Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

LAAR, ALEXANDER VAN. VIII
Nederlands officier; 1709 kapitein in het regiment karabiniers van Albemarle.
LABADIE, zie ESGOT, CHARLES DE.
LA BARRE, J. DE. @ VII; VIII; X; XI; XIII
Secretaris of zaakwaarnemer van H. Piccardt te Groningen.
LA BARTHE, JEAN-THOMAS. V
N.n.g. Hugenoots officier in Engeland.
LA BARTHE, N.N. @ XI
Hugenoot, gerefugieerd in Leiden, vraagt om pensioen, 1711.
LA BASSARDRIE, JOSEPH-ALEXANDRE LE VAILLANT DE. @ XIII; XIV; XV; XVII
(1668-1758) Aartsdiaken van Doornik en vicaris-generaal van het bisdom Doornik.
LA BASSECOUR, (Mr.) CAREL DE.@ I; V; VI
(1653-1742) Pensionaris van Gorinchem 1691-1708; raad van die stad 1699-1708; lid van de Raad van State 1707-08. Elias, Vroedschap.
LA BASSECOUR, (Mr.) JACOB DE. @ #. III; IV-VII; IX-XIX
(1664-1748) Tweede pensionaris van Amsterdam van 1704 tot zijn dood; jongere broer van de voorgaande. Elias, Vroedschap.
LA BAUME, NICOLAS-AUGUSTE DE, markies van MONTREVEL. I; VI
(1646-1716) Frans luitenant-generaal sinds 1693; gouverneur van Bonn 1702; maarschalk van Frankrijk 1703 en overgeplaatst naar de Languedoc. Michaud, Biographie Universelle 3, 306.
LA BENE, N.N. X; XI
Frans officier in Engelse dienst, commandant van het kasteel van Gent, 1710.
LABESSE, PAUL. @ XVIII
(† 1745) Nederlands vice-consul te Genua 1712; consul aldaar 1720-45. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LA BLINIÈRE, N.N. DE. X
Advocaat te parijs; in het gevolg van d'Huxelles en Polignac in Geertruidenberg, 1710.
LA BLONNIÈRE, N.N. XII; XIII
Deskundige betreffende loterijen, 1711.
LA BONDE, CHARLES-FRANÇOIS DE, sieur d'IBERVILLE. I; X; XV-XIX
(1653-1723) Frans diplomaat; 1698-1702 envoyé naar o.a. Mainz, Trier, Würzburg en de keurvorst van Keulen; 1706-09 envoyé in Genua; 1713-17 te Londen. Recueil des Instructions, XXVIII, I, Mayence; Repertorium, I.
LA BOUCHETIÈRE, N.N. XIX
N.n.g. Hugenoots edelman uit Poitou, in Engeland gerefugieerd; 1719 naar Poitou om onrust onder zijn geloofsgenoten te bezweren.
LA BOULIGNÈRE, N.N. DE. IX
N.N.g. Officier in Engelse of Nederlandse dienst; zoon van een uitgeweken Frans edelman; gewond bij Malplaquet.
LA BRETAGNE, heer van, zie DESBUISSON, EUGÈNE-MARIE.
LA CHAISE, FRANÇOIS DE. V; VIII
(1624-1709) Frans jezuïet; biechtvader van Lodewijk XIV.
LACHER, N.N. XIII
Nederlands officier; cornet in de compagnie van luitenant-generaal Van Eck van Panthaleon.
LA CIMCA, N.N. XIV
N.n.g. Spaans waarnemer te Utrecht 1712-13.
LA CLOSURE, zie CADIOT de LA CLOSURE, PIERRE.
LA CONTY, N.N. IX
Frans officier; kapitein in het regiment Poitou, krijgsgevangen te Schoonhoven, 1709.
LA CROIX, N.N. II; IV; VI; IX; XI
Frans partizaan en brigadier. Jadin, Correspondance.
LA CROIX, N.N. II; VII
Frans spion.
LA CROIX, N.N. III
Predikant te Morges (Zwitserland).
LA CROIX CHEVRIÈRE DE SAINT-VALLIER, JEAN-BAPTISTE DE. III; VIII; IX
(1653-1727) Bisschop van Quebec sinds 1688; gevangene in Engeland tot 1709. Gams, Series.
LAEN, JAN VAN DER. XVII
Belastingpachter te Leiden.
LAER, ANDRIES GERARD VAN. XVI
Schepen van Roermond.
LAER, WILLEM VAN. XI
Amsterdams koopman.
LAER, N.N. VAN. III
Pruisisch procureur in Roermond.
LAERWIJK, zie LARVIK.
LAET, PIETER DE. @ II
Schoonhovens regent; verscheidene malen burgemeester sinds 1696, o.a. 1702; voor het laatst in 1706. Van Berkum, Beschryving.
LAET, N.N. DE. VIII
Burgemeester van Nijmegen.
LA FAILLE, ABRAHAM DE. XVIII
(† 1729) Afkomstig uit Delft, schepen van Gouda 1718-19.
LA FAILLE, ELISABETH DE. XIII
(1678-1745) Uit het Delftse regentengeslacht van die naam; zij bleef ongetrouwd. Nederlandsche Leeuw, 1915, 418.
LA FAILLE, FERDINAND-HIPPOLYTE DE, heer van HUYSSE. IV; VIII; X; XII
(1654-1722) Grootbaljuw van Gent sinds 1691; kolonel van een regiment infanterie in Spaanse dienst; 1708 veldmaarschalk van Philippe V. Goethals, Dictionnaire Généalogique, II, 126.
LA FAILLE, GUILLAUME DE. @ III
Uit de tak Nevele van dit vooral in Antwerpen en Gent gevestigde geslacht; kanunnik van Saint-Aubert. Goethals, Dictionnaire Généalogique, 2, 121.
LA FAYE, N.N. XIII
Informant of spion van de Franse gevolmachtigden in Utrecht, 1712.
LA FEUILLADE, hertog van, zie AUBUSSON, LOUIS DE.
LAFITAU, PIERRE-FRANÇOIS. XIX
Frans jezuit; bisschop van Sisteron; Frans zaakgelastigde te Rome 1716-21. Repertorium, II.
LA FITE, JEAN DE. II
(† 1737) Predikant van Holzapfel. Haag, La France Protestante.
LA FONTAINE, JEAN VICARD DE. XVIII
Neef van Jacob Colyer en broer van Pietro de La Fontaine; in juli 1718 van Passarowitz naar 's-Gravenhage gezonden met de tekst van het vredesverdrag tussen de Duitse keizer en de sultan van Turkije.
LA FONTAINE, LOUIS DE. X
Nederlands officier; kapitein van de infanterie; 1728 majoor regiment Fagel; luitenant-kolonel 1735; kolonel-commandant 1740. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LA FONTAINE, PIETRO DE. XI; XVIII
(† 1725) Secretaris te Constantinopel van zijn oom Jacob Colyer. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LA FORCE, hertog van, zie CAUMONT.
LA FOSSE, HENRY DE. XII
(† 1737) Nederlands officier; kapitein van het regiment Walen Hertaing van Marquette; 1718 majoor; 1727 luitenant-kolonel van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LAGAU, PHILIPPE, chevalier de. XIX
Frans diplomaat; 1717 secretaris te Kopenhagen; 1719-20 legatiesecretaris te Stockholm. Repertorium, II.
LAGNASCO, graaf van, zie TAPARELLI, PETER ROBERT.
LA HAULT, DIEUDONNÉ DE. XII
(† 1732) Nederlands officier; luitenant van het regiment Delsuperché sinds 1708, 1711 ritmeester van het regiment Tilly.
LA HAYE, P.A. IX; XI
Lid van de magistraat van Lille, 1709.
LALAING, MAXIMILIEN-JOSEPH DE, burggraaf van AUDENAARDE. XII-XIV
(1677-1756) Zuid-Nederlands edelman; later graaf van Thildonck. Herckenrode, Nobiliaire, II, 1172.
LALO, SAMPSON DE. V; IX
(† 1709) Hugenoots officier in Engelse dienst sinds 1691; luitenant-kolonel van de infanterie 1702; kolonel 1704; gesneuveld bij Malplaquet. Snyder, Marlborough-Godolphin.
LAMAN, N.N. XII; XIII
Advocaat, raadsheer van de stad Groningen 1712.
LA MARCK, LOUIS-PIERRE, graaf de. XVI; XIX
Volgens geruchten een zoon van de kardinaal von Fürstenberg; aanvankelijk abt van Saint-Germain-des-Prés; daarna officier in Franse dienst; luitenant-generaal; Frans zaakgelastigde bij de keurvorst van Beieren in de Zuidelijke Nederlanden 1711-12; waarschijnlijk aanwezig in Antwerpen bij de onderhandelingen over Barrière 1715; Frans extraordinaris envoyé in Zweden 1717-19. Bély, Espions et ambassadeurs; Repertorium, II.
LA MARCK, N.N. DE. IX
Lid van de magistraat van Lille, 1709.
LAMARGELLE, baron van, zie MARGELLE.
LAMARTINERIE, N.N. DE. @ I; V; VIII-IX; XII
Ingenieur, ietwat duistere figuur; en zekere N. de La Martinerie krijgt in 1710 octrooi van de Staten-Generaal voor het vervaardigen van een zout als kunstmest. Doorman, Octrooien.
LAMBERG, JOHANN ANTON, graaf. I
(1677-1708) Neef van de volgende. BLKO.
- echtgenote van, zie LIECHTENSTEIN, MARIA ANTONIA, prinses van.
LAMBERG, JOHANN PHILIPP, graaf. I
(1651-1712) Bisschop van Passau; kardinaal 1700, geheimrat van de keizer; keizerlijk commissaris bij de Rijksdag te Regensburg 1701-12. Repertorium, I; BLKO.
LAMBERG, LEOPOLD JOSEPH, graaf. II; III; VI; VII
(1653-1706) Keizerlijk gezant bij de paus 1700-05. BLKO.
LAMBERG, N.N. @ IX; X; XII
N.n.g. Waarschijnlijk een ingenieur in Russische en Franse dienst; waarschijnlijk dezelfde die in 1709 zijn diensten aan de Staten-Generaal aanbiedt.
LAMBERT, COILIN. VI; VII; XIII; XIX
Waarschijnlijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; kolonel van een regiment partijgangers in Nederlandse dienst 1707-12. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LAMBERT, HENRI-FRANÇIS DE, markies van SAINT-BRIS. VII; XII
(† 1754) Frans edelman, bekend onder de naam markies de Lambert; kolonel sinds 1697; brigadier 1705; maréchal-de-camp 1710. Dictionnaire de la Noblesse, 11.
LAMBERT, N.N. VII
N.n.g. Frans kapitein.
LAMBERTI, N.N., graaf. XVI
Envoyé van de hertog van Lotharingen te Londen 1714. Repertorium, I.
LAMBERTY, GUILLAUME DE. III; VI; VIII; IX; X; XIII; XVII
Journalist en correspondent te 's-Gravenhage; auteur van de bekende Mémoires; 1706-18 agent en correspondent van Hannover te 's-Gravenhage.
LAMINOYE, LOUIS. @ IX
Frans officier; kapitein in het regiment Poitou, krijgsgevangen te Schoonhoven, uitgewisseld in 1709.
LAMMENS, N.N. XIX
N.n.g. Tweede secretaris van Goes, 1702.
LA MOTTE, N.N. graaf de. XIII
Waarschijnlijk Zuid-Nederlands edelman; wenst 1712 een regiment in dienst van de Staat op te richten.
LA MOUTURE, N.N. DE. XIII
Belastingpachter in 's-Gravenhage, 1712.
LAMPREEL, N.N. VI
Secretaris van de Staten van Vlaanderen.
LAMSWEERDEN, JOSEPH MAURITS VAN, heer van EERBEEK. X
Nederlands officier; 1725 majoor van het regiment Pritzelwitz. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LAMY, HENDRICK. VII
Brandenburgs gouverneur van Gross-Friedrichsburg (Goudkust), 1706-09. Henige, Colonial Governors.
