Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

WAART, N.N. VAN. X
N.n.g. Advocaat, genoemd door B. van der Dussen als behorend tot een gezelschap notabelen uit Rotterdam en omgeving dat in Geertruidenberg contact had met de Fransen.
WACHSLAGER, GEORG, Friherre. II-IV
Zweeds diplomaat, secretaris/resident in Polen 1693-1700; opnieuw 1704-05; extraordinaris envoyé in Polen 1708-15. Repertorium, I.
WACHTMEISTER, HANS, graaf von. I; II; VI; X; XI; XVII
Admiraal van de Zweedse vloot. Hatton, Charles XII, 134, 464.
WACKERBARTH, AUGUST CHRISTOPH, graaf. I; II; VI; VIII; IX; XI-XIV
(1662-1734) Saksisch-Pools generaal; dienend o. a. in de Spaanse Nederlanden; extraordinaris envoyé van Saksen-Polen te Wenen 1698-1714. ADB; Weensche Gezantschapsberichten.
WACQUANT, ANGELUS DE JESU MARIA DE. X
R.K. priester; Carmeliet; kapelaan van de keizerlijke kapel in 's-Gravenhage 1717-20. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
WADDINXVEEN, heer van, zie BELLE, JOSUA VAN.
WADE, GEORGE. VI; XVIII
(1673-1748) Engels officier; 1704 kolonel en adjudant-generaal van de Engelse troepen in Spanje en Portugal; 1708 brigadier en tot 1710 in Spanje; 1714 generaal-majoor; diende later in Schotland; opgeklommen tot veldmaarschalk. DNB.
WADENOYEN, heer van, zie COCK VAN DELWIJNEN, JOHAN DE.
WAEL, CORNELIS VAN DER. X
(† 1736) Schepen van Rotterdam in 1710.
WAERT, PETRONELLA DE. IX
(1628-1709) Weduwe van Nicolaes Pancras; hun dochter Maria was getrouwd met Bruno van der Dussen. Elias, Vroedschap, I.
WAES, FRANS JACOB, baron van. @ I; III-VI; XI
(† 1706) Nederlands officier; heer van Kessenich; kolonel van een Utrechts regiment infanterie 1699; commandeur van Stevensweerd 1702; brigadier 1704; in Spanje overleden. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WAEYEN, (Mr.) JACOB VAN DER. IX
(† 1743) Fries regent; grietman van Hemelumer Oldephaert en burgemeester van Franeker; gecommitteerd in de Friese Admiraliteit te Harlingen 1707-09; afgevaardigde ter Staten-Generaal 1713; lid Raad van State 1719-22.
WAEYEN, (Mr.) WILLEM VAN DER. VI; XVII
(1682-1733) Geboren te Amsterdam; later gevestigd te Haarlem en schepen en raad van die stad sinds 1719. Elias, Vroedschap, II.
WAGEMAECKERS, MATTHEUS JACOBS. VIII
Korporaal in dienst van de VOC, Kamer Delft, 1709.
WAGENAER, JOHAN. XII; XIII
N.n.g. Koopman te Amsterdam.
WAGER, (Sir) CHARLES. XVI
(1666-1743) Engels marine-officier; 1707 schout-bij-nacht; geridderd 1709; comptroller of the Navy 1715-18; commissioner of the Admiralty 1718-23. DNB.
WAHL, N.N. XIII
N.n.g. Secretaris van Danzig.
WAKE, WILLIAM. XVII
(1657-1737) Engels geestelijke; bisschop van Lincoln 1705; aartsbisschop van Canterbury 1716. DNB.
WALDECK, vorst van, zie GEORG FRIEDRICH.
- prinses van, zie ALBERTINE ELISABETH; LOUISA ANNA; SOPHIA HENRIËTTE.
WALDEGRAVE, JAMES, baron WALDEGRAVE OF CHEWTON. XIV
(1684-1741) Engels Rooms-katholiek edelman, maar Anglicaans geworden en in dienst van koning George I getreden. Complete Peerage.
WALDERSEE, MATTHIAS BALTHASAR VON. V-VII
Deens staatsraad; voormalig gouverneur van prins Willem van Denemarken; extraordinaris envoyé naar Engeland 1706-09; naar de keurvorst van de Palts 1710-11; Deens gezant bij de Rijksdag te Regensburg 1711-16. Marquard, Danske gesandter.
WALDKIRCH, N.N. @ XIII
Zwitsers officier in Nederlandse dienst; waarschijnlijk overleden in 1733.
WALDSTEIN, KARL ERNST, graaf von. I; II; VI
(1661-1713) Zoon van de volgende; keizerlijk ambassadeur te Lissabon 1700-03; opperhofmaarschalk van de Rooms-koning 1704; opperkamerheer van de keizer 1709. BLKO; Repertorium, I.
WALDSTEIN, KARL FERDINAND, graaf von. I
(1634-1702) Opperkamerheer van de keizer sinds 1690. BLKO.
WALEF, zie CORT, HENRY DE.
WALES, prins van, zie GEORG AUGUST; JAMES FRANCIS EDWARD STUART.
WALES, prinses van, zie CAROLINE.
WALEWYNS, CATHARINA WILHELMINA. VIII-X
(† 1736) Tweede echtgenote van de Rotterdamse regent Johan Steenlack. Engelbrecht, Vroedschap.
WALHORN, JEAN-BAPTISTE-AURELIUS VAN, gezegd DE DECKER. VII
Schepen van Brussel, voor het eerst in 1685; burgemeester 1707-12 en 1717-24. Henne-Wauters, Histoire de Bruxelles, II, 553-56.
WALKER, (Sir) HOVENDEN. V; XII
(† 1728) Engels marine-officier; 1711 schout-bij-nacht en geridderd. DNB.
WALLENDAL (sr.), GASPAR VAN. @ VI; VII; IX; XI
(1660-1713) Regent van Medemblik; lid vroedschap 1684-1713; vele malen burgemeester van die stad; 1705-07 en 1709-11 gecommitteerd in de Admiraliteit van het Noorderkwartier. Bossaers, `Van Kintsbeen aan'.
WALLENDAL (jr.), GASPAR VAN. VI; VII; IX
Zoon van de voorgaande, secretaris van Medemblik. Gens Nostra, XVI, 66.
WALLENSTED, CATHARINA. VIII
Schoonmoeder van Nils, graaf Gyldenstolpe. Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
- dochter van, zie EHRENSTÉEN, MARGARETHA.
WALLER, N.N. I
N.n.g. Engels koopman te Rotterdam.
WALLERAND, N.N. @ XVI
N.n.g. Raadsheer van de Domeinraad van Ieper, 1714.
WALMSLEY, CATHERINE, lady PETRE. XIV
(1697-1785) Echtgenote van Robert, baron Petre. Complete Peerage.
WALPOLE, DOROTHY. XV
(1686-1726) Jongere zuster van Robert Walpole; tweede echtgenote (1713) van Charles, viscount Townshend.
WALPOLE, HORATIO. V
Kolonel en Tory M.P.; oom van de gebroeders Robert en Horatio Walpole. Holmes, British Politics, 331.
WALPOLE, HORATIO. @ VI; XVI-XIX
(1678-1757) Engels staatsman en diplomaat; jongere broer van de volgende; 1706 secretaris van James Stanhope in Spanje; 1709-10 secretaris van de Engelse ambassade in Den Haag; 1715-16 gezant te 's-Gravenhage; M.P. sinds 1702. DNB; Murray, Honest Diplomat.
