Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

VALAT, N.N. VII
Hugenoots officier in Nederlandse dienst; kadet bij de Hollandse gardes te voet, 1708.
VALCKENIER, JACOB. XVII
(1673-1740) Amsterdams regent, vroedschap sinds 1701; gedeputeerde ter Staten-Generaal 1718-19. Elias, Vroedschap, II.
VALCKENIER, (Mr.) WOUTER, JACOBSZ. IX; XI
(1659-1710) Van Amsterdamse regentenfamilie; maakte carrière in Indië, maar keerde in 1700 terug naar Amsterdam; bewindhebber van de VOC. Elias, Vroedschap, I.
VALCKENIER, N.N. XII-XVI
N.n.g. Commies-generaal van de Staten-Generaal.
VALENCIA, aartsbisschop van, zie FOLCH DE CARDONA, ANTONIO.
VALENTINO, FRANCISCUS. IV
Napolitaan in dienst van Carlos III van Spanje.
VALETTE, N.N. DE LA. VI
Nederlands marine-officier; kapitein van een transportschip, 1706.
VALKENBURG, (Mr.) CORNELIS VAN. XVIII
(1682-1728) Haarlems regent; lid van de vroedschap van die stad sinds 1710; burgemeester in 1721-22 en 1726-27; vele ander stedelijke en provinciale functies. De Jongste, Onrust aan het Spaarne.
VALKENIER, (Mr.) PETRUS. @ I-III; VI; XI
(1641-1712) Nederlands diplomaat en schrijver; resident te Frankfurt am Main 1676-90; extraordinaris envoyé bij de Zwitserse kantons 1690-1704. NNBW; Bokhorst, Nederlands-Zwitserse Betrekkingen.
VALLAREA, (Mr.) JOHAN DE. I; V
(1645-1709) Schepen van 's-Gravenhage 1674-76; commies van de Staten van Holland ten comptoire van de raadpensionaris 1709. Graswinckel, Graswinckel, 183-184.
VALLÉE, zie LA VALLÉE.
VALLENSIS, (Mr.) GERARD. X; XI
(† 1715) Uit een Delfts regentengeslacht; substituut-griffier van de Hoge Raad van Holland in de plaats van de overleden Pieter van der Velde.
VALLENSIS, (Mr.) JACOB. XI
(1646-1725) Uit een Delfts geslacht; raadsheer van het Hof van Holland 1676-1725. Van Beresteyn, Genealogie Van Beresteyn, 259.
VALORY, CHARLES-GUY, graaf van. X
(1655-1734) Frans ingenieur; directeur van de vestingwerken in Vlaanderen; 1710 luitenant-generaal; 1712 gouverneur van Le Quesnoy.
VALSASSINES, graaf van, zie TOUR ET TAXIS, FRANÇOIS-SIGISMOND DE LA.
VALSASSINES, graaf van, zie THURN UND TAXIS, EUGEN ALEXANDER, fürst von.
VANBRUGH, (Sir) JOHN. XIV
(1664-1720) Engels toneelschrijver en architect; comptroller van de Board of Works onder Christopher Wren; architect van Marlborough's Blenheim Palace; geridderd in 1714.
VANDENELLE, N.N. VII
Kanunnik in Luik, 1708.
VANINI, LUCILIO. XV
(1585-1619) Italiaans geleerde en berucht atheïst, ook enige tijd woonachtig in Amsterdam. In Toulouse op de brandstapel gestorven. Michaud, Biographie Universelle, 47, 453.
VANNIUS, zie FANNIUS.
VAPOUR, ARENT ARENTSZ. I; IV
(1652-1705) Rotterdams regent; schepen o.a. 1702 en 1703; vele andere stedelijk functies. Engelbrecht, Vroedschap.
VARENNE, N.N. II
N.n.g. Frans spion.
VARENNES, N.N. DE. I
Frans luitenant-generaal en gouverneur van Metz. St. Simon, Mémoires.
VARENSDORFF, baron van, zie LIECHTENSTEIN, JOSEF, prins van.
VARENT, LOUIS VAN DER. IX
(1653-1740) Raadsheer in de Raad van Vlaanderen; 1720 burggraaf. Herckenrode, Nobiliaire, II, 1949.
VARICK, MARIA VAN. VI
(† 1707) Echtgenote van Jacob van der Hooghe, later Borssele van der Hooghe; moeder van Adriaan van Borssele van der Hooghe-Geldermalsen.
VARICK, PHILIP FRANçOIS VAN. XIV; XV
(† 1714) Kanselier van het Hof van Gelre te Roermond 1683-1714.
VASSALLO, N.N. II
N.n.g. Italiaans edelman.
VASSY, JOHAN DE. II
(† 1703) Nederlands officier; commandeur van Sas van Gent sinds 1689; kolonel van een Zeeuws regiment infanterie 1701, gesneuveld bij Stekene. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VASTO, CESARE MICHELANGELO, markies di PESCARA e del. VII
Napolitaans edelman, een van de samenzweerders van 1701 om Napels in handen van de keizer te spelen; na de mislukking naar Wenen ontsnapt. Braubach, Prinz Eugen.
VATTEVILLE, JEAN-CHRÉTIEN DE, markies van CONFLANS.
(1658-1725) Frans officier; maréchal de camp 1704; luitenant-generaal 1710. DBF.
VAUBAN, SÉBASTIEN LE PRESTRE DE. I; II; VI; IX
(1633-1707) Frans vestingbouwkundige; maarschalk van Frankrijk 1703. Michaud, Biographie Universelle, 43, 1.
VAUCHER, GUILLAUME. VI-VIII; X-XIV; XIX
N.n.g. Voormalig onderofficier van de Zwitsers in Nederlandse dienst; correspondent van Heinsius te Brussel.
VAUDÉMONT, prins van, zie LORRAINE, CHARLES-HENRI DE.
VAULTIER, N.N. IV
N.n.g. Compagnon van Helvetius.
VAUX, N.N. DE. XV
N.n.g. Waarschijnlijk Frans agent te Berlijn. Bély, Espions.
VECCHIA, GABRIEL, graaf. II
(† 1711) Venetiaans edelman, sinds 1671 in keizerlijke dienst; 1689 Generalwachtmeister en 1703 luitenant-veldmaarschalk. Aders, Bonn als Festung, 49.
VEER, ANTHONY DE. XV
(1646-1716) Secretaris van 's-Gravenhage 1669-1715. Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage, 144.
VEER, HENDRIK DE. II; III; V
Nederlands marine-officier; extraordinaris kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit, ordinaris kapitein sinds 1706.
VEER, JOHAN DE. XV
Secretaris van de Generaliteits Rekenkamer 1691-1717.
VEER, DIRK VAN DER. III; IV
Officier van de VOC.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, FREDERIK. @ III-VII; X; XI; XIII
(1667-1713) Nederlands officier; kolonel van een Fries regiment infanterie 1699; brigadier 1704; generaal-majoor 1709. Van der Aa, Biographisch Woordenboek; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, PHILIP FREDERIK. @ # I; VIII-XV
(1685-1738). Fries regent; neef van de voorgaande; grietman van Haskerland; lid van de Raad van State wegens Friesland en namens de Raad van State gedeputeerde te velde 1709, 1710, 1711 en 1712. Baerdt van Sminia, Naamlijst grietmannen, 358.
VEHLEN, ALEXANDER OTTO, graaf van. II; VII
(1657-1727) Paltsisch en keizerlijk generaal van de cavalerie; kolonel van een Keurpaltsisch regiment dragonders in keizerlijke dienst. Von Wrede, Kaiserliche und Königliche Wehrmacht, III, 2e Hälfte, 959.
VEHLEN, HENDRIK VAN. V
Nederlands officier; 1706 kapitein in het regiment Salisch.
VEHMAN, N.N. XIX
N.n.g. Zweeds ambtenaar; judex territorialis (alias laghman) 1719.
VELASCO, DON FRANCISCO DE. IV
(† 1716) Spaans generaal; onderkoning van Catalonië voor Philippe V; later gouverneur van Ceuta en Cadiz. Enciclopedia Universal, 67, 608.
VELDE, PIETER VAN DER. X
(† 1710) Substituut-griffier van de Hoge Raad van Holland.
VELDE, RIPPERT VAN DER. XVI
(1669-1719) Regent van Leiden. Prak, Gezeten burgers.
- echtgenote van, zie MEER, AGNETA JACOBA VAN DER.
VELDEN, (Dr.) MARTINUS VAN. VII; VIII
(1664-1724). Zoon van een Leids advocaat; hoogleraar in de philosophie en wiskunde te Leuven; 1707 door de Leuvense universiteit voorgedragen voor een canonicaat in het kapittel van St.-Lambert te Luik; 1709 ingewijd. BNB.
VELDHUYSEN, (Mr.) DIEDERIK VAN, heer van HEEMSTEDE. @ VII-VIII; X-XII; XIX
(† 1716) Utrechts regent; kanunnik ten Dom en lid van de Staten van Utrecht; 1713 president van de Staten.
VELDHUYSEN, (Mr.) HUYBERT VAN. VII; IX
(† 1710) Utrechts regent; 1708 burgemeester van Utrecht; 1709 gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Utrecht.
VELIUS, CORNELIS. XI; XIII
(1651-1717) regent van Hoorn; vroedschap sinds 1696; burgemeester o.a. in 1706, 1711-12, 1714 en 1717; bewindhebber van de VOC 1699-1717. Kooijmans, Onder regenten.
VELIUS, CORNELIS, DIRCKZOON. X,264; XI,700
(1675-1739) Neef van de voorgaande; vroedschap van Hoorn 1710-39; burgemeester o.a. 1711 en 1715. Kooijmans, Onder regenten.
VELLINGK, ERNST AUGUST, graaf. XVI
Zoon van de volgende;Zweeds resident te Madrid 1715-16. Repertorium, II.
VELLINGK, MAURITZ, baron (graaf). I-IV; VI-XIX
(1651-1727) Zweeds officier en diplomaat; gouverneur van Bremen; envoyé in Polen 1699-1700. Repertorium, I; Hatton, Charles XII.
VELO, JEAN-BAPTISTE, graaf van. VII; X
Venetiaans gunsteling van de koning van Denemarken; 1709-10 Deens vertegenwoordiger te Wenen.
VELTES, N.N. XI
N.n.g. Genoemd als 'emissarius' van Frankrijk naar Riga.
VELTERS, ALEXANDER. I; VI; VIII-IX; XI-XII; XIV; XVII
(1656-1719) Amsterdams koopman en regent; raad sinds 1702; burgemeester in 1707, 1710, 1713 en 1716, gecommitteerde Raad van Holland 1708-09. Elias, Vroedschap, II.
VELTHOFF, E. @ VI
N.n.g. Misschien de weduwe van de kapitein François de Riomal. Hora Siccama, Aanteekeningen.
VELTHUYSE, ISACK. XIV
(1652-1739) Rotterdams koopman; schepen van Schieland; nooit lid van de Rotterdamse vroedschap.
VEN, JEAN JACQUES VAN DE. X; XII-XIV
(† 1722) Sinds 1704 in de magistraat van Leuven; vele malen burgemeester; 1711 burggraaf van Leuven. BNB.
VENDÔME, LOUIS-JOSEPH, hertog van. I-XII
(1654-1712) Frans veldmaarschalk. Michaud, Biographie Universelle, 43, 104.
VENDÔME, PHILIPPE, chevalier de. IV; XI
(1655-1727) Groot-prior van Frankrijk; jongere broer van de voorgaande; ridder van de Maltezer Orde; luitenant-generaal van Frankrijk 1693; van zijn commando ontheven 1705. Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, XLV, 1078.
VENNINGA, JOHAN AUGUST, baron. I
Officier in Nederlandse dienst; 1701 kolonel van een Keurpaltsisch regiment infanterie in Staatse dienst. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
VENOGE, DAVID SAMUEL. @ VIII; XI; XII
Zwitsers officier in Nederlandse dienst; 1709 majoor van het regiment Mestral; op eigen verzoek ontslagen 1713. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VENZ, N.N. III
N.n.g. Keizerlijk ambtenaar?
VENZATI, ANDREA ANTONIO, graaf. X; XI
Venetiaans edelman in keizerlijke dienst; uitgeweken naar Zwitserland en vervolgens naar Frankrijk, waar hij opereerde onder de schuilnaam SUGANA; in Londen en Hannover; 1710 in Frankrijk gearresteerd; 1715 vrijgelaten. Braubach, Prinz Eugen.
VERAGUA, hertog van, zie PORTUGAL, PEDRO MANUEL DE.
VERBEEK, PIETER. XVII
(* 1660) Zoon van Rotterdams burgemeester; koopman en pamfletschrijver.
VERBOOM, PROSPER GEORGE. VIII; XI
(1665-1744) Zuidnederlands militair en ingenieur; hoofdingenieur en kwartiermeester-generaal van de troepen van Philippe V in de Nederlanden; overleden in Spanje. De Schryver, Bergeyck.
VERBOOM, N.N. VII
N.n.g. Secretaris van 's Lands eskader voor Duinkerken, 1708.
VERBURCH, ADRIANA. X; XIII
(1662-1732) Sinds 1699 tweede echtgenote van Willem Hooft. Elias, Vroedschap, I.
VERDUYN, CASPAR. II; VIII
Nederlands officier; luitenant-kolonel van het Hollandse regiment infanterie Friesheim 1697-1703. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VERE, AUBREY DE -, graaf van OXFORD. II
(1626-1703) DNB.
VERELST, ADRIAAN. II
(± 1650-1723) Regent van Veere en arts aldaar. Nagtglas, Levensberichten, II, 831.
VERGIUSO, LORENZO DI, markies van BERETTI-LANDI. @ II; V; XI; XIV; XVIII; XIX
(1661-1725) Italiaans edelman in Spaanse dienst; Spaans extraordinaris gezant bij het Zwitserse Eedgenootschap 1703-16; ambassadeur te 's-Gravenhage 1716-21. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
VERHEIJE, (Mr.) JACOB. @ I-V; VIII-XIV; XIX
(1640-1718) Regent van Zierikzee; raadpensionaris van Zeeland 1687-1718. De Vos, Vroedschap Zierikzee.
VERHEIJE, MAGDALENA. I
Dochter van de voorgaande; 1703 echtgenote van Caspar van Citters. De Vos, Vroedschap Zierikzee.
VERHEIJE, SUSANNA ELISABETH. I
Dochter van Jacob Verheije; echtgenote van Herman de Keijser. De Vos, Vroedschap Zierikzee.
VERHOEFF, JOHAN. III; IX; XII
Nederlands officier; 1713 majoor van het Overijsselse regiment infanterie Heyden; 1722 luitenant-kolonel; 1728 kolonel van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren Infanterie.
VERHOF, GASPAR. IV; XIII; XIV
Lijfarts van de graaf van Bergeyck.
VERITA, N.N. graaf van. I
Officier in Beierse dienst; 1702 in dienst van de prins-bisschop van Luik; 1706 gewond bij Ramillies; grootmeester van het huis van de prins-bisschop. Jadin, Correspondance.
VERJUS, LOUIS-ALEXANDRE, markies van CRÉCY. VIII
(1676-1763) Zoon van de volgende; Frans officier. DBF.
VERJUS, LOUIS, graaf van CRÉCY. IV; VIII
(1629-1709) Frans diplomaat; gevolmachtigde op het vredescongres te Rijswijk; daarna niet meer in dienst. DBF.
VERMANDER, zie MANDERE, PH. VAN DER.
VERMEULEN, LEONARD. XVI; XVII
Klerk ter Generaliteits Rekenkamer sinds 1707; solliciteur-militair 1712; lid van de vroedschap van 's-Gravenhage 1715; 1718 ook agent van de vorst van Nassau-Dillenburg. Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage.
VERMOST, THEODORUS. V
(† 1706) Nederlands officier; ingenieur 1704; gesneuveld voor Menen.
VERNEY, RICHARD, lord WILLOUGHBY DE BROKE. X
(1621-1711) Erkend als lord Willoughby de Broke 1696. Complete Peerage.
VERNON, JAMES. @ I; VI
(1646-1727) Engels politicus; Secretary of State 1697-1702. DNB.
VERNON, JAMES. I-VI; VIII; XII; XVII
(† 1756) Zoon van voorgaande; Engels extraordinaris envoyé te Kopenhagen 1702-07; afgezant naar Dresden 1715. DNB.
VERNONE, zie BALBO DI VERNONE.
VERPOORTEN, WILLEM. VII-XI; XIII-XV
Nederlands officier; 1703 majoor van het regiment infanterie Noyelle; 1704 luitenant-kolonel; 1708-17 kolonel van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VERREYKEN, LOUISE, barones van IMPDEN, vorstin-douairière van CHIMAY. @ VI; XII
(† 1729) Weduwe van Philippe-Louis de Henin-Liétard d'Alsace, vorst van Chimay (1646-1688). Stammtafeln, Neue Folge, VI.
VERRUCCI, SIJBRAND WALTA, heer van SCHULTINGA. VII
Ommelander jonker. Formsma, Ommelander borgen, 71.
VERRIJN, FRANS. II; VI
Commissaris van de makelaardij in granen te Amsterdam.
VERRIJN, HENDRIK. XIV
Amsterdams koopman en reder op Denemarken en de Oostzee.
VERSCHUER, OTTO CHRISTOPH, baron van. I; III; V; X
(1650-1712) Afkomstig uit Hessen; sinds 1672 in Nederlandse dienst; kolonel van de artillerie 1693; 1696 baron des H.R.R.; 1702 brigadier van de infanterie; 1704 in dienst van Hessen-Kassel. NNBW; De Roo van Alderwerelt, "Meester-generaals der artillerie", Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, I, 69.