LA NAYE, HENRI DE. II; VI; VII
(1664-1746) Geboortig van Amsterdam; kanunnik van St.-Lambert te Luik 1701; proost van Ste.-Croix 1706. Jadin, Correspondance.
LANDI, FRANCESCO, graaf. XIX
Abt; extraordinaris envoyé van de hertog van Parma te Parijs 1718-27; verwant van de markies Beretti Landi, Spaans ambassadeur te ’s-Gravenhage. Repertorium, II.
LANDIVISEAU, N.N. XIX
N.n.g. In 1720 commissaris van de Banque Royale en de Compagnie des Indes te Parijs.
LANDSBERG, FRANZ ANTON, Freiherr von. XVIII
(† 1727) Officier; luitenant-generaal in Münsterse dienst; wordt gezegd een broer te zijn van de volgende. Fahne, Kölnischen, Jülichschen und Bergischen Geschlechter, I, 238.
LANDSBERG, FRANZ LUDOLF JODOCUS VON. XVIII
R.K. geestelijke; deken van het Domkapittel van Münster; 1719 administrateur van het bisdom Münster. Jadin, Correspondance.
LANEN, (Mr.) SAMUEL VAN DER. XVIII
Zoon van een Rotterdams regent; 1701 secretaris van Haarlem; 1717 lid van de Haarlemse vroedschap; familielid van Diderik Dickx. De Jongste, Onrust aan het Spaarne.
LANGALERIE, markies van, zie GENTILS DE LAJONCHAPT, PHILIPPE.
LANGE, M. V
N.n.g. Deens tolambtenaar in Elseneur.
LANGE, CATHARINA WILLEMSDR. DE. I
Tweede echtgenote van Anthonie Heinsius sr.
LANGE, CORNELIS DE. @ V; VII; VIII
(1656-1712) Regent van Gouda; vroedschap van 1686 tot zijn dood; schepen 1686-95; burgemeester 1702; gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Holland 1706-09. De Jong, Met goed fatsoen.
LANGE, (Mr.) DIRK DE. III; XIV
(† 1719) Regent van Gouda; vroedschap sinds 1702; schepen 1702-03; burgemeester 1713-14; gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Holland 1704. De Jong, Met goed fatsoen.
LANGE, N.N. DE. XIII
Nederlands marine-officier; commandeur bij de Admiraliteit van Amsterdam.
LANGEN, ANNA DE. @ IX; XIV-XIX
Echtgenote van de generaal-majoor Lodewijk Ernst von Pritzelwitz.
LANGEN, C. baron de.
Resident van de hertog van Lotharingen te 's-Gravenhage 1718-20. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
LANGEN, JOHANN ERNST, Freiherr von. II
Pools-Saksisch gezant in Rusland 1700. Repertorium, I.
LANGENHOVEN, CONSTANTIJN VAN. IV; IX; XIII
(1662-1719) Nederlands marine-officier; kapitein bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1698. Bruijn, Admiraliteit.
LANGES, N.N. DE. @ XIII
Hugenoot, wonend te Amsterdam, in het genot van een jaargeld van de Staten.
LANGEVELT, JOOST. XIX
Commandeur bij de VOC, uitgevaren in 1718.
LANGLET, N.N. XI; XII
Frans priester in Lille; 1711 gearresteerd wegens het publiceren van een geschrift tegen de vervulling van vacante prebenden door de Staten-Generaal. Jadin, Correspondance.
LANGUET, JACQUES-VINCENT, graaf van GERGY. I
Frans diplomaat; envoyé in Württemberg 1689-1702. Repertorium, I.
LANGUET DE GERGY, JEAN-JOSEPH. XIX
(1677-1753) Frans geestelijke; bisschop van Soissons sinds 1715; aartsbisschop van Sens 1730; groot voorstander van de pauselijke bul Unigenitus en verscheidene publicaties van zijn hand werden in 1719 door het Parlement van Parijs verboden. Saint-Simon, Mémoires; DBF.
LANNOY, ADRIEN-GÉRARD DE, graaf van CLERVAUX. @ XI
(† 1730) Zuid-Nederlands edelman; officier in Spaanse, keizerlijke en Brandenburgse dienst; lid van de Raad van State te Brussel, 1719 gouverneur van Namen. Veenendaal [sr], Dagboek Cuper.
LANNOY, CHARLES DE. XI
Nederlands officier; 1703-11 kolonel-commandant van het regiment cavalerie Oranje-Friesland. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LANNOY, JAN DE. VIII
Nederlands prijs-commissaris te Hamburg.
LANNOY, JOHAN HENDRIK DE. XVII
(† 1731) Nederlands officier; 1710 majoor van de infanterie; 1712 luitenant-kolonel; 1727 kolonel-commandant. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LANNOY, MARC-JOSEPH, graaf de. V; IX-XII; XIV
Zuid-Nederlands edelman, getrouwd met een gravin Starhemberg. Goethals, Dictionnaire, 3, 640.
LANGUEDOC, intendant van, zie BASVILLE.
LANSBERGE, JACOB VAN. @ I-VI; VIII; IX; XI; XIII
(1656-1727) Advocaat in 's-Gravenhage; agent van Heinsius, vooral in Brabant en Vlaanderen; schepen en burgemeester van Hulst en Hulsterambacht.
LANSBERGE, (Mr.) MARTINUS VAN. XIII
(1689-1751) Zoon van de voorgaande; student in de rechten in Leiden en aldaar gepromoveerd 1712; later pensionaris van Den Briel en Nederlands resident bij de keurvorst-aartsbisschop van Keulen. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LANSBERGE, MARTINUS VAN. I
Schepen en burgemeester van Hulst; later apotheker te 's-Gravenhage; vader van Jacob.
LANSCHOT, ALEXANDER VAN. XIX
(† 1728) Alkmaars regent; vroedschap van die stad van 1707 tot zijn dood. Bossaers, Van Kintsbeen aan.
LANSCHOT, (Mr.) WOUTER VAN. XI; XVII
(† 1717) Regent van Leiden; vroedschap 1662-80; daarna raad en rekenmeester van de Domeinen van Holland; 1716 ook meesterknaap van de Houtvesterij en Wildernissen van Holland. Prak, Gezeten burgers.
LANSDOWN, baron, zie GRANVILLE, GEORGE.
LANTSBERGEN, FRANZ ANTON, Freiherr von. VIII
Münsters officier; 1701 kolonel van een Münsters regiment infanterie in Nederlandse dienst.
LAPARAL, N.N. I
Frans militair ingenieur.
LAPARANTIE, FRANÇOIS. VII
Frans vaandrig.
LA PÉROUSE, zie PICCONE della PEROSA.
LA PLAINE, N.N. DE. XI
Grand-prévost van Doornik 1710.
LA PORTE, N.N., zie ROLAND.
LA PORTE, CORNELIS DE. III; IV
Advocaat te 's-Gravenhage; gevolmachtigde van Henriëtte Amalia inzake de verdeling van de erfenis van Willem III. Drossaers/Lunsingh Scheurleer, Inventarissen, I.
LA PORTE, P.F. DE. @ VI
Raad van de Roede van Menen.
LA PUEBLA, graaf van, zie PORTUGALO, DON ANTONIO.
LAQUEMAN, NICOLAAS. IV-VII; IX; XI
Nederlands ambtenaar van de Raad van State.
LARA, CHRISTOVAL ANTONIO DE. @ XV
Koopman te Malaga, Nederlands consul aldaar 1714-30. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LARIGNY, PIETER DE. V
(† 1706) Nederlands officier; majoor van het regiment Salisch sinds 1703. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LARNAC, N.N. @ VIII-IX
Frans kapitein in het regiment Boulonnois, krijgsgevangen te Leeuwarden 1709.
LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE, markies van MONTENDRE. V; VI; IX
(† 1739) Frans Hugenoots edelman; officier eerst in Engelse, 1704 in Portugese dienst; 1710 luitenant-generaal. Dictionnaire de la Noblesse, 12; Snyder, Marlborough-Godolphin.
LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS II, hertog de. VIII
(1634-1714) Frans edelman; pair van Frankrijk; opperjagermeester van Louis XIV. Dictionnaire de la Noblesse, 9.
LA ROCHEFOUCAULD, FRÉDÉRIC-CHARLES DE ROYE DE, graaf van BLANZAC. VI
(1665-1732) Frans officier; gevangen genomen bij Blenheim; uitgewisseld 1707. Dictionnaire de la Noblesse, 13.
LA ROCHEFOUCAULD, FRÉDÉRIC-CHARLES DE ROYE DE, graaf van ROYE. V
(† 1690) Frans officier; na 1685 uitgeweken naar Engeland en daar overleden.
LA ROCHEFOUCAULD, FRÉDÉRIC-GUILLAUME DE ROYE DE, graaf van LIFFORD. I; V; VI
(1666-1749) Zoon van de voorgaande; officier in Engelse dienst; graaf van Lifford 1699; kolonel van een regiment gerefugieerden in Engelse dienst en generaal-majoor. Dictionnaire de la Noblesse, 13.
LA ROCQUE, zie DES ROCQUES, GUILLAUME.
LA RUE, SIMON DE. XIV
Officier in Nederlandse dienst; kapitein in het regiment partijgangers Van Guethem-Savary;1712 luitenant-kolonel titulair van dat regiment. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LARVIK, N.N. XII; XIII
N.n.g. Deens kolonel.
LA SARRAZ, GEORGE LOUIS DE. @ III; V-VIII; X-XIV
(† na 1736) Afkomstig uit Zwitserland; huispredikant en secretaris van Albemarle; trouwt 1705 Madeleine Basnage, dochter van Jacques Basnage. Nederlandsche Leeuw, 49 (1931), 241.
LASPIUR, MANUEL-JOSÉ DE, markies van VILLALTA. VII; VIII; XIII
Afkomstig uit Catalonië; kolonel van een regiment in dienst van Carlos III in de Nederlanden. Ruwet, Régiments nationaux; Veenendaal [sr.], Condominium, 190.
LA STAGNE, N.N. VIII; IX
Provediteur van het geallieerde leger bij Lille, 1709.
LATHMER, heer van de, zie BROECKHUYSEN, WILT JOHAN VAN.
LA TORRE, JUSTINE-ADRIENNE DE. XVI
Vrouwe van Valkenisse, echtgenote van Philippe-Louis-Joseph, baron van Spangen en Herent. Goethals, Dictionnaire, IV, 407.
LA TOUR, CHARLES DE, graaf PAULEN. V
Hugenoots officier in Engeland. Snyder, Correspondance, I, 561.
LA TOUR, EMMANUEL-THÉODOSE DE, kardinaal de BOUILLON. @ IX-XVI
(1643-1715) Frans geestelijke; kanunnik van Luik; bisschop van Ostia; grootaalmoezenir van Frankrijk; abt van Cluny; kardinaal 1669 en daarna bekend als de cardinal de Bouillon; deken van het Sacre Collège te Rome; na conflict met Louis XIV 1709 naar Holland en later Rome. DBF.
LA TOUR, FRANÇOIS-EGON DE, prins van AUVERGNE, markies van BERGEN-OP-ZOOM. @ # I-VI; VII-XIII
(1675-1710) Zoon van Frédéric-Maurice de La Tour; kolonel van een Frans cavalerie-regiment; 1702 gedeserteerd en in Staatse dienst; 1703 bij verstek ter dood veroordeeld in Frankrijk; 1704 generaal-majoor van de Staatse cavalerie; 1707 kolonel; 1709 luitenant-generaal. Saint-Simon, Mémoires; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
- echtgenote van, zie ARENBERG, MARIE-ANNE van.
LA TOUR, FRÉDÉRIC-JULES DE, chevalier de BOUILLON. XV; XIX
(1672-1733) Aan het Franse hof bekend als 'le prince d'AUVERGNE'; derde zoon van Godefroi-Maurice, hertog van Bouillon (1636-1721); neef van François-Egon de La Tour, prins van Auvergne, de generaal in Franse en vervolgens Nederlandse dienst; . Stammtafeln, Neue Folge, X, T.97-98.
