Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Kranenburg, R.

Leefjaren 1880-1956
Politieke partij / richting VDB; PVDA
Functie(s) advocaat; rechter; hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1914, aan de Rijksuniversiteit Leiden 1927-1942 en 1945-1948; lid van de Eerste Kamer 1927-1935 en 1937-1951, voorzitter 1945-1951; lid van de Raad van State 1951-1955
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J. Kruseman en R. Kranenburg, Moeten de Grondwet en de wetgeving op de onteigening gewijzigd worden met het oog op: a. de onteigening van roerend goed en rechten; b. de onteigening per zône; c. het orgaan, hetwelk verklaart, dat het algemeen nut onteigening vordert? Praeadviezen (Den Haag 1913) [Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 43 (1913), dl. 1, 1e stuk].

R. Kranenburg, 'Het eeuwfeest van de grondwet van 1848', Socialisme en democratie 5 (1948), 481-487.

W.J.C. van Hasselt (red.), Verzameling van Nederlandsche staatsregelingen en grondwetten, 13e druk, herzien en vermeerderd door R. Kranenburg (Alphen aan den Rijn 1955) [16e druk 1979].

R. Kranenburg, Algemene staatsleer (5e herziene druk, Haarlem 1955).

R. Kranenburg, Het Nederlands staatsrecht (8e herziene druk, Haarlem 1958).

Algemeen

Functie(s) advocaat; rechter; hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1914, aan de Rijksuniversiteit Leiden 1927-1942 en 1945-1948; lid van de Eerste Kamer 1927-1935 en 1937-1951, voorzitter 1945-1951; lid van de Raad van State 1951-1955
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Literatuur van persoon in literatuurlijst

J. Kruseman en R. Kranenburg, Moeten de Grondwet en de wetgeving op de onteigening gewijzigd worden met het oog op: a. de onteigening van roerend goed en rechten; b. de onteigening per zône; c. het orgaan, hetwelk verklaart, dat het algemeen nut onteigening vordert? Praeadviezen (Den Haag 1913) [Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 43 (1913), dl. 1, 1e stuk].

R. Kranenburg, 'Het eeuwfeest van de grondwet van 1848', Socialisme en democratie 5 (1948), 481-487.

W.J.C. van Hasselt (red.), Verzameling van Nederlandsche staatsregelingen en grondwetten, 13e druk, herzien en vermeerderd door R. Kranenburg (Alphen aan den Rijn 1955) [16e druk 1979].

R. Kranenburg, Algemene staatsleer (5e herziene druk, Haarlem 1955).

R. Kranenburg, Het Nederlands staatsrecht (8e herziene druk, Haarlem 1958).


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia