Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

CABELJAUW, ZACHARIAS. VI; XI
Nederlands officier; majoor van het Hollandse regiment mariniers van Saint Amant 1702; 1707-10 luitenant-kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CADAVAL, NUNO ALVARES PEREIRA DE MELO, hertog van. II; IV-VI; IX-XIII; XVIII
(1638-1727) Portugees staatsman, militair en diplomaat; secretaris van staat 1709; inquisiteur-generaal 1710. Grande Encicoplédia Portuguesa, 5.
CADIOT DE LA CLOSURE, PIERRE. II; IV; VIII; XI
Frans resident in Genève 1698-1708. Repertorium, I.
CADOGAN, WILLIAM. @ # III-XIX
(1675-1726) Engels officier; kwartiermeester-generaal van Marlborough sinds 1702; kolonel van de cavalerie 1703; brigadier 1704; generaal-majoor 1706; luitenant-generaal 1709; gezant te 's-Gravenhage en Engels vertegenwoordiger in de conferentie te Brussel 1707-11; in ongenade gevallen 1712, maar onder George I weer in de gratie; 1714-21 opnieuw gezant te 's-Gravenhage; 1718 graaf van Cadogan. DNB.
- echtgenote van, zie MUNTER, MARGARETHA CECILIA.
CAEN, (Mr.) ANDRIES. @ I-VI; XII; XVII-XIX
Raad van Vlissingen sinds 1700; pensionaris van die stad 1697-1705; secretaris 1713-18; gedeputeerde ter Staten van Zeeland voor Vlissingen o.a. in 1702; commissaris in de Oostenrijkse Nederlanden 1715-16. Van Woelderen, "Lijst van Baljuws etc. van Vlissingen". Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, II.
CAESAR, CHARLES. V; VII; XII; XIII
(1673-1741) Tory M.P. 1701-15; 1711-14 treasurer of the Navy. Holmes, British Politics.
CAILLAUD, ETIENNE. @ I; II-IV; VI-VIII; XI; XII; XIV; XVI; XVIII
(1667-1750) Hugenoot, gevestigd te Rotterdam; medewerker en later leider van de Rotterdamse spionagecentrale van Pierre Jurieu.
CALANDRINI, BENEDICT. VIII
(1639-1720) Predikant te Lyon en later Genève; hoogleraar in de theologie aan de Academie van Genève. HBLS.
CALCKBERNER, GIACOMO. @ II; III
(1643-1706) Nederlands consul te Livorno van 1680 tot zijn dood; 1703 tevens commissaris voor de verkoop van prijzen aldaar. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
CALLENBERG, HEINRICH, graaf van. @ IX; XI; XII
(1685-1772) Saksisch edelman, broer van de volgende; domproost van Meissen en officier in dienst van Carlos III van Spanje; getrouwd met Thérèse Bernardine Pascale, dochter van de luitenant-generaal François de Pascale. Europäische Stammtafeln, VIII, T.148.
CALLENBERG, OTTO KARL, graaf van. XVIII
(1686-1759) Saksisch edelman, broer van de voorgaande; in 1717 tot Deens onderdaan genaturaliseerd; hofmaarschalk van de Deense koning; in september 1717 naar Berlijn gezonden om met de Pruisische koning te beraadslagen. Repertorium, II; Europäische Stammtafeln, VIII, T.148.
CALLENBURGH, GERARD. I-III; VI; VII; XII
(1642-1722) Marine-officier bij de Admiraliteit op de Maze; vice-admiraal 1689; luitenant-admiraal 1697; na 1704 niet meer in actieve dienst; tussen 1679 en 1710 verscheidene malen burgemeester van Vlaardingen. NNBW.
CALLIÈRES, FRANÇOIS DE. I-IV; VII-X; XII
(1645-1717) Frans diplomaat; afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen te Rijswijk; sinds 1698 kabinetssecretaris van de Franse koning. DBF.
CALONNE DU GUESNE, ROLAND-JOSEPH DE. XIV
N.n.g. Advocaat in Doornik.
CALVO, JOSEPH DE. @ V-VIII
Spaans ambtenaar; verbonden aan de secretarie van staat en oorlog in Brussel; 1706 of 1707 commissaris-generaal van de Spaanse troepen in de Nederlanden; ook informant van Heinsius. Van Kalken, Fin du Régime Espagnol; De Schryver, Bergeyck.
CAMARA, DOM LUÍS MANUEL DA, graaf van RIBEIRA GRANDE. XIV; XVI; XIX
Portugees generaal en diplomaat; extraordinaris ambassadeur te Parijs 1714-21. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 25.
CAMARGO, FELIX FRANÇOIS LOUIS, baron de. X
N.n.g. Onderbaljuw van Gent.
CAMBIAGUE, N.N. XIII
N.n.g. Jansenist of Hugenoot.
CAMBIER, N.N. @ XI; XII
Tot 1709 pensionaris van Doornik.
CAMER, PIETER VAN DER. XVI; XVIII
(1666-1751) Haarlems regent.
CAMPBELL, ARCHIBALD, graaf van ILAY. XIII; XVII
(1682-1761) Jongere broer van John Campbell, hertog van Argyll; 1706 graaf van Ilay; 1707 Commissioner of the Union; 1707-13 en 1715-61 een van de Schotse 'representative peers' in het Hogerhuis; in 1743 volgt hij zijn broer op als derde hertog van Argyll. Complete Peerage.
CAMPBELL, HUGH, graaf van LOUDOUN. VII; XV; XVI
(† 1731) Schots edelman; secretary of state for Scotland tot 1708 en keeper of the great seal of Scotland en lid van de Privy Council van Anne; 1715 een van de representative peers voor Schotland. DNB.
CAMPBELL, JOHN, markies van LORNE, hertog van ARGYLL, graaf van GREENWICH. I; IV-VIII; XI-XII-XIX
(1678-1743) Markies van Lorne; 1703 hertog van Argyll; 1706 graaf van Greenwich; 1702-06 kolonel van een Schots regiment in Hollandse dienst; 1704 brigadier van de infanterie; 1706 in Engelse dienst; 1709 luitenant-generaal; lord high commissioner naar het Schotse parlement 1711; extraordinaris envoyé naar Philippe V van Anjou om hem te feliciteren met de kroon van Spanje 1712; gouverneur van Edinburgh en Minorca. DNB; Staatsche Leger, VIII, bd. III; Dickson, Red John.
- 1e echtgenote, zie BROWN, MARY.
CAMPBELL, JOHN, graaf van BREADALBANE. XVII
(1635-1717) Schots edelman met Jacobitische sympathieën; 1713-15 representative peer in het Hogerhuis; deelnemer aan de opstand van 1715. Complete Peerage.
CAMPBELL, JOHN. I; IX
Schots officier in Nederlandse dienst; majoor van het regiment Schotten Portmore-Hepburn 1706; fungerend regimentscommandant regiment Tullibardine 1709-10. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CANPION, HENRY. XIII
Tory M.P. voor Sussex; mede-oprichter van de 'October Club'; bekend als jacobiet. Holmes, British Politics.
CAMPO, CASPAR JACOB DEL. VIII
Ontvanger van de in- en uitgaande rechten te Brugge.
CAMPO, ANDRE DE SOLARIS, MARKIES DEL. XI; XV
Spaans officier in keizerlijke dienst in de Zuidelijke Nederlanden; 1717 gouverneur van Oostende; broer van de volgende. Braubach, Prinz Eugen.
CAMPO, JAN BAPTISTA DEL. IV; VIII
(† 1717) Schepen van Antwerpen sinds december 1704; opnieuw 1706-07, 1711 en 1717; 1713-16 buitenburgemeester van die stad. (Stadsarchief Antwerpen).
CAMPREDON, JACQUES DE. I-III; V-XII; XIV; XVI; XIX
(1646-na 1729) Frans diplomaat; resident te Riga en envoyé bij de Zweedse koning te velde; 1702; daarna Frans gezant in Stockholm. DBF; Repertorium, I.
- echtgenote van, zie REEDE VAN DRAKESTEIN, ADRIANA CAROLINA.
CANDIOTTO, pater. II
Biechtvader van paus Clemens XI.
CANILLAC, markies van, zie MONTBOISSIER.
CANITZ, MELCHIOR ABEL VAN. VI
Nederlands officier; majoor van het Utrechtse regiment infanterie Keppel 1701. Ringoir, Hoofdoffieren infanterie.
CANITZ, N.N. VON. XII
Saksisch luitenant-generaal; commandant van het Saksische korps in de Spaanse Nederlanden 1711.
CANJONCLE, MARGARETHA DE. @ X
Weduwe van Pieter van de Poel, verwante van Heinsius.
CANTELMO, RESTAINO, hertog van POPOLI. XIV; XVI; XIX
(† 1723) Napolitaans edelman in dienst van Philippe V van Spanje; gouverneur van Catalonië 1713-14; Grande van Spanje, gouverneur van prins van Asturië 1716; behoorde tot de favorieten van Madame des Ursins. Saint-Simon, Mémoires.
CANTEMIR, DEMETRIO. XI-XIII
Hospodar van Wallachije en Moldavië 1710-14.
CANTERBURY, aartsbisschop van, zie TENISON, THOMAS.
CAPECE, GIROLAMO, markies van ROFRANO. XIII
Keizerlijk minister. Braubach, Prinz Eugen.
CAPECELATRO, DON DOMINGO, markies van. I; II
Extraordinaris envoyé van Spanje te Lissabon 1702-03. Repertorium, I.
CAPEL, ALGERNON, graaf van ESSEX. I; V; VI; VIII-XI; XIV
(1670-1710) Engels edelman; lord of the bedchamber sinds 1683; generaal-majoor; luitenant-generaal 1708; constable of the Tower 1706-10. Complete Peerage; DNB.
- echtgenote van, zie BENTINCK, MARY.
CAPELL, MARY, hertogin van BEAUFORT. XI
(1630-1715) Weduwe van Henry Somerset, eerste hertog van Beaufort (1629-1700). Complete Peerage.
CAPELLE, N.N. VAN. XIV
N.n.g. Rekenmeester van de koninklijke domeinen te Brussel.
CAPELLEN, FREDERIK BENJAMIN, baron van der. XII
(1679-1727) Nederlands marine-officier; commandeur bij de Amsterdamse Admiraliteit; kapitein 1716. Bruijn, Admiraliteit.
CAPOL, HERCULES DE. III; IV; V
(1642-1706) Afkomstig uit Graubünden; doctor in de medicijnen; daarna in Franse en Spaanse militaire dienst; 1702 kolonel van een Bündner regiment in Staatse dienst; gesneuveld bij het beleg van Meenen. DHBS.
CAPRES, baron van, zie BOURNONVILLE, MICHEL-JOSEPH DE.
CAPUA, GIOVANNI BATTISTA, vorst DELLA RICCIA. @ XIII
Napolitaans edelman; wegens zijn sympathieën voor de keizer door de Fransen in de Bastille gevangen gehouden. Feldzüge; Benedikt, Köningreich Neapel.
CARACCIOLO, CARMINO NICOLÁS, prins van SANTO BUONO. XVII
(1671-1727) Spaans onderkoning van Peru 1715-20. Regents of Nations.
CARACCIOLO, markies van. IV
Napolitaans officier in dienst van Philips V, commandant van Montjuich 1705.
CARADAS, CHARLES DE, markies DU HÉRON. I; II; VI; VIII
(1667-1703) Frans officier en diplomaat; envoyé in Polen 1702-03. DBF.
CARAGLIO, MAURIZIO, markies di. IV
Generaal van de artillerie van Victor Amadeus van Savoye; later gouverneur van Turijn; 1717 president van de opperste Raad van Sicilië. Enciclopedia Italiana, VIII.
CARAMAN, graaf, zie RIQUET, PIERRE-PAUL.
CARA MEHEMED PASHA. VI
Lid van een samenzwering tegen de sultan van Turkije; mogelijk dezelfde als Karra Muhamed Pasha.
CARA MELIMETH PASHA. VI
Afgezette Turks gouverneur van Egypte en Tripoli di Soria.
CARBONEL, N.N. IX
Frans kapitein in het regiment Poitou, krijgsgevangen te Schoonhoven, 1710.
CARDEAL, FRANCISCO NUNES. XVII
'Conservador' van de Hollandse natie in Portugal.
CARDENASH, AHMED BEN AHMED. V
Extraordinaris ambassadeur van Marokko in Engeland 1706-07. Repertorium, I.
CARDIGAN, graaf van, zie BRUDENELL, GEORGE.
CARDINAEL, N.N. X
N.n.g. Frans officier in Deense dienst.
CARDONA, graaf van, zie FOLCH, JOSÉ ALONSO LINO.
CARDONNEL, ADAM DE. @ II; IV-XIII
(† 1719) Secretaris van de hertog van Marlborough sinds 1692, M.P. 1701-12. DNB.
CARETTO, MARIE-HENRIËTTE DEL, hertogin van ARENBERG. @ V; VII-XIV
(† 1744) Sinds 1684 getrouwd met Philippe-Charles-François hertog van Arenberg, Aerschot en Croy († 1691). BNB.
