Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

AA, BOUDEWIJN VAN DER. IX
Broer van de Leidse boekdrukker Pieter van der Aa, dienend in Oost-Indië in 1709.
AA, HILLEBRANT VAN DER. IX
AA, PIETER VAN DER, # IV; IX
(† 1730) Boekhandelaar en aardrijkskundige te Leiden. Van der Aa, Biografisch Woordenboek.
AANT, N.N. XII
Schipper uit Middelburg, 1710 aangehouden in Aalborg en gevangen te Kopenhagen.
AARBERG-VALANGIN, ALBERT JOSEPH, graaf van, heer van Helmond. V
Afkomstig uit een bastaardtak van de graven van Neuchâtel; verwikkeld in een geschil met de minderjarige Nicolaas, graaf van Aarberg-Valangin, over het bezit van de heerlijkheid Elsloo (Land van Valkenburg); Albert Joseph werd in het bezit van Elsloo bevestigd op 24 februari 1708. HBLS.
AARBERG-VALANGIN, NICOLAAS, graaf van. V
Pretendent naar de heerlijkheid Elsloo.
- weduwe van, zie DAUFËN, ANNA THEODORA, gravin.
ABADIE, HENRY DE. @ II-V; VIII; X; XI; XIII-XVIII
(† 1724) Hugenoot afkomstig uit Pau; officier in Nederlandse dienst; majoor van het Hollandse regiment infanterie Amelisweerd 1690; luitenant-kolonel 1693; kolonel-commandant van dat regiment 1704; brigadier infanterie 1709; commandant van Trarbach 1710; commandeur van Luxemburg 1714; kolonel als opvolger van Amelisweerd 1715; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ABDEL BENACHE. XIII-XV
Admiraal van de bey van Marokko.
ABDI PASHA. IX
Turks gouverneur van Klein-Azië.
ABDUL KAHAR, sultan van BANTAM. I
Later bekend als sultan Hadji.
ABDULLAH PASHA. X
Broer van de Turkse grootvizier Numan Pasha; benoemd tot gouverneur van Belgrado 1710.
ABDULLAH PASHA. II
Turks gouverneur van Constantinopel.
ABDURACHMAN PASHA. IX; XI
Turks gouverneur van Otschakow (Osu, Zwarte Zee).
ABENSUR, LOUIS. VII
Oorspronkelijk Joods, met de voornaam Jacob; 1701-04 resident van Augustus II van Saksen/Polen in Hamburg; gedoopt 1706, waarna hij de voornaam Louis aannam; koos partij voor Stanislas Leszczynski; sinds 1708 diens resident, doch niet erkend door senaat van Hamburg; 1715 uit de stad verdreven. Repertorium, I.
ABES, NANSKE. V
Hollands schipper, 1706 aangehouden in Porsgrund (Denemarken).
ABINGDON, graaf van, zie BERTIE.
ABO, JOHAN NICOLAAS. II; VI
(1646-1707) Geboren te Aarhus; koopman in noten en stokvis te Amsterdam; burger van die stad 1671; consul van Denemarken aldaar 1683 tot zijn dood.
ABRAHAM, SALOMON. IV; IX
Koopman te Frankfurt, provediteur van de Staatse troepen aan de Moezel 1703. Staatsche Leger, VIII, bd.I.
ACHENBACH, P.H. @ XI
Secretaris van de Brandenburgs-Pruisische gezant Schmettau te 's-Gravenhage 1707-11; ook optredend als Brandenburgs-Pruisisch zaakgelastigde. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
ACHMED III. II; III-XIII
(1673-1739) Sultan van Turkije 1703-30. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, 1, 446.
ACHMED PASHA. II; III
Grootvizier van Turkije 1703, 1704.
ACKERHIELM, N.N. XII
Secretaris van de Zweedse senaat te Stockholm.
ACQUAVIVA D'ARAGONA, FRANCESCO. XIX
(1665-1725) Italiaans edelman, zoon van de hertog van Atri; geestelijke, titulair aartsbisschop van Larissa; nuntius in Spanje 1700-06 en aanhanger van Philippe V; 1706 kardinaal. DBI.
ACQUAVIVA D'ARAGONA, GIOVANNI GIROLAMO, hertog van ATRI. XIV
Italiaans edelman, 15e hertog van Atri, in dienst van Philippe V van Spanje.
ACQUAVIVA D'ARAGONA, TROIANO. XIV
(1694-1747) Zoon van de hertog van Atri, geestelijke, in het gevolg van de hertog van Monteleón in Engeland 1712-13.
ADDISON, JOSEPH. VIII; XIV; XVI; XVIII
(1672-1719) Engels schrijver en essayist; ondersecretaris van staat 1706-09; 1709-10 secretaris van Thomas, graaf Wharton als lord-lieutenant van Ierland; secretaris van de Regentschapsraad 1714. DNB.
ADERKAS, CARL JOHANN. II-IV; VI
(† 1708) Holstein-Gottorps officier; kolonel van een regiment infanterie van Holstein-Gottorp in Nederlandse dienst; gesneuveld bij Oudenaarde. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
ADERMAN, FREDERIK ARENTZEN. @ XVII; XVIII
Agent van de pseudo-landgraaf de Linange te Amsterdam, 1716.
ADLERFELT, PEHR. XIX
(1680-1743) Zweeds officier; generaal-majoor van de infanterie; Zweeds gezant te Kopenhagen 1720-25, Friherre 1720. SBL.
ADOLF, vorst van NASSAU-SIEGEN. VII
(1680-1722) Vorst sinds 1691, vertegenwoordiger van de protestantse tak van het huis Nassau-Siegen. Wilhelm Hyacinth, vorst van Nassau-Siegen, was de rooms-katholieke vorst. Europäische Stammtafeln, I, T.117.
ADOLF FRIEDRICH II, hertog van MECKLENBURG-STRELITZ. VII
(1658-1708) Regerend hertog van Strelitz sinds 1701. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.124.
ADOLF FRIEDRICH III, hertog van MECKLENBURG-STRELITZ. VII
(1686-1752) Regerend hertog van Strelitz sinds 1708.
ADUARD, heer van, zie LEWE, EVERT JOOST VAN.
AEFFERDEN, JAN CORNELIS VAN. @ VII; XIII; XVI-XVIII
(1660-1722) Sinds 1689 substituut-momboir van het Hof van Gelre te Roermond; 1702 raadsheer van dat Hof.
AEFFERDEN, MATTHIAS VAN. VII
(† 5-1-1708) Raadsheer van het Hof van Gelre te Roermond sinds 1697.
AELSTIUS, REINIER VAN. @ XII
N.n.g. Vaandrig in het regiment infanterie Keppelfox, dienend in Spanje, 1711.
AEMILIUS, ROBERTUS. VIII
Regent van het Statencollege te Leiden,1709, als opvolger van Petrus Hollebeek.
AERSSEN, CORNELIS VAN, heer van HOOGERHEYDE. @ II; IV; VI-XIV; XVII-XIX
(1646-1728) Vrijheer van Hoogerheyde en half-Ossendrecht, heer van Meteren, Triangel en Voshol; ontvanger-generaal van Holland. Hora Siccama, Aanteekeningen.
AERSSEN, FRANÇOIS VAN, heer van SOMMELSDIJK. @ III; IV; VIII; IX; X-XVIII
(1669-1740) Nederlands marine-officier; kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1692; schout-bij-nacht 1709; vice-admiraal van Holland 1713. NNBW.
AERSSEN, FRANÇOISE VAN. @ VI; VIII
(1642-1720) Sinds 1667 getrouwd met de Staatse veldmaarschalk Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. Dek, Genealogie Nassau.
AGENG, sultan van BANTAM. I
AGLIONBY, (Dr.) WILLIAM. I-III; VI
Engels extraordinaris envoyé naar de Evangelische Kantons van Zwitserland 1702-05. Repertorium, I.