WALPOLE, ROBERT. IV-V; VII-IX; XI-XIII; XV-XIX
(1676-1745) Whig politicus; M.P. voor King's Lynn 1702-12 en opnieuw 1713; 1705 raad van George van Denemarken als Lord High Admiral; 1708 secretary at war; 1710 ook treasurer of the Navy; onder George I tal van ambten en een van de leiders van de Engelse politiek DNB; Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
WALRAD, graaf van NASSAU-OTTWEILER. @ I
(1656-1705) Neef van de volgende; luitenant-generaal van de infanterie sinds 1699; gouverneur van Nijmegen sinds 1695; kolonel van de Hollandse gardes te voet 1701. Dek, Genealogie Nassau, 35; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
WALRAD, vorst van NASSAU-SAARBRÜCKEN-USINGEN. @ I-II; IV; VIII
(1635-1702) Officier in Staatse dienst; 1679 kolonel van een Hollands regiment cavalerie; 1684 gouverneur van 's-Hertogenbosch; 1689 veldmaarschalk van het Staatse leger. Dek, Genealogie Nassau, 39; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
- 1e echtgenote van, zie CROY-ROEULX, CATHARINA van.
- 2e echtgenote van, zie MAGDALENE ELISABETH van LÖWENSTEIN-WERTHEIM-ROCHEFORT.
- zoon van, zie WILHELM HEINRICH, vorst van NASSAU-USINGEN.
WALRAVEN, ABRAHAM VAN. XVIII
(1681-1740) Procureur te Heusden; substituut-secretaris van die stad sinds 1711; burgemeester 1713-21; thesaurier 1716-26; andere stedelijke functies. Kool-Blokland, De elite in Heusden, 283.
WALRICH, GERHARD DE, heer van BOLSIERSEMA. VII-X; XII
Groninger-Ommelander jonker; gecommitteerde raad van het Hogeland. Pauw, Strubbelingen, 48.
WALSEMÉ, N.N. DE. VI
N.n.g. Frans krijgsgevangene.
WALSH, WILLIAM. I
Engels dichter.
WALTPOTT ZU BASSENHEIM, CASIMIR ADOLPH, baron von. @ XVI
N.n.g. Stadhouder van de keurvorst van Mainz.
WANGERSHEIM, N.N. XVII
N.n.g. Zweeds kolonel.
WANSOULLE, BERTHOLD, baron de. @ V
(† 1748) Kanunnik van St.-Lambert te Luik 1687; abt van Amay 1700; vele diplomatieke zendingen o.a. naar de keizer, naar de Staten-Generaal 1709; Luiks afgevaardigde op het vredescongres te Utrecht 1713. Jadin, Correspondance, II; Repertorium, I.
WARD, JOHN, of CAPESTHORNE. V
Engels Lagerhuislid; bijgenaamd 'the lawyer', ter onderscheiding van andere Lagerhuisleden met dezelfde naam. Holmes, British Politics, 182, 274.
WARFUSÉE, graaf van, zie BEIEREN VAN SCHAGEN, DIEDERIK THOMAS VAN; OULTREMONT, JEAN-FRANÇOIS-PAUL-EMILE DE.
WARIN, CORNELIA DEBORA. IX
(1673-1737) Vijfde echtgenote van de Amsterdamse koopman Abraham Romswinckel, en verwante van de griffier Fagel. Elias, Vroedschap, II; Japikse, Archief Fagel.
WARNEWANE, N.N. DE. IX
N.n.g. Genoemd als kandidaat-baljuw van de prins van Ligne te Lille, 1709; geboren te Amsterdam.
WARRY, JACQUES. @ V; XVII
(† 1737) Nederlands officier; broer van de volgende; kapitein in het regiment mariniers Swansbel 1703; majoor van het regiment mariniers Leefdael 1707; luitenant-kolonel 1729. ANF, V (1888), 213; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WARRY DE BAILLARDE, GEORGE. @ V; VII-VIII; XVII
Nederlands officier; broer van de voorgaande; kapitein in het regiment Swansbel. ANF, V (1888), 213; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
WARTENBERG, graaf van, zie KOLBE, JOHANN KASIMIR.
- gravin van, zie RICKERS, CATHARINA.
WARTENSLEBEN, ALEXANDER HERMANN, graaf von. I-III; V-VIII; X; XVII
(1650-1734) Aanvankelijk in dienst van Sachsen-Gotha, Pruisisch veldmaarschalk sinds 1702. ADB.
WASER, HANS RUDOLF. XVI
(1666-1741) Regent van Zürich; landvoogd van Baden namens Zürich 1714. HBLS.
WASSENAER, ANNA CHARLOTTE ELISABETH VAN. I
Zuster van Jacob van Wassenaer-Obdam, schoonmoeder van Adolf Werner van Palland, heer van Zuthem en Egede. Adelsboek, 1949, 341; Obreen, Wassenaer, 146.
WASSENAER, ARENT, baron van, heer van VOORSCHOTEN en DUVENVOORDE. @ # I-XIX
(1669-1721) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; ruwaard en baljuw van Putten en lid van de vroedschap van Den Briel; 1703 baljuw van Hulst en Hulsterambacht; 1707 lid van de Hollandse Ridderschap; 1715-16 ambassadeur te Londen. NNBW.
- echtgenote van, zie BENTINCK, ANNE.
WASSENAER, CAREL LODEWIJK VAN, heer van DOEVEREN. IV; V; VII; VIII; XII-XIV; XVI; XIX
(1685-1751) Nederlands officier; jongere zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; 1705 ritmeester van de cavalerie; adjudant van Nassau-Ouwerkerk; majoor van het regiment 's-Gravenmoer; 1711 kolonel van de dragonders; 1720 commandeur van 's-Hertogenbosch. Ringoir, Afstammingen cavalerie; NNBW; Obreen, Wassenaer, 103.
WASSENAER, FREDERIK HENDRIK VAN, heer van de beide KATWIJKEN. XVII
(1701-1771) Neef (oomzegger) van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde; doctor in de beide rechten; 1724 raad in het Hof van Holland en Zeeland. Obreen, Wassenaer, 105.
WASSENAER, FREDERIK WILLEM VAN, heer van ROSANDE. II
(1658-1703) Aanvankelijk officier in het Staatse leger; daarna baljuw van Hulst en Hulsterambacht. NNBW.
WASSENAER, HENDRIK, baron van, heer van WARMOND. VIII
(1642-1709) Ridder van de Duitse Orde, landcommandeur van de Balije van Ouden-Biezen sinds 1691. NNBW.
WASSENAER, JACOB, baron van, heer van DUVENVOORDE. I-VI; XI; XII
(1649-1707) Heer van Duvenvoorde sinds 1681; lid van de Ridderschap van Holland; gecommitteerde raad van Holland en afgevaardigde ter Staten-Generaal; hoogheemraad, dijkgraaf en baljuw van Rijnland. NNBW.
WASSENAER, JACOB VAN, heer van OBDAM. I
(1610-1665) Luitenant-admiraal van Holland. NNBW.
WASSENAER, JACOB VAN, heer van OBDAM. @ # I-XIV; XIX
(1635-1714) Zoon van de voorgaande, 1711 graaf des H.R.R; lid van de Hollandse Ridderschap; 1672 kolonel van een Hollands regiment cavalerie; luitenant-generaal 1691; generaal van de cavalerie 1702; 1688 gouverneur van Willemstad; 1703 gouverneur van 's-Hertogenbosch; 1703 de militaire dienst verlaten; 1701-02 gezant naar verschillende Duitse hoven; 1708-12 gezant bij de keurvorst van de Palts. NNBW; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
WASSENAER, JACOB EMMERY baron van, heer van ZUID-WADDINXVEEN. II; VI; XIX
(1674-1724) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; 1701 veertigraad van Leiden en meermalen burgemeester van die stad; bewindhebber van de VOC ter Kamer Delft; lid van de Hollandse Ridderschap 1724. Obreen, Wassenaer, 102.