CARETTO, OTTO-ENRICO DEL, markies van SAVONA en GRANA. X
(† 1685) Voormalig keizerlijk ambassadeur in Madrid en Spaans gouverneur in de Zuidelijke Nederlanden. Von Isenburg, Stammtafeln, VI.
- echtgenote van, zie ARENBERG, MARIE-THÉRÈSE.
CAREY, WILLIAM FERDINAND, baron HUNSDON. XVI
(1684-1765) Geboren in Maastricht en in Holland opgevoed; later tot Engelsman genaturaliseerd; zijn moeder was Geertruida van Oudtshoorn (1658-1688). Complete Peerage; Elias, Vroedschap.
CARIGNAN, EMANUEL-PHILIBERT-AMADÉE, prins van. I; IX
(1631-1709) Zijn moeder was een zuster van Louis de Bourbon, graaf van Soissons. St.Simon, Mémoires.
CARIS, HENRY DE. @ I; II; IV-XV
(† 1736) Luiks officier in Staatse dienst; 1702 kolonel van het regiment Luikerwalen; 1709 brigadier van de infanterie; commandant van Oostende; 1723 kolonel van een regiment walen; 1727 generaal-majoor; 1732 luitenant-generaal. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CARIS, PIERRE DE. VIII; XIV
Zoon van de voorgaande; 1707 kapitein-luitenant van het regiment Luikerwalen van zijn vader; 1708 kapitein.
CARL, T. X
Deens kapitein, betrokken bij het 'incident Deijman', 1711.
CARL, N.N. XII
N.n.g. Nederlands marine-officier.
CARLE, N.N. IV
N.n.g. Nederlands officier; kapitein van de infanterie.
CARLES, PETER. I; V
(† 1730) Geboren Pierre Carle; Hugenoots officier en ingenieur in dienst van Willem III; 1704 naar Portugal waar hij in dienst bleef van João V tot 1720; daarna terug naar Engeland. Agnew, Protestant exiles.
CARLETON, baron, zie BOYLE, HENRY.
CARL FLORENTIN, WILD- UND RHEINGRAF etc., zie SALM-NEUFVILLE-HOOGSTRATEN.
CARLIER, N.N. I
N.n.g. Luiks officier.
CARLISLE, graaf van, zie HOWARD, CHARLES.
CARLO IV GONZAGA, hertog van MANTUA. @ VI; VII; X
(1652-1708) Hertog van Mantua sinds 1665; zijn tweede vrouw was Susanne-Henriëtte van Lotharingen-Elboeuf (1686-1710); nadat hij in de Rijksban was gedaan verviel zijn hertogdom Montfort aan de hertog van Savoye, terwijl Mantua aan de keizer kwam. Von Isenburg, Stammtafeln, II.
CARLOO, baron van, zie NOOT, ROGER WALTER VAN DER.
CARLOS III van SPANJE, zie KARL.
CARLOS SEBASTIANO, prins van SPANJE. XVIII
(1716-1788) Zoon van Philips V van Spanje en Isabella Farnese; hertog van Parma en Piacenza 1731-35; koning van Spanje 1759 als Carlos III. Von Isenburg, Stammtafeln, II.
CARMARTHEN, markies van, zie OSBORNE, PEREGRINE.
CARNARVON, graaf van, zie DORMER, CHARLES.
CARNEGIE, JAMES, graaf van SOUTHESK. XVII
(1692-1730) Schots edelman; Jacobiet; deelnemer aan de opstand van 1715; van al zijn waardigheden vervallen verklaard en naar Frankrijk gevlucht en daar overleden. Complete Peerage.
CARNWATH, graaf van, zie DALZELL.
CAROLINE, prinses van BRANDENBURG-ANSBACH, prinses van WALES. XIV-XVIII
(1683-1737) Sinds 1705 getrouwd met Georg August, keurprins van Hannover, later koning van Groot-Brittannië als George II.
CAROLINE ELIZABETH. XIV
(1713-1759) Prinses van Hannover.
CARPENTER, GEORGE. VIII; XI; XVII; XVIII
(1657-1732) Engels officier, kolonel van de dragonders;luitenant-generaal 1710; gouverneur van Minorca van 1716 tot zijn dood; baron CARPENTER OF KILLAGHY 1717. Complete Peerage.
CARPENTER, PHILIP PIETER DE. @ XIV
Nederlands officier; luitenant-kolonel van het infanterieregiment Chavonnes 1705; kolonel van dat regiment 1715-27. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CARPFANGER, ANTHONY. XII
Burger van Amsterdam, van wie goederen in Kopenhagen in beslag zijn genomen 1711.
CARPIO, N.N., markies van. V
N.n.g. Spaans edelman, aanhanger van Carlos III van Spanje.
CARPZOV, JOHANN GOTTLOB. IV
(1679-1767) Theoloog; gezantschapspredikant bij het Saksische gezantschap in Londen en 's-Gravenhage; 1704 naar Saksen terug. ADB.
CARRACCIOLO, MARINO, vorst van AVELLINO. XI
Orator van Carlos III van Spanje bij de paus 1710-12. Repertorium, I.
CARRIÈRE, N.N. DE. IV
N.n.g. Nederlands officier; onderluitenant.
CARRON, GIUSEPPE GAETANO, markies van SAN TOMASSO. II; IX-XI; XIX
Staatssecretaris van de hertog van Savoye tot 1717; gezant te Wenen 1718-20. Repertorium, I; II; Von Antal en De Pater, Weensche Gezantschapsberichten.
CARRON DI SAN TOMASSO, GIUSEPPE GIOACCHINO, graaf van BRIANÇON. III-V; VII-IX
Gezant van de hertog van Savoye te Londen 1704-09. Repertorium, I.
CARTERET, GEORGE, baron. V
(† 1695) Een van de oorspronkelijke eigenaren van de Engelse nederzettingen in de Carolina's in Noord-Amerika.
CARTERET, JOHN, baron CARTERET OF HAWNES. XII; XVIII; XIX
(1690-1763) Engels edelman; bekleedde talrijke politieke functies na 1714; Engels extraordinaris ambassadeur te Stockholm 1719-20; graaf van Granville 1744. Complete Peerage; DNB.
CASADO DE AVEZEDA Y ROSALES, DON ISIDRO, markies van MONTELEÓN. IX; XII; XIV-XIX
Spaans edelman in dienst van Philippe V van Spanje; gezant in Rome 1708-09; in Genua 1708-12; te Londen 1712-18. Repertorium, I.
CASPERSZ, JACOB. @ XIII; XIV; XVII; XVIII
N.n.g. Waarschijnlijk commies van de Admiraliteit op de Maze te Hellevoetsluis.
CASQUET, N.N. I
N.n.g. Frans brigadier.
CASSARD, JACQUES. XIII
(1679-1740) Frans marine-officier; 1712 bevelhebber van een door particulieren uitgeruste vloot om de Portugese, Engelse en Nederlandse koloniën in Amerika afbreuk te doen. DBF.
CASSIÈRE, N.N. DE. VII
Nederlands officier; kapitein-luitenant van de cavalerie regiment Chanclos.
CASTAGNA, N.N. X
Provediteur van het geallieerde leger in de Spaanse Nederlanden.
CASTAGNÉRY, PIERRE-ANTOINE DE, markies de CHÂTEAUNEUF. @ II; III; XIII-XIX
(1647-1728) Frans diplomaat; extraordinaris ambassadeur te Lissabon 1703-04; ambassadeur te 's-Gravenhage 1713-18. DBF; Repertorium, I.
CASTELAN, MATTHIAS. I; II
Keizerlijk resident te Keulen 1701-02; resident te Luik 1702-04. Repertorium, I.
CASTELBARCO, GIUSEPPE SCIPIONE, graaf. VII-XI
Italiaans edelman; keizerlijk gezant bij de hertog van Savoye 1707-11; stadhouder van Mantua. Repertorium, I.
CASTELEYN, CHRISTIAEN. IV; X; XIV; XVIII
(1670-1735) Rotterdams regent; vroedschap 1705-34; gecommitteerd in de Admiraliteit van Zeeland 1710-12; burgemeester 1712 en 1713; getrouwd met Geertruyd Rivet, dochter van Mr. André Rivet, kleinzoon van de Hugenootse theoloog en hoogleraar André Rivet. Engelbrecht, Vroedschap; Nederlandsche Leeuw, 1912.
CASTELLA, FRANÇOIS-NICOLAS-ALBERT DE. I; II
(† 1722) Frans officier; kolonel van de Zwitsers en gouverneur van Stevensweerd 1702; luitenant-generaal 1710. DBF.
CASTELLDOSRÍUS, DON MANUEL DE OMS Y DE SANTA PAU, markies van. I
(† 1710) Spaans ambassadeur te Parijs 1698-1703; later onderkoning van Peru. Repertorium, I; Enciclopedia Universal, XXXIX.
CASTELL-REMLINGEN, KARL FRIEDRICH GOTTLIEB, graaf zu. IX
(1679-1743) Kolonel van een Brandenburgs-Anspachs regiment in Staatse dienst; later in Saksisch-Poolse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd. III; Von Isenburg, Stammtafeln, V.
CASTELL-RÜDENHAUSEN, JOHANN FRIEDRICH, graaf van. IV; XIV
(1675-1749) Zwager van Van Rechteren-Almelo. Von Isenburg, Stammtafeln, V.
CASTELL-RÜDENHAUSEN, PHILIPP GOTTFRIED, graaf van. V
(† 1681) Schoonvader van Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo. Europäische Stammtafeln, III.
- echtgenote van, zie ANNA SIBYLLE FLORENTINE, gravin van SALM.
CASTELL-RÜDENHAUSEN, SOPHIA JULIANA, gravin van. IV; V; IX; XII
(1673-1758) Dochter van de voorgaande; echtgenote van Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo. Von Isenburg, Stammtafeln, V.
CASTIELS, N.N. VAN DER. VI
N.n.g. Postmeester bij het leger te velde in de Spaanse Nederlanden.
CASTIGLIONE, THOMAS D'AQUINO, vorst van. XIX
Afkomstig uit een Italiaans geslacht; grande van Spanje sinds 1699. Saint-Simon, Mémoires.
CASTILIË, ALMIRANTe van, zie MEDINA DE RIO SECO.
CASTILLO, N.N. VIII
N.n.g. Een van de provediteurs van de geallieerde legers in de Zuidelijke Nederlanden. Murray, Dispatches, IV.
CASTILLO, N.N., graaf. X
Spaans edelman en officier in dienst van Philippe V. Feldzüge.
CASTILLON, JACQUES-ERNEST DE. XV
(† 1738) Koninklijk handelsraad in de Spaans/Oostenrijkse Nederlanden tot zijn dood. Lefèvre, Conseils Collatéraux.
CASTRICUM, heer van, zie GEELVINCK, LIEVEN.
CASTRO, N.N. DE. VI
N.n.g. Spaans officier; gouverneur van Santvliet tot 1706.
CATHARINA BRAGANZA, koningin-regentes van PORTUGAL. IV-VI
(1638-1705). Zuster van Pedro II van Portugal; weduwe van Charles II van Engeland. Von Isenburg, Stammtafeln, II.
CATHON, N.N. VIII
N.n.g. Edelman, in dienst van de erfprins van Hessen-Kassel.
CATINAT, NICOLAS. I; II; VII
(1637-1712) Maarschalk van Frankrijk sinds 1693. DBF.
CATS, ANDRIES VAN. II
Intendant van de hospitalen van het Staatse leger. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
CATS, JACOB. IV; XI
(† 1712) Pastoor te Utrecht en deken van het kapittel aldaar. Polman, Katholiek Nederland.
CATS, WILLEM MAURITS VAN, heer van COLSTER. @ XIX
(† 1743) Aanvankelijk in militaire dienst; hoogheemraad van Schieland; 1716 gecommitteerde ter Generaliteits Rekenkamer; 1718-22 extraordinaris ambassadeur te Madrid. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
CATWIJK, heer van, zie LIERE, WILLEM VAN.
CAU, MARINUS. VIII
N.n.g. Schipper uit Zierikzee.
CAU, NICOLAAS. XV; XVIII
(1678-1743) Nederlands marine-officier; 1713 extraordinaris kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam. Bruijn, Admiraliteit.
CAULFEILD, WILLIAM, viscount CHARLEMONT. IV; V; VIII
(† 1726) Engels officier; 1705 brigadier; 1708 generaal-majoor. DNB.
CAUMONT, ANTOINE-NOMPAR DE, hertog van LAUZUN. XIV
(1633-1723) Frans edelman; officier en diplomaat met een nogal omstreden reputatie aan het hof van Versailles. Saint Simon, Mémoires.
CAUMONT, ARMAND DE, markies van MADURAN. I; II
(† 1702) Hugenoots officier in Nederlandse dienst; 1697 kolonel van een Hollands regiment cavalerie; gesneuveld bij Huy. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CAUMONT, HENRI-JACQUES DE, hertog de LA FORCE. XIX
(1675-1726) Frans edelman, sinds 1699 bekend als duc de La Force; officier en vele andere functies; mei 1720 naar de koning van Groot-Brittannië gezonden, maar uiteindelijk niet vetrokken. Dictionnaire de la Noblesse; Saint-Simon, Mémoires.