AGUESSEAU, HENRI-FRANÇOIS DE. XIX
(1668-1751) Frans ambtenaar; 1700 procureur-generaal; 1717 kanselier van Frankrijk; 1717-18 tevens grootzegelbewaarder. DBF.
AGUILAR, IÑIGO DE LA CRUZ MANRIQUE DE LARA, graaf van. IX
(1673-1733) Spaans edelman en generaal van de cavalerie van Philippe V. Enciclopedia Universal, 3, 631.
AGURTO, FRANCISCO ANTONIO, markies de GASTAÑAGA. X
Voormalig gouverneur van de Spaanse Nederlanden. De Schryver, Bergeyk.
AHLEFELDT, CARL, graaf von. II; X-XIII
(1670-1722) Zoon van de vroegere Deense grootkanselier Frederik von Ahlefeldt; 1703 geheime raad; 1704 president van het "Kommercie kollegiet" en daarna nog verscheidene andere hoge functies. DBL.
AHLEFELDT, FREDERIK, graaf von. XII
(1623-1686) Voormalig Deens grootkanselier. DBL.
AHLEFELDT, FREDERIK, graaf von. IV
(1662-1708) Zoon van de voorgaande; 1701 luitenant-generaal van de infanterie; 1706 bevelhebber van het Deense hulpkorps in keizerlijke dienst. DBL.
AHLEFELDT, HANS ADOLF. XIII-XV
(† 1761) Deens diplomaat; extraordinaris envoyé te Berlijn 1711-14. Marquard, Danske Gesandter.
AHLEFELDT, HANS HENRIK.@ III; XI-XV
(1656-1720) Deens diplomaat en staatsman; 1701-07 extraordinaris envoyé in Berlijn; 1710-14 extraordinaris envoyé te 's-Gravenhage. DBL; Marquard, Danske Gesandter.
AHLEFELDT, JOACHIM. II-VII; IX
(1646-1717) Ambtenaar eerst in Holsteinse dienst; dan opperhofmeester van koningin Charlotte Amalia van Denemarken; 1703 eerste commissaris van financiën en geheime raad; 1708-11 Deens afgevaardigde bij de onderhandelingen te Hamburg over de opheffing van de gemeenschappelijke regering over de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. DBL; NDB.
AHLEFELDT, N.N. VON. VII
Afgevaardigde van de Sleeswijk-Holsteinse adel naar Zweden in 1708.
AILESBURY, graaf van, zie BRUCE, THOMAS.
AISLABIE, JOHN. XI; XV-XVIII
(1670-1742) Commissioner of the Admiralty 1710-14; M.P. voor Ripon 1708-21; Treasurer of the Navy 1714-18; Chancellor of the Exchequer 1718-21. Sedgwick, House of Commons; Sainty, Admiralty Officials.
AKERLAKEN, JOAN VAN. @ II; XI; XIII; XIV
(1672-1712) Hoorns regent; vroedschap van die stad sinds 1692; gedeputeerde ter Statenvergadering; substituut-secretaris, 1710-11 secretaris van de Admiraliteit van het Noorderkwartier; ontvanger der convooien en licenten te Hoorn sinds 12 jan. 1703. Nederlandsch Patriciaat, 1956, 12.
AKERSLOOT, ABRAHAM. XV-XVIII
(1687-1748) Tweede zoon van Jacob Akersloot; kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam 1715. Bruijn, Admiraliteit.
AKERSLOOT, JACOB. @ I-VI; VIII; X-XVIII
(† 1727) Secretaris van Haarlem 1684-95; pensionaris van die stad 1695-1716; raadsheer van het Hof van Holland van 1716 tot zijn dood. Naamregister Haarlem.
- echtgenote van, zie GULDEWAGE, JUDITH.
AKERSLOOT, JACOB. X
(1682-30-4-1711) Oudste zoon van de voorgaande.
AKERSLOOT, PAULUS. XV
Broer van de voorgaande.
ALAIS, ISAÄC DE. IX; X
Engels zaakgelastigde naar Hannover 1709-14; ook naar Berlijn gezonden over zaken van de religie en de positie van de gereformeerden in Polen, Hongarije en Silezië. Horn, British diplomatic representatives.
ALBA, hertog van, zie ALVAREZ DE TOLEDO, DON ANTONIO MARTIN.
ALBANI, ANNIBALE. XII
(1682-1751) Neef van paus Clemens XI en geestelijke; extraordinaris nuntius bij de keizer sinds 1709; pauselijk afgevaardigde naar de Rijksdag te Frankfurt en tijdelijk nuntius in Keulen 1711; 1730 verheven tot kardinaal. Jadin, Correspondance.
ALBANI, GIOVANNI FRANCESCO, zie CLEMENS XI, paus.
ALBEDYL, HENRIK OTTO VON. XIX
(1666-1738) Afkomstig uit Livland; officier in Nederlandse en Saksische dienst; 1707 overgegaan in Zweedse dienst en in 1716 opgeklommen tot luitenant-generaal van de infanterie; Zweeds Friherre 1720; uit Zweedse dienst 1724 en vervolgens stadscommandant van Hamburg. SBL.
ALBEMARLE, graaf van, zie KEPPEL, ARNOLD JOOST VAN.
ALBERDA, WILLEM, heer van DIJKSTERHUIS. XII
N.n.g. Groninger (Ommelander) jonker; lid Raad van State 1711.
ALBERGOTTI, FRANÇOIS-ZÉNOBE-PHILIPPE. IX; X; XII; XIII
(1650-1717) Geboren in Florence; officier in Franse dienst; luitenant-generaal sinds 1702; diende aanvankelijk in Italië, maar vanaf 1708 in de Nederlanden; 1710 gouverneur van Douai. DBF.
ALBERMAT, N.N. XII
N.n.g. Frans inspecteur-generaal en monstercommissaris, 1711.
ALBERONI, GIULIO. XVII-XIX
(1664-1752) Italiaans priester; vertegenwoordiger van de hertog van Parma in Madrid sinds 1713; 1715 eerste minister van Spanje; 1717 kardinaal; 1719 in ongenade gevallen en naar Rome gevlucht. DBI.
ALBERT, LOUIS-JOSEPH, graaf van. XVI
Edelman in dienst van de keurvorst van Beieren.
- echtgenote van, zie BERGHES, MADELEINE.
ALBERTI, HIRONIMUS. IV; VIII
Kolonel van de infanterie.
ALBERTI, N.N. IV
Spion?
ALBERTINE ELISABETH, prinses van WALDECK, gravin van CULEMBORG. @ I; II; VI; XIV
(1664-1727) Jongste dochter van Georg Friedrich, vorst van Waldeck-Pyrmont, graaf van Culemborg (1620-1692), veldmaarschalk van het Staatse leger. Zij trouwt in 1706 met Philipp Ludwig, graaf von Erbach (1669-1720). Van Schilfgaarde, Archief Culemborg, I, ix, x.
ALBERTINE FRIEDERIKE, prinses van BADEN-DURLACH. II; XII
(1682-1755) Echtgenote van Christian August, hertog-administrateur van Holstein-Gottorp sinds 1704. Europäische Stammtafeln, I, T.133.
ALBINUS, BERNARD. I
(1653-1721) Geboren in Dessau; hoogleraar in de geneeskunde te Frankfurt aan de Oder 1681-1697; lijfarts van Friedrich I van Pruisen 1697-1702; daarna hoogleraar te Leiden. NNBW.
ALBIZU, DON JUAN ANTONIO, baron de PURROY. IX
Spaans gezant te Turijn 1698-1702. Repertorium, I.
ALBRECHT, aartshertog van OOSTENRIJK. XI
(1559-1621) Jongere zoon van keizer Maximilian II. Europäische Stammtafeln, I, T.15.
- echtgenote van, zie ISABELLE CLARA EUGENIA van Spanje.