VERSCHUER, PHILIP WILLEM, baron van. XI; XII
Nederlands officier; zoon van de voorgaande; 1705 luitenant-kolonel van de artillerie, 1717 kolonel; 1727 brigadier van de infanterie. Ringoir, Afstammingen Artillerie.
VERSCHUER, WOLF DIEDERIK VAN. V
Zoon van Otto Christoph van Verschuer; kapitein in het regiment garde-dragonders van prins Willem van Hessen-Kassel tot 1706; tenslotte luitenant-generaal in Zweedse dienst. Jaarboek Nederlandsche Adel, IV, 288-289.
VERSCHUUR, (Mr.) JOAN. II; X
(1661-1721) Hoorns regent; vroedschap van Hoorn 1691-1721; burgemeester 1702 en 1709-10. Kooijmans, Onder regenten.
VERSLUYS, CORNELIS. @ VI-XII; XVII
(† 1720) Middelburgs regent; schepen en raad; 1702 afgezet; 1704 wegens zijn aandeel in het oproer uit Zeeland verbannen; 1715 weer toegelaten als vroedschap en pensionaris van Middelburg. Van der Bijl, Idee en Interest.
VERTEGANT, N.N. @ XVIII
N.n.g. Functionaris te Doornik.
VERVIER, N.N. X
N.n.g. Officier van de infanterie.
VERWER, ADRIAAN. @ XI
Boekhandelaar en drukker te Amsterdam; vermeld in Van Eeghen, Boekhandel.
VERWEY, N.N. VIII
N.n.g. Kamerbewaarder van de Staten-Generaal, 1709.
VERZUSO, zie VERGIUSO.
VESELOVSKIJXVIII
Russisch resident bij de keizer te Wenen 1716-19. Repertorium, II.
VESELOVSKIJXVIII
Russisch secretaris te Londen 1716-20; vanaf 1717 met de rang van resident. Repertorium, II.
VESNICH, WOLF HEINRICH. XV
(† 1722) Resident van de keurvorst van Saksen resident te Wenen 1706-22.
VETH, LUCAS DE. @ I; IV-X; XIV-XVII
(1670-1715) Nederlands marine-officier; 1696 kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam; schout-bij-nacht 1713; commandant van het Staatse eskader in de Oostzee 1715. Bruijn, Admiraliteit.
VETHUYSEN, (Mr.) ISAACK. II
(1642-1703). Rotterdams regent, lid van de vroedschap sinds 1689. Engelbrecht, Vroedschap.
VÉTIS, baron van, zie KÖKÉNYESDI, LÁSZLÓ.
VIALE, BENEDETTO, markies. @ VI-IX
(1660-1749) Genuees gezant te 's-Gravenhage en Londen 1707-10. Repertorium, I.
VIANEN, heer van, zie FERDINAND CHRISTIAN; FRIEDRICH ADOLF; SIMON HEINRICH ADOLF, graven van LIPPE-DETMOLD.
VICEDOM, zie VITZTHUM VON ECKSTÄDT, FRIEDRICH, graaf.
VICENTI, GIOVANNI MARIA. XIII
Secretaris van de Venetiaanse envoyé te 's-Gravenhage 1709-13; zaakgelastigde aldaar 1713-14. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
VICETI, DOMENICO MARIA. XIV
Genuees secretaris en zaakgelastigde in Londen 1699-1727. Repertorium, I.
VIÇOUSE, FRANÇOIS, baron de. @ I; III; V-VI; VIII; X
(† 1732) Nederlands officier; 1701 kolonel van de infanterie; 1704 brigadier; 1709 generaal-majoor; 1727 luitenant-generaal infanterie. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VICQ, FRANçOIS DE. I; V-VI; XI
(1646-1707) Amsterdams regent; hoofdschout 1694-96 en 1701-05, burgemeester 1697, 1700 en 1706; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap, II.
- echtgenote van, zie PANCRAS, ALETTA.
VICQ, (Mr.) GERBRANT DE. @ # X; XI; XIII-XIV
(1674-1712) Zoon van de voorgaande; vroedschap van Hoorn 1702-12; burgemeester 1710-11. Kooijmans, Onder regenten; Elias, Vroedschap,I; II.
VICQ, (Mr.) NICOLAES DE. XI
(1672-1713) Oudere broer van de voorgaande; Amsterdams regent, maar nooit lid van de vroedschap; 1709-12 gedeputeerde ter Staten-Generaal. Elias, Vroedschap, II.
VICQ, N.N. DE. XIV
N.n.g. Schout van Brugge 1712-13.
VICTOR AMADEUS PHILIPPE, prins van PIEMONT. X-XIV
(1699-1715) Oudste zoon van de volgende; nooit getrouwd geweest.
VICTOR AMADEUS II, hertog van SAVOYE. I-XIX
(1666-1732) Regerend hertog 1675; koning van Sicilië 1713; koning van Sardinië 1718; afstand gedaan 1730.
- echtgenote van, zie ANNE van ORLÉANS.
VIERECK, ADAM OTTO VON. I-V; XII
Mecklenburgs edelman in Brandenburgs-Pruisische dienst; Geheime Regierungsrat van Kleef en Mark; extraordinaris envoyé te Kopenhagen 1699-1706, Pruisisch afgezant naar Güstrow 1713. Repertorium, I
VIERECK, ELISABETH HELENE VON. II; III
(1679-1704) Dochter van de voorgaande; maîtresse van koning Frederik IV van Denemarken. DBL.
VIEUXPONT, GUILLAUME-ALEXANDRE, markies de. XIII
(† 1728) Frans officier; luitenant-generaal en commandant van Douai. Dictionnaire de la Noblesse, 10, 729.
VIGNEAU, N.N. II
N.n.g. Hugenoots officier; niet in Haag, La France Protestante.
VIGNEAU, N.N. V
N.n.g. In Berlijn.
VILAR MAIOR, graaf van, zie TELLES DA SILVA, FERNÃO.