LA TOUR, FRÉDÉRIC-MAURICE DE, graaf van AUVERGNE. I; XIII
(1642-1707) Broer van de kardinaal; officier in Staatse dienst, later in Franse dienst en opgeklommen tot luitenant-generaal; met vele Nederlandse relaties door zijn huwelijken met (1662) Henrica Francisca von Hohenzollern-Hechingen († 1698), markiezin van Bergen op Zoom, en (1699) met Elisabeth, barones van Wassenaer-Starrenburg (1670-1704). Obreen, Wassenaer, 176; Hora Siccama, Aanteekeningen; Stammtafeln, I, T.154.
LA TOUR, FRÉDÉRIC-MAURICE DE, hertog van BOUILLON. IX; X;
(† 1652) Vader van de voorgaande en van de kardinaal. Dictionnaire de la Noblesse, 19.
LA TOUR, HENRI-LOUIS DE, graaf van EVREUX. @ XV; XVI
(1674-1753) Neef van François-Egon de La Tour, prins van Auvergne. Stammtafeln, Neue Folge, X, T.97-98.
LA TOUR, MAURICETTE-FÉBRONIE DE. XVI
(1652-1706) Zuster van de kardinaal de Bouillon, weduwe van Maximilian Philipp Hieronymus, hertog van Beieren († 1705). Stammtafeln, Neue Folge, X, T.97.
LA TOUR, MARIE-HENRIËTTE DE, prinses van AUVERGNE, markiezin van BERGEN OP ZOOM. XII; XIII; XVI
(1708-1728) Dochter van François-Egon de La Tour, prins van Auvergne (1675-1710), markies van Bergen op Zoom, en Marie-Anne, gravin van Arenberg (1689-1736); 1713 erkend als markiezin van Bergen op Zoom; 1722 getrouwd met Johann Christian, paltsgraaf van Sulzbach († 1733); de kardinaal van Bouillon was haar oudoom. Stammtafeln, Neue Folge, X, T.97.
LA TOUR, zie ook THURN UND TAXIS.
LA TRÉMOILLE, MARIE-ANNE DE, prinses van ORSINI (Madame DES URSINS). XIV-XVI; XIX
(1642-1722) Opperhofmeesteres van de koningin van Spanje; 1714 van het hof in Madrid verwijderd. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, 45, 810.
LA TRÉMOILLE, JOSEPH-EMMANUEL DE. V; XVIII; XIX
(1660-1720) Frans geestelijke; kardinaal 1706; 1706-20 Frans gezant bij de paus. Grand Armorial de France, VI; Repertorium, I.
LA TRÉMOILLE DE MONTESE, HENRI DE. @ XI-XIV; XVII
Hugenoots officier in Nederlandse dienst; luitenant-kolonel van het regiment Belcastel 1701; kolonel-commandant 1704; brigadier 1709; kolonel 1711 en generaal-majoor van de infanterie en bevelhebber van de Staatse troepen in Spanje; 1715-16 onderbevelhebber van het Staatse hulpkorps in Schotland; luitenant-generaal 1727. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LATTRE-D'AYETTE, ADRIEN-PHILIPPE DE. XI
(† 1758) Kanunnik van het kathedrale kapittel van Doornik sinds 1695, officiaal van het diocees 1707-08.
LAUBANIE, YRIEIX DE MAGONTHIER DE. III
(1641-1706) Frans officier; luitenant-generaal; gouverneur van Landau 1703. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, 29, 872.
LAUDER, ANNA. V
Echtgenote van Gauthier Johan de Villegas sinds 1679.
LAUDER, GEORGE. @ II; III-V; VII-XIV; XIX
Schots officier in Nederlandse dienst; kolonel sinds 1698; brigadier van de infanterie 1701; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1709; uit dienst 1716. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie; Ferguson, Scots Brigade, II, 17, 80.
LAULES, zie LOLLES, PATRICK.
LAUMONT, N.N., graaf de. XIII
Frans gouverneur van Ieper, 1712.
LAUZUN, hertog van, zie CAUMONT, ANTOINE-NOMPAR DE.
LAVAL, graaf van, zie MONTMORENCY.
LAVAL-MONTMORENCY, CHARLES-FRANÇOIS-GUY DE. XV
(† 1713) Bisschop van Ieper van mei 1713 tot zijn dood. Gams, Series.
LA VALETTE, N.N. VII
Nederlands officier; krijgsgevangen in Frankrijk, 1708.
LA VALETTE, N.N. XI
Hugenoot uit de Cévennes, 1710-11 gevangen in Genève.
LA VALLÉE, PIETER. DE. @ IX; X; XVIII
Schoolmeester te Nieuwpoort; ver verwijderd familielid van Heinsius.
- echtgenote van, zie INGLET, ANNE THÉRÈSE.
LA VALLIÈRE, markies van, zie BLANC DE LA BAUME, CHARLES-FRANÇOIS LE.
LAVER, HAYMAN DE. XI; XII
Schipper van het VOC-schip 'Hoedekenskerke', voor de Kamer Delft, uitgevaren 1709 uit Batavia en in 1710 in patria gearriveerd. Bruijn, Dutch Asiatic Shipping.
LA VERNE, N.N., graaf de. XIII; XIV
N.n.g. Frans agent te Hamburg, voert iets in zijn schild tegen de geallieerden in Mecklenburg.
LAVERNE, markies van, zie CLARIS, PHILIPPE-LOUIS DE.
LA VIE, N.N. XVIII
Frans marine-commissaris te St. Petersburg; consul aldaar 1715-23. Repertorium, II.
LA VRILLIÈRE, zie PHÉLYPEAUX.
LAWICK, JACOB VAN. @ XVII
Nederlands officier; 1706 majoor infanterie regiment Holstein-Norburg; 1710 luitenant-kolonel; 1712-25 kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LAW, JOHN. XVIII; XIX
(1671-1729) Schots financieel deskundige en avonturier; in 1715 te Parijs; 1720 contrôleur-général des finances van Frankrijk, maar later dat jaar gevlucht. Huijs, Inventaire des archives de John Law; DNB.
LAWS, JOHN. VI-XVI; XIX
Engels legatiesecretaris te Brussel; 1708-12 resident en plaatsvervanger van Cadogan en Orrery in de conferentie te Brussel.
LEAKE, (Sir) JOHN. I-IX; XI-XIV
(1656-1720) Engels marine-officier; 1702 bevelhebber van Newfoundland; na zijn terugkeer schout-bij-nacht; 1703 vice-admiraal; 1708 admiraal. DNB.
LEATHES, WILLIAM. @ XVI-XIX
Secretaris van Cadogan te Brussel; Engels zaakgelastigde aldaar en te 's-Gravenhage bij afwezigheid van Cadogan.
LEATHES, N.N. XVII
Broer van voorgaande, Engels commandant van Gent 1715-16.
LE BÈGUE, JOSEPH, baron. @ VII; VIII-IX; XI-XIV; XIX
(† 1730) Extraordinaris envoyé van de hertog van Lotharingen bij de Staten-Generaal en de koningin van Engeland 1707-14; gevolmachtigde bij de vredesonderhandelingen in Utrecht. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
- echtgenote van, zie RENNEL, JEANNE-FRANÇOISE, gravin de.
LE BLANC, LOUIS-CLAUDE. XII; XVI; XIX
Frans ambtenaar; intendant van Flandre Maritime, met hoofdkwartier Duinkerken 1708-16; daarna sécrétaire de guerre. Gruder, Intendants; Saint-Simon, Mémoires.
LEBRECHT, prins van ANHALT-BERNBURG. I; VI; XI; XII
(1669-1707) Verheven in de vorstenstand 1705; kolonel van een Hessisch regiment infanterie in Staatse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LEBRUN, FRANÇOIS. X; XI
(1641-1710) R.K. geestelijke; afkomstig uit Noyon; kanunnik van Doornik 1690; aartsdiaken van Vlaanderen, vicaris-generaal en deken van het kapittel van Doornik 1694 bekend om zijn Jansenistische sympathieën.
LE BRUN, JEAN. @ XII
N.n.g. Officier in Nederlandse dienst; 1711 kapitein van een vrije compagnie
LE BRUN, N.N. XI; XIV
Correspondent van Heinsius eerst te Lille, later te Ieper.
LECHERAINE, N.N., graaf. I-III; V-VII; XI; XII; XIII
Edelman uit Savoye; kamerheer en adjudant-generaal van de keurvorst van de Palts, belast met vele diplomatieke zendingen, vooral op militair gebied; extraordinaris envoyé in Engeland 1703-04 en 1706-12; 1711 in Spanje als officier. Repertorium, I.
LECHMERE, (Sir) NICHOLAS. XIII
(1675-1727) M.P. voor Cockermouth 1710-17, voor Tewkesbury 1717-21; solicitor-general 1714-15. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
LECLERC, JEAN. @ II
(1657-1736) Geboren te Genève, theoloog, philoloog en historicus en bekend als Joannes Clericus; 1684 in Amsterdam en remonstratn geworden; leraar aan het seminarium; verdacht van sociniaanse sympathieën. NNBW.
LE COQ, FRANÇOIS. VI
(† kort vóór 1720) Frans Hugenoot; conseiller in het Parlement van Parijs; uitgeweken naar Engeland na 1685. Haag, La France Protestante; Agnew, Protestant exiles.
LEDE, markies van, zie BETTE, JEAN-FRANÇOIS-NICOLAS.
LEDRIER, N.N. DE. X
N.n.g. Naar eigen zeggen predikant van een van de Hugenotenkolonies in Duitsland; 1710 in Amsterdam; vroeger in het genot van een pensioen van de stad Amsterdam.
LEE, EDWARD HENRY, graaf van LICHFIELD. I; IX
(1663-1716) Huwde 1677 met Charlotte Fitzroy, natuurlijke dochter van Charles II en Barbara Villiers. DNB.
LEEDS, hertog van, zie OSBORNE, PEREGRINE; THOMAS.
LEEFDAEL, LODEWIJK, baron van. V-VIII; XII
Nederlands officier; 1691 majoor van het Hollandse regiment Swansbel; 1705 luitenant-kolonel; 1707-29 kolonel van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LEEMANS, COENRAAD. XVIII
(1668-1736) Apotheker te Heusden; burgemeester van die stad 1708; schepen 1715-34; vele andere stedelijke functies. Kool-Blokland, De elite in Heusden.
LEENHOF, FREDERIK VAN. VI
(1647-1713) Predikant te Zwolle sinds 1681; schrijver van het geruchtmakende boek 'Den Hemel op Aarde', 1703; 1711 ontslagen. Biographisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden.
LEENRALE, ADAM SYMONSZ. @ II; VI; VIII; XI-XIX
Makelaar of koopman in granen te Amsterdam, later te Rotterdam.
LEERS, ARNOUT. XVII
(1674-1713) Boekhandelaar te 's-Gravenhage.
LEERS, JEAN MATTHIEU. VI
Nederlands koopman in Denemarken, 1707.
LEERS, JOHAN. III
(† 1706) Nederlands officier; majoor van het cavalerie-regiment Oost-Friesland 1698; kolonel-commandant van dat regiment 1704; gesneuveld bij Ramillies. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LEERS, JOHANNES, jr. @ XVII-XIX
(*1687) Koopman te Amsterdam; zoon van Arnout Leers en neef van de Rotterdamse boekhandelaar Reinier Leers. Lankhorst, Reinier Leers.
LEERS, (Mr.) REINIER. @ III; VI; IX
(1654-1714) Rotterdams boekdrukker; raad en schepen van Rotterdam; dreef veel handel met Frankrijk; overleden op weg naar Parijs om daar een handelsverdrag te sluiten. Lankhorst, Reinier Leers; Nederlandsche Leeuw, LXXXII (1965), 113.