ALBRECHT FRIEDRICH, markgraaf van BRANDENBURG, prins in PRUISEN. @ I; III-XII; XVIII
(1672-1731) Jongere broer van koning Friedrich I; sinds 1687 kolonel van het Hollandse infanterie-regiment Brandenburg; luitenant-generaal op Pruisische commissie; bevelhebber van de Pruisische troepen voor Kaiserswerth. Staatsche Leger, VIII, bd.III; Europäische Stammtafeln, I, T.155.
- zoon van, zie KARL.
ALBRECHT WOLFGANG, prins van BRANDENBURG-BAYREUTH-KULMBACH. I
(1689-1734) Militair; neef van de regerende markgraaf Christian Ernst. Europäische Stammtafeln, I, T.160.
ALBUQUERQUE, DON PEDRO ANTÓNIO DE NORONHA DE, graaf van VILA VERDE, markies van ANGEJA. VII; X-XII
(1661-1731) Portugees officier; onderkoning van Indië tot 1699; generaal van de cavalerie en onderbevelhebber onder Das Minas; mestre de campo general 1710 als opvolger van Fronteira; onderkoning van Brazilië 1714-18. Grande Enciclopédia Portuguesa, 5, 593. Regents of nations, I, 856.
ALBUQUERQUE, FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CUEVA ENRIQUEZ, hertog van. I; XVII
Spaans onderkoning van Mexico 1702-11. Enciclopedia Universal, XXXIV, 314.
ALCKEN, G. VAN. II
Correspondent of spion van Johan Hulft in Brussel, 1703.
ALDENBURG, ANTON II, graaf van. @ XV
(1681-1738) Uit het huis Oldenburg; geheimraad van Deense koning en vertegenwoordiger van Charlotte Amalia, koningin-moeder van Denemarken. Europäische Stammtafeln, II, T.239.
ALDENHOVEN, GILLIS VAN. XIV
Koopman te Amsterdam.
ALDRINGA, ASSUERUS, heer van NIEKERK. VII; VIII; IX; XI- XIV
(† 1723) Groninger (Ommelander) jonker, 1707-08 en 1711 gedeputeerde ter Staten-Generaal.
ALDROVANDI, POMPEO. XVII
Aartsbisschop van Neocaesarea; pauselijk nuntius te Madrid 1715-16 en 1717-18. Repertorium, II.
ALÈGRE, MARIE-MARGUERITE DE. IV
(† 1752) Echtgenote van Maximilien-Philippe-Joseph de Recourt-de-Lens et de Licques, heer van Wissekerke, kolonel van een Waals regiment in dienst van Philippe V van Spanje, gesneuveld bij Villa Viciosa. Dictionnaire de la Noblesse, 12; DBF.
ALÈGRE, MARIE-THÉRÈSE-DELPHINE-EUSTACHIE DE. V
(1706) Sinds 1701 weduwe van Louis-François Le Tellier, markies de Barbezieux. DBF.
ALÈGRE, YVES, markies DE. III-V; VIII; XII-XIV; XVII; XIX
(1653-1733) Frans edelman en officier; luitenant-generaal; 1705 krijgsgevangene en eerst in 's-Gravenhage en vervolgens in Londen opgetreden als tussenpersoon bij de eerste vredesonderhandelingen; 1712 vrijgelaten; 1719 kandidaat-ambassadeur naar Engeland. DBF.
ALEGRETE, markies van, zie TELES DA SILVA, MANUEL.
ALEMPFONTEYN, N.N. XI
Medestander van Jurriaan Beeck in een zaak tegen de VOC, 1710.
ALENÇON, CHARLES DE BERRY, hertog van. XIV
(† 1713) Achterkleinzoon van Lodewijk XIV.
ALERDINCK, heer van, zie UTERWIJCK, JAN GODFRIED VAN.
ALEWIJN, N.N. I
Burger van Amsterdam, 1702.
ALEXANDER PETROVITZ, prins van RUSLAND. I
(1691-1692) Tweede zoon van tsaar Peter I de Grote.
ALEXANDER, N.N. XII
Zweeds dragoman te Bender, 1711.
ALEXANDER SIGMUND, hertog van NEUBURG. II
(1663-1737) Jongere broer van Johann Wilhelm van Palts-Neuburg; 1690 bisschop van Augsburg. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T. 34.
ALEXIS ANTON CHRISTIAN FERDINAND VAN NASSAU-SIEGEN. III; VII
(1673-1734) Kanunnik te Keulen 1690; proost van Sint-Pieter te Leuven en kanselier van de Universiteit 1692; priester gewijd 1695 en kanunnik te Luik; 1728 aartsbisschop van Trebizonde. Jadin, Correspondance; Dek, Genealogie Nassau.
ALEXIS PETROVITZ, prins van RUSLAND. I; IX; X-XV
(1690-1718) Op 25-10-1711 gehuwd met Christine Sofie van Braunschweig-Wolfenbüttel (1694-1715) Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.72.
ALFONSE. XIV
Dienaar van de keurprins van Saksen.
ALI, SULTAN. V
Turkse prins.
ALI AGA. XII
Voormalig generaal van de Turkse Spahi's.
ALI PASHA. XIII, XV; XVIII
Turks gouverneur van Diarbeckir; later grootvizier van Turkije.
ALI PASHA, zie KUZIUK ALI PASHA.
ALI PASHA, zie SELIGTAR ALI PASHA.
ALIGRE, ETIENNE DE. XIX
'Président à mortierÂ’ van het Parlement van Parijs. Saint-Simon, Mémoires.
ALLARD, zie HALLART.
ALLEZARD, N.N.@ XIII; XIV
Hugenoot, uitgeweken naar Bern.
ALLIBERTI, N.N. markies van. VII
Keizerlijk officier of diplomaat in Genua, 1708.
ALMAZAGE, N.N. I
Spaanse bevelhebber van het fort Sint-Michiel bij Venlo, 1702.
ALMEIDA PORTUGAL, DON JOÃO DE, graaf van ASSUMAR. V; VI; XI; XV
(† 1733) Voormalig gouverneur van Minas Gerais (Brazilië); Portugees ambassadeur bij Carlos III van Spanje 1705-07. Grande Enciclopédia Portugeisa, III, 574.
ALMELO, heer van, zie RECHTEREN, ADOLF HENDRIK VAN.
ALMKERK, heer van, zie FABRICIUS, ALBERT.
ALMONDE, (Mr.) JOHAN VAN. XII
(† 1719) Stadsadvocaat van Den Briel. Algemeen Nederlandsch Familieblad IX (1892), 105.
ALMONDE, PHILIPS VAN. @ I-VII; IX; XI
(1644-1711) Nederlands marine-officier; afkomstig uit Den Briel; kapitein bij de Admiraliteit op de Maze; 1692 luitenant-admiraal van Holland bij de Admiraliteit van Amsterdam; 1708 luitenant-admiraal bij de Admiraliteit op de Maze. Van Schelven, Philips van Almonde; NNBW.
ALMONDE, PIETER VAN.@ III; VI; XI
(† 1714) Briels regent; bekleedde talrijke functies in zijn stad, waaronder burgemeester; de admiraal Philips van Almonde was zijn oom. Algemeen Nederlandsch Familieblad IX (1892), 105, 106.
ALONNE, ABEL TASSIN DE. I-XIX
(plm.1646-1723) Volgens hardnekkige geruchten een onwettige zoon van Willem II en dus een halfbroer van Willem III; sinds 1677 secretaris van prinses Mary, de vrouw van Willem III; na haar dood in 1695 secretaris van Willem III en Bentinck-Portland; na 1702 in dienst van Heinsius als privé-secretaris - met een salaris van 2000 gulden betaald door Gecommitteerde Raden van Holland - en specialist op het gebied van geheimschrift. Hora Siccama, Aanteekeningen; Droste, Overblyfsels, II, 427, 442; Japikse, Willem III en Portland, 1e ged. I, 422; Agnew, Protestant exiles, II, 80.
