Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Schaik, J.R.H. van

Leefjaren 1882-1962
Politieke partij / richting RKSP; KVP
Functie(s) advocaat; lid van de Tweede Kamer 1917-1933 en 1937-1948, voorzitter 1929-1933 en 1937-1948; minister van Justitie 1933-1937; minister zonder portefeuille 1948-1951; lid van de Raad van State 1951-1957; minister van Staat sinds 1951
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie mr. J.R.H. van Schaik (1904-1961)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.151)
Meer Verberg

Naam Schaik, J.R.H. van
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. J.R.H. van Schaik', door A.E.M. Ribberink, 1963 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv.nrs. 68-69. Stukken ontvangen en opgemaakt als lid en tweede voorzitter van de staatscommissie voor partiële herziening van de grondwet, ingesteld en ontbonden bij de K.B's van 24 januari en 26 juni 1936 nrs. 41 en 10. 2 omslagen.

- inv. nr. 68. Agenda's, notulen, bijlagen en rapport, gestencild en gedrukt. Februari-juni 1936.

Een vermoedelijk volledig ledendossier: concepten van het eindrapport (gedrukt, met aantekeningen); notulen (gedrukt), herzieningsvoorstellen en nota's (gedrukt en genummerd, met aantekeningen); convocaties en correspondentie van het secretariaat. Tevens correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de instelling van de commissie.

- inv. nr. 69. Brieven, ontwerpen, notities en kamerstukken. April 1935-juli 1936.

Correspondentie en stukken uit het voor- en natraject van de commissie, deels verzameld door Hooykaas, ambtenaar op het ministerie van Justitie en adjunct-secretaris van de commissie: notulen en nota's van de commissie (gedrukt, met aantekeningen); aantekeningen en herzieningsvoorstellen uit 1935 en 1936 van de hand van Van Schaik, Frederiks, De Wilde en Hooykaas; documentatie; correspondentie met ministers en (aspirant-)commissieleden; concepten van wetsontwerpen, afschriften van adviezen van de Raad van State, stukken voor de Ministerraad.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 18. Notulen, rapporten en briefwisseling ontvangen en gevoerd als lid van de commissie voor de grondwetsherziening en betrekking hebbend op de processievrijheid. Mei 1947-maart 1951.

Notulen en vergaderstukken van subcommissie IV (afschriften, met aantekeningen); herzieningsvoorstellen van Van Schaik (afschriften); knipsels en documentatie inzake de processievrijheid; afschriften van herzieningsvoorstellen en van Kamerstukken inzake deze kwestie uit 1920-1921; correspondentie inzake de processievrijheid met het Centrum voor Staatkundige Vorming (26-11-1947, met een bijgesloten rapport); correspondentie met de commissieleden Van der Grinten (28-12-1950) en Beel (27-11-1950, inzake een inleidend artikel op de grondwet), met J.G. Stokman (met bijgesloten een verslag van een bespreking van het processierecht in interkerkelijk verband), met minister van Justitie Wijers (27-05-1949), met 'Contact in overheidszaken' (gericht aan de Ministerraad, 9-4-1949, met een notitie van Beel). NB. Vgl. hierbij inv. nr. 16 (Briefwisseling met adviezen inzake processievrijheid. Oktober 1921-juli 1922), waarin briefwisseling met J. Hoogveld inzake de Kamerbehandeling van de grondwetsherziening van 1921, tevens correspondentie met minister Wijers van Justitie (1949), nota's van Van Schaik en van de Oecumenische Raad (1952).

 

inv. nr. 106. Notulen van de staatscommissie tot herziening van de grondwet. Gestencild. 14 december 1950-6 januari 1954, met bijlagen. 1 pak.

Documentatie inzake de herzieningsprocedure van de grondwet; een afschrift van het KB van 25 april 1953 no. 14 waarin Van Schaik tot voorzitter wordt benoemd; correspondentie met Kan (januari 1953 inzake een voorstel tot wijziging van art. 109; november 1953 inzake onderscheidingen voor de adjunct-secretarissen); notulen van de plenaire vergaderingen (afschriften, incompleet).

