Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Kuyper, A.

Leefjaren 1837-1920
Politieke partij / richting ARP
Functie(s) predikant; hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1871-1901; lid van de Tweede Kamer 1874-1877, 1894-1901, 1908-1912; minister van Binnenlandse Zaken en kabinetsleider 1901-1905; hoofdredacteur van partijkrant De Standaard 1872-1920
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van Abraham Kuyper, zijn gezin en zijn familie (1824-1988)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 154)
Meer Verberg

Naam Kuyper, A.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van Abraham Kuyper, zijn gezin en zijn familie (1824-1988)', door M.A. Urbanus-Kamper, Amsterdam 2005 (elektronisch beschikbaar via website HDNP; met een gedetailleerd overzicht van de briefwisseling en een specificatie van dossiers in bijlage 1)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

'1884[?] Keuchenius, L.W.C., Nota over Grondwetsherziening': deze nota wordt genoemd in bijlage 3 van de inventaris, als aanwezig in het oorspronkelijke 'brievenboek', afd. D. ('Overige stukken'). Mogelijk aanwezig in inv. nrs. 123-124, die echter samen ca. 150 microfiches omvatten en niet verder zijn geraadpleegd.

2 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 234. Stukken betreffende de Staatscommissie ter herziening van de Grondwet, 1910-1912.

De onderdelen van dit dossier worden in bijlage 1 bij de inventaris als volgt gespecificeerd.

1. Brieven van minister Heemskerk aan A. Kuyper omtrent samenstelling van Grondwetcommissie, 16 febr. en 21 maart 1910.

Officiële correspondentie.

2. Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden der Grondwet-commissie, 1910-1911.

KB van instelling, een gedrukte index op de notulen en het reglement van orde.

3. Stukken betreffende Hoofdstuk II (troonopvolging).

Gedrukte vergaderstukken en nota's van leden betreffende hoofdstuk II van de grondwet.

4. Stukken betreffende Hoofdstuk III.

Opdracht aan subcommissie 3 waarvan Kuyper voorzitter was; gedrukte vergaderstukken en nota's van leden betreffende het kiesrecht; brieven van Troelstra; het rapport van de subcommissie; notulen van de subcommissie; documentatie.

5. Stukken betreffende Hoofdstuk VI.

Het gedrukte rapport van de subcommissie en bijbehorende stukken; een concept-nota van Kuyper, met aantekeningen; brieven van Rutgers.

6. Stukken betreffende artikel 192.

Stukken betreffende de subcommissie 'inzake het onderwijsartikel' of hoofdstuk X: voorstellen van verschillende leden voor de formulering van een onderwijsartikel; concepten en gedrukte vergaderstukken; het rapport van de subcommissie met bijbehorende stukken.

7. Tekst der Grondwet en der artikelen zoals gelezen volgens voorstel van de subcommissie.

Betreft subcommissie 3: vooral gedrukte vergaderstukken zoals nota's en voorstellen.

8. Voorstellen der subcommissie omtrent Hoofdstuk I en II.

Stukken betreffende subcommissie 1: gedrukt verslag met bijlagen.

9. Toelichting op eerste en tweede afdeling van Hoofdstuk II.

10. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk IV en IX.

Het gedrukte rapport van de subcommissie.

11. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk III en VII.

Bevat het gedrukte rapport van de subcommissie.

12. Tekst der Grondwet en der artikelen zoals gelezen volgens voorstel van de subcommissie.

13. Voorstel tot wijziging van de artikelen 143 en 144.

14. Nota van Reekers betreffende artikel 151.

15. Beschouwingen omtrent artikel 153 en Hoofdstuk V.

16. Nota van Van der Feltz omtrent artikel 164 en beschouwingen n.a.v. deze nota.

17. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk VIII.

Het gedrukte rapport van de subcommissie.

18. Voorstellen der subcommissie betreffende Hoofdstuk I en II en Hoofdstuk III en VII.

Gedrukte vergaderstukken.

19. Voorstel der subcommissie betreffende verschillende artikelen.

20. Tweede lezing, aangevulde tweede lezing en nader aangevulde tweede lezing van de Grondwet.

Gedrukte stukken.

NB. De afzonderlijke stukken zijn bij een bewerking van het archief in het verleden afgestempeld onder verwijzing naar bovenstaande indeling. Hierbij is kennelijk iets misgegaan, want nr. 20 is in het archief nr. 19, terwijl nr. 20 ontbreekt.

Opmerkingen overig

Waarschijnlijk zijn ook de correspondentiereeksen nog van belang. Het archief kan sinds 2007 nog slechts in microfiche-vorm worden geraadpleegd.