WASSENAER, JACOB JAN BRILANUS VAN. II
Zoon van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde en Anna Margaretha Bentinck; kleinzoon van Hans Willem Bentinck-Portland.
WASSENAER, JAN GERRIT, baron van, heer van ROSENBURG. @ I-IX; XII, XVII; XIX
(1672-1723) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam 1690; schout-bij-nacht 1700; vice-admiraal 1703; luitenant-admiraal 1709; hoogheemraad van Rijnland 1707. NNBW.
WASSENAER, JOHAN HENDRIK VAN, heer van OBDAM. I; II; VI; VII; XIII; XVIII
(1683-1745) Zoon van Jacob van Wassenaer-Obdam; 1714 heer van Obdam. Obreen, Wassenaer, 147.
WASSENAER, WILLEM ARENT BREDANUS VAN. XVI
(25-2-1714--april 1715) Jongste zoon van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde.
WASSENAER, WILLEM LODEWIJK, baron van, heer van RUIJVEN. I; III; XIV; XVIII; XIX
(1676-1720) Zoon van de volgende; 1695 kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit op de Maze; 1706 ontslag uit de zeedienst wegens opgelopen verwondingen; 1711 raad ter Admiraliteit op de Maze wegens de Hollandse Ridderschap; 1714 baljuw en schout van 's-Gravenhage. NNBW; Obreen, Wassenaer, 176; De Jonge, Zeewezen, III, 591.
WASSENAER, WILLEM LODEWIJK baron van, heer van STARRENBURG. @ # I-VI; X; XIII-XIX
(1649-1723) Lid van de Ridderschap van Holland 1702; raad ter Admiraliteit op de Maze 1707-11.
WASSENAER, WILLEM VAN. I; IV; X; XVII
(1670-1719) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; kapitein van de infanterie; 1695 commandant van de Lijfcompagnie en adjudant-generaal van Willem III; 1703 gouverneur van Willemstad; 1704 brigadier, generaal-majoor en majoor van de Hollandse garde te voet; 1714 gouverneur van Bergen op Zoom. Staatsche Leger, VIII; bd.III.
WASSENAER-STARRENBURG, ELISABETH, barones van, gravin van AUVERGNE. I
(1670-1704) Tweede echtgenote (sinds 1699) van Frédéric-Maurice de La Tour, graaf van Auvergne (1642-1707), officier in Staatse en later in Franse dienst. Obreen, Wassenaer, 176; Hora Siccama, Aanteekeningen, 31.
WATER, WILLEM VAN DE. XIV
Boekdrukker en uitgever te Utrecht.
WATERE, A. VAN DE. @ XIII
N.n.g. Nederlands koopman te Lissabon.
WATKINS, HENRY. @ IV; XII; XIII
Engels jurist; lid van de staf van Marlborough tot 1711; daarna secretaris wordt van Wentworth-Strafford te 's-Gravenhage en Utrecht Frey/Rule, Observations.
WATRIGAND, JACQUES. VII
(† 1708) Nederlands officier; ritmeester in het regiment Chanclos 1702.
WATSON, EDWARD. VIII
(1687-1722) Zoon van de volgende; Whig M.P. voor Canterbury 1708-10, voor New Romney 1713-22. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
WATSON, LEWIS. VIII; XVII
(1655-1724) Engels edelman; 1689 baron Rockingham; 1714 graaf van Rockingham; 1705-24 lord-lieutenant van Kent. Complete Peerage.
WATSTORFF, N.N. XIV
N.n.g. Saksisch kolonel.
WATTENWYL, FRANZ LUDWIG VON. VI
(1680-1764) Zwitsers officier, eerst in Nederlandse, daarna in keizerlijke dienst; uit een bekend Berns geslacht. HBLS.
WATTEVILLE, CHARLES DE. XI
(† 1710) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; kapitein in het regiment Mestral 1709; gesneuveld bij het beleg van Aire.
WATTRANG, GUSTAV. XVI
(† 1716) Zweeds admiraal.
WAUCHOPE, JOHN. IX
N.n.g. Schots officier in dienst van James II tijdens het beleg van Limerick, 1691.
WAVEREN, heer van, zie HUDDE, JOANNES.
WAYESTEIN, heer van, zie NASSAU, FREDERIK VAN.
WEBB, JOHN RICHMOND. VIII; IX; XI; XIII-XIV; XVII
(† 1724) Engels officier; kolonel van de infanterie 1695; brigadier 1704; generaal-majoor 1706, luitenant-generaal 1709; generaal 1712; diende in Brabant en Vlaanderen; zwaar gewond bij Malplaquet; 1710 Tory M.P. voor Newport (Wight); 1715 uit dienst. DNB.
WEBER, FRIEDRICH CHRISTIAN. XVIII; XIX
Hannoveraans diplomaat; zaakgelastigde van de keurvorst te Sint-Petersburg 1714-18, 1718-19 resident aldaar. Repertorium, II.
WECKE, COENRAAD. I; IV-IX
(† 1709) Nederlands officier; luitenant-kolonel van het 3e bataljon van de Hollandse gardes te voet 1693; brigadier van de infanterie 1701; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1709; gesneuveld bij Malplaquet. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WECKE, COENRAAD. VII; IX
(† 1730) Zoon van de voorgaande; adjudant van zijn vader; 1709 kapitein met de rang van luitenant-kolonel van de Hollandse gardes te voet; 1728 kolonel-commandant van de gardes. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WEDDERKOP, MAGNUS VON. VI-X
(1637-1721) Jurist, hoogleraar te Kiel; geheimraad van de hertog van Holstein-Gottorp; 1709 in ongenade, 1713 weer in functie. ADB.
WEDEL JARLBERG, ERHARD FREDERIK, baron. XIII
(1668-1740) Deens officier; 1710 luitenant-generaal; 1711-15 bevelhebber in Noord-Duitsland; 1717 bevelhebber in Noorwegen. DBL.
WEEDE, EVERARD VAN, heer van DIJKVELD. I; VIII; XVII
(1626-1702) Lid van de Ridderschap van Utrecht; vertrouwd medewerker van Willem III; gedeputeerde ter Staten-Generaal; 1702 met Van Haren en Van Reede van de Lier naar Engeland. Van der Aa, Biographisch Woordenboek, XII.
WEEDE, JOHAN VAN. XI; XII; XIV
(† 1724) Utrechts regent; deken van het kapittel ten Dom en lid van het college van geëligeerden in de Staten van Utrecht 1691-1724; gedeputeerde in de Raad van State 1704-10 en 1716-22. Placcaatboek Utrecht, 1, 211.
WEESEL, HENRIKUS VAN. VII
Opperkoopman aan de vestiging van de WIC aan de Westkust van Afrika; 1708-09 directeur van de vestiging aldaar.