CAUSY, GIOVANNI. @ VII
Italiaans koopman te Amsterdam, die bij afwezigheid van Viale de Genuese belangen waarnam; komt niet voor in Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
CAVALIER, JEAN. @ III; V-X; XIII; XV
(1681-1740) Leider van de guerilla in de Cévennes tegen de Franse legers; 1704 de wapens neergelegd; later kolonel van Hollands/Engels regiment Hugenoten in Spanje; na 1712 in Londen wonend. Haag, La France Protestante, 2e éd.
CAVALIER, N.N. VI; XIII
N.n.g. Leider van een Franse secte in Londen.
CAVENDISH, WILLIAM, hertog van DEVONSHIRE. I; III; V-XII; XIV
(1640-1707) Engels edelman; sinds 1689 privy councillor en Lord High Steward. DNB.
CAVENDISH, WILLIAM, hertog van DEVONSHIRE, markies van HARTINGTON. V; IX; XIII; XVII; XVIII
(1673-1729) Sinds 1707 hertog van Devonshire; 1707-10 en 1714-16 Lord High Steward; 1714 een van de Lords Justices; Lord President of the Council 1716-17 en 1725-29. Complete Peerage, IV.
- echtgenote van, zie RUSSELL, RACHEL.
CAVERSON, JACQUES-FRANÇOIS DE. V; VII; VIII; X; XIII
Zuid-Nederlands jurist; raadsheer in de Raad van Brabant en in de Geheime Raad; 1706 lid van de Raad van State te Brussel; 1710 vice-kanselier van de Staten van Brabant. Veenendaal sr., Dagboek Cuper.
CAVOYE, LOUIS, markies de. VIII
(1639-1716) Frans militair en hoveling; grootmaarschalk van de paleizen van Louis XIV sinds 1677. DBF.
CAZE D'HARNONVILLE, CAESAR. @ VII-XI; XIV; XVII; XVIII
(1641-1720) Hugenoots geleerde; uitgeweken naar Holland; verwant van Jean Tronchin Dubreuil en betrokken bij zijn uitgeverij en drukkerij. Van Eeghen, Boekhandel.
CEDERHIELM, JOSIAS. II; III; V; VI; IX
(1673-1729) Ambtenaar aan de Zweedse kanselarij in Lijfland; 1700 bij de Zweedse kanselarij te velde tijdens de veldtochten van Karl XII; 1709 gevangen genomen bij Poltava; 1722 terug in Zweden; ambassadeur in Rusland 1725-26. SBL.
CELADA, N.N., markies van. X
N.n.g. Italiaans edelman in keizerlijke dienst.
CELEBI MEHMET AGA. V
Turks generaal; bevelhebber van de janitzaren.
CELLAMARE, vorst van, zie GIUDICE.
CELLE, hertog van, zie GEORG WILHELM.
- hertogin van, zie OLBREUSE, ELEONORE DE.
CEREMET, zie SHEREMETOV.
CERIF, N.N. V
Turks koopman.
CEVY, SALOMON. @ XVII
N.n.g. Bankier te Koblenz.
CHABANETY, N.N. XI
N.n.g. Correspondent van Guiscard.
CHABANITZ, N.N. XV
N.n.g. Gepensioneerd officier.
CHABOT, BONAVENTURE. VIII
Ivoorbewerker te Lille; protestant.
CHABRAY, N.N. XIII
Zwitsers officier in Staatse dienst; kapitein in het regiment Diesbach-Heitenried,1712.
CHABROL, JACQUES. X
N.n.g. Gevangene te Amsterdam 1710.
CHACON, N.N. I
N.n.g. Frans marine-officier.
CHAEP, N.N. IX
N.n.g. Nederlands officier; luitenant van de gardes te paard,1709; zie ook SCHAEP.
CHAFEROF, zie SHAFIROV.
CHAILLET, ABRAHAM DE. V; VIII; XI
(† 1710) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; uit een bekend geslacht uit Neuchâtel; kapitein in het regiment Sturler in Staatse dienst 1704; gewond bij Ramillies; gesneuveld bij het beleg van Douai 1710.
CHALAIS, vorst van, zie TALLEYRAND.
CHALEZAC, zie CHENU.
CHALMOT DU PORTAIL, JACQUES. @ V; VII; X-XII; XIV; XVII; XVIII
(† 1736) Nederlands officier; 1700 kolonel-commandant van het regiment dragonders van Dopff; 1706 brigadier van de cavalerie; 1709 generaal-majoor; 1727 luitenant-generaal. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CHALON, N.N. VIII
Protestant; handwerksman of koopman te Lille.
CHAMARANDE, graaf van, zie ORNAISON, LOUIS DE.
CHAMBERLEN, HUGH. @ III; IX
Engels medisch doctor, beroemd verloskundige, maar ook politiek fantast; na 1699 in Schotland gevestigd waar hij zich bezighield met plannen voor een unie tussen Engeland en Schotland; later uitgeweken naar Amsterdam. DNB.
CHAMBRIER, DANIEL. I; IV; V; VII-IX; XI; XII; XVII; XVIII
(1665-1728) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; afkomstig uit Neuchâtel; 1697 luitenant-kolonel van het regiment Muralt; 1702 kolonel; 1709 brigadier; 1717 gouverneur van de prins van Oranje Willem IV; 1727 generaal-majoor. HBLS; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CHAMILLART, MICHEL. I; II; IV-VIII; X; XI
(1652-1721) Frans ambtenaar; controleur-général des finances 1699-1708 en minister van oorlog 1701-09. DBF.
CHAMILLY, graaf van, zie BOUTON, FRANÇOIS-JACQUES.
CHAMLAY, markies van, zie BOLÉ, JULES-LOUIS.
CHAMPAGNE, JOACHIM DE. IX; X-XII
Nederlands officier; 1698 majoor van de cavalerie; 1703-11 kolonel-commandant van het regiment Dompré. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CHAMPANTE, N.N. DE. @ VII
N.n.g. Engels ambassade-secretaris te Wenen, 1708.
CHAMPIGNY, N.N., abbé de. VIII; IX; XI
N.n.g. Proost van Sint Pieter te Rijssel; Fransman, na de verovering van Lille door de geallieerden uitgeweken; 1713 in Parijs. Saint Simon, Mémoires.
CHAMPLAIS, CAMILLE DE, commandeur de COURCELLES. IV
(† 1706) Frans officier; ridder van de Maltezerorde; veldmaarschalk 1702; luitenant-generaal 1703. DBF.
CHANCLOS, DENIS FRANÇOIS URBAIN JOSEPH DE RETZ DE BRISUILA DE. @ I; V; VII-XIV
(† 1716) Nederlands officier; edelman van een familie oorspronkelijk afkomstig uit Languedoc; 1701 kolonel van een Hollands cavalerieregiment; 1706 brigadier van de cavalerie; 1709 generaal-majoor. BNB; Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CHARDONNET, PIERRE DE. IV
Luiks officier in Nederlandse dienst; luitenant-kolonel van het regiment Luikerwalen van Trogné 1702; wegens lafhartig gedrag voor de krijgsraad gebracht en ontslagen. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
CHARLEMONT, viscount, zie CAULFEILD, WILLIAM.
CHARLES EDWARD STUART. VII
(1720-1788) Zoon van James [III] Stuart; bekend als 'The Young Pretender' of 'Bonnie Prince Charlie'.
CHARLETON, JOHN. VII
N.n.g. Engels marine-officier.
CHARLIER, N.N. VI
Raad-fiscaal van Brabant en via zijn vrouw verwant aan Johan van den Bergh. Veenendaal sr., Condominium.
CHARLOTTE AGLAE, hertogin van ORLÉANS. XIX
(1700-1761) Derde dochter van Philippe II van Orléans, de hertog-regent van Frankrijk; bekend als Mademoiselle de Valois; trouwde 1720 met Francesco III Maria d'Este, hertog van Modena. Europäische Stammtafeln, II.
CHARLOTTE AMALIA, prinses van DENEMARKEN. VIII; IX; XII
Genoemd als bruid voor de jonge hertog van Holstein-Gottorp.
CHARLOTTE AMALIA van HESSEN-KASSEL, koningin-moeder van DENEMARKEN. I-V; VII-X; XII; XV
(1650-1714) Dochter van landgraaf Wilhelm VI; weduwe van Christian V van Denemarken.
CHARLOTTE AMALIA van HESSEN-RHEINFELS. V; VI; X
(1679-1722) Echtgenote van Ferenc Rákóczi sinds 1694. Köpeczi, La France et la Hongrie.
CHARLOTTE CHRISTINE SOFIE, prinses van BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL. X-XIV
(1694-1715) Sinds 25 oktober 1711 echtgenote van Alexei (1690-1718), zoon van tsaar Peter I van Rusland. Von Isenburg, Stammtafeln, I.
CHARNEUX, PIERRE-ERNEST DE. IV; X
Kanunnik van St. Lambert te Luik, afgezant naar Parijs 1702-03 en later in Wenen. Repertorium, I.
CHAROLAIS, graaf van, zie BOURBON, CHARLES DE.
CHAROST, hertog van, zie BÉTHUNE, LOUIS-ARMAND DE.
CHARTRES, hertog van, zie LOUIS.
CHASTELEYN, CORNELIS. III
(† 1714) Afkomstig uit Amsterdam; Indisch ambtenaar; opperkoopman te Batavia; raad van Indië extraordinair 1705; ordinair raad 1709. Wijnaendt van Resandt, Gezaghebbers; Coolhaas, Generale Missiven, V; VI.
CHASTENET, JACQUES DE, markies van PUYSÉGUR. VII; XIII
(1659-1743) Frans officier; luitenant-generaal 1704, speciaal belast met de planning van de operaties in de Spaanse Nederlanden en aangrenzende gebieden. Dictionnaire de la Noblesse.
CHASTILLION, FRÉDÉRIC-HECTOR DE. XII
Nederlands officier; neef van Yvoy; cadet in zijn regiment, 1711; zoon van de volgende.
CHASTILLION, ZACHARIAS DE. V; XII
(† 1706) Nederlands officier; kapitein van de compagnie mineurs sinds 1692; zwager van Yvoy. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
CHÂTEAUNEUF, markies van, zie CASTAGNÉRY, PIERRE-ANTOINE DE.
CHÂTEAURENAULT, zie ROUSSELET, FRANÇOIS-LOUIS DE.
CHÂTILLON, MARIE-ROSALIE DE. XVI
(1689-1736) Echtgenote sinds 1714 van Louis-Vincent (jr.), markies de Goesbriand. Dictionnaire de la Noblesse, 5.
CHAVONNES, MAURICE PASQUE DE. @ V; VIII; XIII; XIV
(1654-1724) Nederlands officier; 1701 luitenant-kolonel van het regiment infanterie Noyelle; 1704 in dezelfde rang over naar het regiment Torsay; 1709-15 kolonel; 1709 brigadier; 1714-24 bevelhebber Kaap de Goede Hoop in dienst van de VOC. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CHELAY, zie CHALAIS.
CHEMEREAU, markies de, zie BARBEZIÈRES, CHARLES-LOUIS DE.
CHENU, N.N., baron de CHALEZAC. IV-VII; X; XIII; XIX
Telg uit de familie Chenu, sieurs de Chalezac, Hugenoten afkomstig uit Guyenne en 1685 naar Pruisen uitgeweken; kamerheer van Friedrich I van Pruisen. Haag, La France Protestante, 2e éd.; Rive, Staatkundige betrekkingen, 401; Lamberty, Mémoires, IV.
CHESTER, bisschop van, zie DAWES, WILLIAM.
CHESTERFIELD, graaf van, zie STANHOPE, PHILIP.
CHETWYND, JOHN. VII; VIII; IX-XIII
(† 1767) Engels extraordinaris envoyé te Turijn van 1706-13; 1715-22 M.P. voor St. Mawes. Horn, British Diplomatic Representatives.
CHETWYND, WILLIAM RICHARD. IX; X-XIII
(† 1770) Jongere broer van voorgaande; Engels resident te Genua 1708-11; extraordinaris envoyé aldaar 1711-13. Horn, British Diplomatic Representatives.
CHEUSES, HENRY DE. VIII; IX
(† 1754) Frans officier in Deense dienst; generaal-majoor cavalerie 1709; luitenant-generaal 1711; 1709-13 bij het Deense hulpkorps in Nederlandse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
CHEVALIER, NICOLAS. @ I; XII; XIV
(1661-1720) Hugenoot, afkomstig uit Sedan; 1685 uitgeweken naar Amsterdam; boekhandelaar, drukker, schrijver en penningkundige; 1704-15 in Utrecht, uitgever van de Gazet van Utrecht; later weer terug naar Amsterdam. Van Eeghen, Amsterdamsche Boekhandel; NNBW.
CHEVALLEAU, LOUIS, sieur de BOISRAGON. VIII
(1666-1729) Frans Hugenoot; uitgeweken naar Engeland en officier in Engelse dienst. Haag, La France Protestante, 2e éd.
CHIAFEROF, zie SHAFIROV.
CHICHESTER, bisschop van, zie MANNINGHAM, THOMAS; WILLIAMS, JOHN.
CHILD, (Sir) FRANCIS, the elder. XIV
(1642-1713) Londens bankier en lord mayor; Member of Parliament. DNB.
CHILD, REBECCA. XI
(† 1712) Eerst weduwe van Charles Somerset (1660-1698), tweede zoon van de hertog van Beaufort; voor de tweede maal weduwe van John Granville, lord Granville of Potheridge († 1707). Complete Peerage.
CHILKOV, ANDREJ JAKOVLEVIČ, vorst. X
(† 1718) In 1700 benoemd tot Russisch resident in Stockholm, maar hetzelfde jaar wegens de uitgebroken oorlog gevangen gezet en vervolgens uitgewezen. Repertorium, I.
CHIMAY, vorst van, zie HÉNIN-LIÉTARD.
- vorstin van, zie VERREYKEN.
CHION, JACQUES. @ VIII-X; XVI
(1675-1749) Predikant te Orange 1698-1703; uitgeweken naar Holland; predikant van de Ridderschap van Holland 1704; derde Waalse predikant te 's-Gravenhage 1710-44. Haag, La France Protestante, 2e éd.
CHION DU VERGÉ, JOHAN DE. VI; VIII
Kapitein van de infanterie in het regiment Amelisweerd; kolonel van dat regiment 1747-52. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie, 35, 37.
CHOISY, THOMAS DE, markies de MOIGNEVILLE. VIII
(1632-1710) Frans officier; luitenant-generaal 1704; gouverneur van Saarlouis sinds 1679. DBF, VIII, 1231.
CHOLMONDELY, HUGH, graaf van CHOLMONDELY. XII; XIV; XVI
(1672-1725) Viscount Cholmondely of Kells; 1706 graaf Cholmondely; lord-lieutenant van Noord-Wales 1702-13 en 1714-25; treasurer of the household 1708-13 en opnieuw na 1714.
CHOMBERG, hertog van, zie SCHOMBERG.
CHOMENTOWSKI, STANISLAS. XIV
Palatin van Massovië; Pools afgezant naar de Porte. Hatton, Charles XII, 352; Repertorium, I, 427.
CHOPPIS, PAULUS DANIEL. XI
Kapitein van de infanterie. Ringoir, Hoofdofficieren.
CHRISTIAN V, koning van DENEMARKEN. I; VI; XIII
(1646-1699).
CHRISTIAN ALBRECHT, hertog van HOLSTEIN-GOTTORP. II
(1641-1695) Echtgenoot van Friederike Amalia, prinses van Denemarken. Stammtafeln, I, T.95.
CHRISTIAN AUGUST, hertog-administrateur van HOLSTEIN-GOTTORP. I-XV
(1673-1726) Sinds coadjutor, 1705 bisschop van Eutin-Lübeck; hertog-administrateur van Holstein-Gottorp; voogd over zijn minderjarige neef 1702-08.
- echtgenote van, zie ALBERTINE FRIEDERIKE van BADEN-DURLACH.
CHRISTIAN AUGUST, hertog van SAKSEN-ZEITZ, bisschop van RAAB. @ # I-III; V; VIII; X; XII-XV; XVIII
(1666-1725) Aanvankelijk in militaire dienst; luitenant-kolonel van het Hollandse infanterieregiment Hornes 1687-89; daarna RK geestelijke; domproost van Keulen; bisschop van Raab (Györ, Hongarije) 1696; kardinaal 1706; aartsbisschop van Gran (Esztergom, Hongarije) 1707; keizerlijk gezant bij de keurvorst van de Palts 1701-02; keizerlijk administrateur van het aartsbisdom Keulen 1702. Gerig, Der Kölner Domprobst Christian August, Herzog van Sachsen-Zeitz; ADB; Repertorium, I; Staatsche Leger, VII.
CHRISTIAN DETLEV, graaf van LÖWENHOLM en RANTZAU. V; VII-IX; XIII
(1670-1721) Sleeswijk-Holsteins edelman; graaf van Löwenholm en Rantzau sinds 1697; vermoord waarschijnlijk op bevel van zijn jongere broer Wilhelm Adolf. Hekema-Heespen, Herzogtümer.
CHRISTIAN EBERHARD, vorst van OOST-FRIESLAND. VII; VIII
(1665-1708) Regerend vorst sinds 1690. Von Isenburg, Stammtafeln, III; Reimers, Ostfriesland.
- eerste echtgenote van, zie OETTINGEN, EBERHARDINE SOPHIE VON.
- tweede echtgenote, zie KLEINAU, ANNA JULIANE VON.
CHRISTIAN ERNST, markgraaf van BRANDENBURG-BAYREUTH-KULMBACH. I; III-VI
(1644-1712) Regerend markgraaf sinds 1702; keizerlijk veldmaarschalk. Von Isenburg, Stammtafeln, I.
- (tweede) echtgenote van, zie ELISABETH, prinses van BRANDENBURG-PRUISEN.
CHRISTIAN HEINRICH, markgraaf van BRANDENBURG-BAYREUTH-KULMBACH. X
(1661-1708) Neef van de voorgaande. Von Isenburg, Stammtafeln, I.
CHRISTIAN KARL, hertog van HOLSTEIN-PLÖN. II
(1690-1704) Zoon van de generaal in Nederlandse dienst Johann Adolf van Holstein-Plön.
CHRISTIAN LUDWIG, markgraaf van BRANDENBURG. VII; X
(1677-1734) Jongste (half)broer van koning Friedrich I van Pruisen. Von Isenburg, Stammtafeln, I.
CHRISTIAN LUDWIG, hertog van MECKLENBURG-SCHWERIN. III; VII
(1683-1756) Officier; jongste broer van regerend hertog Friedrich Wilhelm; zelf regerend 1747. Von Isenburg, Stammtafeln, I.
CHRISTIANE LOUISE, gravin van OOST-FRIESLAND-KRIECHINGEN. X; XV
(1710-1732) Dochter van Marie Charlotte van Oost-Friesland en Friedrich Ulrich van Oostfriesland-Kriechingen. Von Isenburg, Stammtafeln, III.
CHRISTOFFERS, JACOB. X; XII; XIV
Koopman te Amsterdam, handelend op de Oostzee, 1711.
CHRISTOFFERS, MATTHEUS. X; XII; XIV
Koopman te Amsterdam, handelend op de Oostzee, 1711.
CHRISTYN, LIBERT-FRANÇOIS, burggraaf van TERVUREN. IX
(1639-1717) Zuidnederlands rechtsgeleerde en publicist; sinds 1672 lid van de Raad van Brabant. BNB.
CHUNO, JACOB. III
Vice-kanselier van de Nederlandse ambassade te Constantinopel; 1704 secretaris van Colyer. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
CHUR, N.N. X
N.n.g. Zwitsers kapitein in Staatse dienst.
CHURCHILL, ANNE, gravin van SUNDERLAND. I; X
Tweede dochter van Marlborough; sinds 1700 gehuwd met Charles Spencer, 3e graaf van Sunderland. DNB.
CHURCHILL, CHARLES. I; IV-VI; IX-XI; XV; XVI; XVIII
(1656-1714) Jongere broer van Marlborough; officier; 1702 luitenant-generaal; 1707 generaal; 1701-10 tevens lid van het Lagerhuis. DNB.
CHURCHILL, ELIZABETH. XIII; XV
(1688-1714) Dochter van Marlborough; eerste echtgenote van Scroop Egerton, graaf van Bridgewater. Complete Peerage.
CHURCHILL, GEORGE. I; II; IV; V; VII; X
(1654-1710) Jongere broer van Marlborough; marine-officier; 1699-1702 lid van de Admiralty; 1702-08 councillor van George van Denemarken als lord high admiral en praktisch leider van de Admiralty. DNB.
CHURCHILL, HENRIËTTA. IV; X
(1681-1733) Oudste dochter van Marlborough; 1698 gehuwd met Francis Godolphin († 1766).
CHURCHILL, JOHN, markies van BLANDFORD. II
(1685-1703) Enig overgebleven zoon van Marlborough.
CHURCHILL, JOHN, hertog van MARLBOROUGH. @ # I-XVI
(1650-1722) Graaf van Marlborough 1689; markies van Blandford en hertog van Marlborough 25-12-1702; lid van de Privy Council onder Willem III en Anne; 1701 extraordinaris ambassadeur te 's-Gravenhage en opperbevelhebber van de Engelse troepen op het vasteland tot 1711; 1702 kapitein-generaal in Engeland en meester-generaal van de artillerie. Churchill, Marlborough; DNB.
- echtgenote van, zie JENNINGS, SARAH.
- secretaris van, zie CARDONNEL, ADAM DE.
CHURCHILL, MARY. IV; V; IX; XI
(1689-1751) Jongste dochter van Marlborough; getrouwd 1705 met John Montagu († 1749), burggraaf Monthermer; 1709 hertog van Montagu.
CIENFUEGOS, ALVARO. V; XI; XII; XVII
(1657-1739) Spaans jezuïet; aanhanger van Carlos III; diens gezant in Lissabon 1705-10; kardinaal 1720. Enciclopedia Universal, 13.
CIFUENTES, FERNANDO DE SILVA Y MENESES, graaf van. VI; VII; X; XIII; XIX
Keizerlijk staatsman; minister van Carlos III/Karl VI voor de Spaanse zaken. Weensche Gezantschapsberichten.
CINCK, N.N. DE. XIII
N.n.g. Relatie van Ruth d'Ans.
CIRCLAS, zie T'SERCLAES.
CITTERS, AERNOUT VAN. @ VIII-XI; XIV
Nederlands officier; broer van de volgende; majoor van het regiment mariniers Sparre 1684; luitenant-kolonel 1704; kolonel van ander regiment infanterie 1717; commandeur van Sas van Gent 1713. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CITTERS, (Mr.) CASPAR VAN. I; VI-X; XII; XIV; XIX
(1674-1734) Uit een Middelburgs regentengeslacht; advocaat; raad van Vlaanderen 1700-02; secretaris van Middelburg 1702-05; pensionaris van die stad 1705-11; secretaris van de Staten van Zeeland 1711-18; raadpensionaris van Zeeland 1718-34. De Vos, Vroedschap Zierikzee.
- echtgenote van, zie VERHEIJE, MAGDALENA.
CLAESSEN, J.A. I
Graveur.
CLAIRET, N.N. VIII
(† 1708) Officier in Nederlandse dienst; kapitein van de Luikerwalen van Caris, gesneuveld bij de aanval op Leffingen.
CLAIRMONT (CLERMONT), graaf van, zie CLARIS, LOUIS-ANTOINE DE.
CLANT, EGBERT, heer van NIJENSTEIN. VII
(† 1709) Groninger (Ommelander) jonker; president van Gedeputeerde Staten van Groningen. Feenstra, Ommelander Adel, 185.
CLARE, graaf van, zie PELHAM-HOLLES, THOMAS.
CLARENDON, graaf van, zie HYDE, EDWARD; HYDE, HENRY.
CLARIN, N.N. XIV
N.n.g. Voormalig auditeur-militair in de Spaanse Nederlanden.
CLARION, ANTOINE. @ III; X; XI; XIII; XIV
Hugenoots predikant, afkomstig uit Alais; 1688 uitgeweken naar Lausanne, daarna naar Bern; een nogal omstreden figuur. Haag, La France Protestante, 2e éd., IV.
CLARIS, LOUIS-ANTOINE DE, graaf van CLAIRMONT. @ IV-XVIII
(† 1715) Zuidnederlands edelman; audiencier en groot-baljuw van Dendermonde; tegenstander van het Franse bewind en in ballingschap; 1713 benoemd tot president van de nieuwe Raad van State te Brussel. Herckenrode, Nobiliaire, I, 447; Gachard, Histoire de la Belgique, 90; 384.
CLARIS, PHILIPPE-LOUIS DE, markies van LAVERNE. @ V; XII; XVI; XVII
(† 1753) Zoon van de voorgaande; 1706 audiencier of eerste secretaris van staat. Herckenrode, Nobiliaire, I, 447; III, 1195.
CLARIS, N.N. VIII; XI
(† 1710) Een van de leiders van de Camisards, medewerker van Cavalier; 1710 gevangen genomen en geëxecuteerd. Haag, La France Protestante, 2e éd., IV.
CLARKE, GEORGE. XV
Engels ambtenaar; 1710-1714 een van de Commissioners of the Admiralty. Sainty, Admiralty Officials.
CLARIJN, N.N. XII
Fransgezinde inwoner van Brussel.
CLAUD, N.N. I
N.n.g. Secretaris van de landgraaf van Hessen-Kassel.
CLAVERING, MARY. XVIII
Tweede echtgenote van WILLIAM, lord COWPER.