Algemeen

Functie(s) predikant; hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1871-1901; lid van de Tweede Kamer 1874-1877, 1894-1901, 1908-1912; minister van Binnenlandse Zaken en kabinetsleider 1901-1905; hoofdredacteur van partijkrant De Standaard 1872-1920
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van Abraham Kuyper, zijn gezin en zijn familie (1824-1988)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 154)
Naam Kuyper, A.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van Abraham Kuyper, zijn gezin en zijn familie (1824-1988)', door M.A. Urbanus-Kamper, Amsterdam 2005 (elektronisch beschikbaar via website HDNP; met een gedetailleerd overzicht van de briefwisseling en een specificatie van dossiers in bijlage 1)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

'1884[?] Keuchenius, L.W.C., Nota over Grondwetsherziening': deze nota wordt genoemd in bijlage 3 van de inventaris, als aanwezig in het oorspronkelijke 'brievenboek', afd. D. ('Overige stukken'). Mogelijk aanwezig in inv. nrs. 123-124, die echter samen ca. 150 microfiches omvatten en niet verder zijn geraadpleegd.

2 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 234. Stukken betreffende de Staatscommissie ter herziening van de Grondwet, 1910-1912.

De onderdelen van dit dossier worden in bijlage 1 bij de inventaris als volgt gespecificeerd.

1. Brieven van minister Heemskerk aan A. Kuyper omtrent samenstelling van Grondwetcommissie, 16 febr. en 21 maart 1910.

Officiële correspondentie.

2. Stukken betreffende samenstelling en werkzaamheden der Grondwet-commissie, 1910-1911.

KB van instelling, een gedrukte index op de notulen en het reglement van orde.

3. Stukken betreffende Hoofdstuk II (troonopvolging).

Gedrukte vergaderstukken en nota's van leden betreffende hoofdstuk II van de grondwet.

4. Stukken betreffende Hoofdstuk III.

Opdracht aan subcommissie 3 waarvan Kuyper voorzitter was; gedrukte vergaderstukken en nota's van leden betreffende het kiesrecht; brieven van Troelstra; het rapport van de subcommissie; notulen van de subcommissie; documentatie.

5. Stukken betreffende Hoofdstuk VI.

Het gedrukte rapport van de subcommissie en bijbehorende stukken; een concept-nota van Kuyper, met aantekeningen; brieven van Rutgers.

6. Stukken betreffende artikel 192.

Stukken betreffende de subcommissie 'inzake het onderwijsartikel' of hoofdstuk X: voorstellen van verschillende leden voor de formulering van een onderwijsartikel; concepten en gedrukte vergaderstukken; het rapport van de subcommissie met bijbehorende stukken.

7. Tekst der Grondwet en der artikelen zoals gelezen volgens voorstel van de subcommissie.

Betreft subcommissie 3: vooral gedrukte vergaderstukken zoals nota's en voorstellen.

8. Voorstellen der subcommissie omtrent Hoofdstuk I en II.

Stukken betreffende subcommissie 1: gedrukt verslag met bijlagen.

9. Toelichting op eerste en tweede afdeling van Hoofdstuk II.

10. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk IV en IX.

Het gedrukte rapport van de subcommissie.

11. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk III en VII.

Bevat het gedrukte rapport van de subcommissie.

12. Tekst der Grondwet en der artikelen zoals gelezen volgens voorstel van de subcommissie.

13. Voorstel tot wijziging van de artikelen 143 en 144.

14. Nota van Reekers betreffende artikel 151.

15. Beschouwingen omtrent artikel 153 en Hoofdstuk V.

16. Nota van Van der Feltz omtrent artikel 164 en beschouwingen n.a.v. deze nota.

17. Voorstel der subcommissie betreffende Hoofdstuk VIII.

Het gedrukte rapport van de subcommissie.

18. Voorstellen der subcommissie betreffende Hoofdstuk I en II en Hoofdstuk III en VII.

Gedrukte vergaderstukken.

19. Voorstel der subcommissie betreffende verschillende artikelen.

20. Tweede lezing, aangevulde tweede lezing en nader aangevulde tweede lezing van de Grondwet.

Gedrukte stukken.

NB. De afzonderlijke stukken zijn bij een bewerking van het archief in het verleden afgestempeld onder verwijzing naar bovenstaande indeling. Hierbij is kennelijk iets misgegaan, want nr. 20 is in het archief nr. 19, terwijl nr. 20 ontbreekt.

Opmerkingen overig

Waarschijnlijk zijn ook de correspondentiereeksen nog van belang. Het archief kan sinds 2007 nog slechts in microfiche-vorm worden geraadpleegd.