VILARS, N.N. I
Frans officier; commandant van het kasteel Grevenbroek bij Weert, 1702. Murray, Dispatches, I.
VILETTES, zie VULSON DE VILLETTES.
VILLADARIAS, FRANCISCO, markies van. I; III
(† 1716) Spaans officier; kapitein-generaal van Guipúzcoa en vervolgens onderkoning van Valencia. Enciclopedia Universal Illustrada., 68, 1340.
VILLADING, zie WILLADING, JOHANN FRIEDRICH VON.
VILLARUBIA DE LANGRE, markies van, zie GARAY Y OTÁÑEZ.
VILLARNON, markies van, zie JAUCOURT, PHILIPPE DE.
VILLARS, ARMAND, hertog van. VIII; XI; XIII
(† 1712) Frans marine-officier; oudere broer van de volgende; later te velde dienend. Feldzüge XII, 227.
VILLARS, LOUIS-HECTOR, hertog van. I-XVII; XIX
(1653-1734) Frans veldheer en diplomaat; maarschalk van Frankrijk; afgevaardigde bij de vredesonderhandelingen te Rastatt 1713-14. Michaud, Biographie Universelle, 43, 417; Repertorium, I.
VILLASOR, markies de, zie SILVA, JOSEPH DA.
VILLATTES, ALEXANDRE-AUGUSTE, baron des. @ V-VIII; X; XIV; XVIII
(1653-1723) Nederlands officier; Hugenoot; page van Willem III; majoor van de Hollandse gardes te voet 1693; luitenant-kolonel 1709; kolonel van de gardes 1716; generaal-majoor van de infanterie 1704; luitenant-generaal 1709; commandeur van Maastricht 1713.NNBW; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
- echtgenote van, zie KRONEMANN von KROMANSHOF, LOUISE CHRISTINA.
VILLA VERDE, graaf van, zie ALBUQUERQUE, DON PEDRO DE NORONHA DE.
VILLEGAS, GAUTHIER JOHAN DE. I; II; V; VIII-XII; XIV
(†1730) Nederlands officier; 1696 commandeur van Breda; kolonel-commandant van het Hollandse regiment infanterie Dohna 1701; brigadier 1706, generaal-majoor 1709; luitenant-generaal 1727. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
- echtgenote van, zie LAUDER, ANNA.
VILLEGAS, JACQUES-FERDINAND, baron van HOVORST. @ XIV; XVIII
(1658-1723) Zuidnederlands edelman; president van de Rekenkamer van Brabant; 1713 lid van de Raad van State te Brussel. Lefèvre, Documents Personnel Supérieur.
VILLEGAS, JEANNE GEORGETTE DE. XIV
Echtgenote van Mr. Josias Eckhardt.
VILLELONGUE, N.N., graaf van. @ VI-IX
Frans officier, krijgsgevangen in Holland; zich noemend graaf de Villelongue-Medina Celi; biedt zijn diensten aan de Staten-Generaal aan.
VILLEROI, hertog van, zie NEUFVILLE, FRANÇOIS DE.
VILLERS, PHILIPPE-BALTHASAR, baron de. V
Zuid-Nederlands edelman; heer van Orp-le-Grand; ontvanger-generaal van de domeinen vna het hertogdom Limburg en de landen van Overmaze 1703. Goossens, Les Etats de Limbourg, 48*.
VILLIERS, ANNE. IX
(† 1688) Eerste echtgenote van Hans Willem Bentinck, graaf van Portland.
VILLIERS, BARBARA, hertogin van CLEVELAND. IX
(† 1709) Gravin van Castlemaine en hertogin van Cleveland; maîtresse van koning Charles II van Engeland.
VILLIERS, EDWARD, graaf van JERSEY. @ I; III; V; XII
(1656-1711) Engels edelman; lord chamberlain 1700-04. DNB.
VILLIERS, WILLIAM, graaf van JERSEY. XII
(1682-1721) Zoon van de voorgaande; viscount Villiers; 1711 2e graaf van Jersey.
VILSTEREN, JAKOB JOZEF VAN. IV
(1683-1708) Zuid-Nederlands edelman; heer van Laarne; stiefzoon van Bergeyck; officier in dienst van Philippe V; gesneuveld bij Wijnendaele. De Schryver, Bergeyck.
VIMARÉ, JOSIAS LE GRAND DE. V
Hugenoots officier in Engelse dienst, brigadier van de infanterie 1706. Snyder, Marlborough-Godolphin.
VINCENT, N.N. XIX
N.n.g. Frans resident te Napels; 1738-39 zaakgelstigde te Wenen. Repertorium, II.
VINCENZO GONZAGA, hertog van GUASTALLA. @ IX; X; XIII-XIV
(† 1714) Hertog van Guastalla (ten ZW. van Mantua).
VINCIELLE, N.N. II
N.n.g. Luiks ambtenaar.
VINCK, N.N., zie FINCK.
VINK, HENRICUS. @ XII
Een van de gijzelaars door de Franse partizaan Dumoulin meegenomen uit het land van Heusden 1711.
VINTIMILLE, CHARLES-FRANÇOIS, markies des ARCS, graaf DU LUC. VIII; X-XVII
(1653-1740) Frans militair en diplomaat; ambassadeur bij de Zwitserse Katholieke Kantons te Solothurn 1709-15; gevolmachtigde op het vredescongres van Baden 1714; ambassadeur te Wenen 1715-17. Dictionnaire de la Noblesse, 10, 860.
VILLADING, zie WILLADING.
VIOLAINE, N.N. DE. I; II
N.n.g. Frans gouverneur van de citadel van Luik 1702.
VIPART, JACQUES-JOSEPH DE, markies de SILLY. V; VI; XIX
(† 1727) Frans luitenant-generaal, gevangen genomen bij Höchstädt; later conseiller d'état. Grand Armorial de France, VI, 485.
VIRMOND, DAMIAN HUGO, graaf. XVII; XVIII
(1666-1722) Keizerlijk officier en diplomaat; 1715-16 envoyé naar de koning van Pruisen; 1719-20 keizerlijk ambassadeur bij de Porte. Repertorium, II; Braubach, Prinz Eugen.
