Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Pous, J.W. de

Leefjaren 1920-1996
Politieke partij / richting CHU
Functie(s) econoom; lid van de Raad van State 1958-1959; minister van Economische Zaken 1959-1963; voorzitter van de Sociaal-Economische Raad 1964-1985
Biografische gegevens in

PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archieven van enige christelijk-historische organisaties 1893-1980: archief van de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting (1953-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.046.02)
Meer Verberg

Naam Pous, J.W. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijsten van archieven van enige christelijk-historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 101-112. Ingekomen stukken bij J.W. de Pous, lid van de Staatscommissie voor de herziening van de grondwet en kieswet. 1971-1976.

De omslagen 101-109 bevatten door het secretariaat van de Commissie Cals/Donner opgestelde en rondgestuurde stukken: convocaties, notulen, nota's van afzonderlijke leden, correspondenten en subcommissies met de registratuurnummers van het secretariaat. Inv. nr. 110 (Nagekomen stukken, in te voegen in de serie) bevat eveneens genummerde, niet opeenvolgende stukken. Een tafel op de nummers 1-500 bevindt zich in inv. nr. 111. Het dossier lijkt zeer compleet en bevat nagenoeg geen eigen aantekeningen. Inv. nr. 112 (Literatuur) bevat gedrukte en gekopieerde documentatie, knipsels, enkele ongenummerde getypte stukken, persberichten, Kamerstukken en door de stafafdeling Grondwetszaken opgestelde documentatielijsten 'Over de Proeve' (deel I-VI); dit materiaal is - afgaande op de lijst genoemd in inv. nr. 111 - zeer waarschijnlijk door het secretariaat van de commissie toegestuurd.

De geregistreerde stukken zijn als volgt verdeeld:

- inv. nr. 101. Nummer 1-100.

- inv. nr. 102. Nummer 101-250.

- inv. nr. 103. Nummer 251-400.

- inv. nr. 104. Nummer 401-525.

- inv. nr. 105. Nummer 526-650.

- inv. nr. 106. Nummer 651-800.

- inv. nr. 107. Nummer 801-900.

- inv. nr. 108. Nummer 901-1000.

- inv. nr. 109. Nummer 1001-1140. 

Opmerkingen overig

NB. Inventaris vooraan toegang 2.19.046.01.

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van J.W. de Pous (Ca. 1935-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (221)
Meer Verberg

Naam Pous, J.W. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous', door P. Kok, 2001/2005.
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Het archief bevat behalve knipsels en documentatie vele omslagen met correspondentie. De correspondentie uit de periode 1967-1971 (De Pous' lidmaatschap van de Commissies- Cals/Donner en -Simons) is verspreid over meerdere doosnummers (nrs. 14-15, 25, 28, 35-38, 45, 71-72). Gezien de omvang is slechts één van deze dozen (inv. nr. 36) ingezien bij wijze van steekproef:

inv. nr. 36. Correspondentie 1969-1970 (4 omslagen).

De omslagen bevatten correspondentie, op alfabet geordend en opgesplitst in twee omslagen per jaar. Aangetroffen zijn slechts enkele stukken die betrekking hebben op De Pous' lidmaatschap van de grondwetscommissie. De correspondentie met het secretariaat van de commissie bevindt zich onder tabblad 'G'. Tevens zijn aangetroffen een brief van N. Cramer aan De Pous (17-5-1969, onder de 'G') en een afschrift van een brief van De Pous aan W. Wentholt (17-8-1970).

Opmerkingen overig

 

 

Algemeen

Functie(s) econoom; lid van de Raad van State 1958-1959; minister van Economische Zaken 1959-1963; voorzitter van de Sociaal-Economische Raad 1964-1985
Biografische gegevens in

PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archieven van enige christelijk-historische organisaties 1893-1980: archief van de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohmanstichting (1953-1980)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.19.046.02)
Naam Pous, J.W. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijsten van archieven van enige christelijk-historische organisaties 1893-1980', door J.A.A. Bervoets, 1983 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

inv. nrs. 101-112. Ingekomen stukken bij J.W. de Pous, lid van de Staatscommissie voor de herziening van de grondwet en kieswet. 1971-1976.

De omslagen 101-109 bevatten door het secretariaat van de Commissie Cals/Donner opgestelde en rondgestuurde stukken: convocaties, notulen, nota's van afzonderlijke leden, correspondenten en subcommissies met de registratuurnummers van het secretariaat. Inv. nr. 110 (Nagekomen stukken, in te voegen in de serie) bevat eveneens genummerde, niet opeenvolgende stukken. Een tafel op de nummers 1-500 bevindt zich in inv. nr. 111. Het dossier lijkt zeer compleet en bevat nagenoeg geen eigen aantekeningen. Inv. nr. 112 (Literatuur) bevat gedrukte en gekopieerde documentatie, knipsels, enkele ongenummerde getypte stukken, persberichten, Kamerstukken en door de stafafdeling Grondwetszaken opgestelde documentatielijsten 'Over de Proeve' (deel I-VI); dit materiaal is - afgaande op de lijst genoemd in inv. nr. 111 - zeer waarschijnlijk door het secretariaat van de commissie toegestuurd.

De geregistreerde stukken zijn als volgt verdeeld:

- inv. nr. 101. Nummer 1-100.

- inv. nr. 102. Nummer 101-250.

- inv. nr. 103. Nummer 251-400.

- inv. nr. 104. Nummer 401-525.

- inv. nr. 105. Nummer 526-650.

- inv. nr. 106. Nummer 651-800.

- inv. nr. 107. Nummer 801-900.

- inv. nr. 108. Nummer 901-1000.

- inv. nr. 109. Nummer 1001-1140. 

Opmerkingen overig

NB. Inventaris vooraan toegang 2.19.046.01.

2 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archief van J.W. de Pous (Ca. 1935-1990)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam (221)
Naam Pous, J.W. de
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Plaatsingslijst van het archief van J.W. de Pous', door P. Kok, 2001/2005.
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Cals/Donner
Inhoud

Het archief bevat behalve knipsels en documentatie vele omslagen met correspondentie. De correspondentie uit de periode 1967-1971 (De Pous' lidmaatschap van de Commissies- Cals/Donner en -Simons) is verspreid over meerdere doosnummers (nrs. 14-15, 25, 28, 35-38, 45, 71-72). Gezien de omvang is slechts één van deze dozen (inv. nr. 36) ingezien bij wijze van steekproef:

inv. nr. 36. Correspondentie 1969-1970 (4 omslagen).

De omslagen bevatten correspondentie, op alfabet geordend en opgesplitst in twee omslagen per jaar. Aangetroffen zijn slechts enkele stukken die betrekking hebben op De Pous' lidmaatschap van de grondwetscommissie. De correspondentie met het secretariaat van de commissie bevindt zich onder tabblad 'G'. Tevens zijn aangetroffen een brief van N. Cramer aan De Pous (17-5-1969, onder de 'G') en een afschrift van een brief van De Pous aan W. Wentholt (17-8-1970).

Opmerkingen overig