- moeder van, zie SILFVERCRONA.
ALPHEN, ABRAHAM VAN. IX; XI; XIV; XV
(1655-1721) Leids regent; veertigraad sinds 1683; burgemeester o.a. 1708-09; raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1704-06. Prak, Gezeten burgers.
ALPHEN, BEATRIX VAN. XII
(1672-1728) Dochter van Daniel Simonszoon; echtgenote van Mr. Johan van Assendelft.
ALPHEN DANIELSZOON,(Mr.) DANIEL VAN. XVII
(1651-1733) Leids regent, burgemeester o.a. in 1716-17; neef van Daniel van Alphen Simonszoon. Prak, Gezeten burgers.
ALPHEN, (Mr.) DANIEL VAN, JR. XVII
(1681-1727) Zoon van de voorgaande, tweede secretaris van Leiden 1716-19; griffier van Leiden 1720 tot zijn dood. Prak, Gezeten burgers.
ALPHEN SIMONSZOON, DANIEL VAN. IV; VI; IX; XI; XII
(1638-1711) Leids regent; veertigraad van 1669 tot zijn dood; vele malen burgemeester; schout 1705-08. (Mededeling G.A. Leiden).
ALPHEN, N.N. VAN. XI
Solliciteur-militair te 's-Gravenhage, 1711.
ALSTORPHIUS, WIJNAND. I; II; III
Raad ter Admiraliteit van Amsterdam wegens Friesland 1698-1707. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek, I, 9.
ALTHANN, GUNDAKER, graaf von. XII
(1665-1747) Keizerlijk officier en bouwmeester. Braubach, Prinz Eugen.
ALTHANN, MICHAEL JOHANN, graaf von. XII; XIII; XIV
(1679-1722) Favoriet van keizer Karl VI. Braubach, Prinz Eugen.
ALTHUSIUS, N.N. III
Nederlands legatiepredikant te Wenen, 1706. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
ALTING, (Dr.) BASILIUS. V; VII
(1637-1721) Agent van de stenden en vorst van Oost-Friesland te 's-Gravenhage 1670-96 Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
ALVAREZ DE TOLEDO, DON ANTONIO MARTIN, hertog van ALBA. VIII; IX-XI
(† 1711) Ambassadeur van Philippe V van Spanje te Parijs 1703-11. Repertorium, I.
ALVAREZ DE TOLEDO, MANUEL JOAQUIN, graaf van OROPESA. V; VI
(† 1707) Spaans edelman, koos de partij van Carlos III.
ALVAREZ DE TOLEDO, PEDRO VICENTE, graaf van OROPESA. XIII
Spaans staatsman in keizerlijke dienst. Braubach, Prinz Eugen.
ALVELDA, N.N. DE. VII
Luitenant-generaal van de troepen in dienst van Philippe V van Spanje in de Zuidelijke Nederlanden in 1708.
ALVENSLEBEN, JOHANN FRIEDRICH VON. III
(1657-1728) Pruisisch ambtenaar; 1703-04 bijzonder gezant bij de Zweedse koning om te bemiddelen tussen Zweden en Polen. NDB; Repertorium I.
AMALIE ELISABETH, raugravin van de PALTS. I
(1663-1709) Dochter van keurvorst Karl Ludwig van de Palts-Simmern en diens tweede vrouw, Luise von Degenfeld. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.43.
AMAMA, JOACHIM VAN. @ I; III-V; VII; XI-XIV
(1657-1720) Nederlands officier; kolonel van een Fries regiment infanterie sinds 1698; commandeur van Emden 1688; brigadier van de infanterie 1702; generaal-majoor 1709; commandeur van Hulst 1713. NNBW; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
AMAN, PAUL. I
Een Paul Aman, afkomstig uit Sedan, koopman-fabrikant van kousen, wordt genoemd als gevestigd te Berlijn in 1698. Haag, La France Protestante, 2e ed., I.
AMANT, N.N. I
Koopman te Leiden.
AMELISWEERD, heer van, zie UYTTENHOVEN, HENDRIK VAN.
AMELOT, MICHEL-JEAN, markies DE GOURNAY. VI; VIII-IX; XV; XVII
(1655-1724) Frans diplomaat; o.a. in Zwitserland en Portugal; 1705-09 Frans ambassadeur bij Philippe V van Spanje; 1715 ambassadeur bij de paus. DBF.
AMERONGEN, zie BORRE VAN AMERONGEN.
AMERONGEN, zie TAETS VAN AMERONGEN.
AMIA, GILLIS. VII
Nederlands consul te Cadiz sinds 1680; was in 1702 nog als zodanig in functie. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
AMMANN, N.N. DE. @ XI; XII; XIII
N.n.g. Zwitsers kapitein-luitenant in Nederlandse dienst, 1711-12.
AMONET, N.N. VI
N.n.g. Gevangene op de Voorpoort te 's-Gravenhage; medeplichtige van Gautier in het complot tegen Huguetan, 1707.
AMYOT, SACHARIAS. III
(1658-?) 1684 poorter van Amsterdam; makelaar; 1703 gearresteerd wegens correspondentie met de vijand, o.a. Bonrepaus; 1704 veroordeeld tot levenslange opsluiting. Van Eeghen, Amsterdamse Boekhandel II, 229-32
AMYRANT, N.N. @ X-XII; XVII; XIX
N.n.g. R.K. geestelijke; doctor in het canoniek recht te Doornik; onder bescherming van het Staatse garnizoen en informant van Heinsius; J. van den Bergh noemt in 1715 een advocaat Amyrant, die de belangen van de prins van Ligne waarneemt in Doornik; waarschijnlijk dezelfde
ANCENIS, baron van, zie BÉTHUNE, ARMAND DE.
ANCILLON, DAVID. VI
(1670-1723) Hugenoots predikant in Berlijn; hofprediker van de Pruisische koning en voor verscheidene diplomatieke zendingen gebruikt, o.a. naar Holland en Engeland in 1700; in 1706-07 naar Neuchâtel gezonden om de belangen van de Pruisische koning aldaar te behartigen; later burger van Neuchâtel. HBLS.
ANCILLON, LOUIS. @ XII; XIII; XV; XVII; XVIII
(† 1720) Sedert 1705 secretaris van C.C. van Lintelo te Berlijn en van 1716 tot zijn dood Nederlands zaakgelastigde aldaar. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
ANCKARHIELM, MARTIN. X
(† 1739) Zweeds officier in Nederlandse dienst; kapitein van de infanterie; adjudant van Sparre; 1715 majoor van het regiment Lindeboom. Ringoir, Hoofdofficiere infanterie.
ANDRAULT, JEAN-BAPTISTE-LOUIS, markies de MAULÉVRIER-LANGERON. XIX
(1677-1754) Frans officier; luitenant-generaal 1720; Frans ambassadeur te Madrid 1720-23. Saint-Simon, Mémoires.
ANDRIESSE, ROBBERT. XIII
Schipper van het fluitschip 'Maria', belast met het overbrengen van de presenten voor Algiers, Tunis en Tripoli, 1711.
ANDRINGA, REGNERUS VAN. IV; IX; XVII
(1674-1754) Fries regent; grietman van Lemsterland; lid van Gedeputeerde Staten van Friesland; 1705 lid van de Raad van State wegens Friesland. NNBW.
ANGEJA, markies van, zie ALBUQUERQUE, DON PEDRO DE NORONHA DE.
ANGLESEY, graaf van, zie ANNESLEY, JOHN; ANNESLEY, ARTHUR.
ANGROGNA, FILIPPO MAURIZIO DE. IX
R.K. geestelijke; abt; vertegenwoordiger van de hertog van Savoye in Genua 1709-22. Repertorium, I.
ANHALT-BERNBURG, vorst van, zie LEBRECHT.
ANHALT-DESSAU, vorst van, zie LEOPOLD.