LEERS, REINIER. XVII
(1681-1714) Oudere broer van Johannes Leers; koopman bij de VOC; 1711 opperhoofd van Timor. Lankhorst, Reinier Leers.
LEEUW, DANIEL DE. VII
Nederlands marine-officier; commandeur bij de Admiraliteit op de Maze; 1708 ordinaris kapitein aldaar.
- echtgenote van, zie TOGHT, EMERENTIA VAN DER.
LEEUWEN, FRANÇOIS ADRIAAN VAN, zie LEYDEN VAN LEEUWEN.
LEEUWEN (Mr.) PIETER VAN. VI
Sinds 1705 advocaat voor het Hof van Holland en solliciteur-militair te 's-Gravenhage.
LEEUWEN, N.N. VAN. XI
Klerk op het kantoor van de raadpensionaris.
LEEUWEN, N.N. VAN. I
Nederlands marine-officier; kapitein van de 'Admiraal de Ruiter' van de Friese Admiraliteit, 1702. Van Schelven, Philips van Almonde.
LEEUWENHOEK, ANTONY. @ # VI; XII-XIV
(1632-1723) Natuuronderzoeker en vervaardiger van microscopen te Delft; lid van de Royal Society te Londen sinds 1680; door Heinsius als stadgenoot beschermd en aangemoedigd. NNBW.
LEEUWESTEIN, graaf van, zie LÖWENSTEIN-WERTHEIM.
LE FÈVRE, N.N. XI
N.n.g. Hugenoots predikant in Duitsland, met een jaargeld van de Staten-Generaal, 1710.
LE FÈVRE, N.N. XII
N.n.g. Een 'docteur', voor wie een brief uit Lissabon, onder couvert van Van Vrijbergen (die op dit moment al dood is), in Londen aangekomen is.
LEFFEVER, THOMAS. X
Engels kolonel en secretaris van de Engelse ambassade te Lissabon 1709-11. Horn, British Diplomatic Representatives.
LEFORT, PETER VON. XVIII
Russisch officier; mei 1718 Russisch afgezant naar de koning van Pruisen om opening van zaken te geven over de lopende vredesonderhandelingen met Zweden. Repertorium, II. Hij is waarschijnlijk een verwant van François Lefort (1656-1699), afkomstig uit Genève en grootadmiraal en vertrouwde raadgever van de tsaar. Amburger, Behördenorganisation Russlands.
LEFRANC, BALTASARD. XIII
Drukker te Lille, relatie van Mallet.
LEGAARD, N.N. XII
Deens justitieraad en secretaris.
LE GANGNEUR, JEAN. @ XII; XIII
Nederlands officier; 1712 adjudant van Athlone; verlaat de dienst met pensioen in 1745 als ritmeester.
LEGER, THOMAS. VII
Soldaat, geëxecuteerd 1708.
LEGG, JOHN. I
N.n.g. Ingenieur, vraagt 1702 geld, materiaal en ruimte om een uitvinding te demonstreren. niet in Doorman, Octrooien.
LEGGE, WILLIAM, graaf van DARTMOUTH. X-XVII
(1672-1750) Sinds 1711 eerste graaf van Dartmouth; secretary of state van het zuiderdepartement 1710-13; daarna tot 1714 lord keeper of the great seal. DNB.
LE GRAND, N.N. VIII
Directeur van de fortificatiën te Mons; genoemd als leider van een samenzwering tegen de keurvorst van Beieren.
LEHMANN, ABRAHAM. IX; XIII
Resident van de keurvorst van Saksen/koning van Polen in Hamburg 1708-28. Repertorium, I.
LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. V; XIII-XIV
Filosoof en historicus in Hannoveraanse dienst, raad van de keurvorst van Hannover.
LEICESTER, graaf van, zie SYDNEY, JOHN.
LEICHTI, JOHANN CASPAR. VIII
Zwitsers officier in Nederlandse dienst; 1701 majoor van het Zwitserse regiment Sacconay/Mestral; 1709 luitenant-kolonel; 1714 majoor van het regiment Albemarle. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LEIENCRON, N.N. I
N.n.g. Frans agent in Wolfenbüttel.
LEITHEN, JOHAN CHRISTOFFEL VAN DER. IX
Nederlands officier; 1709 majoor en luitenant-kolonel van het regiment infanterie Yvoy; 1728 kolonel; 1742 luitenant-generaal. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LE JEUNE, T. @ XIII
Zuid-Nederlands officier; kolonel-commandant van het regiment cavalerie van Westerloo, 1712.
LEK, heer van de, zie NASSAU, MAURITS LODEWIJK VAN.
LEKE, NICHOLAS, graaf van SCARSDALE. XIV; XVII
(† 1736) Engels edelman; 1711-12 lord-lieutenant van Derbyshire; aangewezen als Brits gezant naar de keizer 1712, maar niet gegaan; 1715 verdacht van Jacobitische sympathieën maar niet vervolgd. Complete Peerage.
LE LEU, GILLES. XI
(1647-1729) Kanunnik van Doornik sinds 1690, vicaris-generaal.
LELIENROTH, zie EOSANDER, NILS.
LELY, FREDERIK VAN. @ IX; XIII; XVIII
Nederlands officier; kapitein van de infanterie en adjudant van Fagel; 1709 majoor regiment Berkhoffer; 1719 luitenant-kolonel; 1742 kolonel; 1747 luitenant-generaal. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LELY, SIJBRAND VAN DER. XI
(† 1720) Afkomstig uit Delft; schepen van Rotterdam 1711-13. (G.A. Rotterdam)
LEMAÎTRE, N.N. VI
Opstandelingenleider te Genève.
LEMKER, CASPER HENDRIK. III; V; XIV
(1656-1707) Burgemeester van Kampen; gecommitteerde ter landdag van Overijssel sinds 1681; vele malen gedeputeerde ter Staten-Generaal; griffier van de Staten van Overijssel. Van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, 546.
LEMMENS, FRANÇOIS. V
Nederlands officier; 1707 kapitein in het regiment infanterie Heukelum.
LEMOS, graaf van. V
N.n.g. Spaans edelman.
LENGERICK, N.N. IX
(† 1709) President-burgemeester van Hamburg.
LENK, N.N. III
Zweeds officier in Franse dienst.
LENNARD, THOMAS, lord DACRE, graaf van SUSSEX. IX; XIV
(† 1715) Engels edelman; getrouwd 1674 met Anne Fitzroy, natuurlijke dochter van Charles II en Barbara Villiers.
LENNOX, CHARLES, hertog van RICHMOND. IX; XIII; XIV
(1672-1723) Engels edelman; bastaardzoon van Charles II en Louise de Keroualle, hertogin van Portsmouth.
LENOIR, S. @ XVII
Voormalig priester, protestant geworden.
LENS, N.N. XVI
Nederlands ambtenaar; commies van de Finantie van Holland 1714-15.
LENTE, CHRISTIAN VON. I-IV; VI; VII; IX; X
(1649-1725) Deens staatsman en diplomaat; resident te 's-Gravenhage; 1680-88 extraordinaris gezant in Engeland; 1688-98 extraordinaris gezant te 's-Gravenhage; 1697 geheime raad en opperceremoniemeester; 1699 oppersecretaris van oorlog. DBL; Marquard, Danske Gesandter.
LEONHARD, J. @ XI
Predikant uit Graubünden, wonend te 's-Gravenhage, 1710.
LEOPOLD I, keizer van het DUITSE RIJK. I-IV; VI-VIII; X; XII; XIII
(1640-1705) Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.7.
LEOPOLD, vorst van ANHALT-DESSAU. @ # III; IV; VIII; X-XIV; XVII; XVIII
(1676-1747) Generaal in Pruisische dienst, bijgenaamd "Der Alte Dessauer". ADB.
LEOPOLD, prins van HESSEN-KASSEL. III; IV
(1684-1704) Zoon van landgraaf Karl; kolonel van een Hessisch regiment infanterie in Nederlandse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LEOPOLD EBERHARD, hertog van WÜRTTEMBERG-MÖMPELGARD. VIII; X
(1670-1723) Morganatisch getrouwd met Anna Sabine von Hedwiger (1676-1735), sinds 1701 gravin von Sponeck; 1714 gescheiden; 1718 getrouwd met Elisabeth Charlotte, Freiin d'Espérance (1690-1733). Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.80.
LEOPOLD JOSEF KARL, hertog van LOTHARINGEN. @ II; V; VII; VIII; X-XIV; XIX
(1679-1729) Regerend hertog sinds 1697. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.14.
LEPE, JAN ANTONIE VAN DER. VIII
Raad en rekenmeester van de Rekenkamer van Vlaanderen. La Flandre Illustre, 117.
LE PELETIER DES FORTS, MICHEL-ROBERT. XIX
(1675-1740) Frans ambtenaar; lid van de Conseil des Finances; contrôleur-général des finances 1717. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale.
LE PELETIER DE LA HOUSSAYE, FELIX. IX; XIX
(† 1723) Frans ambtenaar; 1699-1715 intendant van de Elzas, met hoofdkwartier te Straatsburg; conseiller d’état; contrôleur-général des finances alsopvolger van John Law 1720. Gruder, Royal Intendants; Saint-Simon, Mémoires.
LE PLAT, (Mr.) ADRIAAN FRANÇOIS. XV, XVII
Secretaris van envoyé Albert van der Meer te Turijn sinds 1710; 1713-26 Nederlands zaakgelastigde aldaar. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LEPSING, abt van, zie STEFFANI.
LERCHE, VINCENTS. II
(1666-1742) Deens ambtenaar; ceremoniemeester aan het hof van de koning sinds 1690. DBL.
LERIGET, JEAN-FRANÇOIS, sieur de LA FAYE. XVI
In 1713 korte tijd Frans zaakgelastigde te Londen. Repertorium, I.
LE ROY, N.N. III
Frans officier.
LÉRY, N.N. XII
Frans generaal-majoor, 1711.
LESCHERN VAN HERTFELT, KAREL GUSTAAF. VII; VIII
Nederlands officier; luitenant-kolonel van het regiment infanterie Oxenstierna 1704; kolonel-commandant van dat regiment 1708; zwager van H. Royer, griffier van de Staten van Overijssel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LESDIGUIÈRES, hertogin van, zie GONDI, PAULINE DE.
LESINO, N.N. X
Frans ambtenaar; in het gevolg van d'Huxelles en Polignac te Geertruidenberg, 1710.
LESLIE, JOHN, graaf van ROTHES. XVII
(1679-1722) Schots edelman, aanhanger van het gouvernement. Complete Peerage.
LESPAUL, PIETER ANTONIO DE. XI
Koopman op de Levant te Amsterdam, met familieleden van dezelfde naam in de Levant. Heeringa, Levantsche Handel.
LESTANG, N.N. IX; X
Officier?; overbrenger van een brief van Belcastel uit Spanje naar Holland, december 1709.
LESTEVENON, BREGITTA. V; XII
(1668-1747) Oudere zuster van Buys' vrouw Elisabeth; getrouwd met Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen († 1721). Elias, Vroedschap; Genealogische en Heraldische Bladen, II (1907), 366.
LESTEVENON, DANIEL. @ # VI; VII; IX; XI-XIV; XVI-XIX
(1660-1736) Afkomstig uit een Amsterdams geslacht; verhuisd naar Gouda; lid van de vroedschap aldaar 1688; burgemeester sinds 1701; lid Gecommitteerde Raden van Holland 1706-09; gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Holland 1715-18. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie KINSCHOT, MARGARETHA WILLEMINA VAN.
LESTEVENON, ELISABETH. II; V-VII; X; XIII
(1671-1747) Echtgenote van Willem Buys sinds 1692; dochter van Mattheus Lestevenon en Elisabeth Backer. Elias, Vroedschap.
LESTEVENON, ELISABETH. @ XIV
(1664-1726) Zuster van Daniel Lestevenon; echtgenote van Mr. Gerard van der Dussen. Engelbrecht, Vroedschap.
LESTEVENON, MATTHEUS. II; V
(1633-1693) Amsterdams regent, schoonvader van Willem Buys. Elias, Vroedschap, II, 714.