WEINGHUYSEN, HENDRIK. @ XII; XVII
(† 1715) Nederlands officier; 1707 majoor van het regiment Hertaing van Marquette; 1713 plaatsmajoor van Luxemburg. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WELDEREN, GEERTRUID VAN. V; XI
(1674-1732) Echtgenote van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen sinds 1696; jongere zuster van Johan van Welderen. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
WELDEREN, GIJSBERT VAN. @ II; IV; IX-XIII; XIX
(† 1730) Nederlands officier; jongere broer van Steven van Welderen; kapitein van de gardes; kolonel-commandant van het Hollandse regiment infanterie Fagel 1703; commandeur van Steenbergen 1705; brigadier van de infanterie 1709; opvolger van zijn broer als kolonel 1710; commandeur van Menen 1713. Hora Siccama, Aanteekeningen; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WELDEREN, JOHAN VAN. @ # I; IV-XIV
(1660-1724) Gelders regent; heer van Valburg; ambtman, rechter en dijkgraaf van de Neder-Betuwe; gecommitteerde ter Staten-Generaal namens de Ridderschap van het kwartier van Nijmegen 1705-24. Van Meurs, Ridderschap Nijmegen.
WELDEREN, STEVEN VAN. I-III; V-X
(† 1709) Nederlands officier; 1695 kolonel van een Gelders regiment infanterie; brigadier 1702; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1709. Hora Siccama, Aanteekeningen; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WELI PASHA. V
Turks officier; kapitein-pasha van het Turkse Rijk.
WELL, JAN VAN. XI
(1652-1710) Regent van Venlo; schepen van die stad sinds 1704. (GA Venlo).
WELLAND, heer van, zie TUYLL VAN SEROOSKERKE, GODARD WILLEM VAN.
WELLINGH, zie VELLINGK.
WELTERS, HENDRICK. XVI
(1649-1717) Koopman te Venlo; schepen van die stad 1704-17. Limburgse Leeuw, 13 (1965) 6, 75-77.
WELTZ, GOTTHARD HELFRIED, graaf. I; V-IX; XI
(1654-1724) Keizerlijk diplomaat; Reichshofrat, envoyé te Stockholm 1700-02; gouverneur van Luik 1705-11. Repertorium, I; BLKO.
WELVELDE, BURCHARD JOOST VAN, heer van ZALK. @ II; III; VII
(† 1710) Overijssels regent; beschreven in de Ridderschap van Overijssel; gedeputeerde ter Staten-Generaal; gedeputeerde te velde 1704 en 1708. Van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, 181.
WENTWORTH, THOMAS, baron RABY, graaf van STRAFFORD. @ # I-XIX
(1672-1739) Graaf van Strafford 1711, kolonel; brigadier 1703; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1707; Engels ambassadeur te Berlijn 1703-11; ambassadeur te 's-Gravenhage 1711-14 en plenipotentiaris bij de vredesonderhandelingen te Utrecht. DNB; Repertorium, I.
- echtgenote van (sinds 1711), zieJOHNSON, ANNE.
WERDMÜLLER, HANS FELIX. V; VII-IX; XI; XIII
(1658-1725) Zwitsers officier in Nederlandse dienst; uit een Zürichs geslacht; 1701 kolonel-commandant van het regiment Zwitsers van Albemarle; 1706 brigadier; 1709 generaal-majoor; 1718 kolonel van dat regiment. HBLS; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WERNER, GOTTFRIED. IV
Brandenburgs-Pruisisch resident te Warschau 1698-1703. Repertorium, I.
WERNICKE, CHRISTIAN. X; XVI
Deens diplomaat; legatiesecretaris te Parijs 1708-24. Marquard, Danske gesandter.
WERPUP, GEORG ERNST VON. I; II; XII; XIV
(† 1722) Extraordinaris envoyé van Hannover en Celle te Kopenhagen 1700-02; opnieuw 1712; Hannoveraans gezant naar Lübeck en Hamburg 1716, Direktor Kaiserliche Exekutivkommission in Mecklenburg 1719. Repertorium, I.
WERTHERN, GEORG, graaf von. V; X-XIV
(1663-1721) Saksisch ambtenaar en diplomaat; 1696-1711 Saksisch gezant bij de Rijksdag te Regensburg; 1710-11 gezant te 's-Gravenhage; 1712-13 vertegenwoordiger van de keurvorst van Saksen bij het vredescongres te Utrecht; 1710 kabinetsminister in Dresden; 1715 kanselier van Saksen. ADB.
WERVE, CORNELIS VAN DER. X
Adjudant-generaal van de generaal-majoor Van Welderen; 1709-10 ondermajoor van de citadel van Doornik, 1714 ondermajoor van de stad Doornik.
WESSEL, JOHAN VAN. IV; IX
Nederlands officier; luitenant-kolonel van het regiment Luikerwalen van Jaymaert 1705. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
WESSEM, MATTHIAS VAN. XV
(* 1693) Uit een Roermonds regentengeslacht; advocaat aldaar. NNBW.
WEST, JOHN, baron DE LA WARR. I
(† 1723) Engels edelman; gentleman of the Bedchamber van George van Denemarken. Complete Peerage.
WESTER, CLAES PIETER. X
Nederlands schipper uit Terschelling.
WESTERLOO, markies van, zie MÉRODE.
WESTERVEEN, N.N. XVI
N.n.g. Waarschijnlijk advocaat van de VOC.
WESTERWIJK, ADOLF VAN. II-IV; X
(1647-1719) Regent van Goes; door Willem III verbannen; in 1702 weer in functie. Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
WESTERWIJK, JOHAN VAN. II
Broer van de voorgaande; 1702 weer in functie als secretaris van Goes. Van der Aa, Biographisch Woordenboek.
WESTMORLANDWESTMORLAND, graaf van, zie FANE, THOMAS.
WESTPHAL, HANS GEORG. XI; XVI; XVIII
(† 1733) Saksisch resident in Berlijn 1707-12; daarna in Deense dienst, 1714 gezant te Berlijn; 1715-21 en 1722-33 Deens gezant te St.Petersburg; 1717 in het gevolg van de tsaar in Holland. Marquard, Danske gesandter.
WESTPHALEN, CATHARINA MARIA. @ VI; VII; IX
Zuster van de volgende.
WESTPHALEN, FREDERIK ARNULPH. @ V-VII; IX; XII
Afkomstig uit Holland; 1708 extraordinaris auditeur van de Rekenkamer van Brabant; eedsaflegging als zodanig 1710; getrouwd met Catharine de Cotereau, weduwe van Adrien-Charles de Glymes, heer van Saint-Martin, kolonel in dienst van Philippe V. Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1879, 225; La Flandre Illustre, 121
WESTREENEN, HUYBERT VAN. XIV
N.n.g. Nederlands bankier te Wenen, 1713.
WETSTONE, zie WHETSTONE.
WETZEL, FRANZ JOSEPH, Freiherr von. VII; XI; XIV
(† 1720) Keizerlijk generaal. Braubach, Prinz Eugen.
WEVELICHOVEN, BALTHASAR VAN. VII
(† 1719) Raadsheer in het Hof van Gelre sinds 1707. (GA Roermond).
WEVERING, CORNELIS. XVI
Delfts regentenzoon; advocaat voor het Hof van Holland; 1715 kandidaat voor de functie van substituut-griffier van de Hoge Raad van Holland en Zeeland.
WEVORT VAN OFFENBERG, JOHAN MARIN VAN, heer in HOEDEKENSKERKE. II
(† 1735) Regent van Dordrecht; lid van de oudraad van die stad; meester-generaal van de munt van de Verenigde Nederlanden; bewindhebber van de WIC. Nederlandsche Leeuw, 1924, 158.
- echtgenote van, zie SLINGELANDT, CHRISTINA ELISABETH van.
WEYBERG, FREDERIK, baron. II; III; VIII; XII; XVIII
(† 1720) Deens staatsraad; gezant te Wenen 1703-10 en opnieuw 1711-20. Marquard, Danske gesandter.