CLAYTON, N.N. XII, XV
Engels kolonel; brengt 1711 bericht uit Canada over; 1713 onder-gouverneur van Duinkerken.
CLEMENS XI, paus. I-XIX
(1649-1721) Giovanni Francesco Albani; telg van een bekende familie uit Urbino; 1700 paus als Clemens XI.
CLEMENS AUGUST, prins van BEIEREN. XVIII
(1700-1761) Vierde (nog levende) zoon van Maxilimilian II Emanuel, keurvorst van Beieren; 1715 coadjutor van Regensburg; 1716 proost van Berchtesgaden en bisschop van Regensburg (tot 1719); 1719 bisschop van Münster en Paderborn; 1723 tevens keurvorst-aartsbisschop van Keulen; 1724 ook bisschop van Hildesheim; 1728 ook Osnabrück; 1732 ook nog Hoch- und Deutschmeister van de Duitse Orde. Feine, Die Besetzung der Reichsbistümer, 89, 412; Stammtafeln, I, T.26; Jadin, Correspondance.
CLEMENT, GILLES. II
(1652-1720) Regent van Zierikzee; 1711 raadsheer in het Hof van Holland. NNBW.
CLÉMENT, NICOLAS. VI
(1647-1712) Bibliothecaris van de bibliotheek des konings te Parijs. Rosenberg, Gueudeville, 259; Van Eeghen, Boekhandel, I.
CLÉMENT DE MOLLINELLE DE SAINT-MARCQ, PHILIPPE-ROBERT LE. XV
(1670-1742) RK geestelijke; 1707 kanunnik van het kapittel van Doornik.
CLEMENT, SIMON. XIII; XIV
Brits zaakgelastigde te Wenen 1711-14. Horn, British Diplomatic Representatives.
CLEPOL, N.N. I
N.n.g. Schout van Dongen.
CLERCK, N.N. DE. II
Commies van de Amsterdamse Admiraliteit op Texel.
CLERCX, MATHIAS. I; II
Scholaster van het kapittel van Luik; 1707 ook aartsdiaken van Condroz. Daris, Histoire de Liège, II.
CLÉREMBAULT, PHILIPPE, graaf van PALLUAU. III
(† 1704) Frans luitenant-generaal, verdronken in de Donau na de slag bij Höchstädt. Dictionnaire de la Noblesse, 4.
CLERICI, GIORGIO, markies. XI; XIII
(1645-1736) Milaans edelman; president van de Senaat van Milaan en verantwoordelijk voor de financiën. DBI.
CLERICUS, zie LECLERC.
CLERMONT, GODEFROI. @ XVI; XVIII
Waals predikant te Leiden 1701-05; daarna predikant te Amsterdam tot 1724, afgezet wegens malversaties.
CLERMONT, PIERRE-GASPARD DE, markies van CLERMONT-GALLERANDE. XIX
(1682-1756) Frans edelman en officier; 1719 kapitein van de gardes van de hertog-regent Philippe van Orléans; 1738 tenslotte luitenant-generaal en vele ander functies. DBF.
CLERMONT, graaf van, zie CLAIRMONT, graaf van.
CLERMONT, lord, zie MIDDLETON, JOHN.
CLERMONT, N.N. @ XVII; XVIII
N.n.g. Opsteller van een project voor een loterij in Holland.
CLERMONT-D'AMBOISE, LOUIS DE, markies van RENEL. XIII
(† 1702) Frans edelman; echtgenoot van Marguérite-Thérèse Colbert, die in 1704 hertrouwde met François-Marie Spinola, hertog van Saint-Pierre. Saint-Simon, Mémoires; Dictionnaire de la Noblesse, 3.
CLERMONT-TONNERRE, GASPARD, markies van. II
(1688-1781) Frans officier, aanwezig bij vrijwel alle gevechten in Zuid-Duitsland 1702-04. DBF.
CLERVAUX, graaf van, zie LANNOY, ADRIEN-GÉRARD DE.
CLEVELAND, hertogin van, zie VILLIERS, BARBARA.
CLEVERSKERKE, zie KLEVERSKERKE.
CLEYBURGH, zie KLEYBURGH.
CLIFFORD, GEORGE. XIV
Bankier te Amsterdam.
CLIFFORD, ISAÄC. XIV
Bankier te Amsterdam.
CLIFFORD, JERONIMUS. I
N.n.g. Aanbieder van een petitie aan de Engelse koningin in zijn zaak tegen de directeuren van de Sociëteit van Suriname, 1702.
CLIGNET, HERMAN. I-II
(1645-1721) Broer van de volgende; postmeester te Utrecht. Benschop, Postwezen.
CLIGNET, NICOLAAS. @ I-III; V; VII-XIV; XVI; XVIII; XIX
(1643-1727) Broer van de voorgaande; postmeester te Leiden tot 1714; contactpersoon met vele protestantse groeperingen in Frankrijk, Savoye en Zwitserland; ook informant betreffende de toestand in het bisdom Münster. Dozy, "Nicolas Clignet", Bulletin Eglises Wallonnes, 1896, 293; Benschop, Postwezen.
CLIVES, HANS HENDRIK. X
Postmeester te Stockholm.
CLOENS, JOHAN. IV
(† 1721) Predikant te Warmond sinds 1700; getrouwd met Magdalena de Mey (1668-1740), dochter van Pieter de Mey. Engelbrecht, Vroedschap; Van Alphen, Nieuw Kerkelijk Handboek, 1907, 160, 164.
CLOEPS, JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH DE. V
(1674-1733) Zoon van de ontvanger-generaal van het hertogdom Limburg; 1712 schepen van Brussel. Goossens, Les Etats de Limbourg, 59.
CLOON, PHILIP JACOB VAN. XI
(† 1738) Burger van Rotterdam; schepen van die stad 1712-14; tevoren schepen van Batavia; overleden als burgemeester van Schiedam. (GA Rotterdam).
CLOOTS, JAN BAPTIST. VIII
Bankier te Antwerpen.
CLOOTS, PAUL JACOB. VIII
Afkomstig uit Amsterdam; uitgeweken naar Antwerpen en bankier aldaar; onder andere betrokken bij de Oostendse Compagnie. Braubach, Prinz Eugen.
CLOOTS, N.N. XI
Koopman te Amsterdam.
CLUCKERS, N.N. XVIII
Commies van de Staten-Generaal te Venlo, 1717.
CLUNY, abt van, zie LA TOUR, EMANUEL THÉODOSE DE.
CNOL, GOVERT. VI
Uitgekomen naar Indië in 1686 als sergeant; 1705 commandeur van Java's Oostkust; 1706-07 hoofd van de expeditie tegen Surapati; 1708 commissaris over Cheribon en Java's Oostkust; 1709 gerepatrieerd. Coolhaas, Generale Missiven, VI.
CNOP, GODEFROID, XIV
(† 1715) Licentiaat in de rechten; schepen en burgemeester van Roermond. (GA Roermond)
COALLE, N.N. V
N.n.g. Engels marine-officier.
COBHAM, baron, zie TEMPLE, RICHARD.
COBRISSE, CHARLES. VI; XIV
Onder Carlos II van Spanje intendant van Vlaanderen; 1702 rekenmeester in de Rekenkamer te Brussel. De Schryver, Bergeyck.
COCCEJI, SAMUEL VON. XVI
(1679-1755) Hoogleraar staatsrecht; Pruisisch gezant te Wenen 1714-15; grootkanselier van Pruisen. NDB.
COCHENHEIM, ERNST VON. I
Hofrat van de bisschop van Münster; vertegenwoordiger van de Nederrijns-Westfaalse kreits in Frankfurt 1702. Repertorium, I.
COCHRANE, JOHN, graaf van DUNDONALD. VIII; XV
(1687-1720) Schots edelman en officier; 1713-14 een van de Schotse peers in het Hogerhuis. Complete Peerage.
COCK, JACOB. @ XI
Lid vroedschap Purmerend, 1710.
COCK, THEODORUS DE. @ I; II; IV; XI
(1650-1720) Pastoor te Leiden sinds 1679; 1702 provicaris van de Hollandse Zending; 1703 uitgeweken naar Emmerik om arrestatie te ontlopen; 1705 ontslagen als provicaris en naar Rome vertrokken. NNBW; Polman, Katholiek Nederland, I.
COCK VAN DELWIJNEN, JOHAN DE. II; VI; VIII
(† 1724) Heer van Delwijnen en Wadenoyen; lid van de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen; ambtman van Zaltbommel en van de Tieler- en Bommelerwaard. Van Meurs, Ridderschap Nijmegen.
COCKBURN, ADAM. XVII
Clerk van de Lord Justice te Edinburgh.
COCKBURN, (Dr.) JOHN. II
(1652-1729) Schots geestelijke; 1689 uitgeweken naar Frankrijk wegens weigering James II af te zweren; daarna naar Rotterdam waar hij de Anglicaanse kerk hielp oprichten (St. Mary's); 1698 episcopaals kapelaan in Amsterdam; 1714 terug naar Engeland. DNB.
COCQ, LOUIS. VI; VII; IX
(† 1728) Nederlands officier; majoor van het Zeeuwse regiment cavalerie van Rammingen sinds 1705; kolonel-commandant 1709. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CODDE, PETRUS. I; II; XIX
(1648-1710) Sinds 1688 apostolisch vicaris van de Hollandse Zending en aartsbisschop van Sebaste; 1700 naar Rome ter verantwoording; 1702 geschorst in zijn functie; 1703 terug naar Utrecht; 1704 door de paus afgezet. NNBW; Polman, Katholiek Nederland, I.
COEHOORN, GIDEON VAN. I
Nederlands officier; jongere broer van Menno; 1695 kolonel van een Fries regiment infanterie; verlaat de dienst 1703 en ontvanger-generaal van Ferwerderadeel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie; De Haan Hettema, Stamboek II, 55.
COEHOORN, GOZEWIJN THEODOOR, baron van. II
(1681-1737) Oudste zoon van Menno van Coehoorn; burgemeester van Sloten; lid Raad van State wegens Friesland 1703-05; gedeputeerde ter Staten-Generaal 1706. NNBW.
COEHOORN, HENDRIK CASIMIR VAN. II
(1683-1756) Zoon van Menno; 1706 directeur van de approches van het Staatse leger. Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
COEHOORN, MENNO, baron van. @ I-IV; VII; VIII; XIX
(1634-1704) Nederlands officier; luitenant-generaal van de infanterie 1694; directeur-generaal van fortificatiën 1695; meester-generaal van de artillerie 1697; gouverneur van Sluis 1701. NNBW; Ringoir, Afstammingen artillerie.
COEHOORN, SYTSKE VAN. I
Echtgenote van Johannes Fullenius, ontvanger van de verpondingen te Bergen op Zoom; zuster van Gideon en Menno van Coehoorn. Ferwerda, Wapenboek, I, 4, tab. 6.
COELHO, MANUEL. @ V; X; XII
N.n.g. Volgens eigen zeggen Portugees en sinds 30 jaar in dienst van de koningen van Spanje.
COENEN, (Mr.) ALBERT. @ V; VII; XIV
Pensionaris van Den Briel 1703-08; daarna lid van de vroedschap; 1713 eerste burgemeester. Algemeen Nederlandsch Familieblad XIV (1901), 101.
COETIER, JOHAN DE. @ VIII; XI; XIV; XVII
Nederlands officier; majoor-commandant van Bonn sinds 1703. Staatsche Leger, VIII, bd.I.
COëTLOGEN, ALAIN-EMMANUEL DE. I; II
(1646-1730) Frans marine-officier; kapitein-generaal van de Spaanse koning in West-Indië 1702-04; vice-admiraal 1716, maarschalk van Frankrijk 1730. DBF.
COëTMAN, N.N. XII
N.n.g. Frans kolonel.
COEUVRES, maarschalk DE, zie ESTRÉES, VICTOR-MARIE DE.
COEVERDEN, ARENT CHRISTIAAN VAN. VIII; IX
Nederlands officier; 1693-1725 majoor van het regiment cavalerie Zuylenstein/Pritzelwitz. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
COEVERDEN, BORCHARD AMELIS VAN, heer van de STOEVELAAR. III
(† 1710) Lid van de Ridderschap van Overijssel sinds 1685, eerst voor de Stoevelaar, na 1689 voor Hengelo; 1710 drost van Twente; gedeputeerde in de Raad van State. Van Doorninck, Geslachtkundige Aanteekeningen, 219.
COHEN, JEHUDA. @ XI-XIII
Nederlands consul te Tripoli, Tunis en Algiers 1703-04. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
COIGNY, ROBERT-JEAN-ANTOINE DE. XII-XIV
Frans luitenant-generaal.
COIGNY, graaf van zie FRANQUETOT.
COILIN LAMBERT, N.N. VI; XIX
Officier in Nederlandse dienst; kolonel van een regiment partijgangers; 1720 in Spaanse dienst.
COINDET, N.N. XI
Zwitsers officier in Nederlandse dienst; kapitein in het regiment Mestral.
COITMAN, zie COËTMAN.
