Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Verdam, P.J.

Leefjaren 1915-1998
Politieke partij / richting ARP
Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1945-1966, 1967-1970; minister van Binnenlandse Zaken 1966-1967; lid van de Eerste Kamer 1967-1970; commissaris der koningin in Utrecht, 1970-1980
Biografische gegevens in

PDC

Opmerkingen

Voorzitter van de 'Commissie tot advies over de mogelijkheid van afkoop van verplichtingen van de staat jegens de kerken uit de Grondwet'. Deze 'Commissie-Verdam', actief in de jaren 1970-1983, was de taakopvolger van de Commissie-Van Walsum, aangezien zij een afkoopregeling moest ontwerpen van de aanspraken krachtens art. 185 van de grondwet. Dit artikel werd in 1972, mede als gevolg van het advies van de Commissie-Van Walsum, uit de grondwet verwijderd.

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van mr. P.J. Verdam (1914-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 449)
Meer Verberg

Naam Verdam, P.J.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van mr. P.J. Verdam (1914-1990)', door I. Drexhage-Zijlstra, Amsterdam 1998 (met archivistische aantekening)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nr. 85. Commissie tot advies over mogelijkheid van afkoop van verplichtingen van de staat jegens de kerken uit de grondwet, voorzitter

Deze doos bevat het (vermoedelijk volledige) 'voorzittersarchief' van de Commissie-Verdam in diverse mappen en losse stukken:

- Instellingsbesluit 7-7-1970 (nr. A69/12252 afd. Generale Thesaurie, Directie Financieringen), met begeleidende brief van de minister van Financiën; adreslijst van de leden.

- Notulen van de commissie-Verdam, bijeenkomsten 1-7 (16-9-1970 tot 17-6-1971); kanttekeningen van commissieleden Lekkerkerker en Boas bij de interim-nota.

- Kladaantekeningen van Verdam; de notities vormen een ruwe schets van de ontwikkeling van de gedachtevorming over de verhouding tussen kerk en staat, en de wijze waarop eerdere grondwetscommissies deze kwestie hebben benaderd.

- Correspondentie van de voorzitter met de secretaris, overige commissieleden en het ministerie van Financiën; convocaties, vergaderstukken en (diverse concepten van de) interim-notitie, 1970-1971.

- Correspondentie en aantekeningen van de voorzitter met de secretaris en overige commissieleden, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), 1971-1983 (onder meer over de indiening van het interrimrapport, 31-8-1971; de hervatting van de werkzaamheden, 1975; een verslag van de bespreking van de commissie met vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen, 10-3-1977; een tegenvoorstel van het ICO; de informele opheffing van 8-12-1983.

- Kamerstukken, zittingsjaar 1969-1970; 1971-1972, in het bijzonder betreffende het vervallen van art. 185 grondwet (Commissie-Van Walsum) en het instellen en uitbrengen van het interimrapport van de Commissie-Verdam); 1980-1981; 1982-1983; 1983-1984 (betreffende behandeling van de beeïndiging van de financiële verhouding tussen de staat en de kerkgenootschappen).

- Kopieën van stukken betreffende predikantspensioenen en -tractementen (regelingen vanaf 1816), en staatjes met pensioenuitgaven ten behoeve van het opstellen van de interim-nota.

- (Kopieën van) artikelen en knipsels betreffende de financiële verhouding tussen de staat en de kerkgenootschappen.

NB. bij aanvraag het doosopschrift vermelden: 'Arch. nr. 449; aantal dozen 103, nr. 81 (85)'.

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Eventueel nog van belang, maar niet ingezien, zijn de omslagen met correspondentie over de jaren 1946-1988, op naam geordend (inv. nrs. 114-115).

Algemeen

Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1945-1966, 1967-1970; minister van Binnenlandse Zaken 1966-1967; lid van de Eerste Kamer 1967-1970; commissaris der koningin in Utrecht, 1970-1980
Biografische gegevens in

PDC

Opmerkingen

Voorzitter van de 'Commissie tot advies over de mogelijkheid van afkoop van verplichtingen van de staat jegens de kerken uit de Grondwet'. Deze 'Commissie-Verdam', actief in de jaren 1970-1983, was de taakopvolger van de Commissie-Van Walsum, aangezien zij een afkoopregeling moest ontwerpen van de aanspraken krachtens art. 185 van de grondwet. Dit artikel werd in 1972, mede als gevolg van het advies van de Commissie-Van Walsum, uit de grondwet verwijderd.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van mr. P.J. Verdam (1914-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (collectienr. 449)
Naam Verdam, P.J.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van mr. P.J. Verdam (1914-1990)', door I. Drexhage-Zijlstra, Amsterdam 1998 (met archivistische aantekening)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Walsum
Inhoud

inv. nr. 85. Commissie tot advies over mogelijkheid van afkoop van verplichtingen van de staat jegens de kerken uit de grondwet, voorzitter

Deze doos bevat het (vermoedelijk volledige) 'voorzittersarchief' van de Commissie-Verdam in diverse mappen en losse stukken:

- Instellingsbesluit 7-7-1970 (nr. A69/12252 afd. Generale Thesaurie, Directie Financieringen), met begeleidende brief van de minister van Financiën; adreslijst van de leden.

- Notulen van de commissie-Verdam, bijeenkomsten 1-7 (16-9-1970 tot 17-6-1971); kanttekeningen van commissieleden Lekkerkerker en Boas bij de interim-nota.

- Kladaantekeningen van Verdam; de notities vormen een ruwe schets van de ontwikkeling van de gedachtevorming over de verhouding tussen kerk en staat, en de wijze waarop eerdere grondwetscommissies deze kwestie hebben benaderd.

- Correspondentie van de voorzitter met de secretaris, overige commissieleden en het ministerie van Financiën; convocaties, vergaderstukken en (diverse concepten van de) interim-notitie, 1970-1971.

- Correspondentie en aantekeningen van de voorzitter met de secretaris en overige commissieleden, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), 1971-1983 (onder meer over de indiening van het interrimrapport, 31-8-1971; de hervatting van de werkzaamheden, 1975; een verslag van de bespreking van de commissie met vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen, 10-3-1977; een tegenvoorstel van het ICO; de informele opheffing van 8-12-1983.

- Kamerstukken, zittingsjaar 1969-1970; 1971-1972, in het bijzonder betreffende het vervallen van art. 185 grondwet (Commissie-Van Walsum) en het instellen en uitbrengen van het interimrapport van de Commissie-Verdam); 1980-1981; 1982-1983; 1983-1984 (betreffende behandeling van de beeïndiging van de financiële verhouding tussen de staat en de kerkgenootschappen).

- Kopieën van stukken betreffende predikantspensioenen en -tractementen (regelingen vanaf 1816), en staatjes met pensioenuitgaven ten behoeve van het opstellen van de interim-nota.

- (Kopieën van) artikelen en knipsels betreffende de financiële verhouding tussen de staat en de kerkgenootschappen.

NB. bij aanvraag het doosopschrift vermelden: 'Arch. nr. 449; aantal dozen 103, nr. 81 (85)'.

2 
Commissie
Inhoud
Opmerkingen overig

Eventueel nog van belang, maar niet ingezien, zijn de omslagen met correspondentie over de jaren 1946-1988, op naam geordend (inv. nrs. 114-115).