Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Drucker, H.L.

Leefjaren 1857-1917
Politieke partij / richting Liberale Unie; VDB
Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 1882-1889, aan de Rijksuniversiteit Leiden 1889-1897; raadadviseur aan het ministerie van Justitie 1890-1900; lid van de Tweede Kamer 1894-1913; lid van de Eerste Kamer 1913-1917
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Drucker was lid van de VDB sinds 1901.

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van mr. H.L. Drucker ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.026.04)
Meer Verberg

Naam Drucker, H.L.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. H.L. Drucker' (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

inv. nr. 69. Brief van prof. mr. G.A. van Hamel aan de leden van het bestuur van de Liberale Unie over de herziening van de grondwet in verband met het kiesrecht en het onderwijs, 22 juni 1885 en inv. nr. 70. Briefwisseling met prof. mr. G.A. van Hamel, adviezen en memories inzake de belastinghervorming, kiesrecht en de onderwijskwestie, juni-december 1885.

Dossier, door Drucker gevormd als bestuurslid van de Liberale Unie, betreffende de standpuntsbepaling van de Unie in genoemde kwesties. Betreft onder andere de voorbereiding en het functioneren van een comité voor het kiesrecht dat de Unie over dit vraagstuk moet adviseren. Drucker was hiervan geen lid. Enkele brieven van Van Hamel en van Bolhuis; gedrukte vergaderstukken, missieven, agenda's, adviezen en ontwerpen daarvan van het bestuur van de Unie (met marginalia); afschrift van een notitie van Van Hamel en Drucker; nota's van enkele Unieleden.

 

inv. nr. 74. Rondschrijven van mr. S.J. Fockema Andreae e.a. leden van de Liberale Unie om in stemming te brengen de door hem voorgestelde wijziging van art. 76 van de grondwet, met bijlage, december 1885.

Het rondschrijven werd besproken op de algemene vergadering van de Liberale Unie op 12-12-1885. Tevens aantekeningen betreffende de aanwezigen ter vergadering en de uitgebrachte stemmen; een krantenknipsel met een verslag van de vergadering.

 

inv. nr. 89. Rondschrijven van het bestuur van de Liberale Unie tot het houden van een vergadering in verband met de grondwetherziening en de onderwijskwestie, met kranten en recensies, juni-juli 1887.

Convocaties voor een bestuursvergadering en voor een algemene vergadering; aantekeningen van Drucker over de uitgebrachte stemmen; krantenknipsels.

 

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 189. Manuscript van een redevoering te Arnhem over de algemene politieke toestand en het programma van de Vrijzinnige Democratische Bond in verband met het voorstel tot grondwetherziening, met krantenrecensies, 30 januari 1904.

Bevat het manuscript en één krantenknipsel over de gehouden rede.

 

inv. nr. 191. Brieven van mr. E. Fokker, ondervoorzitter van de Vrijzinnig Democratische Bond, o.a. over: het houden van een bestuursvergadering met het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond om overleg in verband met de verkiezingen, het voorstel tot grondwetsherziening, het onderwijsontwerp en het arbeidscontract; het ontslag van A. Kerdijk als voorzitter van de V.D.B. en andere vacatures, 3 en 27 september 1904.

Twee brieven van Fokker.

 

inv. nr. 193. Manifest van de Vrijzinnig Democratische Bond en het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond over het algemeen kiesrecht en de grondwetherziening. Concept, z.d.

Gedrukt concept-manifest, houdende een program voor de komende verkiezingen, vermoedelijk uit 1907.

 

inv. nr. 214. Brief van het propaganda-comité voor grondwetherziening en algemeen kiesrecht houdende uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering ter bespreking van de door de regering ingediende voorstellen tot grondwetherziening, 1 november 1907.

 

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 222. Briefwisseling met H. Snijders over het adres voor algemeen kiesrecht, met bijlage, 16, 18, 19 en 23 november 1910.

Bevat twee brieven van Snijders, voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond; een drukproef van een 'adres voor algemeen kiesrecht'; een afschrift van een brief van Drucker en een gedrukte missive van het bestuur van de VDB over de adresbeweging.

Opmerkingen overig

Tevens ingezien de inventarisnummers 3, 92 en 94-95. Deze bevatten geen stukken over de voorbereiding van de grondwetsherziening. De nummers 92 en 94-95 hebben betrekking op de voorbereiding van de eerste verkiezingen na de grondwetsherziening van 1887. Het archief van Drucker bevat verder nog veel correspondentie met mede-liberalen en veel stukken, lezingen e.d. inzake het kiesrecht.

