Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Eysinga, W.J.M. van

Leefjaren 1878-1961
Politieke partij / richting
Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1912-1931; rechter in het Permanente Hof van Internationale Justitie 1930-1946
Biografische gegevens in

Biografisch portaal

Opmerkingen

Zie voor Van Eysinga ook: H.R.W. Gokkel en M.G. van Hees-Westerduin, 98 juristen en hun feestbundels (Deventer/Zwolle 1982), 12-13.

Zitting in:


Betrokken bij:

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga (1907-1958)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.060)
Meer Verberg

Naam Eysinga, W.J.M. van
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga', door H.H. Scholtens, 1973 (met inleiding en supplementen)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 160. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1950-1951. Afschriften.

Volledige set notulen van 19 plenaire vergaderingen van de Commissie-Van Eysinga en enkele vergaderstukken, met soms marginalia. Compleet.

 

inv. nr. 161. Notulen van de eerste vier vergaderingen van Commissie I, die de betreffende Grondwetsartikelen bestudeerde. 1950. Afschriften.

Volledige set notulen, met marginalia.

 

inv. nr. 162. Notulen van de eerste en tweede vergadering van Commissie II, die de samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal met betrekking tot de verschillende internationale wetgevende organen bestudeerde. 1950. Afschriften.

 

inv. nr. 163. Bijlagen tot de notulen. 1950-1951. Afschriften.

De bijlagen bij de notulen van de commissie zijn genummerd 1-80. De nummers 12, 21, 53, 70, 76 en 78 ontbreken. Voor de nummers 63 en 75 zie inv. nr. 164. Met marginalia.

 

inv. nr. 164. Ontwerp-eindrapport van de commissie. Z.j. Gedrukt.

Twee exemplaren, met marginalia.

 

inv. nr. 165. Aantekeningen inzake de werkzaamheden van de commissie. 1950-1951 en z.j.

Concepten voor nota's en overige aantekeningen, steeds voorzien van instructies voor de typist en vaak gedateerd.

 

inv. nr. 166. Briefwisselingen met de volgende leden van de commissie : mr. J.A.W. Burger, prof. mr. A.L. de Block, mevr. A. Fortanier-De Wit, prof. J.P.A. François, mr. G.J. van Heuven Goedhart, mr. A. van Kleffens, mej. dr. M.A.M. Klompé, mevr. C.A. Kluyver, mr. dr. G.A. Kolff, mr. H.F. van Panhuys, secretaris van de commissie, dr. C.L. Patijn, prof. dr. G.A. van Poelje, prof. mr. dr. C.W. van der Pot en prof. mr. C.W. de Vries. 1950-1951. Getypt en geschreven.

Bevat overwegend correspondentie aan Van Eysinga, merendeels van Van Panhuys. Geordend op naam van de correspondent.

 

inv. nr. 167. Briefwisselingen met de volgende niet-leden: dr. H.N. Boon, ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dr. W. Drees, de minister-president, zijn zoon jhr. mr. D. van Eysinga en prof. M. Hudson, hoogleraar aan de Harvard universiteit. 1950-1951. Getypt en geschreven.

Bevat overwegend correspondentie aan Van Eysinga, geordend op naam van de correspondent.

 

inv. nr. 168. Interim-rapport van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet. 1951. Gedrukt.

Met marginalia.

 

Algemeen

Functie(s) jurist; hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden 1912-1931; rechter in het Permanente Hof van Internationale Justitie 1930-1946
Biografische gegevens in

Biografisch portaal

Opmerkingen

Zie voor Van Eysinga ook: H.R.W. Gokkel en M.G. van Hees-Westerduin, 98 juristen en hun feestbundels (Deventer/Zwolle 1982), 12-13.


Commissies

Zitting in:


Betrokken bij:


Archivalia

1 
Naam archiefcollectie
(Periode archief)
Papieren van prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga (1907-1958)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.21.060)
Naam Eysinga, W.J.M. van
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) 'Inventaris van de papieren van prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga', door H.H. Scholtens, 1973 (met inleiding en supplementen)
Staatscommissies
1 
Commissie Commissie-Van Eysinga
Inhoud

inv. nr. 160. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1950-1951. Afschriften.

Volledige set notulen van 19 plenaire vergaderingen van de Commissie-Van Eysinga en enkele vergaderstukken, met soms marginalia. Compleet.

 

inv. nr. 161. Notulen van de eerste vier vergaderingen van Commissie I, die de betreffende Grondwetsartikelen bestudeerde. 1950. Afschriften.

Volledige set notulen, met marginalia.

 

inv. nr. 162. Notulen van de eerste en tweede vergadering van Commissie II, die de samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal met betrekking tot de verschillende internationale wetgevende organen bestudeerde. 1950. Afschriften.

 

inv. nr. 163. Bijlagen tot de notulen. 1950-1951. Afschriften.

De bijlagen bij de notulen van de commissie zijn genummerd 1-80. De nummers 12, 21, 53, 70, 76 en 78 ontbreken. Voor de nummers 63 en 75 zie inv. nr. 164. Met marginalia.

 

inv. nr. 164. Ontwerp-eindrapport van de commissie. Z.j. Gedrukt.

Twee exemplaren, met marginalia.

 

inv. nr. 165. Aantekeningen inzake de werkzaamheden van de commissie. 1950-1951 en z.j.

Concepten voor nota's en overige aantekeningen, steeds voorzien van instructies voor de typist en vaak gedateerd.

 

inv. nr. 166. Briefwisselingen met de volgende leden van de commissie : mr. J.A.W. Burger, prof. mr. A.L. de Block, mevr. A. Fortanier-De Wit, prof. J.P.A. François, mr. G.J. van Heuven Goedhart, mr. A. van Kleffens, mej. dr. M.A.M. Klompé, mevr. C.A. Kluyver, mr. dr. G.A. Kolff, mr. H.F. van Panhuys, secretaris van de commissie, dr. C.L. Patijn, prof. dr. G.A. van Poelje, prof. mr. dr. C.W. van der Pot en prof. mr. C.W. de Vries. 1950-1951. Getypt en geschreven.

Bevat overwegend correspondentie aan Van Eysinga, merendeels van Van Panhuys. Geordend op naam van de correspondent.

 

inv. nr. 167. Briefwisselingen met de volgende niet-leden: dr. H.N. Boon, ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dr. W. Drees, de minister-president, zijn zoon jhr. mr. D. van Eysinga en prof. M. Hudson, hoogleraar aan de Harvard universiteit. 1950-1951. Getypt en geschreven.

Bevat overwegend correspondentie aan Van Eysinga, geordend op naam van de correspondent.

 

inv. nr. 168. Interim-rapport van de Staatscommissie tot herziening van de grondwet. 1951. Gedrukt.

Met marginalia.