COKE, THOMAS. III; XV
Lagerhuislid voor Derbyshire, later voor Grampound (Cornwall); aanhanger van Harley en St.John; 1706-27 Vice-Chamberlain of the Royal Household. Holmes, British Politics.
COLBERT, CHARLES, markies de CROISSY. I; IV
Voormalig Frans minister van buitenlandse zaken.
COLBERT, JACQUES-NICOLAS, aartsbisschop van ROUEN. I
(1655-1707) Aartsbisschop van Rouen sinds 1691. DBF.
COLBERT, JEAN-BAPTISTE, markies van TORCY. @ # I-XII; XIII-XV; XIX
(1665-1746) Minister van buitenlandse zaken onder Louis XIV 1699-1715. DBF.
COLBERT, JULES-ARMAND, markies van BLAINVILLE. I-III
(1663-1704) Frans officier; veldmaarschalk 1702; luitenant-generaal juni 1702; gesneuveld bij Höchstädt. DBF.
COLBERT, LOUIS-FRANÇOIS-HENRI DE, chevalier de CROISSY. IV; VI; VIII; IX; XI; XVI
(1677-1747) Frans generaal; jongere broer van Torcy, gevangen genomen bij Höchstädt 1704, opnieuw bij Leffingen 1708; 1711 graaf van Croissy;. 1715-16 Frans ambassadeur te Stockholm. DBF
COLBERT, MARGUÉRITE-THÉRÈSE, hertogin van SAINT-PIERRE. XIII; XIV
(1682-1769) Jongere zuster van Torcy; eerst gehuwd met Louis de Clermont-d'Amboise, markies van Renel († 1702); hofdame van de Spaanse koningin Marie-Louise van Savoye, echtgenote van Philippe V van Anjou. Saint-Simon, Mémoires; Dictionnaire de la Noblesse, 3.
- echtgenoot (1704) van, zie Spinola, François-Marie, hertog van Saint-Pierre.
COLBERT DE TURGIS, EDOUARD DE. XI
(† 1729) Geboren in Parijs; kanunnik van Doornik sinds 1697; vicaris-generaal van het bisdom Doornik; later deken van het kapittel van Beauvais.
COLEMAN, ROBERT. VII
Engels marine-officier; diende 1708 onder Byng en Baker in de Noordzee.
COLINS, ADRIEN-FRANÇOIS DE, baron de SAUSEL. @ II; III; VII; IX; XI; XII; XVI
(† 1714) Officier in Nederlandse dienst; majoor van het regiment dragonders Mattha 1700; luitenant-kolonel 1704; kolonel-commandant 1707. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
COLLARD, QUIRINUS. XI
Commissaris-instructeur te Maastricht van Brabantse zijde, door Staten-Generaal benoemd, 1710. (GA Maastricht)
COLLEN, (Mr.) FERDINAND VAN. @ # V-XI; XIII; XIX
(1651-1735) Amsterdams regent; raad van die stad 1694; schepen 1696; hoofdschout 1709-18; heer van Gunterstein en Tienhoven 1711; gedeputeerde te velde 1706-08. Elias, Vroedschap.
COLLEN, FERDINAND VAN. VII
Voormalig burgemeester van Keulen; vader van de volgende.
COLLEN, JOHANNES ANDREAS VAN. VII; VIII; XI; XIII
Zoon van de voorgaande; neef van (Mr.) Ferdinand van Collen; RK geestelijke; 1699-1710 kanunnik van de kathedrale kerk van Roermond; 1711 door de Staten-Generaal genomineerd voor een vacature in het kapittel te Doornik.
COLLETON, (Sir) JOHN. V
Een van de oorspronkelijke eigenaren van de nederzettingen in de Carolina's in Noord-Amerika; pas in 1729 werden deze koloniën geïncorporeerd als 'royal colonies'.
COLLINS, ANTHONY. XV
(1676-1729) Engels theoloog, deïst en vrijdenker; 1711 en 1713-14 in Holland om aan vervolging te ontkomen; schrijver van Discourse of Freethinking, 1713. DNB.
COLLOT D'ESCURY, HENRI. XI
(1682-1733) Hugenoots officier in Nederlandse dienst; ritmeester van de cavalerie. Nederland's Adelsboek, 1913, 100.
COLOCZA (BÁCS), aartsbisschop van, zie (1691-95) KOLLONITZ, LEOPOLD.
COLSTER, heer van, zie CATS, WILLEM MAURITS VAN.
COLT, (Sir) HENRY DUTTON. VII; VIII; XI
Engels Whig M.P..
COLYEAR, DAVID, lord PORTMORE. I-V; VII; IX-XIV
(† 1730) Schots officier in Nederlandse dienst; 1691 kolonel van een regiment Schotten; lord Portmore 1699; generaal-majoor 1702; graaf van Portmore 1703 en overgegaan in Engelse dienst, luitenant-generaal; generaal 1711; lid Privy Council 1712; gouverneur van Gibraltar 1713. DNB.
- echtgenote van, zie SEDLEY, CATHARINE.
COLYEAR, ELIZABETH, gravin van DORSET. XVI
(† 1768) Dochter van de volgende; hofdame van Queen Anne en van Caroline, prinses van Wales. Complete Peerage.
COLYEAR, WALTER PHILIP, graaf. @ I-III; X-XII; XIV-XVIII
(† 1747) Schots officier in Nederlandse dienst; broer van Portmore; 1698 kolonel van een Schots regiment; 1702 brigadier van de infanterie; 1704 generaal-majoor; 1709 luitenant-generaal; 1707 gouverneur van Bonn; 1713 commandeur van Luxemburg; 1727 generaal van de infanterie; 1747 veldmaarschalk. Staatsche Leger, VIII, bd.III
- echtgenote van, zie LEYDEN, ALIDA VAN.
COLYER, JACOBUS, graaf. @ I-XIX
(1657-1725) Sinds 1699 graaf des H.H.R.; 1688-1725 Nederlands ambassadeur bij de Turkse sultan. NNBW.
- secretaris van, zie CHUNO, JACOB (1704); RIGO, N.N. (1712); LA FONTAINE (1717).
COMBE, N. N. @ XVI
N.n.g. Hugenoots officier in Nederlandse dienst, regiment Viçouse.
COMAZZI, GIOVANNI BATTISTA. X; XII
(1654-1711) Afkomstig uit Mantua; geschiedschrijver in keizerlijke dienst. DBI.
COMMENICK, (Mr.) WILLEM. X; XI
(† 1736) Rotterdams regent; kapitein van de schutterij 1709-10. (GA Rotterdam).
COMMINES, PHILIPPE DE. VIII
Geschiedschrijver.
COMPTON, GEORGE, graaf van NORTHAMPTON. XV; XVI
Constable of the Tower.
COMPTON, HENRY. VI; XII; XIV
(1632-1713) Bisschop van Londen sinds 1675 en Lord Almoner van Queen Anne.
COMPTON, SPENCER. V; VI; XVI; XVIII
(† 1743) M.P., oorspronkelijk Tory; later Whig; 1705 chairman committee of elections van het Lagerhuis; speaker van het Lagerhuis 1715; baron Wilmington; 1730 graaf van Wilmington. DNB.
CONFLANS, markies van, zie VATTEVILLE.
CONINCK, (Mr.) ALBERT. XI; XIII
(1684-1735) Hoorns regent; vroedschap 1708-35; burgemeester o.a. in 1710 en 1712-13; Gecommitteerde Raad 1713-15. Kooijmans, Onder Regenten.
CONINCK, SAMUEL. IV; VII; VIII; XII; XIV-XVIII
Regent van Veere; Zeeuws gedeputeerde ter Staten-Generaal 1704-05 en o.a. 1712; 1717 gedeputeerde naar Groningen.
CONINGH, N.N. X
Bankier te Antwerpen.
CONINGSBY, THOMAS, baron CONINGSBY OF CLANBRASSIL. XVII
(1656-1729) Engels edelman en M.P.; 1716 baron CONINGSBY OF CONINGSBY; 1719 graaf van CONINGSBY. Complete Peerage.
CONSBRUCH, CASPAR FLORENTIN VON. I; XII-XIV
(† 1712) Keizerlijk ambtenaar en diplomaat; secretaris van de Rijkskanselarij te Wenen; tweede keizerlijke gevolmachtigde te Utrecht 1712. Von Antal en De Pater, Weensche Gezantschapsberichten, II.
CONSEILLÈRE, N.N. II
N.n.g. Voormalig advocaat bij het Parlement van Rouen.
CONSTANT REBECQUE, SAMUEL, baron de. @ I; III
(1676-1756) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; heer van Hermenches en Villars-Mandraz; 1712 majoor van het regiment Albemarle; 1727 kolonel; 1742 luitenant-generaal. Van der Aa, Biographisch Woordenboek; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
CONSTANTIN DE RENNEVILLE, RENÉ-AUGUSTE. XV
Frans avonturier, eerst wonend in Holland; teruggekeerd naar Frankrijk en in de Bastille gezet op verdenking van spionage; zijn vrouw schrijft aan Heinsius. Bély, Espions.
CONTADES, GEORGES-GASPARD DE. XII; XVII
(1666-1735) Frans officier; brigadier 1708; generaal-majoor 1713; luitenant-generaal 1720. DBF.
CONTI, MICHEL ANGELO. VII; XI
Titulair aartsbisschop van Tarsos; kardinaal 1706; nuntius in Portugal 1698-1710. Repertorium, I.
CONTI, prins van, zie BOURBON, FRANÇOIS-LOUIS DE.
CONVENT, JOHAN VAN. I; II; IV-IX; XIV
(1658-1739) Nederlands marine-officier; afkomstig van Dordrecht; 1687 kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit op de Maze; 1709 schout-bij-nacht; 1713 vice-admiraal. NNBW
CONYERS, JOHN. I; V; XII; XIII
Tory M.P. voor East Grinstead; chairman committee of supply 1702-08, Holmes, British Politics.
CONYNGHAM, HENRY. IV; V
(† 1706) Engels brigadier; gesneuveld in Spanje. Francis, Peninsular War.
COOK, N.N. XVIII
Vice-chamberlain van koning George I van Groot-Brittannië, 1717.
COOK, N.N. IX
N.n.g. Leider van een volksrel of volksbeweging in Engeland.
COOLBRAND, GOVERT. III; V; VI; X; XI
(1660-1721) Rotterdams regent; door zijn huwelijk van Catharina Anna a Brugge verwant aan M. Groeninx. Engelbrecht, Vroedschap.
COOLS, REGINALD. IV
(1616-1706) Bisschop van Roermond 1675-1700, daarna bisschop van Antwerpen. BNB.
COOLWIJCK, N.N. XI
(† 1710) Nederlands officier; kapitein in het regiment Sint Amant, gesneuveld in Spanje.
COOMANS, (Mr.) JACOB. I
(1671-na 1718) Aanvankelijk advocaat voor het Hof van Holland, 1695 poorter van 's-Hertogenbosch, vele malen schepen tussen 1702 en 1714, rentmeester van de kerken van de stad, maar wegens wanbeheer 1713 ontheven van deze functie; waarschijnlijk 1718 naar Indië vertrokken; getrouwd met Aletta Maria Lintworm. (GA 's-Hertogenbosch).
COOPER, ANTHONY ASHLEY, graaf van SHAFTESBURY. XII
(1670-1713) Derde graaf van Shaftesbury; Whig politicus en literator; in 1711 naar Italië voor zijn gezondheid; 1703-04 in Holland. DNB.
COOPEREN, zie KOPEREN.
COOTE, NANFAN, graaf van BELLAMONT. IV
(† 1708) Engels edelman, eerder Baron Coote of Coloony. Dek, Genealogie Nassau.
- echtgenote van, zie NASSAU-OUWERKERK, LUCIA ANNA VAN.
COPIUS, N.N. XIII; XVI
N.n.g. Secretaris van H.W. Rumpf te Stockholm 1712-14.
COPPENS, N.N. IX
N.n.g. Advocaat te Gent.
COPPENSDAMME, heer van, zie BILS, PIETER CAREL DE.
COPPI, N.N. XI
Keurpaltsisch generaal in Spanje dienend;.gevangen genomen bij Villaviciosa, 10 december 1710. Feldzüge, XII, 454.
COPPIETERS, JEAN-BAPTISTE. XVIII
(† 1732) Zuid-Nederlands staatsman, door het Engels-Nederlandse bestuur over de Spaanse Nederlanden al benoemd tot lid van de Conseil des Finances te Brussel en door keizer Karl VI als zodanig gehandhaafd; in 1718 naar 's-Gravenhage gezonden om de financiële details van het Barrière-verdrag te regelen.
CORBIER, CAHTÉRINE H. DE. @ IX
Echtgenote van Jean de Patot; na diens dood in een klooster. Rosenberg, Tyssot de Patot, 199.
CORCELLES CHANDIEU, ESAYE HENRI DE. @ I; VI
(† 1706) Zwitsers officier in Staatse dienst; 1701 luitenant-kolonel van het regiment Sacconay; 1699 gouverneur van Johan Willem Friso. Guibal, Johan Willem Friso; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
CORDEYRO, N.N. XVI
Kapitein in de Spaanse Nederlanden, 1714.