- echtgenote van, zie BACKER, ELISABETH.
LESTEVENON, (Mr.) MATTHEUS. XVII
(1674-1743) Amsterdams regent, lid vroedschap sinds 1717; schepen in 1710, 1716 en 1717; zwager van Willem Buys.
LESZCZYÑSKI, STANISLAUS. III-XVIII
(1677-1766) Palatin van Posen; koning van Polen als Stanislaus I 1704-09 en opnieuw 1733.
- echtgenote van, zie OPALINSKI, KATHARINA.
LE TELLIER, FRANÇOIS-MICHEL, markies de LOUVOIS. I-II
Frans minister van oorlog.
LE TELLIER, LOUIS-FRANÇOIS-MARIE, markies van BARBÉZIEUX.III
(1668-1701) Zoon van de voorgaande; opvolger van zijn vader als minister van oorlog van Frankrijk. DBF
- weduwe van, zie ALÈGRE, MARIE-THÉRÈSE-DELPHINE-EUSTACHIE.
LE TELLIER, MICHEL. XIX
(† 1719) Frans geestelijke; biechtvader van Louis XIV; na diens dood in ongenade en in het klooster van La Flèche in arrest en aldaar overleden. Saint-Simon, Mémoires.
LEUTRUM, N.N., baron von. XIX
Officier in dienst van Hessen-Kassel; luitenant-generaal; afgezant van de landgraaf naar Parijs wegens de betaling van Franse subsidies aan Zweden en het zoeken van Franse steun voor Zweden tegen de tsaar, 1720-21. Repertorium, II.
LEUVEN, N.N. X
Koopmansweduwe te Rotterdam.
LEUWOLDE, zie LÖWENWOLDE.
LE VAILLANT DE LA BASSARDRIE, JOSEPH-ALEXANDRE. XI; XIII-XV
(1668-1758) Kanunnik van Doornik sinds 1695; aartsdiaken; vicaris-generaal van het bisdom Doornik; sinds 1727 deken van het kapittel van Doornik.
LEVANTE, FRANCISCO DE. X
(† 1729) In 1709 benoemd tot aartsbisschop van Lima, maar door zijn gevangenneming nooit in functie getreden; 1715 bisschop van Badajoz. Gams, Series.
LEVEN, graaf van, zie MELVILLE, DAVID.
LEVESON-FOWLER, FRANCES, gravin van HUNTINGDON. V
(† 1723) Engels edelvrouwe; trouwde voor de derde maal met Jacques de Ligondez, chevalier de Malte, kolonel van de Franse cavalerie. Dictionnaire de la Noblesse, 9; DNB.
- tweede echtgenoot van, zie HASTINGS, THEOPHILUS, graaf van HUNTINGDON.
LEVESON-GOWER, JANE. I
(† 1725) Zuster van de volgende; 1693 getrouwd met Henry Hyde, oudste zoon van Rochester. DNB.
LEVESON-GOWER, JOHN. I
(1675-1709) Baron Gower 1703; privy councillor en kanselier van het Duchy of Lancaster 1702-06; commissaris voor de unie met Schotland 1706. DNB.
LE VIGNE, N.N. XII
Raad in het Hof van Beroep te Doornik.
LE VIN, N.N. XIII
Koerier van de Franse koning naar Engeland, april 1712.
LEVIS, CHARLES-EUGÈNE, marquis de. VII
(† 1734) Frans officier; luitenant-generaal. Dictionnaire de la Noblesse, 12.
LEVY, MANUEL. III
Aanbevolen als vertaler van Spaanse brieven.
LEWE, EVERT. XII
Nederlands officier; majoor van het cavalerie-regiment Hessen-Homburg 1710; kolonel-commandant 1729-41. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LEWE, EVERT JOOST, heer van ADUARD. @ # VII; VIII; XII; XIII; XVII; XIX
(1677-1753) Groninger (Ommelander) regent; vele malen gedeputeerde ter Staten-Generaal of Raad van State wegens Groningen. Nederland's Adelsboek, 1943/1948, 321; Feenstra, Bloeitijd Ommelander Adel.
- echtgenote van, zie BERUM, CHRISTINA EMERENTIA VAN.
LEWE VAN EWSUM, JOHAN, heer van MIDDELSTUM. XV
(1683-1737) Groninger (Ommelander) regent; curator van de Hogeschool van Groningen; lid Raad van State wegens Groningen 1713-15. Genealogische en Heraldische Bladen, 4 (1909), 17; Raad van State 450 jaar.
LEWENDAAL, N.N., baron, zie LØVENDAL, WOLDEMAR.
LEWENHAUPT, ADAM LUDWIG, graaf. IV-VI; VIII; XVII
(1659-1719) Zweeds generaal; leed 1708 een nederlaag bij Ljesnaja, even ten O. van de Dniepr, tegen de Russen.
LEWENSTEIN, zie LÖWENSTEIN.
LEWIS, ERASMUS. XIV
Engels ambtenaar; chief clerk 1702, undersecretary of state 1704-08 en 1710-14. Sainty, Officials of the Secretaries of State.
LEXINGTON, lord, zie SUTTON, ROBERT.
LEYDECKER, ELISABETH. XI; XII
(1682-1729) Echtgenote van Rijckloff Michael van Goens; haar moeder was een Van Riebeeck, verwante van Heinsius. Nederlands Patriciaat 14 (1924), 109.
LEYDEKKER, MELCHIOR. XIII
(1642-1721) Theoloog en predikant afkomstig uit Zeeland; hoogleraar theologie te Utrecht van 1678 tot zijn dood. NNBW.
LEYDEN, ALIDA VAN. XIV
(1660-1706) Zuster van Pieter van Leyden van Leeuwen; echtgenote van Walter Philip, graaf Colyear. Prak, Gezeten Burgers, 396.
LEYDEN VAN LEEUWEN, (Mr.) DIDERIK VAN. IX
(1695-1764) Zoon van Pieter van Leyden van Leeuwen; 1713 secretaris van Rijnland; later een stedelijke carrière in Leiden. Prak, Gezeten burgers.
LEYDEN VAN LEEUWEN, (Mr.) FRANÇOIS ADRIAAN VAN. I
(1671-1726) Jongere broer van de volgende; Briels regent; vele malen schepen tussen 1694 en 1724; raad 1696; burgemeester o.a. 1711 en 1719; rentmeester van Voorne sinds 1714; raad ter Admiraliteit op de Maze 1715-18. De Jager, "Brielsche Vroedschap". Algemeen Nederlandsch Familieblad, XII, 14.
LEYDEN VAN LEEUWEN, PIETER VAN. @ # II; III; V-VII; IX; XI; XII; XIV; XVII-XIX
(1666-1736) Oudere broer van de voorgaande; heer van Vlaardingen; regent van Leiden, raad van die stad sinds 1693; schepen sinds 1695; vele malen burgemeester sinds 1698; hoogheemraad van Rijnland 1698; raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1701-04, 1707-10 en 1713-16; burggraaf van Leiden 1711; meesterknaap van Holland en West-Friesland 1716. Elias, Vroedschap.
LEYONCLOO, zie BARCKMAN, ANDERS.
LEYONCRON, N.N. II
Deens onderdaan.
LEYONCRONA, CHRISTOFFER. I-III; V-XI
(† 1710) Secretaris van het Zweedse gezantschap te Londen sinds 1691; resident 1697; envoyé van Zweden te Londen van 1703 tot zijn dood. Repertorium, I.
LEYONMARCK, SVEN. XVI
(1649-1728) Geboren als Sven Akermarck; geadeld 1686; Zweeds ambtenaar; afgevaardigde van Finland in de Zweedse Rijksdag 1713-14. SBL.
LEYONSTEDT, ANDERS. III; IV; VI-X; XIX
Zweeds gezant in Brandenburg-Pruisen 1698-1700 en 1704-10. Repertorium, I.
LICHFIELD, graaf van, zie LEE, EDWARD HENRY.
- gravin van, zie FITZROY, CHARLOTTE.
LICHTENBERG, (Mr.) MICHAEL CAREL. I
Burgemeester van Tholen. Nagtglas, Levensberichten, II; Nederlandsche Leeuw, XVIII, 120.
LICHTENBERG, WILLEM FREDERIK. I
Burgemeester van Tholen. Nagtglas, Levensberichten, II; Nederlandsche Leeuw, XVIII, 120.
LIDT DE JEUDE, CORNELIS VAN. VIII; IX
(† 1714) Regent van Utrecht; sinds 1686 lid vroedschap van de stad; burgemeester o.a. 1708-09; schepen o.a. 1710-12. Placcaatboek Utrecht, III, 194.
LIDT DE JEUDE, (Mr.) JOHAN VAN. II
(† 1708) Regent van Tiel; schepen sinds 1684; secretaris 1684-98; afgezet 1702; weer gekozen als raad, doch bedankt, 1705. Rink, Beschryving Tiel; Nederland's Adelsboek, 1915, 127; De Man, "Regeringslijsten Tiel"; Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, VI (1952).
LIECHTENSTEIN, ANTON FLORIAN, vorst van. @ # I-IX; XI-XIV
(1656-1721) Opperhofmeester van aartshertog Karl van Oostenrijk (Carlos III van Spanje, keizer Karl VI). BLKO.
LIECHTENSTEIN, JOHANN ADAM ANDREAS, vorst van. II; XIII
(1656-1712) Iniatiefnemer van de Bank in Wenen. BLKO.
LIECHTENSTEIN, JOSEF, prins van. VIII
(1690-1732) Zoon van Anton Florian; vaak bekend als Freiherr von Varensdorff. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.177.
LIECHTENSTEIN, MARIA ANTONIA, prinses van. I
(1683-1715) Dochter van Anton Florian. BLKO.
- echtgenoot van, zie LAMBERG, JOHANN ANTON, graaf.
LIEDERMANS, FERDINAND-EMMANUEL DE. XIV
(† 1716) Zuid-Nederlands officier; olonel van een regiment Walen in de Oostenrijkse Nederlanden onder Carlos III. Ruwet, Régiments nationaux.
LIER, heer van de, zie REEDE, FREDERIK VAN.
LIERE, FREDERIK VAN, heer van ZOETERMEER. @ IV; IV-VII; IX
Nederlands officier; majoor van het regiment cavalerie Cralingen 1710; majoor van het regiment Pallandt 1715; kolonel-commandant van dat regiment 1727-29. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LIERE, WILLEM VAN, heer van KATWIJK. @ I-IV; VI
(† 1706) Sinds 1675 heer van beide Katwijken, 't Zand en Oosterwijk; namens de Hollandse Ridderschap lid van de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1686; lid van de Ridderschap van Holland 1702.
LIETAERT, N.N. @ XV
Relatie van ontvanger Crucius te Leiden.
LIETH, ALBRECHT VON DER. VI; IX; X
(1659-1718) Extraordinaris envoyé van de tsaar in Berlijn 1706-11; envoyé te Londen 1711-13. Repertorium, I,
LIEVES, PIETER. V-VII
Nederlands schipper van Terschelling.
LIFFORD, graaf van, zie LA ROCHEFOUCAULD, FRÉDÉRIC-GUILLAUME DE ROYE DE.
LIGHTERVELDE, baron van, zie HAVESKERCKE, LOUIS VAN.
LIGNE, ANTOINE-JOSEPH-GHISLAIN, vorst van. VIII; X
(1682-1750) Regerend vorst van Ligne; geestelijke; deed 1717 afstand van zijn wereldlijke titels. Stammtafeln, VI, T. 92.
LIGNE, CLAUDE-LAMORAL, prins van. X; XII; XIV; XVII
(1685-1766) Broer van voorgaande; 1717 vorst van Ligne; later in keizerlijke dienst. Stammtafeln, VI, T. 92.
LIGNE, FERDINAND, prins van, heer van SILLY. IX; X; XII; XIV
(1686-1757) Broer van de twee voorgaande; later in keizerlijke dienst. Stammtafeln, VI, T. 92.