WEYBNOM, JOHAN THEOBALD METZGER VON. I
(1611-1691). Luitenant-generaal van het Staatse leger. Staatsche Leger, VII.
WEYHE, N.N. VON. I; III
Hannoveraans officier; 1701 kolonel van een Hannoveraans regiment infanterie in Hollandse dienst; 1705 commandant van de Hannoveraanse lijfgarde. Staatsche Leger, VIII, bd. III.
WEYMANS, N.N. VII
N.n.g. Solliciteur-militair te 's-Gravenhage.
WEYMOUTH, burggraaf van, zie THYNNE, THOMAS.
WHARTON THOMAS, baron/graaf van. I; V-XII; XV; XVI
(1648-1715) Engels politicus en comptroller of the household van Willem III 1689-1702; 1706 commissaris voor de unie met Schotland en graaf van Wharton; 1715 markies van Wharton. DNB.
WHEATE, SIR THOMAS. XV
(1667-1721) M.P. voor New Woodstock van 1708-14; opnieuw 1714-21; bekend als creatuur van Marlborough. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
WHETHAM, THOMAS. VIII; XVI-XVII
Engels officier; brigadier, 1714 generaal-majoor van de infanterie.
WHETSTONE, (Sir) WILLIAM. II-VI
(† 1711) Engels marine-officier; onderbevelhebber van Benbow in West-Indië; na diens dood tijdelijk bevelhebber; schout-bij-nacht 1704; geridderd 1705. DNB.
WHISTON, WILLIAM. XVI
(1667-1752) Engels theoloog en mathematicus; mede-ontwerper van een systeem van lengtebepaling op zee en te land. DNB.
WHITAKER, (Sir) EDWARD. VIII; IX-XII
(1660-1735) Engels marine-officier; schout-bij-nacht 1706; vice-admiraal 1709; na 1710 niet meer in actieve dienst. DNB.
WHITEMAN, N.N. IX
N.n.g. Engels officier.
WHITLOCK, (Sir) WILLIAM. XVI
(1636-1717) M.P. voor Oxford University 1703-17; bekend als Jacobiet en High Tory. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
WHITWORTH, CHARLES. I-V; VIII-IX; XII-XIV; XVII-XIX
(1675-1725) Engels resident bij de Rijksdag te Regensburg 1702-03; extraordinaris gezant bij de tsaar 1704-10; 1711 naar Wenen; weer in Regensburg 1715-16; 1716-22 (met onderbrekingen) envoyé te Berlijn; 1717-21 ook Engels gezant te 's-Gravenhage; 1721 baron Whitworth. DNB.
- echtgenote van, zie SALENGRE, MADELEINE JACQUELINE DE.
WIBE, DETLEV. XI-XIV; XVII
(1670-1731) Deens staatsman en geheimraad.
WICARDEL DI TRIVIÈ, FRANCESCO GIUSEPPE, markies. XI-XII; XIV; XV; XVII; XVIII
Diplomaat in dienst van de hertog van Savoye; envoyé van Savoye bij de Spaanse koning Carlos III 1707-11; gezant te Londen 1713-15. Repertorium, I.
WICH, JOHN. V; VII-XIV
(† 1713) Engels resident te Hamburg 1702-13; sinds 1709 als extraordinaris envoyé. Repertorium, I.
WICHERS, ALDEGONDA. XI
(1664-1693) Echtgenote van Albert Hendrik van Swinderen. Jaarboek Nederlandschen Adel 3 (1890), 236.
WICHERS, JOHAN. VII; X
Nederlands officier; kolonel van een Gronings regiment infanterie 1705-39; 1727 generaal-majoor; 1736 luitenant-generaal. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WICHERS, JOHAN HENDRIK. XV
Nederlands officier; majoor van het regiment infanterie Oranje-Stad en Lande 1728-37. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WICHERS, WICHER. @ VII; X; XI
(1651-1715) Groninger regent; burgemeester van de stad Groningen; gedeputeerde ter Raad van State, o.a. 1705, 1706, 1713; gedeputeerde te velde 1710; broer van Johan Wichers.
WICQUEFORT (jr.), ABRAHAM DE. VI
(† 1706) Agent van Hannover te 's-Gravenhage 1680-1706. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
WIDEMAN, N.N. XII
N.n.g. Kolonel in Russische dienst.
WIDMANN, FRIEDRICH GAETAN, Freiherr von. I; IV
Raadsheer van de keurvorst van Beieren; 1702 afgezant naar Londen. Repertorium, I.
WIDDRINGTON, WILLIAM, baron. XVII
(1678-1743) Engels edelman, jacobiet; een van de leiders van de opstand van 1715 in Northumberland, gearresteerd en ter dood veroordeeld, maar 1717 vrijgelaten. Michael, England under George I, 208.
WIDT, THIJS DE. IV
Nederlands marine-officier; commandeur bij de Amsterdamse Admiraliteit. De Jonge, Zeewezen, III, 714, 717.
WIED-NEUWIED, graaf van, zie FRIEDRICH WILHELM; JOHANN FRIEDRICH ALEXANDER.
WIELE, FRANÇOIS LOUIS VAN DER. XIII
(1652-1714) Burgemeester van 's-Gravenhage. Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage.
WIELE, (Mr.) JAN BAPTISTA VAN DER. XIII
(1684-1713) Zoon van voorgaande; maakte aanspraak op de helft van het postmeesterschap van wijlen Adolf Borrebagh. Benschop, Postwezen, 143-44; Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage.
WIERMAN, PELGRIM. I
Klerk van de secretarie van Holland.
WIGHTMAN, N.N. XVII
N.n.g. Engels generaal-majoor van de infanterie.
WILCKE, ERNST LUDWIG VON. I; III; VI; IX; XI-XIV
(1653-1725) Saksisch officier in Nederlandse dienst; 1695 kolonel van een Overijssels regiment infanterie; 1702 brigadier; 1704 overgegaan in dienst van Hessen-Kassel en generaal-majoor; 1706 luitenant-generaal; 1711 in dienst van de keurvorst van Saksen; 1714 generaal. ADB; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
WILCZEK, HEINRICH WILHELM, graaf. X-XIV
(1665-1739) Keizerlijk officier; 1709 Hongaars graaf; luitenant-veldmaarschalk en lid van de Hofkriegsrat; 1709-12 envoyé bij de tsaar; 1714 envoyé bij Karl XII van Zweden. BLKO.
WILDE, HERMAN DE. VI
(† 1707) 1702 raad extraordinair te Batavia; bevelhebber van het leger; 1704 raad ordinair van Indië; 1705 en 1707 aanvoerder van de veldtocht op Java's Oostkust. Coolhaas, Generale Missiven, VI.
WILDE, P.J. DE. @ IX; XI; XIII; XVII
Pensionaris van Doornik 1709; waarschijnlijk dezelfde als Pieter de Wilde, die in 1711 conseiller à la Cour Supérieure te Doornik wordt; vermoedelijk protestant.
WILDE, N.N. DE. XII, XVII
N.n.g. Advocaat die in 1712 en 1713 optreedt voor de hertogin-douairière van Arenberg.
WILDT, CHRISTIAAN DE. XV
(1677-1738) Zoon van de volgende, extraordinaris kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam 1713/1714. Bruijn, Admiraliteit.
WILDT, DAVID DE. @ # I-IX; XIV-XIX
(1662-1729) Zoon van de volgende; heer van Drakenstein, kanunnik van St.Marie te Utrecht 1687; 1688 naast zijn vader tweede secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam met recht van survivance, 1704 eerste secretaris. Elias, Vroedschap.