VISCONTI, HANNIBAL, markies van. I; VII-IX; XII; XIV
(1660-1750) Italiaans officier, eerst in Spaanse, vanaf 1700 in keizerlijke dienst; 1716 generaal-veldmaarschalk, BLKO.
VISCONTI, PIRRO, markies van. XII
Grootkanselier van Milaan. Braubach, Prinz Eugen.
VISCONTI-ARESE, GIULIO, graaf. V
Milanees staatsman; commissaris-generaal van de troepen van Milaan. Braubach, Prinz Eugen.
VISSCHER, (Mr.) ADOLF. @ XIX
(1686-1746) Pensionaris van Dordrecht 1715-23; daarna raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland; pensionaris van Haarlem 1726-30; en tenslotte na 1730 advocaat-fiscaal van de Admiraliteit op de Maze en sinds 1739 lid van de vroedschap van Rotterdam. De Jongste, Onrust aan het Spaarne, 386.
VISSER, ADOLF. VI
N.n.g. Graanhandelaar.
VISSER, J.H. XVIII; XIX
Postmeester te Boekholt in Westfalen en correspondent van Nicolaas Clignet.
VISSER, ZIJBRANT. III
Nederlands marine-officier; 1702 ordinaris kapitein bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier. De Jonge, Zeewezen, III, 655.
VITELLI, CLEMENTE, markies. II
Gezant van Savoye en Toscane bij de paus, 1699. Repertorium, I.
VITRIARIUS, JOHANNES JACOBUS. XIII
(1679-1745) Rechtsgeleerde; hoogleraar te Heidelberg; 1708 hoogleraar in de rechten te Utrecht; 1719 te Leiden; protocolhouder van het Congres te Utrecht 1712-13. NNBW.
VITRINGA, CAMPEGIUS (KEMPE). @ III
(1659-1722) Fries theoloog; hoogleraar in de godgeleerdheid en de kerkgeschiedenis te Franeker. NNBW.
VITTINGHOF genaamd SCHELL, OTTO FREDERIK VAN, heer van NEDERHEMERT. @ I; VIII; X; XII-XIV
(† 1726) Nederlands officier; 1692 kolonel van een Overijssels regiment cavalerie; 1702 brigadier, 1704 generaal-majoor; 1709 luitenant-generaal van de cavalerie. Ringoir, Afstammingen cavalerie; Van Meurs, Ridderschap Nijmegen, 244.
- echtgenote van, zie RANDWIJCK, MARGARETHA van.
VITZTHUM VON ECKSTÄDT, FRIEDRICH, graaf. X-XII; XIV
Gezant van de keurvorst van Saksen/koning van Polen bij de tsaar 1709-15. Repertorium, I.
VIVANS, JOSEPH-GODEFROI DE. XVII
N.n.g. Hugenoot, gearresteerd in Frankrijk; later wonend in Holland.
VIVANT, JEAN DE, markies de NOAILHAC. VI
(† 1719) Frans officier; luitenant-generaal 1704. Grand Armorial de France, VI, 491.
VIVIER, zie COUET, ABRAHAM, seigneur du.
VLAANDEREN, Frans intendant van, zie MAIGNART, CHARLES ETIENNE.
VLACQ, ROEMER. II
(1637-1703) Nederlands marine-officier; afkomstig uit Gouda; overleden aan verwondingen opgelopen bij een gevecht tegen een Frans eskader. NNBW.
VLADERACKEN, GERARD VAN. XIX
(1664-1706) Alkmaars regent; vroedschap 1690-1706.
VLADERACKEN, YSBRAND JACOB VAN. XIX
(* 1668) Broer van de voorgaande; Alkmaars regent; vroedschap 1706-18; schout van Alkmaar 1718. Bossaers, `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'.
VLAMING, (Mr.) MATHIAS DE. @ XI
(† 1730) Regent van 's-Hertogenbosch; schepen o.a. in 1710 en 1712. (GA 's-Hertogenbosch).
VLEERTMAN, WILLEM. @ V; IX; XI; XVIII
Nederlands officier; commissaris van de approches. Hij was meestal degene die berichten van de overgave van belegerde steden aan de Staten-Generaal overbracht.
VLEUGELS, (Mr.) DIEDERIK. VIII
(1636-1717) Raad en advocaat-fiscaal van Brabant en de landen van Overmaze. Adelsarchief, II, 257.
- echtgenote van, zie VRIJBERGEN, CORNELIA VAN.
VLEUGELS, JOHAN. I; VI
(† 1702) Nederlands officier; 1693 luitenant-kolonel van het regiment mariniers Sparre; 1695 tevens directeur van de approches. Ringoir, Afstammingen genie.
VLIERDEN, GOVERT VAN. @ IX; XIX
(1645-1719) Afkomstig uit Rotterdam; koopman in Indië, gerepatrieerd in 1699; 1702-04 baljuw van Vlaardingen; daarna ontvanger van de convooien en licenten te Breda. (GA Rotterdam).
VLIERINGHE, burggraaf van, zie CROONENDAEL.
VLOOSWIJCK, CORNELIA VAN. XI
(1635-1677) Dochter van de volgende; echtgenote van Pieter Melis, heer van Saaftinge. Elias, Vroedschap, I.
VLOOSWIJCK, CORNELIS VAN. XI
(1601-1687). Burgemeester van Amsterdam. Elias, Vroedschap, I.
VLOOSWIJCK, CORNELIS VAN. VI
(1673-1719) Nederlands marine-officier; extraordinaris kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit 1706. Bruijn, Admiraliteit.
VÖLGER, ANTON. @ X
(† 1730) Sinds 1699 kamerraad van de graaf van Oost-Friesland; tevens raad van de gravin van Oost-Friesland-Kriechingen König, Verwaltungsgeschichte, 520.
VOELLER, JEAN HERMANN. X
(1630-1710) Secretaris van Staat voor Duitse zaken te Brussel.