LIGONDEZ, JACQUES DE. V; IX
Chevalier de Malte, kolonel van de Franse cavalerie; 1704 bij Höchstädt gevangen genomen en als krijgsgevangene in Engeland tot het protestantisme overgegaan. Dictionnaire de la Noblesse, 9; DNB.
- echtgenote van, zie LEVESON-FOWLER, FRANCES.
LILIENSTEDT, JOHAN baron. II; VI-XII
Zweeds gezant bij de Nedersaksische Kreits 1707-13; commissaris voor de handel op de Oostzee. Repertorium, I.
LILLE, CAREL DE. @ I-II; IV-IX; XI-XIII
Nederlands ambtenaar; sinds 1696 commies van de Raad van State en commissaris van de monstering.
LILLE, TESTART JAN DE. IX
Nederlands officier; kapitein van de infanterie, adjudant van Yvoy.
LILLE, WILLEM DE. IX
Nederlands officier; 1737 ritmeester van de gardes te paard, met de rang van luitenant-kolonel. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LILLE, N.N. graaf van. II
Frans brigadier.
LILLIE, ERIC JOHAN. XVII
(† 1715) Zweeds marine-officier; vice-admiraal 1712; admiraal 1714; gesneuveld in een treffen met de Denen bij Rügen. SBL.
LILLIEROOT, baron van, zie EOSANDER, NILS.
LIMA, aartsbisschop van, zie (1709-15) LEVANTE, FRANCISCO DE.
LIMBORGH, FRANÇOIS DE. XIX
Advocaat voor het Hof van Holland.
LIMBURG, ABRAHAM VAN. @ X; XVII; XIX
Nederlands officier; luitenant-wagenmeester-generaal van het Staatse leger.
LIMBURG-BRONCKHORST-STIRUM, FREDERIK WILLEM, graaf van, heer van BORCULO. I; VIII
(1649-1722) Nederlands officier; eerst te land, daarna in zeedienst; 1692 luitenant-admiraal van Friesland en Groningen, maar niet meer in actieve dienst en ambteloos burger in Borculo. Van Schilfgaarde, De graven van Limburg-Stirum, 1e stuk, 80; NNBW.
LIMBURG-STIRUM, ANNA ISABELLA VAN, gravin OXENSTIERNA. VI
(† 1723) Tweede vrouw van Ernst Wilhelm, graaf van Bentheim (1623-1693); hertrouwde 1701 met Johan Turesson, graaf Oxenstierna af Croneborg (†1733).
LIMBURG-STIRUM, FREDERIK HENDRIK VAN. VIII
(1689-1740) Een van de vier zonen van Frederik Willem graaf van Limburg-Stirum-Bronckhorst; na een doodslag gevlucht 1705. Die Grafen von Limburg-Stirum, I.
LIMBURG-STIRUM, LEOPOLD VAN. VIII
(1694-1728) Vierde zoon van Frederik Willem; stond bekend als een woesteling. Die Grafen von Limburg-Stirum, I.
LIMBURG UND BRONCKHORST ZU STIRUM, HERMANN OTTO, graaf VON. I-III
(1645-1704) Keizerlijk geheime raad en veldmaarschalk, gesneuveld bij de Schellenberg 1704. Stammtafeln, IV, T.39; Staatsche Leger, VIII, bd.I.
LIMMINGHE, graaf van, zie BERGHEN, CHARLES VAN DEN.
LIMPURG IN SPECKFELD UND OBERSONTHEIM, AMALIE ALEXANDRINE FRIEDERIKE, gravin van. XV
(1689-1754) Trouwt 1e (1707): Johann Georg, graaf van Wolframsdorff († 1710); trouwt 2e (1710) Joachim Hendrik Adolf van Rechteren (1687-1719), zoon van Johan Zeger van Rechteren († 1701), en neef van Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo. Stammtafeln, Neue Folge, III, T.96; Graswinckel, "Adolf Hendrik van Rechteren", 117.
LINANGE, N.N., COMTE DE. XVII; XVIII
Frans edelman[?] en avonturier in de Republiek, zich noemende landgraaf de Linange; gearresteerd door de Fransen 1709; 1714 weer vrijgelaten en opnieuw actief in Holland; gearresteerd juli 1716 in Oostfriesland, aan de keizerlijke autoriteiten uitgeleverd en in gevangenschap overleden. John O'Connor, "Une conspiration chimérique tramée par un 'comte imaginaire'", Complots et conjurations dans l'Europe moderne.
LINCOLN, bisschop van, zie (1692) TENISON, THOMAS.
LINDEBOOM, KAREL. I-III; V; VIII; X; XIII; XIV
(† vóór 1717) Nederlands officier; uit een oorspronkelijk Duits geslacht; 1695 kolonel van een Hollands regiment infanterie; generaal-majoor 1695; commandeur van Sluis 1701. Nederlandsche Leeuw, LXXVII, 282; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LINDEN, graaf van, zie ASPRÉMONT-LYNDEN.
LINDEN, ANNA MARIA VAN DER. V; XII
Dochter van een Rotterdams regent; tweede vrouw van W.A. von Gersdorff.
LINDEN, (Mr.) ANTHONY VAN DER. IX
(† 1709) Secretaris van de Generaliteits Muntkamer.
LINDEN, BARTHOLOMEY FRANÇOIS VAN DER. IV
Nederlands officier; 1703-05 luitenant-kolonel van het regiment Luikerwalen van Jaymaert. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LINDEN, MARIA VAN DER. IX
(1669-1728) Echtgenote van Mr. Willem Paedts; zuster van Gersdorffs vrouw. Prak, Gezeten Burgers.
LINDEN, N.N. III
N.n.g. Frans agent.
LINDEN, REINIER VAN DER. XVIII
(† 1757) Koffie- en theehandelaar te Heusden; 1712-17, 1723-27, en 1746-47 schepen van die stad; burgemeester 1722 en 1728-29; vele andere stedelijke functies. Kool-Blokland, De elite in Heusden.
LINDEN-D'HOOGHVORST, ANNE-FRANÇOISE VAN DER. VIII
Echtgenote van Jean-Michel Locquet, burggraaf van Hombeek. Herckenrode, Nobiliaire II, 1249.
LINDENAER, JOHANNA DOROTHEA. II
(1672-na 1737) Weduwe van Zeger van Zoutelande († 1700), voormalig Nederlands officier; gevangen te Maastricht, ontsnapt en naar Frankrijk gevlucht. Hora Siccama, "Mevrouw van Zoutelande en haar gedenkschriften", passim; idem, Aanteekeningen.
LINDENBERG, JACOBUS. VI
(1675-1727) Amsterdams boekhandelaar en drukker, o.a. van een Lutherse en een Franse bijbel. Van Eeghen, Boekhandel, III.
LINDHIELM, ANDERS GRELSSON, friherre. I
Zweeds officier; gouverneur-generaal van de provincie Viborg. Hatton, Charles XII.
LINDSAY, DAVID. III
Secretaris van Middleton en betrokken bij de Jacobitische samenzwering in Schotland, ter dood veroordeeld, maar gegratieerd door Queen Anne. Jones, Middleton.
LINIÈRE, BARTHÉLEMY DE, sieur de GRANDVAL. II
Leider van de samenzwering in 1692 om Willem III te vermoorden. Baxter, William III.
LINLITHGOW, graaf van, zie LIVINGSTON.
LINTELO, CHRISTIAAN CAREL VAN. @ # I-II; III-XVII; XIX
(1669-1736) Gelders edelman; heer van de Ehse; lid van de Ridderschap van Zutphen sinds 1692; drost van Bredevoort 1700-16; burgemeester van Groenlo; extraordinaris envoyé te Berlijn 1704-16. Van der Aa, Biographisch Woordenboek; Roëll, "Geldersche Geslachten". Nederlandsche Leeuw, LVII (1939), 62.
- echtgenote van, zie NAGELL, CLARA ELISABETH VAN.
LINTELO, EVERHARD FREDERIK VAN, heer van STEDUM. VIII; XII
(1681-1761) Groninger (Ommelander) jonker; halfbroer van Christiaan Carel van Lintelo; luitenant van de Hoge Justitiekamer van Groningen; 1711 gedeputeerde ter Staten-Generaal. Pauw, Strubbelingen, 111; Nederlandsche Leeuw, LVII (1939), 62.
LINTELO, JOHAN VAN, tot de MARSCH. IV
(1652-1705) Gelders regent, beschreven in de Ridderschap van Zutphen sinds 1693; raad in den Hove van Gelderland; scholtus binnen en buiten Zutphen; landdrost van het Graafschap Zutphen. Roëll, "Geldersche Geslachten"; Nederlandsche Leeuw LVII (1939), 115.
LINTELO, WILLEM VAN. III; IV; IX; XIV
(1674-1732) Jongere broer van Christiaan Carel; Nederlands officier; kapitein van de infanterie; 1698 commandeur van de Duitse Orde; 1705 luitenant-kolonel van het regiment Amelisweerd; 1723 landscommandeur Duitse Orde. Roëll, "Geldersche Geslachten". Nederlandsche Leeuw, LVII (1939), 61; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LINTLAGE, HENDRIK. I
Suikerbakker te Delft.
LINTWORM, ALETTA MARIA. I
Echtgenote van Mr. Jacob Coomans; dochter van Simon Coenraad Lintworm.
LINTWORM, SIMON COENRAAD. I
(† 1701) Sinds 1669 poorter van 's-Hertogenbosch; vele malen schepen tussen 1674 en 1694; andere stedelijke functies; 1701 stadhouder van de hoog- en laagschout. Sasse van Ysselt, Huizen, II, 346.
LIONNE, ARTUS DE. I
(1655-1713) Zoon van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Hugues de Lionne; missionaris in Siam en China. Michaud, Biographie Universelle, 24, 382.
LIPPE-DETMOLD, graaf van, zie FERDINAND CHRISTIAN; FRIEDRICH ADOLF; SIMON HEINRICH ADOLF.
LIRIA, hertog van, zie FITZJAMES, JAMES FRANCIS.
LISER, N.N. VII
N.n.g. Nederlands officier; luitenant infanterie; 1708; bekend als dronkaard.
LISLEMARAIS, zie MONTACIEL.
LITTLETON, JAMES. XII; XIII
(† 1723) Engels marine-officier; 1710-12 bevelhebber van een eskader ter verdediging van Jamaica; 1716 schout-bij nacht; 1717 vice-admiraal. DNB.
LITTLETON, (Sir) THOMAS. I; X
(1647-1710) Speaker van het Lagerhuis 1698-1700; treasurer of the navy 1700-10. DNB.
LIVERLOZ, F.L. DE. @ XI
Tréfoncier (grondheer) van het kapittel van St.-Lambert te Luik.
LIVINGSTON, JAMES, graaf van LINLITHGOW. XVII
(† 1723) Schots edelman; Jacobiet; deelnemer aan de opstand van 1715; van al zijn waardigheden vervallen verklaard en in ballingschap gestorven. Complete Peerage.
LIVINGSTONE, (Sir) THOMAS, viscount TEVIOT. I
(1652-1711) Schots officier in Nederlandse dienst; 1688 kolonel van het koninklijke Schotse dragonderregiment; 1696 generaal-majoor in Engelse dienst en viscount Teviot; luitenant-generaal 1704. DNB.
LIWEN, HANS HINRICH VON. XV
(1664-1733) Zweeds officier; generaal-majoor infanterie 1710; luitenant-generaal 1713; 1713/14 naar Karl XII in Demotica. SBL.
LLANDAFF, bisschop van, zie TYLER, JOHN.
LLARENA, DON ESTEVAN DE. @ VI
N.n.g. Blijkbaar een Spaans officier, uit dienst van Philippe V overgegaan in die van Carlos III.
LLOYD, WILLIAM, bisschop van WORCESTER. I
(1627-1717) Bisschop van Worcester sinds 1700; aanhanger van de Whigs; 1702 ontslagen als Lord Almoner. Holmes, British Politics; DNB.
