontvangen advies van de Raad van State, een wetsontwerp en een memorie van toelichting (deze stukken ontbreken), met het verzoek de stukken in de ministerraad aan de orde te stellen. Daarnaast is sprake van de wenselijkheid ook de deconstitutionalisering van de schadeloosstelling van de Tweede-Kamerleden in het herzieningsontwerp op te nemen; een hiertoe bijgevoegd ontwerp ontbreekt eveneens in het dossier.

 

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Het archief bevat tevens:

inv. nr. 0709/054/doos 15/map december 1932. Aan 'Amice' gerichte aantekeningen van Colijn betreffende zijn opvattingen over volksvertegenwoordiging en kiesrecht. 'Amice' onbekend, dat zijn ook de aantekeningen [bij een artikel]. 10 december 1932.

Deze aantekeningen lijken bedoeld als amendementen bij of aanvullingen op een verkiezingsprogramma of een soortgelijke publicatie over de standpunten van de ARP.