Opmerkingen overig

De inv. nrs. 13-19 (Stukken inzake processievrijheid, 1916-1957) staan niet in direct verband met grondwetscommissies, maar zijn wel gerelateerd aan een van de daar besproken thema's:

 

inv. nr. 13. Kranten- en tijdschriftartikelen onder meer naar aanleiding van zijn Beiaardartikel september 1916-juli 1918, februari 1921.

 

inv. nr. 14. Brief met Bekanntmachung van de pruisische regeringscommissaris aan de pastoor van Oud-Zevenaar betreffende de overgang van Zevenaar naar het Koninkrijk der Nederlanden en brieven ingekomen bij de pastoor van Oud-Zevenaar over de processievrijheid ter plaatse. Mei, december 1816, april 1817, mei 1822, juni 1855.

 

inv nr. 15. Pleitnota's, notities en briefwisseling betreffende de verdediging van de pastoor van Beugen A.J. Kriellaerts en de processievrijheid elders. Oktober 1916-oktober 1921.

 

inv. nr. 16. Briefwisseling met adviezen inzake processievrijheid. Oktober 1921-juli 1922.

Briefwisseling met J. Hoogveld inzake de Kamerbehandeling van de grondwetsherziening van 1921, tevens correspondentie met minister Wijers van Justitie (1949) en nota's van Van Schaik en van de Oecumenische Raad (1952).

 

inv. nr. 17. Ambtelijke nota's voor de minister van Justitie over de processievrijheid te Ossendrecht, met bijlagen. Augustus-oktober 1935.

 

inv. nr. 19. Brieven van en aan prof. C.P.M. Romme en concept-brief aan het kamerlid Blaisse over artikel 2 van het Nederlands-Amerikaanse vriendschapsverdrag 1956 en de processievrijheid, met krantenknipsels, tractaattekst en kamerstukken. Maart-mei 1957.

 

Algemeen

Functie(s) advocaat; lid van de Tweede Kamer 1917-1933 en 1937-1948, voorzitter 1929-1933 en 1937-1948; minister van Justitie 1933-1937; minister zonder portefeuille 1948-1951; lid van de Raad van State 1951-1957; minister van Staat sinds 1951
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Collectie mr. J.R.H. van Schaik (1904-1961)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.151)
Naam Schaik, J.R.H. van
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. J.R.H. van Schaik', door A.E.M. Ribberink, 1963 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-De Wilde
Inhoud

inv.nrs. 68-69. Stukken ontvangen en opgemaakt als lid en tweede voorzitter van de staatscommissie voor partiële herziening van de grondwet, ingesteld en ontbonden bij de K.B's van 24 januari en 26 juni 1936 nrs. 41 en 10. 2 omslagen.

- inv. nr. 68. Agenda's, notulen, bijlagen en rapport, gestencild en gedrukt. Februari-juni 1936.

Een vermoedelijk volledig ledendossier: concepten van het eindrapport (gedrukt, met aantekeningen); notulen (gedrukt), herzieningsvoorstellen en nota's (gedrukt en genummerd, met aantekeningen); convocaties en correspondentie van het secretariaat. Tevens correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de instelling van de commissie.

- inv. nr. 69. Brieven, ontwerpen, notities en kamerstukken. April 1935-juli 1936.

Correspondentie en stukken uit het voor- en natraject van de commissie, deels verzameld door Hooykaas, ambtenaar op het ministerie van Justitie en adjunct-secretaris van de commissie: notulen en nota's van de commissie (gedrukt, met aantekeningen); aantekeningen en herzieningsvoorstellen uit 1935 en 1936 van de hand van Van Schaik, Frederiks, De Wilde en Hooykaas; documentatie; correspondentie met ministers en (aspirant-)commissieleden; concepten van wetsontwerpen, afschriften van adviezen van de Raad van State, stukken voor de Ministerraad.