VOGEDES, N.N. V
N.n.g. Commissaris van de Münsterse regimenten in dienst van de Staat.
VOLBERGEN, SIMON VAN. VIII
(† 1709) Nederlands officier; majoor van het regiment infanterie Oxenstierna 1706; gesneuveld bij Malplaquet. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VOLCKERSHOVEN, JOHAN BERNHARD VAN. IV
Nederlands officier; afkomstig uit Gulik; kwartiermeester-generaal van de cavalerie 1694; 1695 tevens directeur van de approches; vrijwillig ontslag 1705 en overgegaan in Paltsische dienst. Ringoir, Afstammingen genie.
VOLCKERSHOVEN, JOHAN FRANÇOIS VAN. @ VIII; IX
Nederlands officier; 1700 majoor van het Hollandse regiment infanterie Van Goor; 1704 luitenant-kolonel; 1709 kolonel-commandant, 1720-28 kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VOLCKERSHOVEN, JOHAN LEONARD VAN. V; VIII-X; XIII
(† 1720) Nederlands officier; 1704 majoor van het regiment cavalerie van Erbach; 1706 kolonel-commandant. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
VOLCKERSHOVEN, PIETER VAN. @ X
Nederlands officier; 1694 majoor van het Zweedse regiment cavalerie van Barnekov, dat tot 1697 in Nederlandse dienst stond. Staatsche Leger, VII.
VOLKERS, N.N. II
N.n.g. Gouverneur en oppercommissaris van Landau.
VOLKRA von HEIDENREICHSTEIN, OTTO CHRISTOPH, graaf. XVII
Keizerlijk envoyé te Londen 1715-17. Repertorium, II.
VOLLENHOVEN, JAN VAN. XIV
Nederlands koopman.
VOLMER, DIDERIK. VI
Burgemeester van Groenlo en substituut-drossaard van Bredevoort. Nederlandsche Leeuw, XLIX, 159.
VONCK, GERARDUS. II
Predikant te Lisse.
VOO, LAURENS DE. XVIII
(1672-1744) Hoedenmaker te Heusden; burgemeester van die stad 1704-06, 1712 en 1714-19; schepen 1713 en 1720-26; vele andere stedelijke functies. Kool-Blokland, De elite in Heusden.
VOOGHT, PIERRE-CHARLES, burggraaf de. @ VIII; XI-XII; XIV; XVII
(† 1734) Regent van Brugge; raadsheer in de Raad van Financiën; 1698 adjunct-president van de Raad van Vlaanderen met recht van opvolging, maar niet geëffectueerd. Lefèvre, Recrutement de la Magistrature, 36-42.
VOORBURGH, (Mr.) JOHAN VAN. XII
(1657-1711) Rotterdams regent en via zijn moeder verwant met de familie Heinsius, Engelbrecht, Vroedschap Rotterdam.
VOORBURGH, MAGDALENA JOHANNA VAN. @ XII
(*1687) Dochter van de voorgaande.
VOORBURGH, MARIA JACOBA VAN. @ XII
(*1689) Jongere zuster van de voorgaande.
VOORDT, EDMOND-CONRARD DE, baron de CORTENACKEN. I
Zuid-Nederlands edelman; burgemeester van Luik 1689,1700 en 1713; 1694 commissaris-generaal van oorlog van Luik. Daris, Histoire de Liège, II, 242, 277.
VOORN, JACOB. XVII
Lakenfabrikant te Leiden.
VOORSCHOTEN, heer van, zie WASSENAER, ARENT VAN.
VOORSPOEL, NORBERT VAN. XI; XIV
(† 1722) Raadsheer in de Grote Raad van Mechelen; 1713 lid Raad van State te Brussel. Herckenrode, Nobiliaire, II, 2050.
VOORST, ADOLF TRANSISELANUS VAN, heer van JAARSVELD. V; VI
(1651-1707) Lid van de Ridderschap van Holland; gedeputeerde in de Raad van State wegens Holland; drossaard van Gorinchem en het land van Arkel. Elias, Vroedschap, I.
VOORST, DIRK HELMICH VAN. XII
Nederlands officier; majoor van de cavalerie 1703-04; kolonel-commandant regiment cavalerie Baldwin 1705-10; brigadier 1709, kolonel 1710; regiment opgeheven 1715. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
VORST, JAN VAN DER. I; IV; VI; XI
Nederlands officier; luitenant-kolonel regiment mariniers Sint Amant 1710-18. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VOS, HARMAN. VI; XI; XIII
(† 1739) Klerk ter financie van Holland; agent van Holstein-Gottorp te 's-Gravenhage 1694-1711; solliciteur-militair 1711. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
VOS, PIETER DE. XIX
In 1683 uitgekomen naar Indië; 1699 opperhoofd in Japan; 1701-05 directeur te Suratte; 1702 raad extraordinair van Indië; 1705 raad ordinair; 1710 gerepatrieerd als admiraal van de retourvloot. Coolhaas, Generale Missiven, VI.
VOSS, ANTONIE. VI
Raadslid van Nijmegen en aanhanger van de Nieuwe Plooi. Haak, Plooierijen, 165.
VOSSIUS, CHRISTOPH ANDREAS. XV; XIX
Keizerlijk resident te Berlijn 1713-23. Repertorium, I; II.
VOYSIN, DANIEL-FRANÇOIS. VIII; X-XIV
(1654-1717) Frans ambtenaar; intendant van Henegouwen 1688-94; staatsraad 1694- 1709, daarna secretaris van oorlog; 1714 kanselier van Frankrijk.
VREDENBURCH, (Mr.) ADRIAAN VAN. I
(1680-1759) Secretaris van het Hof van Holland en Zeeland 1703-14; daarna vroedschap van Delft. Memorialen Rosa, lxv; Elias, Vroedschap, I; NNBW.
VREDENBURCH, (Mr.) JACOB VAN. I
(1643-1714) Delfts regent; veertigraad 1672; burgemeester o.a. in 1702 en 1703; baljuw en dijkgraaf van Delfland 1708; gedeputeerde in de Raad van State 1713. NNBW.