WILDT, (Mr.) JOB DE. @ # I-IV; XIX
(1637-1704) Sinds 1659 secretaris van de Amsterdamse Admiraliteit, 1691-1702 vertegenwoordiger van Willem III bij de Admiraliteiten van Holland, Zeeland en West-Friesland. Elias, Vroedschap; Hora Siccama, Aanteekeningen.
WILDT, SUSANNA DE. II; IX
(1666-1722) Dochter van de voorgaande, sinds 1690 echtgenote van Simon van Slingelandt, de secretaris van de Raad van State. Elias, Vroedschap.
WILHELM, ANDRIES. XII
Schipper, in dienst van reder/koopman Carpfanger.
WILHELM, prins van DENEMARKEN. IV
(1687-1705) Jongste broer van koning Frederik IV.
WILHELM, prins van HESSEN-KASSEL. @ I; III-XIV
(1682-1760) Zesde zoon van landgraaf Karl; sinds 1702 kolonel van het Hollandse regiment gardedragonders; 1704 generaal-majoor van de cavalerie; 1709 luitenant-generaal; 1713 gouverneur van Breda; 1751 landgraaf van Hessen-Kassel. ADB; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
- echtgenote van (1717), zie DOROTHEA WILHELMINE van SAKSEN-ZEITZ.
WILHELM, prins van HESSEN-PHILIPPSTHAL. VIII-X; XIX
(1692-1761) Jongere zoon van Philipp van Hessen-Philippsthal; officier in Nederlandse dienst; 1721 kolonel van het regiment cavalerie van zijn neef Friedrich van Hessen-Kassel; luitenant-generaal 1742; generaal 1747; sinds 1722 landgraaf van Hessen-Philippsthal-Brachfeld. Ringoir, Afstammingen cavalerie; Stammtafeln, Neue Folge, I.
WILHELM, vorst van NASSAU-DILLENBURG. @ XIV
WILHELM ERNST, hertog van SAKSEN-WEIMAR. I
(1662-1728) Sinds 1683 regerend samen met zijn jongere broer Johann Ernst hertog van Saksen-Weimar. ADB.
WILHELM FRIEDRICH, markgraaf van BRANDENBURG-ANSPACH. VI; VIII; XI
(1686-1723) Regerend markgraaf 1703. Stammtafeln, Neue Folge, I.
WILHELM HEINRICH, vorst van NASSAU-USINGEN. @ I-II
(1684-1718) Zoon van de veldmaarschalk Walrad von Nassau; 1701 kolonel van het Hollandse regiment Walen; verlaat de dienst 1707. Staatsche Leger, VIII, bd.III; Dek, Genealogie Nassau.
WILHELM HEINRICH, erfprins van SAKSEN-EISENACH. IX
(1691-1741) Oudste zoon van hertog Johann Wilhelm van Saksen-Eisenach; volgt in 1729 op. Stammtafeln, Neue Folge, I.
WILHELM HYACINTH, vorst van NASSAU-SIEGEN. @ I; VII-IX; XII-XIV; XVII
(1666-1743) De laatste vorst uit de katholieke tak Nassau-Siegen. Dek, Genealogie Nassau.
WILHELMINA AMALIA, prinses van BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG. I; V-VI; X; XII
(1673-1742) Sinds 1699 getrouwd met rooms-koning/keizer Joseph I. Stammtafeln, I.
WILHELMINE ERNESTINE, prinses van DENEMARKEN. V
(1650-1706) Dochter van Frederik III van Denemarken; weduwe van Karl II, keurvorst van de Palts. Stammtafeln, II.
WILHELMINA KAROLINE, prinses van BRANDENBURG-ANSPACH. III
(1683-1737) Dochter van markgraaf Johann Friedrich; trouwde 1705 met de latere koning George II van Engeland. Stammtafeln, I.
WILLADING, JOHANN FRIEDRICH VON. # IX-XII; XIX
(1641-1718) Uit een Berns patriciërsgeslacht; bekleedde talrijke functies, o.a. 1708-18 Schultheiss van stad en kanton Bern en als zodanig de meest invloedrijke politicus van het kanton; sterk anti-fransgezind. HBLS.
WILLEM CAREL HENDRIK FRISO, vorst van NASSAU-DIETZ, prins van ORANJE. XII-XV; XVII
(1711-1751) Zoon van Johan Willem Friso, later zelf stadhouder als Willem IV.
- echtgenote van, zie ANNA, prinses van Engeland.
WILLEMSE, WILLEM. XII
Middelburgs kaperkapitein, voerende de kaper 'Vliegende Mercurius'; een van de meest succesvolle Zeeuwse kapers. Verhees, Zeeuwse Kaapvaart, 145-48.
WILLIAM, hertog van GLOUCESTER. I
(1689-1700). Zoon van Queen Anne en George van Denemarken. DNB.
WILLIAMS, JOHN. IX
(1636-1709) Engels geestelijke, kapelaan van William en Mary na de Glorious Revolution; bisschop van Chichester 1696. DNB.
WILLIAMS, N.N. XII
N.n.g. Engelse weduwe.
WILLIAMSON, SIR JOSEPH. XV
(1633-1701) Engels envoyé te 's-Gravenhage 1697-98 en gevolmachtigde bij de vrede van Rijswijk. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
WILLINGH, LOURENS. @ VII-VIII
Graanhandelaar te Amsterdam.
WILLIS, RICHARD. XVI
(1664-1734) Engels geestelijke; dean van Lincoln 1701; bisschop van Gloucester 1714; van Salisbury 1721; van Winchester 1723. DNB.
WILLOUGHBY DE BROKE, lord, zie VERNEY, RICHARD.
WILLOUGHBY, CHARLES, lord WILLOUGHBY OF PARHAM. XV
(1681-1715) Sinds 1713 lord Willoughby en lid van het Hogerhuis. Complete Peerage, XII.
WILLS, CHARLES. IX; XI; XVII
(1665-1741) Engels officier, kolonel en brigadier.
WILMOUSKI, N.N. XI
N.n.g. Vertegenwoordiger van Rákóczi te Wenen, 1710.
WINCHESTER, bisschop van, zie (1707-21) TRELAWNY, Sir JONATHAN; (1721) HOADLEY, BENJAMIN.
WINCHILSEA, graaf van, zie FINCH, CHARLES.
WINCKELMAN, (Mr.) WILLEM. II
Uit een Vlissingse regentenfamilie; raad in de Raad van Vlaanderen sinds 1696.
WINDHAM, (Sir) WILLIAM. XIII
Schoonzoon van de hertog van Somerset.
WINDISCHGRÄTZ, LEOPOLD VICTORIN, graaf. I; XIX
(1686-1746) Keizerlijk gezant te 's-Gravenhage 1719-21. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers..
WINDSOR, THOMAS, viscount WINDSOR OF BLACKCASTLE. XV
(1669-1738) Jongere broer van de eerste graaf van Plymouth; officier en M.P.; 1712 een van de nieuwe peers. Complete Peerage.
WINQUITZ, N.N. XIII
N.n.g. Duits edelman, betrokken bij de zaak Riccia.
WINSHEIM, DIRK JOHAN VAN. @ VIII
(† 1733) Nederlands officier; 1702 majoor van het Hollandse regiment infanterie Huffel; 1709 luitenant-kolonel; 1725 kolonel-commandant; 1733 kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WINTERFELDT, CARL THEODOR, markies van. @ V
(† 1712) Luitenant-generaal in Spaanse dienst, 1706 overgegaan naar Carlos III en tot markies verheven. Deutsches Adels-Lexicon, IX, 583.