- prinses van, zie HENRIËTTE AMALIA. (1666-1726)
- prinses van, zie MARIE ELEONORE. (1671-1756)
- prinses van, zie HENRIËTTE AGNES. (1674-1729)
- prinses van, zie JOHANNA CHARLOTTE. (1682-1750)
- prins van, zie DIETRICH. (1702-1769)
- prins van, zie FRIEDRICH HEINRICH. (1705-1781)
- vorstin van, zie HENRIËTTE CATHARINA.(1637-1708)
ANHALT-ZERBST, vorst van, zie ANTON GÜNTHER.
ANIELLO, TOMASO. XIX
(1620-1647) Meestal bekend als MASANIELLO; Napolitaans koopman en populair leider van de volksopstand van 1647 tegen de belastingmaatregelen van de Spaanse onderkoning aldaar; op diens instigatie door medestanders vermoord.
ANISSON, JEAN. XV
Vooraanstaand koopman te Lyon; vertegenwoordiger van Lyon in de Conseil de Commerce; Frans commissaris te Londen, 1713-14. Schaeper, The French Council of Commerce.
ANJOU, hertog van, zie PHILIPPE V.
- hertogin van, zie MARIE-LOUISE, prinses van SAVOYE.
ANKARSTIERNA, KORNELIUS THYSSEN, Friherre. IV; V; VIII
(1655-1714) Zweeds marine-officier; admiraal sinds 1692. SBL.
ANNA (ANNE), prinses van HANNOVER, prinses van ENGELAND. IX; XVIII
(1709-1759) Dochter van Georg August, prins van Wales, keurprins van Hannover, koning van Groot-Brittannië als George II; trouwt 1734 met Willem IV van Oranje-Nassau.
ANNA IVANOVNA, prinses van RUSLAND. X; XVIII
(1693-1740) Dochter van tsaar Iwan V (1666-1696), de oudere broer van Peter I; trouwt in 1710 met Friedrich Wilhelm Kettler, hertog van Koerland (1692-1711); 1730 zelf keizerin aller Russen. Europäische Stammtafeln, II, T.151.
ANNA CATHARINA, gravin van NASSAU-SAARBRÜCKEN. V
(1653-1731) Weduwe van Johann Philipp, graaf van Salm, Wild- en Rijngraaf in Dhaun. Von Isenburg, Stammtafeln, III, T.142.
ANNA CHARLOTTE AMALIA, prinses van NASSAU-DIETZ. XI; XII; XIII
(1710-1777) Dochter van Johan Willem Friso en Marie Louise van Hessen-Kassel. Dek, Genealogie Nassau.
ANNA PETROVNA, grootvorstin van RUSLAND. XVIII
(1708-1728) Dochter van tsaar Peter I de Grote; trouwt 1725 met Karl Friedrich, hertog van Holstein-Gottorp. Europäische Stammtafeln, I, T.93.
ANNA SOFIE, prinses van DENEMARKEN, keurvorstin-weduwe van SAKSEN. VI
(1647-1717) Dochter van Frederik III van Denemarken; weduwe van Johann Georg III (1647-1694), keurvorst van Saksen sinds 1691; haar neef is Friedrich August II (1696-1763), enige zoon van Augustus van Polen, en zijn opvolger als keurvorst van Saksen en koning van Polen in 1733. Europäische Stammtafeln, I, T.52.
ANNA SYBILLE FLORENTINE, gravin van CASTELL-RÜDENHAUSEN, gravin van SALM. V
(1648-1685) Weduwe van Philipp Gottfried, graaf van Castell-Rüdenhausen († 1681); schoonmoeder van Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo; zuster van Johann Philipp, graaf van Salm. Von Isenburg, Stammtafeln, III, T.142.
ANNANDALE, markies (graaf 1709) van, zie JOHNSTONE, WILLIAM.
ANNE, koningin van ENGELAND. @ I-XIV
(1665-1714) Koningin van Engeland, Schotland en Ierland 1702-14.
- echtgenoot van, zie GEORGE van DENEMARKEN.
- zoon van, zie WILLIAM.
ANNE, prinses van HANNOVER, zie ANNA.
ANNE-MARIE, prinses van ORLÉANS, hertogin van SAVOYE. V; VIII; XI
(1669-1728) Echtgenote van Victor Amadeus van Savoye; zuster van Philippe II hertog van Orléans, de regent van Frankrijk. Europäische Stammtafeln, II, T.37.
- dochters van, zie MARIE-ADELAÏDE VAN SAVOYE; MARIE-LOUISE VAN SAVOYE.
ANNESLEY, ARTHUR, (5e) graaf van ANGLESEY. XV
(† 1737) M.P. tot 1710, graaf van Anglesey 1710 na het overlijden van zijn broer John en een van de Lords Justices na het overlijden van Queen Anne augustus-september 1714. Complete Peerage.
ANNESLEY, JAMES, (3e) graaf van ANGLESEY. V
Van 1699-1701 getrouwd met lady Catharine Darnley. DNB.
ANNESLEY, JOHN, (4e) graaf van ANGLESEY. X; XI
(1676-1710) Benoemd 1710 tot receiver general and paymaster van het leger, maar kort na zijn benoeming overleden. Complete Peerage.
ANSPACH, zie BRANDENBURG-ANSPACH.
ANSTRUTHER, (Sir) JOHN. XVI
(1678-1753) Member of Parliament for Anstruther Easter Burghs (Schotland) 1708-12 en 1713-15, voor Fifeshire 1715-41. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
ANTON EGON, vorst van FÜRSTENBERG-HEILIGENBERG. II, XV
(1656-1716) Stadhouder van Keursaksen.
ANTON GÜNTHER, prins van ANHALT-ZERBST. IV; VII
(1653-1714) Kolonel van een Pruisisch regiment infanterie in Staatse dienst sinds 1701. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
ANTON GÜNTHER, vorst van HOLSTEIN-BECK.@ I-XIV
(1666-1744) Officier in Nederlandse dienst; 1692 kolonel van een Zeeuws regiment infanterie; brigadier 1694; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1705; gouverneur van Roermond 1702; gouverneur van Ieper 1713. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
ANTON ULRICH, hertog van BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL.@ I-III; V-XII; XV
(1633-1714) Sinds 1685 mederegent naast zijn oudere broer Rudolf August; sterk Fransgezind geworden en daarom in 1702 door de keizer uit het regentschap ontzet. ADB.
- echtgenote van, zie ELISABETH JULIANE van HOLSTEIN NORBURG.
- zoon van, zie AUGUST-WILHELM, erfprins van BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL.
ANTWERPEN, bisschop van, zie COOLS, REGINALD; FRANCKEN-SIERSTORFF, PIERRE-JOSEPH DE.
APPELTHORN, ASSUERUS VAN. IV
Nederlands officier; kolonel-commandant van het regiment karabiniers van Albemarle 1701-06. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
APRAKSIN, FEDOR MATVEIETSJ. XV; XVI
(1671-1728) Russisch admiraal. Hoefer, Nouvelle Biographie, II, 930.
ARBERG, ALBERT-JOSEPH-DIEUDONNÉ, graaf van. XV
(1655-1726) Heer van Helmond, erfmaarschalk van Limburg, keizerlijk staatsraad. Europäische Stammtafeln, VII, T.69.
ARBUSSY, ANTOINE DE. XIII
(† 1741) Hugenoot in Nederland; Waals predikant te Franeker 1706; te Utrecht 1707-12; te Amsterdam 1713-35.
ARCHELIER, zie PERRINET, GASPARD.
ARCHINTO, GIROLAMO. XV
(1672-1721) Aartsbisschop van Tarsis; nuntius te Keulen 1712-20; daarna naar Warschau; neef van paus Clemens XI.
ARCKEL, HUGO VAN. IV; V
(† 1706) Dijkgraaf van de Krimpenerwaard.
ARCO, JOHANN BAPTIST, graaf van. III; IV-X
(1650-1715) Officier in Beierse dienst; 1702 generaal-veldmaarschalk. NDB.