VREDEWOLD, heer van NIENOORD EN, zie IN- EN KNIPHUIZEN, CAREL FERDINAND VAN.
VREE, REINIER DE. X
Nederlands officier; 1710 majoor van het regiment infanterie Fagel; 1712-35 luitenant-kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VREELANDT, WIJNAND VAN. XI
Nederlands koopman.
VREKEN, N.N. VAN DER. XI
N.n.g. Controleur van de convooien en licenten te Roermond, 1710.
VRIES, (Mr.) HERCULES DE. XI
(1667-1717) Afkomstig uit Enkhuizen; vroedschap van Hoorn 1695; burgemeester o.a. 1707-08, 1711 en 1715. Kooijmans, Onder regenten.
VRIES, JOAN DE. I-VII
(1633-1708) Amsterdams koopman en regent; raad 1680-1708; burgemeester 1686 en 1690; bewindhebber VOC 1681; directeur Sociëteit van Suriname 1689; raad ter Admiraliteit Amsterdam 1691. Elias, Vroedschap, II.
VRILLIÈRE, zie PHÉLYPEAUX.
VROEDE, (Mr.) FRANÇOIS DE. III
(1641-1706) Amsterdams regent; hoofdschout 1697-1700; burgemeester 1701 en 1704. Elias, Vroedschap, II.
VROESEN, (Mr.) ADRIAAN. I; II
(† 1706) Rotterdams regent; ontslagen in 1672 en sindsdien ambteloos. Engelbrecht, Vroedschap.
VROESEN, (Mr.) JEAN. @ I; VI
(* 1672) Zoon van de voorgaande; Nederlands gezantschapssecretaris te Parijs 1701-02; raad in de Raad van Brabant 1705. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
VRIJBERGEN, ADRIAAN VAN. VIII
(1649-1709?) Zeeuws regent; baljuw van Axel, Neuzen en Biervliet. Adelsarchief, II, 251.
VRIJBERGEN, ADRIAAN ANTHONY VAN. IX; XI
Nederlands officier; 1704 majoor van het regiment infanterie Holstein-Beck; 1706 luitenant-kolonel, 1711-1721 kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VRIJBERGEN, CORNELIA VAN. VIII
(1651-1714) Oudere zuster van Marinus van Vrijbergen; getrouwd met Mr. Diederik Vleugels, raad en advocaat-fiscaal van Brabant en de landen van Overmaze. Adelsarchief, II, 257.
VRIJBERGEN, JACOBUS VAN. II
(* 1663) Regent uit Tholen, burgemeester 1691, 1704 en 1705. Adelsarchief, II, 256.
VRIJBERGEN, BONIFACIUS VAN. II
Zeeuws regent; vader van Marinus van Vrijbergen.
- echtgenote van, zie HAER, ELISABETH VAN DER.
VRIJBERGEN, ELISABETH VAN. XI; XII
(* 1683) Dochter van Marinus van Vrijbergen en Anna Gibson; echtgenote van Thomas Kennedy, luitenant-kolonel in de Spaanse Nederlanden. Hora Siccama, Aanteekeningen
VRIJBERGEN, JOHAN VAN. I; VI; VIII
(1651-1715) Ontvanger der contributiën te Maastricht; 1704 gecommitteerde raad ter Admiraliteit van Zeeland. Staatsche Leger, VII; Adelsarchief, II, 252.
VRIJBERGEN, LEVINUS JACOBUS VAN, heer van SINT.ANNA en NAMEN. I
(1659-1702) Zeeuws regent; raad van Tholen; burgemeester o.a. in 1702. Adelsarchief, II, 255.
VRIJBERGEN, MARINUS VAN. @ # I-XII; XIX
(1657-1711) Afkomstig uit Tholen; raadsheer in het leenhof van Brabant; sinds 1694 raad en rekenmeester van Willem III; 1701-11 gezant te Londen. NNBW; Japikse, Willem III en Portland, 1e ged., I.
- echtgenote van, zie GIBSON, ANNA.
- secretarissen van, zie BERTIN, BENJAMIN VAN; RAVENS, JAN PIETER.
VRIJBURGH, (Mr.) JACOB JOSIAS. XI
(1693-1755) Zoon van de volgende; 1723 lid van de Alkmaarse vroedschap en schepen en burgemeester van die stad. NNBW.
VRIJBURGH, (Mr.) NICOLAAS. @ III; XI; XVIII; XIX
(1661-1737) Alkmaars regent; vroedschap van die stad 1693-1723; burgemeester o.a. in 1704, 1707, 1708, 1712 en 1713. NNBW; Bossaers, Van Kintsbeen aan.
VRIJENES, zie SOMEREN VAN VRIJENES, HIERONIMUS VAN.
VUETTES, N.N. VI
N.n.g. Agent van de keurvorst van Beieren.
VULSON, JACQUES, heer van SAINT-MAURICE. @ V-VI; IX-XIV
(† 1712) Nederlands officier; kapitein (met rang van luitenant-kolonel) van de Hollandse gardes te voet 1700; commandeur van Geertruidenberg 1707; kolonel 1711. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
VULSON DE VILLETTES, N.N. X
Hugenoots edelman uit het Dauphiné; woonachtig te Genève; goed op de hoogte van de situatie in het Dauphiné; correspondeert met Nicolaas Clignet.
VULTEJUS, HERMANN. XVII
Staatsraad van de landgraaf van Hessen-Kassel; 1705-09 Hessisch gezant te Frankfurt am Main; secretaris van erfprins Friedrich van Hessen-Kassel. Repertorium, I.
VUOERDEN, N.N. baron van. VIII-X
N.n.g. Baljuw van Cysoing, een van de vier kwartieren van de kastelenij van Lille; 1709 te 's-Gravenhage als afgezant van de vorst van Epinoy.. Braure, Lille et la Flandre Wallonne, 77, 234.
VIJGH, N.N. VII
Vaandrig Blauwe Gardes, gesneuveld voor Rijssel 1708.