2 
Commissie Commissie-Van Schaik
Inhoud

inv. nr. 18. Notulen, rapporten en briefwisseling ontvangen en gevoerd als lid van de commissie voor de grondwetsherziening en betrekking hebbend op de processievrijheid. Mei 1947-maart 1951.

Notulen en vergaderstukken van subcommissie IV (afschriften, met aantekeningen); herzieningsvoorstellen van Van Schaik (afschriften); knipsels en documentatie inzake de processievrijheid; afschriften van herzieningsvoorstellen en van Kamerstukken inzake deze kwestie uit 1920-1921; correspondentie inzake de processievrijheid met het Centrum voor Staatkundige Vorming (26-11-1947, met een bijgesloten rapport); correspondentie met de commissieleden Van der Grinten (28-12-1950) en Beel (27-11-1950, inzake een inleidend artikel op de grondwet), met J.G. Stokman (met bijgesloten een verslag van een bespreking van het processierecht in interkerkelijk verband), met minister van Justitie Wijers (27-05-1949), met 'Contact in overheidszaken' (gericht aan de Ministerraad, 9-4-1949, met een notitie van Beel). NB. Vgl. hierbij inv. nr. 16 (Briefwisseling met adviezen inzake processievrijheid. Oktober 1921-juli 1922), waarin briefwisseling met J. Hoogveld inzake de Kamerbehandeling van de grondwetsherziening van 1921, tevens correspondentie met minister Wijers van Justitie (1949), nota's van Van Schaik en van de Oecumenische Raad (1952).

 

inv. nr. 106. Notulen van de staatscommissie tot herziening van de grondwet. Gestencild. 14 december 1950-6 januari 1954, met bijlagen. 1 pak.

Documentatie inzake de herzieningsprocedure van de grondwet; een afschrift van het KB van 25 april 1953 no. 14 waarin Van Schaik tot voorzitter wordt benoemd; correspondentie met Kan (januari 1953 inzake een voorstel tot wijziging van art. 109; november 1953 inzake onderscheidingen voor de adjunct-secretarissen); notulen van de plenaire vergaderingen (afschriften, incompleet).

Opmerkingen overig

De inv. nrs. 13-19 (Stukken inzake processievrijheid, 1916-1957) staan niet in direct verband met grondwetscommissies, maar zijn wel gerelateerd aan een van de daar besproken thema's:

 

inv. nr. 13. Kranten- en tijdschriftartikelen onder meer naar aanleiding van zijn Beiaardartikel september 1916-juli 1918, februari 1921.

 

inv. nr. 14. Brief met Bekanntmachung van de pruisische regeringscommissaris aan de pastoor van Oud-Zevenaar betreffende de overgang van Zevenaar naar het Koninkrijk der Nederlanden en brieven ingekomen bij de pastoor van Oud-Zevenaar over de processievrijheid ter plaatse. Mei, december 1816, april 1817, mei 1822, juni 1855.

 

inv nr. 15. Pleitnota's, notities en briefwisseling betreffende de verdediging van de pastoor van Beugen A.J. Kriellaerts en de processievrijheid elders. Oktober 1916-oktober 1921.

 

inv. nr. 16. Briefwisseling met adviezen inzake processievrijheid. Oktober 1921-juli 1922.

Briefwisseling met J. Hoogveld inzake de Kamerbehandeling van de grondwetsherziening van 1921, tevens correspondentie met minister Wijers van Justitie (1949) en nota's van Van Schaik en van de Oecumenische Raad (1952).

 

inv. nr. 17. Ambtelijke nota's voor de minister van Justitie over de processievrijheid te Ossendrecht, met bijlagen. Augustus-oktober 1935.

 

inv. nr. 19. Brieven van en aan prof. C.P.M. Romme en concept-brief aan het kamerlid Blaisse over artikel 2 van het Nederlands-Amerikaanse vriendschapsverdrag 1956 en de processievrijheid, met krantenknipsels, tractaattekst en kamerstukken. Maart-mei 1957.