Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Jonge, W.D. de

Leefjaren 1883-1942
Politieke partij / richting
Functie(s) ambtenaar aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1918 aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Biografische gegevens in

Repertorium Kleine Politieke Partijen

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Familie de Jonge ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Zeeuws Archief, Middelburg (99.1)
Meer Verberg

Naam Jonge, W.D. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 301. 'Aantekeningen nopens de gang van zaken met betrekking tot de werkzaamheden der Grondwetscommissie 1910' door W.D. de Jonge, 1910-1911.

Cahier met 8 beschreven bladzijden; lijkt het begin van een soort dagboekje.

 

inv. nr. 303. Stukken inzake de instelling en ontbinding van de staatscommissie, ingesteld bij KB van 24 maart 1910, nr 16 tot onderzoek welke wijzigingen in de grondwet behoren te worden aangebracht, 1910-1912.

Officiële correspondentie; slechts enkele stukken.

2 
Commissie Commissie-Bos
Inhoud

inv. nr. 304. Stukken inzake de instelling van een staatscommissie tot de regeling van het openbaar en bijzonder onderwijs, 1913.

Benoemingsbrief met afschrift van het desbetreffende KB.

Opmerkingen overig

inv. nr. 302. Stukken inzake benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau van W.D. de Jonge, adjunct-secretaris van de staatscommissie tot onderzoek van wijzigingen in de grondwet, ingesteld in 1910, 1912.

Officiële correspondentie.

Opmerkingen

De collectie 'Archivalia van jhr. mr. W.D. de Jonge (1883-1942)', 1922-1931, in het Nationaal Archief, Den Haag (toegangsnr. 2.21.212), bevat blijkens de inventaris geen relevant materiaal.

Algemeen

Functie(s) ambtenaar aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1918 aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Biografische gegevens in

Repertorium Kleine Politieke Partijen


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief Familie de Jonge ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Zeeuws Archief, Middelburg (99.1)
Naam Jonge, W.D. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 301. 'Aantekeningen nopens de gang van zaken met betrekking tot de werkzaamheden der Grondwetscommissie 1910' door W.D. de Jonge, 1910-1911.

Cahier met 8 beschreven bladzijden; lijkt het begin van een soort dagboekje.

 

inv. nr. 303. Stukken inzake de instelling en ontbinding van de staatscommissie, ingesteld bij KB van 24 maart 1910, nr 16 tot onderzoek welke wijzigingen in de grondwet behoren te worden aangebracht, 1910-1912.

Officiële correspondentie; slechts enkele stukken.

2 
Commissie Commissie-Bos
Inhoud

inv. nr. 304. Stukken inzake de instelling van een staatscommissie tot de regeling van het openbaar en bijzonder onderwijs, 1913.

Benoemingsbrief met afschrift van het desbetreffende KB.

Opmerkingen overig

inv. nr. 302. Stukken inzake benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau van W.D. de Jonge, adjunct-secretaris van de staatscommissie tot onderzoek van wijzigingen in de grondwet, ingesteld in 1910, 1912.

Officiële correspondentie.

Opmerkingen

De collectie 'Archivalia van jhr. mr. W.D. de Jonge (1883-1942)', 1922-1931, in het Nationaal Archief, Den Haag (toegangsnr. 2.21.212), bevat blijkens de inventaris geen relevant materiaal.