Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Tydeman jr., M.

Leefjaren 1854-1916
Politieke partij / richting Liberale Unie; Bond van Vrije Liberalen
Functie(s) advocaat; schoolopziener 1883-1894; lid van de Tweede Kamer 1891-1916, fractievoorzitter Bond van Vrije Liberalen 1906-1916
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archieven van de familie Tydeman ((1529) 1646-1958 (1989))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Regionaal Archief, Leiden (540)
Meer Verberg

Naam Tydeman jr., M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris door T.A. Heslinga en P.U. van der Laken, 1993 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 616. Stukken ingekomen bij M. Tydeman jr. betreffende de uitbreiding van het aantal aangezochte leden, de instelling en de ontbinding van de Staatscommissie voor Grondwetsherziening, 1910, 1912.

Bevat een brief van Th. Heemskerk aan Tydeman (21-3-1910, met bijlage) en afschriften van de Koninklijke Besluiten van instelling en opheffing van de commissie, met begeleidende brieven.

 

inv. nr. 617. Tekeningen gemaakt door M. Tydeman jr. van Tweede Kamerleden en ministers tijdens de vergaderingen van de Grondwet-commissie, 1910-1912.

Potloodtekeningen.

Opmerkingen overig

- De archivalia van M. Tydeman jr. zijn vrij raadpleegbaar.

- Enkele andere inventarisnummers zijn ingezien. Zij bevatten echter geen stukken die rechtstreeks samenhangen met Tydemans lidmaatschap van commissies voor grondwetsherziening. Het gaat om:inv. nr. 594 (Brieven en één circulaire aan M. Tydeman jr. betreffende diverse onderwerpen, 1892-1916); inv. nrs. 621-624 ('Politieke journaals' van Tydeman, die vooral de kabinetsformaties en crises van 1905, 1907 en 1912-1913 en politieke ontwikkelingen in het algemeen behandelen); inv. nr. 623 (Aantekeningen voor een politiek journaal betreffende politieke ontwikkelingen in Nederland van M. Tydeman jr., [ca. 1910], waarin enkele algemene notities over de grondwetsherziening); inv. nr. 781c (bevat een krantenknipsel uit ca. 1910 met een pleidooi voor de vergroting van het aantal leden van de Tweede Kamer).

Algemeen

Functie(s) advocaat; schoolopziener 1883-1894; lid van de Tweede Kamer 1891-1916, fractievoorzitter Bond van Vrije Liberalen 1906-1916
Biografische gegevens in

Biografisch portaal; PDC


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Archieven van de familie Tydeman ((1529) 1646-1958 (1989))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Regionaal Archief, Leiden (540)
Naam Tydeman jr., M.
Openbaarheid beperkt
Soort toegang(en) inventaris door T.A. Heslinga en P.U. van der Laken, 1993 (met inleiding)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Th. Heemskerk
Inhoud

inv. nr. 616. Stukken ingekomen bij M. Tydeman jr. betreffende de uitbreiding van het aantal aangezochte leden, de instelling en de ontbinding van de Staatscommissie voor Grondwetsherziening, 1910, 1912.

Bevat een brief van Th. Heemskerk aan Tydeman (21-3-1910, met bijlage) en afschriften van de Koninklijke Besluiten van instelling en opheffing van de commissie, met begeleidende brieven.

 

inv. nr. 617. Tekeningen gemaakt door M. Tydeman jr. van Tweede Kamerleden en ministers tijdens de vergaderingen van de Grondwet-commissie, 1910-1912.

Potloodtekeningen.

Opmerkingen overig

- De archivalia van M. Tydeman jr. zijn vrij raadpleegbaar.

- Enkele andere inventarisnummers zijn ingezien. Zij bevatten echter geen stukken die rechtstreeks samenhangen met Tydemans lidmaatschap van commissies voor grondwetsherziening. Het gaat om:inv. nr. 594 (Brieven en één circulaire aan M. Tydeman jr. betreffende diverse onderwerpen, 1892-1916); inv. nrs. 621-624 ('Politieke journaals' van Tydeman, die vooral de kabinetsformaties en crises van 1905, 1907 en 1912-1913 en politieke ontwikkelingen in het algemeen behandelen); inv. nr. 623 (Aantekeningen voor een politiek journaal betreffende politieke ontwikkelingen in Nederland van M. Tydeman jr., [ca. 1910], waarin enkele algemene notities over de grondwetsherziening); inv. nr. 781c (bevat een krantenknipsel uit ca. 1910 met een pleidooi voor de vergroting van het aantal leden van de Tweede Kamer).