ARDENNES, N.N. VII
N.n.g.; raadsheer in het Hof van Brabant.
ARDES, PIETER. I
Thesaurier van Willem III en drost van Wouw. Hartog, Onrechtmatige overheidsdaden, 89-92.
ARDES, WILLEM HENDRIK. @ I; II; VII-XVII
(geb. 1662) Nederlands officier; zoon van de voorgaande; edelman van de Friese stadhouder; 1714 luitenant-kolonel en commandeur van Stevensweerd.
ARDINOIS, BALTHASAR. V
Thesaurier van het Nederlandse consulaat te Aleppo 1699-1709. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
ARENBERG, LEOPOLD-PHILIPPE-CHARLES-JOSEPH, hertog van.@ V-XI; XII-XV
(1690-1754) Zuid-Nederlands edelman, hertog van Aerschot en Croy; kolonel van een keizerlijk regiment infanterie; lid van de Raad van State te Brussel; onder keizer Karl VI later een grote carrière. BNB.
- echtgenote van, zie PIGNATELLI, MARIA FRANCESCA.
ARENBERG, MARIE-ANNE, gravin van, prinses-douairière van AUVERGNE. VI; XI; XII; XIII
(1689-1736) Dochter van Philippe-Charles-François, hertog van Arenberg etc. († 1691); sinds 1707 echtgenote van François-Egon de La Tour, prins van Auvergne. Von Isenburg, Stammtafeln, VI, T.94.
- dochter van, zie LA TOUR D'AUVERGNE, MARIE-HENRIËTTE DE.
ARENBERG, MARIE-THÉRÈSE, gravin van, gravin van EGMONT. V; VII; VIII; X-XII
(1667-1716) Weduwe van Lodewijk Ernst, graaf van Egmont († 1693), met wie zij in 1687 getrouwd was. Veenendaal sr., Dagboek Cuper.
- eerste echtgenoot van, zie CARETTO, OTTO ENRICO DEL, markies van SAVONA en GRANA.
ARENBERG, PHILIPPE-CHARLES-FRANçOIS, hertog van Aerschot en Croy. V-XIII
(† 1691) Echtgenoot van Marie-Henriëtte del Caretto. BNB.
ARENBERG, hertogin van, zie CARETTO, MARIE-HENRIËTTE DEL.
ARENBERG, hertogin van, zie PIGNATELLI, MARIA FRANCESCA.
ARENBERG, PIERRE VAN. I
(1656-1748) Pierre van Arenberg, gezegd Daremberg; afkomstig uit Tongeren; officier in Franse dienst; luitenant-kolonel van een regiment Duitsers in Franse dienst sinds 1701; kolonel 1704; brigadier 1719; veldmaarschalk 1734. BNB. N.B. Deze Arenberg is niet verwant aan het geslacht van de hertogen van Arenberg.
ARGENSON, FRANÇOIS-ÉLIE DE VOYER DE PAULMY DE. XIX
(1656-1728) Jongere broer van Marc-René; R.K. geestelijke; bisschop van Dol (Bretagne) 1702; aartsbisschop van Embrun 1715; van Bordeaux 1720; abt van Notre-Dame du Relecq 1720. DBF.
ARGENSON, MARC-PIERRE DE VOYER DE. XIX
(1696-1764) Tweede zoon van de volgende; lieutenant de police van Parijs 1721-24; grote ambtelijke carrière daarna. DBF.
ARGENSON, MARC-RENÉ DE VOYER DE. VI; XIX
(1652-1721) Lieutenant-général de police van Parijs 1697-1718; 1718 grootzegelbewaarder en president van het Conseil des Finances. DBF.
ARGYLL, hertog van, zie CAMPBELL, JOHN.
ARIAS, DON MANUEL. I; X
(† 1717) Aartsbisschop van Sevilla sinds mei 1702. Gams, Series, 73.
ARIGONI, GIOVANNI. @ I; IX; XIII; XIX
(1659/60-1723) Venetiaans koopman te Amsterdam; consul van Venetië te Amsterdam 1691; minister consul te Amsterdam 1715-22. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
ARMENONVILLE, zie FLEURIAU.
ARMSTRONG, JOHN. VIII; XI; XV
(1673-1742) Engels officier en ingenieur; kolonel van de Engelse garde te voet; later kwartiermeester-generaal van de Engelse troepen; 'surveyor-general of the ordnance' en generaal-majoor van de infanterie. DNB; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
ARNAULD, HENRI-CHARLES. V; VII; XIV
(1669-1756) Geboren te 's-Gravenhage als zoon van de Franse ambassadeur De Pomponne; zelf bekend als abt van Pomponne; 1705-10 Frans ambassadeur in Venetië. DBF.
ARNHEM, JOHAN VAN, heer van ROSENDAAL. II; III-V; VII-IX; XII; XIII; XVIII
(1636-1716) Gelders edelman; lid van de Ridderschap van de Veluwe sinds 1658; richter van Arnhem en de Veluwezoom sinds 1675; burgemeester van Arnhem; extraordinaris raad in het Hof van Gelderland; permanent gedeputeerde van het kwartier van Veluwe 1690-1716; landdrost van de Veluwe sinds 1701. Hora Siccama, Aanteekeningen; d'Ablaing van Giesenburg, Ridderschap Veluwe, 313.
ARNHEM, JOHANNA MARGARETHA VAN, vrouwe van ROSENDAAL. @ XVIII
(† 1720) Sinds 1667 getrouwd met haar neef Johan van Arnhem, de voorgaande.
ARNIM-BOITZENBURG, GEORG ABRAHAM VON. IV; VII; IX; X
(1651-1734) Brandenburgs-Pruisisch officier; sinds 1704 Pruisisch luitenant-generaal; 1707-12 bevelhebber van het Pruisische korps in Italië; hij eindigt zijn carrière als General-Feldmarschall. Grieser, Denkwürdigkeiten Dohna; Zedlitz-Neukirch, Preussisches Adels-Lexicon, I, 139.
ARNOLD, WILLEM. XV; XIX
(1654-1723) Advocaat te Amsterdam en in 1693 aldaar officieel van stadswege aangesteld tot courantier; uitgever van de Amsterdamsche Dingsdaagse, Donderdaagse en Saturdaagse Courant. NNBW; Van Eeghen, Amsterdamse Boekhandel.
ARNOLD MORITZ WILHELM, graaf van BENTHEIM. XIII
(1663-1701) Keurpaltsisch kamerheer; regerend graaf van Bentheim sinds 1693; neef van de graven Ernst en Statius Philipp van Bentheim-Steinfurt, die beide in Nederlandse dienst waren. Europäische Stammtafeln, IV, T.3.
ARNOLFINI, zie MAGNAC.
ARNSTEDT, JOBST FRIEDRICH VON. XII
(† 1711) Saksisch generaal-majoor en diplomaat; januari 1711 tot zijn dood op 3 oktober van dat jaar vertegenwoordiger van de keurvorst van Saksen in Kopenhagen. Repertorium, I.
AROCCA, graaf van, zie TAROUCA.
ARRAN, graaf van, zie BUTLER, CHARLES.
ARRAS, bisschop van, zie SÈVE DE ROCHECHOUART, GUY DE.
ARTAGNAN, PIERRE DE MONTESQUIOU DE. I; IV; VI; VII; IX-XIII; XIX
(1645-1725) Frans officier; aanvankelijk bekend als de graaf dÂ’Artagnan, na 1709 als de maréchal de Montesquiou; luitenant-generaal van de infanterie; commandant van Antwerpen in 1702; nam deel aan vrijwel alle veldslagen in de Zuidelijke Nederlanden; 1709 maarschalk van Frankrijk; gouverneur van Bretagne; 1715 lid van de Conseil de Régence. DBF.
