Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

QUADE, (Mr.) WILLEM DE. @ I; II; V; XI
Sinds 1692 schout van Vaals; 1693-1722 vice-hoogschout van Maastricht van Brabantse zijde; 1678-1704 secretaris van Maastricht.
QUADT, N.N. XIV
Generaal in Franse dienst.
QUAEDE, N.N. I
N.n.g. Nederlands officier; luitenant in het regiment cavalerie van Dompré.
QUALENBRINCK, (Mr.) GEORG CHISTIAAN. XIX
(*1692) Secretaris van de Nederlandse gezant Hendrik Willem Rumpf te Stockholm 1714-18; student te Utrecht 1720; advocaat en secretaris van het kapittel van St. Marie te Utrecht. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
QUARLES, (Mr.) PETRUS. VI; XI; XIII; XIX
(1677-1744) Sinds 1705 advocaat-fiscaal van 's Lands vloot in de Middellandse Zee; 1713-19 pensionaris van Gorinchem; daarna griffier van de Rekenkamer van de Domeinen van Holland. Quarles van Ufford, Genealogie Quarles.
QUEBEC, bisschop van, zie (1688) LA CROIX CHEVRIÈRE DE SAINT-VALLIER, JEAN-BAPTISTE DE.
QUEDLINBURG, abdis van, zie MARIE ELISABETH van HOLSTEIN-GOTTORP.
QUEENSBERRY, hertog van, zie DOUGLAS, JAMES.
- hertogin van, zie BOYLE, MARY.
QUESNEL, PASQUIER. II; XIII
(1634-1719) Frans geestelijke en voorman van de Jansenisten; woonde sinds 1685 in Brussel; op last van de aartsbisschop van Mechelen gevangen, maar ontsnapt 1703 en naar Amsterdam gevlucht. Tans, Pasquier Quesnel et les Pays-Bas; Henne-Wauters, Histoire de Bruxelles, II, 175.
QUESNOT DE LA CHÊNÉE, JEAN-JACQUES. @ I-II
(† 1709) Fabrikant van galons in Berlijn na 1685; kort daarna naar Denemarken vertrokken; noemde zich ook "Intendant des plaisirs du roi de Prusse"; werkte samen met Louis Deschaliers bij toneel- en operavoorstellingen te 's-Gravenhage; achtervolgd door schuldeisers uitgeweken naar Hamburg; keerde later enige malen terug naar de Republiek; zijn relatie met Heinsius onduidelijk; misschien maakte hij deel uit van de organisatie van Pierre Jurieu. Fransen, Les comédiens Français, 195; 255. Haag, La France Protestante, VIII.
QUEVELLERIUS, (Mr.) ABRAHAM. III; IX-X
(1659-1740) Neef van Abraham van Riebeeck; 1702 waterfiscaal van Batavia; 1708 gerepatrieerd als vice-commandeur van de retourvloot; 1731 heer van Sint Pancras; via Van Riebeeck ook verwant aan Heinsius. Mees, Maria Quevellerius, 103.
QUEVELLERIUS, MARIA. III
(† 1664) Moeder van Abraham Van Riebeeck.
QUIFEL, BARTHOLOMEO. XVII
'Conservador' van de Hollandse Natie in Portugal.
QUINT, (Mr.) CORNELIS. VIII; IX; XIII; XIV; XVIII
Regent van Utrecht; raad van de stad sinds 1694; schepen o.a. 1709; burgemeester o.a. 1712-13 en 1716-17.
QUIROS, DON FRANCISCO BERNARDO DE. @ # I; II; IV-VIII
(† 1709) Ambassadeur van Spanje te 's-Gravenhage 1700-juni 1702; vertegenwoordiger van Carlos III te 's-Gravenhage en Brussel 1706-09. Repertorium, I; Van Kalken, La fin du régime espagnol, 200.