 

Algemeen

Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 1882-1889, aan de Rijksuniversiteit Leiden 1889-1897; raadadviseur aan het ministerie van Justitie 1890-1900; lid van de Tweede Kamer 1894-1913; lid van de Eerste Kamer 1913-1917
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Opmerkingen

Drucker was lid van de VDB sinds 1901.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van mr. H.L. Drucker ()
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.026.04)
Naam Drucker, H.L.
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van mr. H.L. Drucker' (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-J. Heemskerk Azn.
Inhoud

inv. nr. 69. Brief van prof. mr. G.A. van Hamel aan de leden van het bestuur van de Liberale Unie over de herziening van de grondwet in verband met het kiesrecht en het onderwijs, 22 juni 1885 en inv. nr. 70. Briefwisseling met prof. mr. G.A. van Hamel, adviezen en memories inzake de belastinghervorming, kiesrecht en de onderwijskwestie, juni-december 1885.

Dossier, door Drucker gevormd als bestuurslid van de Liberale Unie, betreffende de standpuntsbepaling van de Unie in genoemde kwesties. Betreft onder andere de voorbereiding en het functioneren van een comité voor het kiesrecht dat de Unie over dit vraagstuk moet adviseren. Drucker was hiervan geen lid. Enkele brieven van Van Hamel en van Bolhuis; gedrukte vergaderstukken, missieven, agenda's, adviezen en ontwerpen daarvan van het bestuur van de Unie (met marginalia); afschrift van een notitie van Van Hamel en Drucker; nota's van enkele Unieleden.

 

inv. nr. 74. Rondschrijven van mr. S.J. Fockema Andreae e.a. leden van de Liberale Unie om in stemming te brengen de door hem voorgestelde wijziging van art. 76 van de grondwet, met bijlage, december 1885.

Het rondschrijven werd besproken op de algemene vergadering van de Liberale Unie op 12-12-1885. Tevens aantekeningen betreffende de aanwezigen ter vergadering en de uitgebrachte stemmen; een krantenknipsel met een verslag van de vergadering.

 

inv. nr. 89. Rondschrijven van het bestuur van de Liberale Unie tot het houden van een vergadering in verband met de grondwetherziening en de onderwijskwestie, met kranten en recensies, juni-juli 1887.

Convocaties voor een bestuursvergadering en voor een algemene vergadering; aantekeningen van Drucker over de uitgebrachte stemmen; krantenknipsels.

 

2 
Commissie Commissie-De Beaufort
Inhoud

inv. nr. 189. Manuscript van een redevoering te Arnhem over de algemene politieke toestand en het programma van de Vrijzinnige Democratische Bond in verband met het voorstel tot grondwetherziening, met krantenrecensies, 30 januari 1904.

Bevat het manuscript en één krantenknipsel over de gehouden rede.

 

inv. nr. 191. Brieven van mr. E. Fokker, ondervoorzitter van de Vrijzinnig Democratische Bond, o.a. over: het houden van een bestuursvergadering met het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond om overleg in verband met de verkiezingen, het voorstel tot grondwetsherziening, het onderwijsontwerp en het arbeidscontract; het ontslag van A. Kerdijk als voorzitter van de V.D.B. en andere vacatures, 3 en 27 september 1904.

Twee brieven van Fokker.

 

inv. nr. 193. Manifest van de Vrijzinnig Democratische Bond en het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond over het algemeen kiesrecht en de grondwetherziening. Concept, z.d.

Gedrukt concept-manifest, houdende een program voor de komende verkiezingen, vermoedelijk uit 1907.

 

inv. nr. 214. Brief van het propaganda-comité voor grondwetherziening en algemeen kiesrecht houdende uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering ter bespreking van de door de regering ingediende voorstellen tot grondwetherziening, 1 november 1907.

 

3 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 222. Briefwisseling met H. Snijders over het adres voor algemeen kiesrecht, met bijlage, 16, 18, 19 en 23 november 1910.

Bevat twee brieven van Snijders, voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Bond; een drukproef van een 'adres voor algemeen kiesrecht'; een afschrift van een brief van Drucker en een gedrukte missive van het bestuur van de VDB over de adresbeweging.

Opmerkingen overig

Tevens ingezien de inventarisnummers 3, 92 en 94-95. Deze bevatten geen stukken over de voorbereiding van de grondwetsherziening. De nummers 92 en 94-95 hebben betrekking op de voorbereiding van de eerste verkiezingen na de grondwetsherziening van 1887. Het archief van Drucker bevat verder nog veel correspondentie met mede-liberalen en veel stukken, lezingen e.d. inzake het kiesrecht.