LLOYD, N.N. XIV
Drukker te Dublin.
LOCHMANN, HANS HEINRICH. I-III; V
(† 1702) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; kolonel sinds 1693. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LOCKHART, GEORGE. XV
Schots M.P.; leider van de oppositie tegen de malt tax 1713. Holmes, British Politics.
LOCKHORST, ADAM VAN, heer van TER MEER en SCHONAUWEN. I
LOCKHORST, VINCENT MAXIMILIAAN VAN, heer van TER MEER. IX; XI; XVIII
(1668-1740) Utrechts edelman, broer van de volgende; 1709 lid van de Ridderschap van Utrecht; 1716 raad ter Admiraliteit van Amsterdam. Placcaatboek Utrecht, I, 319: Genealogische en Heraldische Bladen, IV, 360.
LOCKHORST, WIJNAND VAN, heer van TER MEER en SCHONAUWEN. I; IX
(† 1702) Lid van de Utrechtse Ridderschap; kapitein van de Hollandse gardes te paard. Genealogische en Heraldische Bladen, IV, 359.
LOCKHORST, heer van, zie RENESSE, JOHAN ADOLPH VAN.
LOCQUET, JEAN-ANTOINE, burggraaf van HOMBEEK. VIII
Voormalig kanselier van Brabant; zijn vader was Jean-Antoine Locquet, heer van Impel en Hombeek († 1687), president van de Grote Raad van Mechelen en kanselier van Brabant. Herckenrode, Nobiliaire, II, 1248.
LOCQUET, JEAN-MICHEL, burggraaf van HOMBEEK. @ VIII
(† 1726) Zoon van de voorgaande; schout en commandant van Mechelen; 1722 door keizer Karl VI in de gravenstand verheven. Herckenrode, Nobiliaire, II, 1248.
- echtgenote van, zie LINDEN-d'HOOGHVORST, ANNE-FRANÇOISE van der.
LODD, N.N. XII
Engels geestelijke; preekt voor House of Commons, juni 1711.
LOË tot WISSEN, BERTRAM WESSEL, baron van. @ VIII
(1643-1712) Afkomstig uit een Duits geslacht; ridder van de Duitse Orde sinds 1666 en sinds 1690 commandeur van Gemert. Brokken-Lindeman, Inventaris Duitse Orde Gemert, II, 482; Goethals, Dictionnaire, III, 737.
LOEBEN, CURT HILDEBRAND, Freiherr von. XV
(† 1730) Pruisisch officier; 1713 generaal-majoor; later gouverneur van Kolberg. Zedlitz, Preussisches Adels-Lexicon.
LOEBEN, N.N. VON. XI
Pruisisch ambtenaar, Finanzrat.
LOEFF, N.N. IV
Agent van Bruno van der Dussen?
LOELHOEFFEL, GEORG FRIEDRICH. X-XI; XIV-XV
Pruisisch extraordinaris envoyé in Warschau 1704-17.
LÖWENDAL, WOLDEMAR, Freiherr von. X-XII; XIV
(1660-1740) Officier, eerst in Deense en vervolgens in Saksische dienst; opperhofmaarschalk en president van de Finantiekamer van Saksen; 1710 teruggeroepen naar Denemarken voor het opperbevel in Noorwegen. DBL.
LØWENCRON, baron, zie PIPER, DITLEV NICOLAS.
LÖWENHEIM, N.N. VON. XIX
Zweeds ambtenaar; regeringsraad in Zweeds-Pommeren 1719.
LÖWENHOLM EN RANTZAU, zie CHRISTIAN DETLEV, graaf van.
LÖVENÖRN, POUL VENDELBO. XIX
(1686-1740) Deens officier, eerst in Russische dienst en 1711 door de Deense koning geridderd onder de naam Løvenørn; 1712 in Deense dienst; 1719 generaal-majoor en naar Stockholm om te onderhandelen over uitwisseling van krijgsgevangenen. DBL.
LÖWENSTEIN-WERTHEIM, JOHANN ERNST, graaf van. @ XV; XVII; XIX
(1668-1731) Kanunnik van Luik en Straatsburg; bisschop van Doornik van 1713 tot zijn dood; abt van Stavelot sinds 1715. Jadin, Correspondance.
LÖWENSTEIN-WERTHEIM, MAXIMILIAN KARL, graaf. I-IV; VI; VII; XIX
(1656-1718) Keizerlijk staatsman; Reichshofrat; keizerlijk afgevaardigde naar de Assoziationstag te Frankfurt 1702; onder keizer Joseph I administrateur van de Beierse landen; in de vorstenstand verheven 1711; gouverneur van Milaan. BLKO.
LÖWENSTEIN-WERTHEIM, MAXIMILIAN KARL ANTON, graaf. IV
(1681-1710) Oudste zoon van de voorgaande; keizerlijk kamerheer en Rijkshofraad. BLKO.
LÖWENSTEIN-WERTHEIM-ROCHEFORT, MAGDALENA ELISABETH, gravin van, vorstin van NASSAU-SAARBRÜCKEN. @ I-IV; VII-IX; XV-XVIII
(1662-1733) Sinds 1688 (tweede) echtgenote van de Nederlandse veldmaarschalk Walrad van Nassau-Saarbrücken-Usingen. Dek, Genealogie Nassau, 39.
LÖWENWOLDE, GERHARD JOHANN VON. XIII
(† 1723) Russisch ambtenaar, adjudant van Menshikov; gevolmachtigde voor het bestuur over de veroverde gebieden in Letland en Estland. Amburger, Behördenorganisation Russlands.
LÖWENWOLDE, KARL GUSTAV, Freiherr VON. XIX
(† 1735) Russisch afgezant naar Wenen, 1718-19; opnieuw 1730-34. Repertorium, II; Amburger, Behördenorganisation Russlands.
LOLKES, TJAERD. X
Nederlands schipper uit Harlingen.
LOLLES, PATRICK. XV; XIX
Ook bekend als Don Patricio Laules of Lauwles; Engelsman (Ier?) in dienst van Philippe V van Spanje; Spaans zaakgelastigde in Londen februari 1713 tot mei 1714; 1720 Spaans afgezant te Parijs.Repertorium, I.
LOMAN, N.N. VII
Conciërge van het paleis te Kensington.
LOMBISE, N.N. I
N.n.g. Nederlands officier; kapitein-luitenant van de cavalerie.
LONCQUE, CHARLES. II; III; X; XIII
(† 1715) Nederlands officier; sinds 1693 majoor van het Zeeuwse regiment Noyelle; commandeur van Lillo; schoonzoon van raadpensionaris Verheije van Zeeland.
LONDEN, bisschop van, zie (1675) COMPTON, HENRY.
LONGAS, N.N. DE. II
Niet nader geïdentificeerd.
LONGUENÉ, N.N. VII
Directeur van de approches; dodelijk gewond bij de belegering van Rijssel. Staatsche Leger, VIII, bd. II.
LONGUEVILLE, JEAN-LOUIS, hertog van. I
(1646-1694) Prins van Neuchâtel; kinderloos overleden; zijn moeder, Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, getrouwd met Henri II, hertog van Longueville, was een zuster van Armand de Bourbon, prince de Conti, de vader van François-Louis de Bourbon.
LONGUEVILLE, MARIE DE, hertogin van NEMOURS. I-III
(1625-1707) Vorstin van Neuchâtel na de dood van Jean-Louis, laatste hertog van Longueville (1646-1694), haar halfbroer; zij was 1657 getrouwd met Henri II van Savoye, hertog van Nemours. Bokhorst, Betrekkingen, I, 145; Michaud, Biographie Universelle, 30, 310.
LONGUEVILLE, hertogin van, zie BOURBON-CONDÉ, ANNE-GENEVIÈVE DE.
LONT, HENDRIK. XI
Schipper van het VOC schip 'Charlois', 23 september 1711 in Batavia gearriveerd. Dutch Asiatic Shipping.
LOOFS, ADAM. X
Zilversmid afkomstig uit Amsterdam; 1680 zilverbewaarder van Willem III. Hora Siccama. Aanteekeningen.
LOON, ADRIAAN VAN. XVII
(1681-1754) Amsterdams regent; schepen 1714 en 1716; bewindhebber VOC sinds 1717. Elias, Vroedschap.
LOON, (Mr.) PIETER VAN. @ VI
(1667-1716) Amsterdams regent; raad van 1708 tot zijn dood; bewindhebber VOC sinds 1707. Elias, Vroedschap.
LOOT, PAULUS. XVII
Heer van Zandvoort en Schoten, koopman te Amsterdam, 1716 gedeputeerde ter Staten van Holland. Dezelfde als de volgende?
LOOT, PAULUS. @ I; III
Afkomstig uit Amsterdam; koopman te Lissabon en agent van de prijzen aldaar. Bromley, "Privateering Instructions". William III and Louis XIV, 179.
LOPUCHIN, AVRAAMIJ, graaf. XIV, 686
Broer van de volgende; afgezant van de tsaar naar de Porte 1712. Repertorium, I.
LOPUCHINA, JEWDOKIJA. XIV
(1672-1731) Eerste echtgenote van tsaar Peter I de Grote. Von Isenburg, Stammtafeln, II, T.100.
LOQUET, N.N. V
N.n.g. Hugenoot; bestemd om onder Lislemarais te dienen bij de descente op de Franse kust, 1706.
LORAIN, N.N. IV
N.n.g. Frans ingenieur.
LORME, DE, zie ELORME, CHARLES PIERRE DE.
LORMIER, N.N. XIV
Solliciteur-militair te 's-Gravenhage.
LORNE, markies van, zie CAMPBELL, JOHN.
LORRAINE, CHARLES-HENRI DE, prins van VAUDÉMONT. II; V; VI; XIII
(1642-1723) Militair in Spaanse dienst; nauw bevriend met koning-stadhouder Willem III; 1698 Spaans gouverneur van Milaan; koos 1702 de zijde van Philippe V. Hora Siccama, Aanteekeningen.
-, echtgenote van, zie LORRAINE-ELBOEUF, ANNE-ELISABETH, hertogin van.
LORRAINE, CHARLES-LOUIS DE, prins van PONS. XIX
(1696-1755) Frans edelman en officier. Saint-Simon, Mémoires.
LORRAINE, HENRI DE, graaf van BRIONNE. II
In 1696 Frans gezant in Savoye. Repertorium I.
LORRAINE-ELBOEUF, CHARLES, hertog van. VI
(1620-1692) Schoonvader van Charles-Henri de Lorraine, hertog van Vaudémont. Von Isenburg, Stammtafeln, II.
LORRAINE-ELBOEUF, ANNE-ELISABETH, hertogin van. VI
(1649-1714) Dochter van Charles van Lotharingen-Elboeuf; 1669 getrouwd met Charles-Henri de Lorraine, hertog van Vaudémont. Von Isenburg, Stammtafeln, II, T.39.
LORRAINE-ELBOEUF, SUSANNE-HENRIËTTE, hertogin van. VI; VII
(1686-1710) Tweede echtgenote van Charles IV Gonzaga, hertog van Mantua; jongere zuster van Anne-Elisabeth.
LOS RIOS DE CORDOVA, markies van, zie GUTTIEREZ, FRANCESCO.
LOSZ, JOHANN ADOLF VON. XVI
Extraordinaris envoyé van de keurvorst van Saksen/koning van Polen te St. Petersburg 1711-18. Repertorium, I.
LOTHAR FRANZ, keurvorst van MAINZ, zie SCHÖNBORN.
LOTHARINGEN, hertog van, zie FRANZ ANTON JOSEF; KARL JOSEF IGNAZ; LEOPOLD JOSEF KARL.
- prins van, zie LUDWIG.
LOTHIAN, markies van, zie KERR, WILLIAM.
LOTTUM, LUDWIG, graaf van. VI
Zoon van de volgende; kapitein van de dragonders. Staatsche Leger, VIII, bd.II.
