Alfabetische Index

 
English | Nederlands

Deze cumulatieve index van persoonsnamen is ontstaan tijdens de bewerking van de uitgave De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie, 's-Gravenhage 1976-2001. Aanvankelijk was dit een index op kaarten, die naderhand is overgebracht in een computerbestand en verder uitgebreid en verbeterd. Er in opgenomen zijn de ongeveer 7000 personen die in de 19 delen voorkomen, over de periode van 18 maart 1702 tot eind juli 1720.

Door de centrale rol die de Hollandse raadpensionaris Anthonie Heinsius in deze jaren speelde in het politieke en militaire leven, zijn er weinig vooraanstaanden uit geheel Europa die niet in een of meer delen voorkomen, hetzij als correspondent, hetzij als iemand die genoemd wordt. Hierbij valt allereerst te denken aan vorsten, staatslieden, diplomaten en militairen van vele nationaliteiten. Maar ook regenten van de Republiek, vooral natuurlijk van de provincie Holland, duiken veelvuldig op in de correspondentie. Verder zijn er predikanten, drukkers, refugiés, avonturiers, weduwen en wezen, baantjesjagers, profiteurs en vele anderen die op een of andere manier voorkomen in de brieven. Zij zijn allemaal te vinden in dit bestand.

Personen zijn opgenomen op hun achternaam, behalve regerende vorsten en hun familieleden, die op de voornaam zijn te vinden. Franse namen, voorafgegaan door voorvoegsels als Du, Des, La, etcetera zijn in principe opgenomen op dat voorvoegsel, vaak met een verwijzing bij het hoofdbestanddeel van de naam. Bij personen die van oorsprong Frans, maar later vernederlandst zijn, is dit niet altijd consequent uitgevoerd. Het verdient dus aanbeveling op zowel het hoofdbestanddeel van de naam als op het voorvoegsel te zoeken. Romeinse cijfers achter de naam geven de delen van de Heinsius-uitgave aan, waar de persoon in kwestie voorkomt. Is een cijfer cursief gezet, dan betekent dat dat er in dat deel gegevens over de persoon in de voetnoten te vinden zijn. De volledige titels van de opgegeven literatuur zijn te vinden in de verschillende delen van de Heinsius-editie. Een @ achter een naam geeft aan dat de betreffende persoon ooit aan Heinsius heeft geschreven, een # betekent dat Heinsius ooit heeft geantwoord. N.n.g. betekent niet nader geïdentificeerd, en in zulke gevallen is alleen datgene vermeld wat uit de brief blijkt.

Als u hieronder op een letter klikt, wordt de pagina met persoonsnamen die beginnen met deze letter geopend. U kunt ook naar een naam zoeken: vul daarvoor een (gedeelte van) een persoonsnaam in, en klik op "zoek".

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z