ARZE, JOSÉ DE. VII
Spaans secretaris van staat en oorlog in Brussel 1697-1702. De Schrijver, Bergeyck.
ARZILLIERS, markies van, zie PERRINET, GASPARD.
ASBECK, COERT GIJSBERT, baron van. VIII; IX
(† 1709) Nederlands officier; 1704 majoor van het regiment Ivoy, gesneuveld bij Malplaquet. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ASCH, chevalier de, zie COUTEREAU-PUISSIEUX, JEAN DE.
ASCHEBERG, CHRISTIAN LUDWIG. XVII
(1662-1722) Zweeds officier, aanvankelijk in Nederlandse en Franse dienst, daarna weer in Zweden; 1713 luitenant-generaal van de cavalerie en bevelhebber van de expeditie naar Noorwegen in 1716. SBL.
ASFELD, CLAUDE-FRANÇOIS BIDAL, chevalier de. VI; VIII
(1665-1743) Frans officier; tot markies verheven 1715; luitenant-generaal 1704;voornamelijk in Spanje dienend; maarschalk van Frankrijk 1734. DBF.
ASHBURNHAM, JOHN, baron. XI; XV
(1687-1737) Deputy-warden of the Cinque Ports; sinds 1710 gehuwd met Mary Butler († 1713), dochter van de hertog van Ormond.
ASPEREN, GERARD VAN. XI
Commandeur bij de Admiraliteit van Amsterdam sinds 1704; als zodanig gepensioneerd 1721. Bruijn, Admiraliteit.
ASPIDE, DON IGNACIO DE. X
N.n.g. Kapitein van het Spaane galjoen 'El Rosario', 1710 genomen door een Nederlands oorlogsschip.
L'ASPIUR, zie LASPIUR, MANUEL-JOSÉ DE.
ASPRÉMONT-LYNDEN, ANNE-ANTOINETTE DE, gravin van TILLY.@ I; II; V; VI; XIV
(† 1743) Gravin van Reckheim; echtgenote van Claude-Frédéric T'Serclaes, graaf van Tilly. NNBW; BNB.
ASPRÉMONT-LYNDEN, CHARLES-JOSEPH, graaf de. I
Zuid-Nederlands edelman; 1702 lid van de Staten van Limburg. Goossens, Les États de Limbourg, 36.
ASPRÉMONT-LYNDEN, CHARLES-PHILIPPE-GOBERT, graaf de. XIV
(1653-1719) Kanunnik van Luik, Keulen en Straatsburg. Annuaire de la Noblesse de Belgique 34 (1880), 60.
ASPRÉMONT-LYNDEN, FERDINAND-GOBERT DE, graaf van RECKHEIM.@ V
(† 1708) Graaf van Reckheim sinds 1705; keizerlijk officier; zwager van de graaf van Tilly.
- echtgenote van, zie RÁKÓCZI, JULIA BARBARA.
ASPRÉMONT-LYNDEN, FRANÇOIS-GOBERT DE, graaf van RECKHEIM. II
(† 1705) R.K. geestelijke en kanunnik te Keulen; oudere broer van de voorgaande; na zijn dood als graaf van Reckheim opgevolgd door zijn jongere broer Ferdinand-Gobert († 1708). Moreri, Dictionaire, 5, 312.
ASSCHE, zie ASCH.
ASSELIN, SALOMON. III; IV
N.n.g. Koopman te Rotterdam, vermeld 1704/05.
ASSENBURGH, LOUIS VAN. I-III
(1660-1711) Afkomstig uit Amsterdam; admiraal van de keizerlijke vloot op de Donau; 1700 in Wenen gevangen gezet verdacht van knoeierijen; ontsnapt en naar Holland gevlucht; 1707 opgedoken als gouverneur van Kaap de Goede Hoop, waar hij 1711 sterft. Hora Siccama, Aanteekeningen.
ASSENDELFT, JACOB VAN. VII
Nederlands schipper, 1708.
ASSENDELFT, (Mr.) JOHAN VAN. @ XII-XIV
(1659-1728) Regent van Leiden; lid vroedschap sinds 1691; vele malen schepen; thesaurier-ordinaris 1711-12; burgemeester o.a. 1713; getrouwd met Beatrix van Alphen, dochter van burgemeester Daniel van Alphen. Prak, Gezeten burgers.
ASSENDELFT, (Mr.) WILLEM VAN. I; V-VII; IX
(† 1744) Thesaurier en rentmeester-generaal van Willem III, later burgemeester van 's-Gravenhage. NNBW.
ASSENDELFT, heer van, zie DEUTZ, JEAN.
ASSUMAR, graaf van, zie ALMEIDA PORTUGAL, JOÃO.
L'ASTAGNE, N.N., zie LA STAGNE, N.N.
ASTURIË, prins van, zie LUÍZ.
ASZI MEHEMED PASHA. XV
Turks admiraal.
ATAÍDE, DON JOÀO DIEGO DE SOUSA. VII; VIII; IX
(1663-1740) Portugees generaal; 1729 graaf van Alva. Grande Enciclopédia Portuguesa, 2, 185.
ATAÍDE, DON PEDRO MANUEL DE, graaf van ATALAIA. VII; XI; XII; XIV
(1665-1722) Portugees generaal. Grande Enciclopédia Portuguesa, 3, 622
ATHENE, aartsbisschop van, zie GUALTIERI, FILIPPO ANTONIO.
ATHLONE, graaf van, zie REEDE, FREDERIK CHRISTIAAN VAN; GODARD VAN.
ATHOLL, hertog van, zie MURRAY, JOHN.
ATRI, hertog van, zie ACQUAVIVA D'ARAGONA.
ATTANO, N.N., graaf. XI
N.n.g. Spaans edelman in dienst van Carlos III in 1710.
ATTENDOORN, HERMAN HENDRIK VAN. XVII
Nederlands officier; ritmeester; 1727 majoor van de cavalerie, regiment 's-Gravemoer; 1742-43 kolonel-commandant van dat regiment. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
ATTERBURY, FRANCIS. XI; XV
(1662-1732) Engels theoloog en voorman van de High Churchpartij; dean van Carlisle sinds 1704; bisschop van Rochester en dean van Westminster 1713; in 1720 gevangen gezet wegens zijn betrokkenheid bij een complot om de pretender naar Engeland te halen, en vervolgens verbannen. DNB.
AUBACH, JOHANN WOLFGANG, graaf von. IV
Keurpaltsisch generaal; 1705-08 kolonel-commandant van een keizerlijk infanterieregiment. Wrede, Geschichte K.u.K. Wehrmacht, I, 258. Dit regiment diende 1704-1706 bij het Rijksleger aan de Rijn.
AUBENTON, GUILLAUME DE. VIII
(1648-1728) Jezuïet; biechtvader van Philippe V van Spanje 1700-05; daarna uit de gratie, maar in 1716 weer aan het hof van Madrid. Jadin, Correspondance.
AUBETERRE, graaf van, zie ESPARBEZ.
AUBIGNÉ, FRANÇOISE DE, markiezin de MAINTENON. IV; VIII; X; XV; XIX
(1635-1719) Maîtresse van Louis XIV.
AUBIGNÉ, TITE DE. @ XI; XII
Afkomstig uit een Franse Hugenootse familie, sinds de 17e eeuw gevestigd in Basel en Genève; ingenieur 3e klasse in het Staatse leger 1702-05; 1705-11 ingenieur der 1e klasse. Ringoir. Afstammingen Genie; HBLS.
AUBIGNY, JEAN BOUTEROUE, dit de. XV
(† 1732) Amant en vertegenwoordiger van de prinses Orsini (Madame d'Ursins) te Parijs en Utrecht 1713. Saint-Simon, Mémoires; DBF.
AUBUSSON, LOUIS DE, hertog van LA FEUILLADE. III; XIX
(1673-1725) Frans officier; 1703 veldmaarschalk en bevelhebber in Savoye en Piemont; na het vergeefse beleg van Turijn in ongenade gevallen, hoewel hij de schoonzoon van Chamillart was; tenslotte weer in ere hersteld en in 1724 maarschalk van Frankrijk geworden. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, 28, 733.