CORDIER, zie LE CORDIER.
CÓRDOBA Y ALAGÓN, DON CRISTÓBAL DE, graaf van SÁSTAGO. XIII
Spaans edelman; 1711 graaf van Sástago en grande van Spanje door Carlos III.
CORIACHE, AIMÉ-IGNACE DE. VIII; XIV
(1657-1731) Zuidnederlands RK geestelijke; officiaal van het aartsbisdom Mechelen; 1707 geestelijk raadsheer van de Grote Raad van Mechelen; 1711 vicaris-generaal van het aartsbisdom; 1713 lid Raad van State Brussel. BNB; Gachard, Histoire de Belgique, 384.
CORLEE, MARTIN. XIII
(1650-1724) Nederlands marine-officier; afkomstig uit Edam; extraordinaris kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam 1706, ordinaris kapitein 1713. Bruijn, Admiraliteit.
CORMAILLON, CHARLES DAMAS DE. VII,455; X
(† 1712) Uit een Franse RK familie; officier in Deense dienst; commandant van Kopenhagen sinds 1700. DBL.
CORNARO, ZIE CORNÈR, FRANCESCO.
CORNBURY, lord, zie HYDE, EDWARD.
CORNÈR, FRANCESCO. V-X
Venetiaans ambassadeur te Londen 1706-09. Repertorium, I.
CORNETS DE GROOT, (Mr.) HUGO. XI
(1658-1705) Tot 1705 drossaard en superintendant van het markiezaat Bergen-op-Zoom. Nederland's Patriciaat, 48 (1962), 48.
CORNETS DE GROOT, (Mr.) PIETER. @ XI; XIII
(1684-1747) Heer van Crayenburch; zoon van de voorgaande uit het Delftse geslacht De Groot; achterkleinzoon van Hugo de Groot; sinds 1705 drossaard en superintendant van het markiezaat Bergen-op-Zoom als opvolger van zijn vader. Nederland's Patriciaat 48 (1962), 48.
CORNWALL, CHARLES. XVIII
(1669-1718) Engels marine-officier; comptroller of the navy 1711-16, schout-bij-nacht en bevelhebber van de Engelse vloot in de Middellandse Zee 1716; vice-admiraal 1717; tot 1709 spelde hij zijn naam zelf als Cornewall. DNB.
CORNWALL, N.N. X
N.n.g. Engels (plattelands)predikant.
CORRÈGE, JOHAN FRANÇOIS. @ VI-VIII; XI; XIII; XIV; XVII
Advocaat voor het Hof van Holland sinds 1688; 1708 raadsheer voor het Hof van Gelre te Roermond. (RA Maastricht)
CORSINI, NERI, markies. XIX
Extraordinaris gezant van Toscane te Parijs 1716-18 en 1720-21; in 1719 ook korte tijd geaccrediteerd te Londen en ’s-Gravenhage. Repertorium, II.
CORSWAREM, JEAN-THÉODORE DE, graaf van NYSLE. I; XI
(† 1713) Zuidnederlands officier in Nederlandse dienst; 1698-1704 kolonel van de cavalerie; 1710 in een speciale missie naar Wenen over de her-toetreding van Luik tot de Westfaalse Kreits. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
CORSWAREM, PIERRE-IGNACE DE, graaf van NYSLE. I; III; IV; VI
(† 1707) Jongere broer van de voorgaande; officier in Nederlandse dienst; getrouwd met Jacoba Salomée van Reede, dochter van Athlone; 1700 kolonel-commandant van het cavalerie regiment Oost-Friesland; 1704 kolonel als opvolger van zijn broer; 1706 brigadier. Goethals, Miroir, I,.920; Wittert van Hoogland, "Bijdragen Utrechtsche Hofsteden"; Genealogische en Heraldische Bladen, II, 193.
CORT, HENRY DE, baron de WALEF. IV-VII; XI; XII-XIV
Zuidnederlands edelman; officier in Nederlandse dienst; 1703 kolonel van een regiment partijgangers; 1711 brigadier van de infanterie; 1712 generaal-majoor titulair op keizerlijke commissie. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
CORTANZE, markies van, zie ROERO, ERCOLE TOMMASO.
CORTENACKEN, baron van, zie VOORDT, EDMOND-CONRAD DE.
CORTENBOSCH, N.N. IV
Nederlands marine-officier; commandeur-ter-zee; vooral in 1707-09 in de strijd tegen Franse kapers. NNBW.
CORTICOS, J. @ III
N.n.g. Correspondent.
CORTIS, JOSEPH. IV
Afgezant van Carlos III van Spanje naar Barbarije.
CORVER, (Mr.) GERRIT. XVII
(1690-1756) Zoon van de volgende; heer van Velsen en Santpoort; Amsterdams regent; schepen o.a. 1716; vele malen burgemeester na 1731. Elias, Vroedschap.
CORVER, (Mr.) JOAN. @ I; III; V-XVII; XIX
(1666-1716) Amsterdams regent; burgemeester o.a. 1703, 1704, 1706, 1707, 1709, 1712, 1713 en 1715; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap.
CORZANA, graaf van, zie HURTADO DE MENDOZA Y SANDOVAL, DIEGO.
COS, JOSIAS. @ III; X
(† 1710) Regent van Medemblik; vroedschap sinds 1686; eerste secretaris 1701-05; 1704 tevens burgemeester; 1705 presiderend burgemeester; 1708 ontvanger van de gemenelandsmiddelen; 1709-1710 lid Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier; 1710 baljuw van Abbekerke. Bossaers, `Van Kintsbeen aan'.
COS, N.N. XIV
N.n.g. Dienaar van de keurprins van Saksen.
COSEL, gravin von, zie BROCKDORF, ANNA CONSTANZE VON.
COSIMO III DE MEDICI, groothertog van TOSCANE. I; II; V-VIII; X; XI; XIX
(1642-1723) Regerend groothertog sinds 1670.
COSTA, ALEXANDER NUNES DA, zie CURIEL, SALOMON.
COSTE, JEAN. @ XIII
'Trésorier-général des rentes et revenues de la Principauté d'Orange'. Leemans, La Noblesse de la Principauté d'Orange, 386.
COSTER, PIETER. XII
Nederlands schipper.
COTENTIN, LOUIS-ALEXANDRE DE, graaf van TOURVILLE. XIII
(1690-1712) Frans officier; zoon van de admiraal Tourville; brigadier, gesneuveld bij Denain. Dictionnaire de la Noblesse, 6.
COTEREAU, CATHARINE DE. XII
Dochter van de volgende; weduwe van Adrien-Charles de Glymes, heer van Saint-Martin, kolonel in dienst van Philippe V; 1710 getrouwd met F.A. Westphalen. Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1879, 225.
COTEREAU, GUILLAUME DE. XII
Zuidnederlands edelman; eerste markies van Assche. Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1879, 225.
COTTEREL, (Sir) CHARLES LODOWICK. I; V-VII; X; XII-XIV; XVI; XVIII
Engels master of the ceremonies sinds 1686. DNB.
COTTON, (Sir) ROBERT. VII
(1669-1749) Postmaster General van Groot-Brittannië, samen met Sir Thomas Frankland.
COUET, ABRAHAM, seigneur DU VIVIER. @ IX
(† 1719) Hugenoot afkomstig uit Metz; 1686 Waals predikant te 's-Gravenhage, 1709 genaturaliseerd tot Hollander. (GA 's-Gravenhage)
COURCELLES, zie CHAMPLAIS.
COURCELLES, N.N. III
Raad van de erfprins van Hessen-Kassel.
COURTANCE, markies van, zie ROERO, ERCOLE TOMMASO.
COURTEN, N.N. I
Kolonel van een regiment Zwitsers in Franse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd.I.
COURTEVILLE, G.D. DE, baron van OUDENHOVE. XVII
Schepen van Gent. Veenendaal, sr., Dagboek Cuper.
COURTIENE, heer van, zie NASSAU, CORNELIS VAN.
COURTOIS, N.N. XII
Beiers agent, tussenpersoon bij onderhandelingen van de keurvorst van Beieren en Pesters/Albemarle, 1711.
COUSART, ZACHARIAS. XVI; XVIII
Nederlands consul te Tripoli 1683-93.
COUTERREAU PUISSIEUX, JEAN DE, baron de VELPE. @ I; X; XI
Zuidnederlands edelman; chevalier d'Assche; officier in Nederlandse dienst; majoor van het regiment cavalerie Chanclos 1702; kolonel-commandant 1709. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
COUTIER, zie COETIER, JOHAN DE.
COUVREUR, FRANÇOIS-MATTHIEU. @ XI; XII
Jurist te Doornik; dingt naar een plaats in het Souvereine Hof aldaar, 1711.
COUWENHOVEN en zonen. XII
Kooplieden te Amsterdam.
COUWERVE, heer van, zie REIGERSBERG, JOHAN VAN.
COWPER, WILLIAM, Lord. IV-XI; XIII; XVII-XIX
(† 1723) Engels (Whig) politicus; lord keeper of the great seal oktober 1705; 1706 baron Cowper; 1707 na de unie met Schotland de eerste lord high chancellor van Groot-Brittannië; 1710 ontslag genomen; 1714 opnieuw lord chancellor tot mei 1718; 1718 earl Cowper. DNB.
-, tweede echtgenote van, zie CLAVERING, MARY.
COX, LEONARD. XIII
(†1712) Roermonds regent. (GA Roermond)
COXIE, ALBERT DE. @ V-X
(1627-1709) Zuidnederlands edelman; heer van Bouseval, La Tour etc.; jurist, onder Carlos II lid van de Raad van State en president van de Geheime Raad; 1702 door Philippe V gepensioneerd, 1706 president van de nieuwe Raad van State te Brussel. BNB.
COXIE, (Dr.) MICHIEL VAN. VII
(† 1714) Advocaat voor het Hof van Gelderland; 1707 in de raad van Arnhem gekozen; getrouwd met Reinera op ten Noorth (1670-1728), dochter van Johan op ten Noorth. [Wijndelts], Het geslacht op ten Noort, 77, 78.
COYET, GUSTAF WILHELM. XIX
(1678-1730) Zoon van de volgende; Zweeds officier; kolonel van de infanterie; juni 1719 naar Åhland gezonden voor onderhandelingen met de tsaar. SBL.
COYET, WILHELM JULIUS. IV; V; VIII
1647-1709) Zweeds rechtsgeleerde en staatsman; president van het tribunaal van Wismar sinds 1693; hofkanselier maart 1705. SBL.
CRAAI, JOOST. VI
(† 1713) Haarlems regent; burgemeester o.a. 1704-05 en 1706-09; raad ter Admiraliteit van Amsterdam. Naamlijst Haarlem.
CRABEELS, N.N. VIII; XI; XII
Secretaris van de Raad van State te Brussel.
CRAEYESTEIN, N.N. V
Nederlands marine-officier; commandeur ter zee bij de Admiraliteit van Amsterdam.
CRAEYVANGER, WILLEM. IV; X-XIII
(† 1711) Afkomstig uit Arnhem; commies van Gelderland ter griffie van de Staten-Generaal en solliciteur-militair. (GA Den Haag.)
CRAGGS, JAMES, (the younger). VIII; XI; XVI; XVIII
(1686-1721) Secretaris van James Stanhope in Barcelona, Engels resident aldaar 1708-11; naar Hannover 1714; secretary of state 1717. Horn, British Diplomatic Representatives; DNB.
CRALINGEN, heer van, zie DU FAGET VAN ASSENDELFT, JOHAN WILLEM.
CRAMER, ADAM. I
Duitser van geboorte, kluizenaar in de buurt van Oegstgeest, door Bussi gebruikt om contact te leggen met Heinsius. Polman, Katholiek Nederland.
CRAMER, ANTHONIE. III; IX-XII
Nederlands koopman te Lissabon en agent van de prijzen aldaar. Bromley, "Privateering Instructions".
CRAMER, PIERRE. VIII
Bankier te Genève en Parijs. Lüthy, Banque Protestante, I, 244.
CRAN, HUBERT. I; II
(† 1718) Secretaris van de Staatse vloot. Van Schelven, Philips van Almonde.
CRANENBURG, heer van, zie HAERSOLTE, JOHAN VAN.
CRANSSEN, W. VIII
Secretaris van de Staten van Groningen.
CRAUWELAER, JAN DE. VI; XI; XIII
(1676-1738) Nederlands marine-officier; extraordinaris kapitein-ter-zee bij de
Amsterdamse Admiraliteit 1706; ordinaris kapitein 1719. Bruijn, Admiraliteit.
CRAVEN, WILLIAM, lord. V
Eigenaar van nederzettingen in de Carolina's in Noord-Amerika.
CRAWLEY, (Sir) AMBROSE. XVII
(† 1713) Engels ironmaster; eigenaar van de Crawley Iron Works te Winlaton bij Newcastle; directeur South Sea Company 1711-12. Carswell, South Sea Bubble.