LOTTUM, PHILIPP KARL, graaf van. I; II; V-X
(1650-1719) Officier eerst in Nederlandse, 1688 in Brandenburgse dienst; 1694 luitenant-generaal; 1702 Rijksgraaf von Wylich und Lottum; 1704 generaal; 1713 generaal-veldmaarschalk; Oberpräsident van de Kleefs-Markische regering; gouverneur van Wesel. ADB.
LOUDON, graaf van, zie CAMPBELL, HUGH.
LOUBEGEOIS, JOHANN. XIX
N.n.g. Rekenmeester van de Stenden van Oostfriesland.
LOUIS XIV. I-XIX
(1638-1715) Koning van Frankrijk.
LOUIS, hertog van BOURGOGNE. I; II; VI; VIII; XI-XIII
(1682--18-2-1712) Kleinzoon van Louis XIV; bevelhebber van het Franse leger in Vlaanderen onder Boufflers in 1702; dauphin 1711. DBF.
- echtgenote van, zie MARIE-ADELAIDE, hertogin van SAVOYE.
LOUIS, hertog van BRETAGNE. VI; XIII
(1707--8-3-1712). Tweede zoon van Louis hertog van Bourgogne; achterkleinzoon van Louis XIV.
LOUIS XV. VIII; XIII-XIX
(1710-1774) Derde zoon van Louis, hertog van Bourgogne; koning van Frankrijk 1715; regerend sinds 1723.
LOUIS, hertog van CHARTRES. XIX
(1703-1752) Enige zoon van de hertog-regent van Frankrijk Philippe II van Orléans; 1723 zelf hertog van Orléans. Stammtafeln, Neue Folge, II, T.37.
LOUIS-THOMAS, prins van SAVOYE-CARIGNAN, hertog van SOISSONS. XIII
(1657-1702) Oudste broer van Eugenius van Savoye. Braubach, Prinz Eugen.
LOUISA ANNA, prinses van WALDECK, gravin van CULEMBORG, gravin-douairière van ERBACH. @ I
(1653-1714) Oudste dochter van Georg Friedrich, vorst van Waldeck; sinds 1678 weduwe van Georg, graaf von Erbach; 1692 volgt zij op als gravin van Culemborg. Van Schilfgaarde, Archief Culemborg, I.
LOUIS, N.N. XIX
N.n.g.; vertaler van de Staten-Generaal sinds 1711.
LOUISE, prinses van SAVOYE. XV
(† 1714) Eerste echtgenote van Philippe V van Spanje.
LOUISE-ELISABETH, prinses van ORLEANS. XIX
(1709-1742) Dochter van Philippe II van Orléans, de regent van Frankrijk; bekend als Mademoiselle de Montpensier; trouwde in 1723 met Luíz I, koning van Spanje († 1724). Stammtafeln, Neue Folge, II, T.37.
LOUISE WALPURGIS, gravin van SOLMS-BRAUNFELS. IV
(1639-1720) In 1687 getrouwd met Moritz, Freiherr von Inn- und Knipphausen († 1703). Von Isenburg, Stammtafeln, V, T. 76.
LOUVOIS, markies van, zie LE TELLIER.
LOUW, N.N. XIV
Postmeester te Warschau.
LOVELACE, JOHN, baron. IX; X
(† 1709) Gouverneur van New York en New Jersey maart 1708, aangekomen te N.Y. januari 1709, overleden 6 mei o.s. 1709. DNB.
LOWNDES, WILLIAM. VIII; XII
(† 1724) Engels ambtenaar; secretary to the Treasurer 1605-24; tevens Whig M.P. voor Seaford 1695-1715 en voor St. Mawes 1715-22. Sedgwick, House of Commons.
LOZILIÈRE, N.N. DE. XI
Frans zaakgelastigde in Genève 1708-13. Repertorium, I.
LUBECK, N.N. XII
Paltsisch generaal.
LUBECKER, zie LYBECKER.
LUBOMIRSKI, ELISABETH. III,181.
(1667-1729) Echtgenote van Adam Sieniaswki, palatin van Belcz; minnares van Rákóczi. Köpeczi, La France et la Hongrie.
LUBOMIRSKI, HIERONYMUS AUGUSTINUS. III; V-VIII; X; XII
(1648-1706) Pools magnaat; groot-hetman van het Poolse kroonleger sinds 1702. Szczesniak, The Knight Hospitallers in Poland.
LUBS, N.N. XII
Koopman te Amsterdam.
LUC, graaf du, zie VINTIMILLE, CHARLES-FRANÇOIS.
LUCAS, ROBERT, lord. I
Constable of the Tower 1689-1702.
LUCIAN, N.N. II; III
N.n.g. Correspondent van Heinsius.
LUDOLFF, CHRISTIAN. @ III
Hofrat en Geheimsekretär van de hertog van Saksen-Eisenach; 1713-22 secretaris in Frankfurt aan de Main. Repertorium, I.
LUDOLPHI, LUDOLPH. XI
Groninger (stedelijk) regent; 1707-08 lid van de Raad van State; 1710-11 gecommitteerde in de Amsterdamse Admiraliteit.
LUDWIG, prins van HESSEN-KASSEL. III
(1686-1706) Zoon van landgraaf Karl; 1704 kolonel van een Hessisch regiment infanterie in Nederlandse dienst; gesneuveld bij Ramillies. Staatsche Leger, VIII, bd.III.
LUDWIG, prins van LOTHARINGEN. X
(1704-1711) Oudste nog levende zoon van hertog Leopold Josef Karl van Lotharingen.
LUDWIG CRATO, graaf van NASSAU-SAARBRÜCKEN. VIII
(1663-1713). Officier, eerst in Nederlandse en vervolgens in Franse dienst, waar hij opklom tot generaal. Dek, Genealogie Nassau.
LUDWIG OTTO, vorst van SALM-KIRBURG. XV
(1674-1738) Regerend vorst sinds 1710; resideerde meestal te Anholt, ten O. van Emmerich, op Pruisisch grondgebied.
LUDWIG WILHELM, markgraaf van BADEN-BADEN. @ # I-VI; XIX
(1655-1707) Keizerlijk veldmaarschalk. ADB.
- echtgenote van, zie SYBILLE AUGUSTE van SAKSEN-LAUENBURG.
LÜBKE, N.N. I
Pruisisch luitenant-kolonel.
LÜNEBURG, hertogen van, zie CELLE en HANNOVER.
LUIK, bisschop van, zie (1694) JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN.
LUISE, hertogin van MECKLENBURG-GÜSTROW, koningin van DENEMARKEN. I; II; IV; VIII-IX; XII-XIV
(1667-1721) Sinds 1695 getrouwd met Frederik IV van Denemarken. Von Isenburg, Stammtafeln, II, T.73.
LUISE, raugravin van PFALZ-SIMMERN. I
(1661-1733) Dochter van Karl Ludwig van Pfalz-Simmern en diens tweede vrouw, Marie Luise von Degenfeld. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.33.
LUISE, prinses van PRUISEN. IV; V
(1680-1705) Eerste echtgenote van Friedrich, erfprins van Hessen-Kassel. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T. 99.
LUÍZ, prins van ASTURIË. VI; VIII; XIII-XIV; XIX
(1707-1724) Oudste zoon van Philippe V van Spanje en Marie-Louise van Savoye.
LULLIN, JEAN ANTOINE. II
(1666-1709) Bankier en regent te Genève. HBLS.
LULLIN, PIERRE. II
(1646-1717) Burgemeester van Genève. HBLS.
LUMACA, N.N. XIV
Dragoman van de Poolse ambassadeur te Constantinopel.
LUMLEY, HENRY. II; III; VI; VII; IX-XII
(1660-1722) Engels officier; generaal-majoor sinds 1696; luitenant-generaal 1703; generaal 1711. DNB.
LUMLEY, RICHARD, graaf van SCARBOROUGH. XI; XVII
(† 1721) Een van de zeven Engelse aanzienlijken die in 1688 Willem III hadden uitgenodigd om over te steken, sinds 1690 graaf van Scarborough, bekleedde vele militaire functies, maar niet meer in actieve dienst. DNB.
LUNEN, HENDRIK VAN. @ VII
(† 1720) Predikant te Buiksloot van 1695 tot zijn dood.
LUSERNA D'ANGROGNA, FILIPPO MAURIZIO. IX
Vertegenwoordiger van Savoye in Genua.
LUTTRELL, HENRY. I
(1655-1717) Van Ierse familie, kolonel onder James II en na de slag aan de Boyne overgelopen naar Willem III; na de dood van Willem III trok hij zich in Ierland terug en werd daar door een papist vermoord. DNB.
LUTWYCHE, THOMAS. XVII
(1674-1734) Tory M.P. voor Appleby 1710-22. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
LUXEMBOURG, chevalier de, zie MONTMORENCY, CHRISTIAN-LOUIS DE.
LUYT, N.N. VAN DE. XIV
Onderbaljuw van Rijswijk.
LYBECKER, GEORG, Friherre. VIII
(† 1718) Zweeds officier; generaal-majoor van de cavalerie; 1707-10 commanderend generaal in Finland. SBL.
LIJN, (Mr.) CORNELIS VAN DER. XIX
(† 1719) Regent van Alkmaar; vroedschap van die stad van 1698 tot zijn dood. Bossaers, Van Kintsbeen aan.
LYNDEN, ADRIAAN, baron van. @ XIII; XIV
Nederlands officier; 1707 luitenant-kolonel van het regiment Schotten van Lauder; 1710-12 kolonel-commandant van dat regiment; 1712 kolonel van het regiment van wijlen Jaymart. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
LYNDEN, ANNA THEODORA VAN. XIV
(1668-1737) Echtgenote van Jacob van Randwijck, burggraaf van Nijmegen.
LYNDEN, BAREND JAN, baron van. V; XIII; XVII
(† 1728) Nederlands officier; 1702 majoor van de karabiniers van Albemarle; 1706 kolonel-commandant van dat regiment; 1710 luitenant-kolonel (effectief); 1727 generaal-majoor van de cavalerie 1727. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LYNDEN, DIRK VAN, tot de PARCK. V
(† 1735) Nederlands officier; 1710 majoor van het regiment karabiniers Albemarle; 1727 brigadier van de cavalerie. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LYNDEN, DIRK WOLTER VAN. XIV
(† 1712) Gelders edelman; heer van Hemmen en Blitterswijk; ambtman van het Land van Maas en Waal sinds 1697. Van Meurs, Ridderschap Nijmegen.
LYNDEN, FRANÇOIS CAREL VAN. V; XI
Nederlands officier; 1706 ritmeester van de Hollandse Gardes te paard; 1734 kolonel en brigadier van de cavalerie. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
LYNDEN D'ASPRÉMONT, GODARD PHILIP, baron van. X; XVII
(† 1735) Nederlands officier; ritmeester bij de Hollandse Gardes te paard, sinds 1705 met de rang van kolonel; 1709 brigadier van de cavalerie; 1727 generaal-majoor. Ringoir, Afstammingen Cavalerie.
LYNDEN, STEVEN VAN, heer van GEERESTEIN. VIII
(† 1709) Beschreven in de Utrechtse Ridderschap. Placcaatboek Utrecht I, 317.
LIJNSLAGER, GIJBLAND. IX-X
(1677-1729) Nederlands marine-officier; 1709 extraordinaris kapitein-ter-zee van de Amsterdamse Admiraliteit; 1722 ordinaris kapitein. Elias, Vroedschap.
LIJNSLAGER, HERMAN. II
(1664-1704) Nederlands marine-officier; kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1690; gesneuveld voor Gibraltar; neef van Job de Wildt. Elias, Vroedschap.
LYON, CHARLES, graaf van STRATHMORE en KINGHORNE. XVII
(1699-1728) Schots edelman, jacobiet. Complete Peerage.
LYON, JOHN, graaf van STRATHMORE en KINGHORNE. XVII
(† 1715) Schots edelman, jacobiet, gesneuveld in de slag bij Sheriffmuir. Complete Peerage.
LYON, aartsbisschop van (1693), zie SAINT-GEORGES, CLAUDE DE.