WINTERFELDT, ERNST, baron van. @ II; VI; XVII
(† 1724) Broer van de voorgaande; officier in Nederlandse dienst, luitenant-kolonel van het regiment dragonders Mattha 1700, kolonel-commandant 1703-07; in dienst van Carlos III van Spanje 1707; graaf 1719; gouverneur van Dendermonde. Deutsches Adels-Lexicon IX, 583.
WINTEROY, WILLEM. @ XIV-XVIII
Geheim correspondent van Heinsius in Brabant en Limburg, voorheen informant van Bruno van der Dussen.
WINTON, graaf van, zie SETON, GEORGE.
WISER, FERDINAND ANDREAS, Freiherr von. @ I
Zoon van de volgende; Paltsisch geheime raad en oorlogsraad; 1702-03 Paltsisch gezant bij de keizer; vice-kanselier van het Paltsische hof. Repertorium, I.
WISER, FRANZ MELCHIOR, Freiherr von. @ # I
(† 1702) Hofkanselier van de keurvorst van de Palts; mei 1702 lid van de keizerlijke geheime raad en rijksgraaf. Weensche Gezantschapsberichten, II.
WISER, HEINRICH FRANZ XAVER, Freiherr von. @ I; II; IV; XVIII; XIX
Geheime raad en extraordinaris gezant van de keurvorst van de Palts te 's-Gravenhage 1702-03; Paltsisch resident te Napels 1711; in 1717/18 om onduidelijke redenen in gevangenschap. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
WISER, JOSEPH DOMINIK, Freiherr von. I
(† 1730) Kamerheer en geheime raad van de Palts; gezant van de Oberrheinischer en Kurrheinischer Kreis naar verschillende Assoziationstage en gezant van de Palts bij de Oberrheinische Kreis 1706-30. Repertorium, I.
WISHART, (Sir) JAMES. @ XI; XIII
(† 1723) Engels marine-officier; een van de Lords of the Admiralty; 1711-12 te 's-Gravenhage voor onderhandelingen over de quota's ter zee. Horn, British Diplomatic Service, 116; DNB.
WISNIOWECKI, MICHAEL SERVATIUS. II; XI; XII
Litaus magnaat en veldheer, medestander van Augustus II van Polen; kroonveldheer van Litauen; palatin van Krakau. Hatton, Charles XII.
WISSEL, JAN VAN DER. @ XVII; XVIII
(* 1652) Poorter van Amsterdam, klerk van de Charterkamer te 's-Gravenhage. (GA Amsterdam).
WITH, STEVEN DE. XIX
Opperchirurgijn bij de VOC, uitgevaren in 1719.
WITHAM, N.N. XII
N.n.g. Engels officier, 1711 dienend in Spanje.
WITHERS, HENRY. XI; XIII
(† 1729) Engels officier; luitenant-generaal infanterie 1707; M.P. 1708-10. Snyder, Marlborough-Godolphin.
WITHERS, (Sir) WILLIAM. XVI
Voormalig lord-maior van Londen; 1714 een van de vier Londense M.Ps.; niet herkozen 1715.
WITSEN, (Mr.) NICOLAAS. @ # I-VI; VIII; X-XII; XVII
(1641-1717) Amsterdams regent; raad sinds 1670; vele malen burgemeester o.a. 1701, 1702, 1704 en 1705; gedeputeerde te velde 1703; bewindhebber VOC sinds 1693; 1696 commissaris van de pilotage benoorden de Maas. Elias, Vroedschap; Gebhard, Het leven van Nicolaas Witsen.
WITT, JAN DE. VII
Schipper van een buisschip.
WIT, THIJS BASTIAENSZN. XI
(1655-1728) Edams regent; vroedschap van die stad 1683-1728; vele malen burgemeester; gecommitteerde raad van het Noorderkwartier 1702-04, 1708-10 en 1714-16; gecommitteerde in de Amsterdamse Admiraliteit wegens Edam 1710-13. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen.
WITTE, (Mr.) WILLEM PIETER DE. XIII
(1684-1721) Regent van Gouda; 1706 getrouwd met Agatha van der Does, dochter van Mr. Johan van der Does. De Jong, Met goed fatsoen.
WITTE VAN SCHOTEN, (Mr.) JAN FRANÇOIS DE. XVIII
Aanvankelijk Lands advocaat; 1716 lid van de Raad van Justitie te Batavia; arriveerde eind 1717 in Indië. Coolhaas, Generale Missiven, VII.
WITTENHORST, BARTHOLOMEUS, baron van. @ VII; XVIII
(† 1743) Sinds 1702 postmeester van de Thurn und Taxische Post te Roermond; 1716 raadsheer in het Hof van Gelre te Roermond. (GA Roermond).
WITTENHORST, JOHAN WILLEM VINCENT, baron van. II
Nederlands officier; majoor van het Gelderse regiment cavalerie Athlone 1701; kolonel-commandant regiment 1704-15; brigadier 1709. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
WITTEPAERT, NICOLAES. XII
Cargadoor en koopman te Amsterdam.
WLOZLAWSK, (LESLAU), bisschop van, zie (1699-1706) SZEMBEK, STANISLAS.
WOELL, CORNELIS. @ II; V; VII; VIII; XI; XIV; XIX
Schoonhovens regent; vele malen burgemeester sinds 1689, o.a. 1702, 1703 en 1704, voor het laatst in 1714. Van Berkum, Beschryving.
WÖLLER (MULLER), VICTOR. @ VIII-XIX
Amanuensis of secretaris van Van den Bergh en Renswoude in Brussel.
WOLF-METTERNICH ZUR GRACHT, FRANZ ARNOLD VON. @ V-X; XIII; XVII-XIX
(1658-1718) R.K. geestelijke; kanunnik en proost van Paderborn; coadjutor van Paderborn 1703; bisschop van Paderborn 1704, maar 1706 ongeldig verklaard; bisschop van Münster 1707, en tegelijk administrateur van Paderborn. Jadin, Correspondance, I.
WOLF-METTERNICH ZUR GRACHT, HIERONYMUS LEOPOLD, Freiherr von. VI
(1661-1719) Broer van de voorgaande en diens geheimraad.
WOLFFSWINCKEL, LIBERTUS VAN. I-X
(† 1722) Sinds 1692 commies van de ontvanger-generaal De Jonge van Ellemeet.
WOLFRADT, HEINRICH KARL VON. II
Resident van de hertog van Mecklenburg-Schwerin in Stockholm 1700-03. Repertorium, I.
WOLFRAMSDORFF, JOHANN GEORG, graaf van. XV
(† 1710) Eerste echtgenoot van Amalia A.F., gravin van Limpurg.
WOLFSEN, HILLEBRANT MAGNUS VAN. II; III
Nederlands officier; majoor van het regiment keurprins van Brandenburg 1698-1701. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WOLFSEN, (Mr.) JOAN. VIII
(1645-1709) Uit een regenten-familie van Zwolle; resident van de Staten-Generaal te Lissabon 1675-95; daarna ontvanger van de convooien en licenten te Zwolle. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers; Van Doorninck, Geslachtkundige Aanteekeningen, 500.
WOLFSEN, JOHAN. VII
Vertegenwoordiger van de gemeenslieden van Arnhem; 1707 na het ingrijpen tegen de 'Nieuwe Plooi' opnieuw raadslid van die stad. Haak, 'Plooierijen', 167.