AUDENAARDE, burggraaf van, zie LALAING, MAXIMILIEN-JOSEPH DE.
AUDIFFRET, JEAN-BAPTISTE DE. XI
Extraordinaris envoyé van Frankrijk in Lotharingen 1702-33. Repertorium, II.
AUDIGNIES, baron van, zie DAM, JEAN-FLORENT VAN.
AUER, JONAS CASIMIR VAN. V
Nederlands officier; 1695-1707 luitenant-kolonel van het Utrechtse regiment infanterie Keppel. Staatsche Leger, VIII, bd. III, 473; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
AUERKERCQUE, zie NASSAU-OUWERKERK.
AUERSPERG, LEOPOLD, graaf VON. I-III; X
(1662-1705) Keizerlijk geheimraad; gezant in Engeland 1694-1700; 1705 in het geheim naar Savoye om de hertog te bewegen naar de geallieerden over te gaan. Moreri, Dictionaire, I, 784; Repertorium, I.
AUGSBURG, bisschop van, zie ALEXANDER SIGISMUND, hertog van NEUBURG.
AUGUST FERDINAND, hertog van BRAUNSCHWEIG-BEVERN. III
(1677-1704) Generaal-majoor in keizerlijke dienst.
AUGUST FRIEDRICH VAN HOLSTEIN-GOTTORP, bisschop van EUTIN-LÜBECK. III-V
(1646-1705) Bisschop van Eutin-Lübeck, oom van coadjutor Christian August.
AUGUST WILHELM, erfprins van BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL. IV; VI; VIII
(1662-1731) Oudste nog levende zoon van hertog Anton Ulrich van Braunschweig-Wolfenbüttel; regerend hertog 1714. Europäische Stammtafeln, I, T.64
- tweede echtgenote van, zie SOFIE AMALIE van HOLSTEIN-GOTTORP.
AUGUSTE, prinses van MECKLENBURG-GÜSTROW. II
(1674-1756) Dochter van hertog Gustav Adolf van Mecklenburg-Güstrow; ongehuwd gestorven. Von Isenburg, Stammtafeln I, T.122.
AUGUSTUS II, koning van Polen, zie FRIEDRICH AUGUST.
AULIER, N.N. X
N.n.g. Frans koopman te Leiden, in contact met de door Nederland reizende secretarissen van d'Huxelles en Polignac, 1710.
AULNIS, PIERRE LOUIS DE. VI
(1678-1739) Nederlands officier; 1701 majoor van het regiment Lislemarais; 1709 luitenant-kolonel; 1727 kolonel-commandant van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
AUMALE, SOPHIE-CHARLOTTE DE. VII
(† 1715) Echtgenote van Jacques-Louis, graaf van Noyelle.
AUMONT, LOUIS, hertog van DE. XIII-XV
(1666-1723) Frans officier en erfelijk bevelhebber van het Boulonnais; 1712-13 korte tijd Frans ambassadeur in Engeland. DBF.
AUNET. N.N. @ IV; VI
In 1694 genoemd als predikant van Orange; in 1707 in Genève behoeftig. Haag, La France Protestante, 2e éd., I.
AUROCHS, GEORGE FREDERIK VAN. IV
(† 1709) Nederlands officier; 1691 majoor van het Zeeuwse regiment cavalerie Württemberg; 1694 kolonel-commandant van dat regiment; 1702 brigadier; 1704 generaal-majoor; 1709 luitenant-generaal van de cavalerie. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
AUTEFORT, zie HAUTEFORT, LOUIS CHARLES DE, markies de SURVILLE.
AUUERQUERC, AURKERK, AUWERKERK, zie NASSAU-OUWERKERK, HENDRIK VAN.
AUVERGNE, prins van, zie LA TOUR, FRANÇOIS-ÉGON DE.
- graaf van, zie LA TOUR, FRÉDÉRIC-MAURICE DE.
- gravin van, zie ELISABETH, barones van WASSENAER-STARRENBURG; HENRICA FRANCISCA, gravin van HOHENZOLLERN-HECHINGEN.
- prinses/hertogin-douairière van, zie ARENBERG, MARIE-ANNE, gravin van;
- prinses van, zie LA TOUR, MARIE-HENRIËTTE DE.
AUWERIJCK, N.N. II
N.n.g. Procureur te 's-Gravenhage.
AVAUX, graaf DE, zie MESMES, JEAN ANTOINE DE.
AVEIRO, RAIMUNDO DE PORTUGAL-LANCASTRE, hertog van. XV
(† 1666) Portugees edelman in Spaanse dienst.
AVELIN, N.N., graaf DE. VIII
Gastheer van de hertog van Marlborough te Lille, 1709.
AVELLINO, vorst van, zie CARACCIOLO, MARINO.
AVEMANN, ADOLF CHRISTIAN. @ II; IV; V; VIII
Envoyé van Sachsen-Gotha te 's-Gravenhage 1689-1703, met onderbrekingen; extraordinaris envoyé aldaar 1703-06. Repertorium, I; Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
AVIGNON, aartsbisschop van, zie FIESCHI, LORENZO.
AVILA, DON PEDRO DE. V; VIII
Spaans kolonel van een Waals regiment infanterie in dienst van Carlos III. Ruwet, Soldats des régiments nationaux.
AVILA, markies van. II
AXEL, N. VAN. I
N.n.g. Koopman van Zierikzee.
AYDIE, ANTOINE, graaf de. XIX
(† 1764) Betrokken bij de affaire Cellamare 1718-19; uitgeweken naar Spanje, waar hij het tot luitenant-generaal en gouverneur van Oud-Castilië bracht; hij stierf na terugkeer in Frankrijk. DBF.
AYEN, graaf DE, zie NOAILLES, ADRIEN-MAURICE,
AYETTE, ADRIEN-PHILIPPE DE LATTRE DE. XI
N.n.g. Kanunnik te Doornik.
AYLESBURY, graaf van, zie FINCH, HENEAGE.
AYLMER, (Sir) MATTHEW. I; VIII; IX; XI; XII; XVI; XVIII
(† 1720) Engels marine-officier; vice-admiraal; commissioner of the navy tot juli 1702; daarna ambteloos tot zijn benoeming tot opperbevelhebber in 1709-11; opnieuw opperbevelhebber 1714-17; 1718 lord Aylmer of Balrath. DNB.
AYLVA, ERNST VAN.@ II; IV; XIV
(1659-1714) Fries regent; grietman van West-Dongeradeel en lid van de Friese Staten; gedeputeerde te velde 1703. NNBW.
AYLVA, TJAARD, baron van. @ I
(plm.1645-1705) Fries regent; grietman van Wonseradeel 1673-1701 en lid van de Friese Staten; door zijn huwelijk heer van Waardenburg en Neerijnen (Gelderland). NNBW.
AYMON, JEAN. @ VI; VIII; XVII
(1662-plm.1720) Frans R.K. priester; huisprelaat van paus Innocentius XI; overgegaan tot het protestantisme en naar Holland uitgeweken, waar hij veel schreef tegen de Katholieke kerk; 1706 terug in Parijs; stal manuscripten uit de bibliotheek des konings en smokkelde die naar Holland. Rosenberg, Gueudeville; Van Eeghen, Boekhandel, I, 76.
AYROLLES, zie DAYROLLES.
AZZURINI, ANDREA. XIII; XIV; XVII
Italiaans avonturier, afkomstig uit Imola, zich noemende graaf; 1712/1713 in de Republiek, waar hij zich in de gunst van Heinsius probeert in te dringen; 1707 of 1708 betrokken bij iets dergelijks in Engeland. Bély, Espions et ambassadeurs.
AZZURINI, N.N. graaf. XIII
Vader van de voorgaande.