CRAY, DIRK. II; IX
(1658-1723) Nederlands marine-officier; afkomstig uit Wezel; kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit 1698. Bruijn, Admiraliteit.
CRÉCY, graaf van, zie VERJUS, LOUIS.
CRÉCY, markies van, zie VERJUS, LOUIS-ALEXANDRE DE.
CRÉCY, N.N. DE. VIII
Een zoon van de voorgaande; sous-lieutenant in de gendarmerie; krijgsgevangene te Gorcum. DBF.
CREMER, zie CRAMER, ANTHONY.
CRÉPIGNY, N.N. XIII
N.n.g. Hugenoot in Londen, 1712.
CRÉPINNEY, N.N. VI
Schipper.
CRESSET, JAMES. @ I; II; X; XI
(† 1710) Extraordinaris envoyé van Engeland in Hannover en Celle 1694-1703; in Wolfenbüttel 1698-1703. Repertorium, I.
CREUTZ, CARL GUSTAF. V
(1660-1728) Zweeds officier; generaal-majoor van de cavalerie 1706; in Russische gevangenschap 1709-20. SBL.
CREUTZ, EHRENREICH BOGUSLAV VON. XVIII; XIX
(† 1733) Brandenburgs-Pruisisch ambtenaar; 1708 in de adelstand verheven. Zedlitz, Adels-Lexicon, I, 382.
CREVANT D'HUMIÈRES, MARIE-THÉRÈSE DE, vorstin van ISENGHIEN. XI; XII; XIV
(† 1732) Sinds 1687 weduwe van Jean-Alphonse de Gand dit Villain, vorst van Isenghien. Jadin, Correspondance.
CREVELD, ROBBERT. III
Nederlands officier; kapitein in het regiment Noyelle 1693.
CRILLAC, ELI. VII
Nederlands officier; luitenant in het regiment Lislemarais, gewond bij Almanza.
CRIMPEN, REYER VAN. VII
Nederlands marine-officier; luitenant-ter-zee bij de Admiraliteit op de Maze; 1708 commandeur a.i.
CRISPIN, N.N. XIV
Afgezant van koning Stanislas van Polen naar Constantinopel 1711-12.
CRISTIN DE CAMP, N.N. @ VIII; XIII; XIV
N.n.g. Woonachtig in Amsterdam, tussenpersoon tussen Sossiondo en Heinsius; betrokken bij bisschopsbenoeming Doornik in 1712.
CRIVELLI, GAETANO, graaf. IX
Lid van de raad van Milaan; in 1716 door keizer Karl VI in de gravenstand verheven. HBLS.
CROESEN, HENDRIK. @ XVI
Nederlands consul te La Coruña 1706 tot circa 1732. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
CROISSY, chevalier de, zie COLBERT, LOUIS-FRANÇOIS-HENRI DE.
-, markies van, zie COLBERT, CHARLES.
CROFTS, HENRIETTA. XVIII
Hertogin van Bolton; lady of the bedchamber van prinses Caroline van Wales.
CROMWELL, MARY, gravin FAUCONBERG. XIV
(† 1713) Dochter van Oliver Cromwell; echtgenote van Thomas Belasyse, graaf Fauconberg.
CROMWELL, RICHARD. XIII
(1626-1712) Zoon van Oliver Cromwell.
CRONBERG, FREDRIC MAGNUS. I; II
(1668-1740) Zweeds officier; luitenant-kolonel 1702; generaal-majoor 1717. SBL.
CRONHIELM, GUSTAF, graaf. X; XIV; XVII
(1664-1737) Zweeds ambtenaar; landshövding in Västmanland sinds 1698; hofkanselier maart 1710; in de gravenstand verheven 1712; eerste gevolmachtigde bij het Congres van Braunschweig 1716; president van het Handelscollege 1718. SBL.
CRONHIELM, SALOMON. XVII
(1666-1724) Jongere broer van de voorgaande; 1714 chef van het handelsdepartement te Stockholm; 1717 opperstalmeester van de koning; 1719 in de gravenstand verheven. SBL.
CRONHIORT, ABRAHAM. I; II
(1634-1703) Zweeds officier; generaal-majoor van de infanterie 1700; bevelhebber in Ingermanland 1700-03. SBL.
CRONSTRÖM, DANIEL. I-III; V-VIII; X; XIV; XVI-XIX
(1655-1719) Zweeds diplomaat; 1702-19 resident in Parijs, na 1703 met de rang van envoyé; broer van de volgende. SBL; Repertorium, I.
CRONSTRÖM, ISAAC. @ # II; III-XVII
(1661-1751) Broer van de voorgaande; sinds 1692 officier in het Staatse leger; 1697 luitenant-kolonel van het regiment infanterie Nassau-Woudenberg; 1703 adjudant van Nassau-Ouwerkerk; 1704 kolonel-commandant van het regiment Brandenburg; 1709 kolonel en brigadier van de infanterie; commandant van Huy; Zweeds Friherre 1720; generaal van de infanterie 1727. SBL; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CROONENBURGH, N.N. VAN. XVII
Nederlands marine-officier; commandeur-ter-zee onder Lucas de Veth in de Oostzee in 1715, daarna in Russische dienst overgegaan. (Instituut voor Maritieme Historie, 's-Gravenhage).
CROONENDAEL, JACQUES-HENRI DE, burggraaf van VLIERINGHE. III
Zuid-Nederlands edelman; intendant van Gent en lid van de Rekenkamer in de Spaanse Nederlanden. Herckenrode, Nobiliaire, I, 568.
CROONENDAEL, MARIE-ERNESTINE-AUSTREBERTE DE, burggravin van VLIERINGHE. XI
(† 1749) Echtgenote van Antoine-Ignace van der Gracht, heer van Fertin († 1734), hoogbaljuw van Doornik. Herckenrode, Nobiliaire, I, 568.
CROSSE, (Sir) THOMAS. XI, XV
(1663-1738) Tory lid van het Lagerhuis voor Westminster, 1702-05, 1710-22. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
CROUZAS, FRANÇOIS-NOÉ DE, sieur de CORSIER. III
(1696-1768) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; afkomstig uit Vaud, kapitein van de infanterie; bij Malplaquet waarnemend commandant regiment Stürler; 1711 majoor van dat regiment. HBLS; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CROWLEY, zie CRAWLEY.
CROY, CHARLES-ANTOINE-JOSEPH DE, hertog van HAVRÉ en CROY. VIII
(1683-1710) Zuidnederlands edelman; grande van Spanje; aanhanger van Philippe V en kolonel van de Waalse garde in Spanje. Jadin, Correspondance.
CROY-ROEULX, CATHARINA, gravin van. I
(† 1686) Dochter van Walrad van Nassau-Saarbrücken-Usingen uit diens eerste huwelijk met Catharina, gravin van Croy-Roeulx. Dek, Genealogie Nassau, 39-40
CROZAT, ANTOINE. XVII
(1655-1738) Koopman en reder te Bordeaux; thesaurier van Louis XIV en betrokken bij de Compagnie des Indes en de Mississippi Compagnie. DBF.
CRUCIUS, (Mr.) KAREL. VI; XVIII
(† 1728) Leids regent; veertigraad 1672; vele stedelijke functies; burgemeester o.a. 1706 en 1723-25; Gecommitteerde Raad van Holland. Prak, Gezeten burgers.
CRUCIUS, (Mr.) WILLEM. @ XV; XVII
(1682-1729) Uit Leidse regentenfamilie; ontvanger der gemenelandsmiddelen te Leiden 1709-29. Prak, Gezeten burgers.
CRUYCE, PASCHIER IGNACE VAN DEN. V
(1643-1713) Vele malen burgemeester van Antwerpen; schepen o.a. 1706. Veenendaal sr., Dagboek Cuper.
CRUYS, CORNELIS. @ II-III; V; XI; XIII; XV; XVI; XVIII
(1657-1727) Nederlands marine-officier; onder-equipagemeester te Amsterdam; 1698 vice-admiraal in Russische dienst; grondlegger van de marine van Peter de Grote; van tijd tot tijd, o.a. in 1703, in Nederland om personeel te werven. NNBW.
CRUYS, JAN. V; XIII
Oudste zoon van de voorgaande, in Nederlandse zeedienst. NNBW.
CSÁKY, EMERICUS, graaf. II
(† 1732) Bisschop van Groszwardein sinds 1702. Gams, Series, 385.
CUJAVIË, bisschop van, zie (1707-20) SZANIAWSKI, CONSTANTINUS FELICIANUS.
CULEMBORG, graaf van, zie GEORG FRIEDRICH, vorst van WALDECK-PYRMONT.
- gravin van, zie ALBERTINE; LOUISE ANNA.
CUMANO, GEORGIO. I
Venetiaans consul in Durazzo.
CUNAEUS, (Mr.) PETRUS. X
1657-1729) Leids regent; veertigraad 1685-1729; schepen o.a. 1710-11; vele andere stedelijke functies. Prak, Gezeten Burgers.
CUNES, FREDERIK. @ XIII
Hollands commies bij de Generaliteitsrekenkamer; 1703 ook secretaris van het College van de Houtvesterij en Wildernissen van Holland.
CUNHA, DOM LUÍS DA. I-X; XIII; XIV; XIX
(1662-1740) Portugees diplomaat; extraordinaris envoyé van Portugal te Londen 1697-1710; 1712-13 tweede gevolmachtigde van Portugal op vredescongres te Utrecht; 1719-20 gezant te Madrid. Repertorium, I; II.
CUNHA BROCHADO, DOM JOSÉ DA. I; II; X; XIII; XIV
Portugees envoyé in Parijs 1699-1704; te Londen 1710-15. Repertorium, I.
CUNINGHAM, Sir DAVID. V
Lid van het Schotse Parlement.
CUNNINGHAM, JOHN II. VIII; IX
Schots officier in Nederlandse dienst; 1694 majoor van het regiment Murray; 1704 luitenant-kolonel; 1709 kolonel-commandant; 1719-1730 kolonel van dat regiment; 1727 brigadier van de infanterie. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CUPER, GEERTRUID. II
(† 1715) Echtgenote van Wolter Jan, baron van Broekhuisen etc. Veenendaal [sr.], Dagboek Cuper.
CUPER, GISBERT. @ # II; V-VI; VIII; X; XIII; XIV
(1644-1716) Deventer regent; lid van de Staten van Overijssel; gedeputeerde te velde 1706. Veenendaal [sr.], Dagboek Cuper.
CUPESTEIN, N.N. I
N.n.g. Gevangene te 's-Gravenhage.
CURIEL, SALOMON, alias ALEXANDER NUNES DA COSTA. VII
(1654-1712) Koopman te Amsterdam; vertegenwoordiger van de koning van Portugal aldaar 1697-1712. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
CUSANO, AGOSTINO. VII; X
(1655-1730) Pauselijk nuntius te Parijs 1706-12.
CUTTS, JOHN. I; II; IV; VI
(1661-1707) Sinds 1690 baron Cutts of Gowran; Engels officier; 1702 generaal-majoor; 1703 luitenant-generaal; 1705 bevelhebber in Ierland. DNB.
CUUPERE, JOHAN CAREL DE. @ X-XI; XIII; XV-XVII
Pastoor van Sint Gilles in Brugge; 1710 proost van Aire; 1713 door de Staten-Generaal aangewezen als bisschop van Ieper, maar nooit in functie.
CUVELIER, FRANÇOIS-GASTON. XVI
Pensionaris van Mons.
CUVELIER, JEAN. XI
(† 1711) President van het seminarie van Doornik; kanunnik sinds 1703.
CUYCK, PETRUS VAN. XI
R.K. pastoor te Rotterdam; aanhanger van de Cleresie. Polman, Katholiek Nederland.
CUYCK VAN MIEROP, DANIEL. III
Nederlands officier; luitenant-kolonel van het regiment infanterie Lindeboom 1695; kolonel-commandant 1703-04. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
CUYCK VAN MIEROP, SYBRAND JOSEPH. III
(1664-1722) Nederlands officier; luitenant in het regiment Leefdael. Wapenheraut, XVI (1912/1913), 512.
CUYPER, C. DE. @ XIX
N.n.g. Correspondent van Heinsius te Amsterdam.
CUYPERSCRONA, PER. III-V
(1650-1711) Zweeds commissaris te Danzig 1688-1711. SBL.
CYFULLAH AGA, zie SAIF ALLAH AGA.
CYPRIANUS, N.N. VI
Grieks-orthodox aartsbisschop van Caesarea.
CZARTORISKI, CASIMIR, vorst. X; XI
(1674-1741) Vice-kanselier van Polen 1710.
CZARTORISKA, KONSTANZE. X
(1700-1759) Dochter van voorgaande, echtgenote van Stanislas Poniatowski.
CZERMETHOFF, zie SHEREMETOV.
CZOBOR, MAX ADAM, graaf. VI
Hongaars graaf; hofraad van keizer Joseph I; 1707 aan een diner in Wenen in conflict met de Zweedse gezant Strahlenheim.
CZUCKA, zie SZUKA.