WOLKONSKI, N.N. XII
N.n.g. Kolonel in het Russische leger.
WOLSZ, THOMAS. II
Syndicus van de stad Lindau.
WOLTERS, LIBERTUS, VAN ZEEHIELM, zie ZEEHIELM.
WOLTERS, N.N. IV
N.n.g. Predikant te Danzig.
WOOD, CORNELIUS. I; VIII; IX
(† 1712) Engels officier; kolonel 1693; brigadier 1702; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1707. Calendar of State Papers, Domestic 1702-1703.
WOOD, DAVID JAQUET. XII
Commies van de posterijen in Hellevoetsluis.
WOOD, JAMES. @ VIII; IX
Schots officier in Nederlandse dienst; luitenant-kolonel van het regiment Lauder 1701; kolonel-commandant 1704; kolonel 1710; brigadier 1717 en uit Nederlandse dienst. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
WOODSTOCK, viscount, zie BENTINCK, HENRY.
WORCESTER, bisschop van, zie LLOYD, WILLIAM.
WORMS, bisschop van, zie FRANZ LUDWIG, paltsgraaf van NEUBURG.
WORP VAN PEIMA, (Dr.) JOHANNES IGNATIUS, Freiherr von BEINTEMA. @ II; XI
(† 1723) Fries medicus; lijfarts van de keizer; auteur van vele werken op medisch gebied; vermoedelijk naar Wenen gekomen als secretaris van de Nederlandse gezant bij de keizer, 1692. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers; Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte, 6, 329.
WORP VAN PEIMA VAN BEINTEMA, (Mr.) DOMINICUS. II
Oudere broer van de voorgaande; advocaat in Friesland. De Haan Hettema, Stamboek, II, 194.
WORP VAN PEIMA VAN BEINTEMA, (Dr.) JACOBUS. II
(† 1697) Oudste broer van de beide voorgaande; advocaat in Friesland. De Haan Hettema, Stamboek, II, 194.
WORSLEY, HENRY. XI; XV; XVI
Engels Lagerhuislid en diplomaat; 1710 naar Hannover; extraordinaris gezant in Lissabon 1714-19; ordinaris gezant aldaar 1719-22. Snyder, Marlborough-Godolphin; Repertorium, II.
WORTLEY MONTAGU, EDWARD. VIII; XVIII
(1678-1761) Whig M.P. voor Huntingdon 1705-13; voor Westminster 1715-22; commissioner of the Treasury 1714; ambassadeur te Constantinopel 1717-18. Sedgwick, House of Commons 1715-1754; Repertorium, II.
WOUTERS, JACOB, heer van SINT JANSTEEN. @ I; II; IV; VIII; XIX
Regent van Tholen; rekenmeester van Zeeland, raad van Tholen en sinds 1680 enige malen burgemeester van die stad; 1703 bij verstek ter dood veroordeeld wegens pogingen om het markiezaat van Vere en Vlissingen in handen van de koning van Pruisen te spelen; uitgeweken naar Kleef; neef van Jacobus van Lansberge. Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, I, 499; II, 724-25; Rive, Staatkundige Betrekkingen, 27; Staatsche Leger, VIII, bd.I, 546; Nederlandsche Leeuw, CVI (1989), 229.
WOUTERS, JAN. II
Broer van de voorgaande; burgemeester van Tholen.
WOUTERS, NICOLAAS. II
Broer van beide voorgaanden; tot 1716 predikant van Sint Janssteen. Lantsheer en Nagtglas, Zelandia Illustrata, II, 725.
WOUTERS, PIETER. II
Broer van de drie voorgaanden; raad van Tholen.
WOUVIER, N.N. IX
N.n.g. ouderling in de Waalse kerkeraad van Isenburg 1710.
WRANGEL, FABIAN. @ IV; VII-XIV
Zweeds officier in dienst van Philippe V van Spanje; 1706 als generaal-majoor overgegaan in dienst van Carlos III; 1709 Spaans graaf; 1710 luitenant-generaal; 1717 gouverneur van Brussel. Baensch, Familie Wrangel, 690-95; (Riksarkivet, Stockholm).
WRATISLAW, JOHANN WENZEL, graaf. I-VIII; XI-XIV
(1669-1712) Keizerlijk ambtenaar; vice-kanselier van Bohemen, 1705 kanselier; 1700-04 keizerlijk gezant te Londen. ADB; Weensche Gezantschapsberichten, II.
WRBNA, JOHANN FRANZ, graaf. II
(1643-1705) Keizerlijk ambtenaar; kanselier van Bohemen sinds 1699. Braubach, Prinz Eugen.
WREDE, FABIAN, graaf. II-III; V-X; XIII
Zweeds ambtenaar, hoofd van de Handelskamer.
WREN, (Sir) CHRISTOPHER. X; XIV
(1632-1723) Engels bouwmeester en architect. DNB.
WRIGHT, (Sir) NATHAN. I; IV
(1654-1721) Engels politicus; 1700-06 lord keeper of the Great Seal; speaker van het Hogerhuis. DNB.
WRTBY, JOHANN JOSEPH, graaf. XIII
(† 1734) 1712 burggraaf van Bohemen. BLKO.
WÜRTTEMBERG, hertog van, zie EBERHARD LUDWIG; FRIEDRICH KARL; HEINRICH FRIEDRICH; KARL ALEXANDER; WILHELM LUDWIG.
- hertogin-moeder van, zie MAGDALENA SYBILLE.
WÜRTTEMBERG-MÖMPELGARD, hertog van, zie LEOPOLD EBERHARD.
WÜRTTEMBERG-NEUSTADT, hertog van, zie FERDINAND WILHELM; KARL RUDOLPH.
WÜRZBURG, bisschop van, zie (1719) SCHÖNBORN, JOHANN PHILIPP FRANZ, graaf van; (1729) SCHÖNBORN, FRIEDRICH KARL von.
WURM, LUDWIG ERNST VON. VIII; IX
(† 1725) Oostfries ambtenaar; 1708-25 Regierungs Rat van de graaf; 1709 ook hofmaarschalk, König, Verwaltungsgeschichte, 514.
WIJCK, DIRCK VAN. V
Nederlands officier; 1707 kapitein in het regiment Ivoy.
WIJCKERSLOOT, N.N. VIII
Fransgezind koopman te Hamburg.
WIJDENT, CORNELIS. XI
Schipper van het fluitschip 'Jan Baptist', 1711.
WYGAND, AUGUST. V
Resident van de keurvorst van Saksen te Hamburg 1698-1701. Repertorium, I.
WIJNBERGEN, (Dr.) JOHAN VAN. @ XVIII
(1678-1737) Gelders edelman; lid Ridderschap van Veluwe sinds 1700; burgemeester van Arnhem 1707; Gelders gedeputeerde ter Staten-Generaal 1717-28. Van Meurs, Ridderschap Veluwe, 360.
WYNDHAM, (Sir) WILLIAM. XIV; XVII
(1687-1740) Baronet; secretary at war 1712; chancellor of the Exchequer 1713; medestander van Bolingbroke en deelnemer aan de Jacobitische opstand van 1715; schoonzoon van de hertog van Somerset. DNB.
WYNNE, JOHN. XVI
(1667-1743) Engels geestelijke; principal van Jesus College te Oxford 1712; bisschop van St.Asaph 1714; van Bath and Wells 1727. DNB.
WIJS, ABRAHAM DE. IV
(1669-1723) Nederlands marine-officier; commandeur bij de Amsterdamse Admiraliteit; kapitein-ter-zee 1721. Bruijn, Admiraliteit.