Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Heemskerk, Th.

Leefjaren 1852-1932
Politieke partij / richting ARP
Functie(s) advocaat; wethouder te Amsterdam 1901-1908; lid van de Tweede Kamer 1893-1897, 1905-1908, 1923-1932; minister van Binnenlandse Zaken en kabinetsleider 1908-1913; lid van de Raad van State 1913-1918; minister van Justitie 1918-1925; minister van Staat sinds 1926
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van Mr. Th. Heemskerk (1873-1982)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 119)
Meer Verberg

Naam Heemskerk, Th.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van mr. Th. Heemskerk', door A.H. Bornebroek, Amsterdam 1988 (met archivistische inleiding en register op correspondenten)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv.nr. 47.

Verslag van de commissie voor grondwetsherziening. Gedrukt, zonder verdere aantekeningen.

 

inv.nr. 48.

Notulen van de staatscommissie. Gedrukt en ingebonden. Inliggend een ongedateerde aantekening van C(olijn?) naar aanleiding van een gesprek met A. Kuyper over diens bezwaren tegen de redactie van art. 171 GW, en voorstellen van Heemskerk voor een herziene redactie.

 

inv.nr. 48b.

Correspondentie met betrekking tot de staatscommissie. De omslag bevat drie concept-brieven van Heemskerk (aan A. Kuyper?), 1910, en vier brieven van Kuyper 1910-1912, betreffende de samenstelling van de commissie en ter vergadering besproken onderwerpen.

 

NB. De geïnventariseerde correspondentie (niet nader ingezien) bevat ook brieven van medeleden van de Commissie-Th. Heemskerk.

2 
Commissie
Inhoud

Algemeen

Functie(s) advocaat; wethouder te Amsterdam 1901-1908; lid van de Tweede Kamer 1893-1897, 1905-1908, 1923-1932; minister van Binnenlandse Zaken en kabinetsleider 1908-1913; lid van de Raad van State 1913-1918; minister van Justitie 1918-1925; minister van Staat sinds 1926
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van Mr. Th. Heemskerk (1873-1982)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 119)
Naam Heemskerk, Th.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van het archief van mr. Th. Heemskerk', door A.H. Bornebroek, Amsterdam 1988 (met archivistische inleiding en register op correspondenten)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv.nr. 47.

Verslag van de commissie voor grondwetsherziening. Gedrukt, zonder verdere aantekeningen.

 

inv.nr. 48.

Notulen van de staatscommissie. Gedrukt en ingebonden. Inliggend een ongedateerde aantekening van C(olijn?) naar aanleiding van een gesprek met A. Kuyper over diens bezwaren tegen de redactie van art. 171 GW, en voorstellen van Heemskerk voor een herziene redactie.

 

inv.nr. 48b.

Correspondentie met betrekking tot de staatscommissie. De omslag bevat drie concept-brieven van Heemskerk (aan A. Kuyper?), 1910, en vier brieven van Kuyper 1910-1912, betreffende de samenstelling van de commissie en ter vergadering besproken onderwerpen.

 

NB. De geïnventariseerde correspondentie (niet nader ingezien) bevat ook brieven van medeleden van de Commissie-Th. Heemskerk.

2 
Commissie
Inhoud