Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

YORK, aartsbisschop van, zie (1691-1714) SHARP, JOHN.
YSBRANDS, (Mr.) JACOB. IV; X; XVIII
(1665-1749) Rotterdams regent, secretaris van die stad 1692-1709, vroedschap 1710-49; vele andere stedelijke functies. Engelbrecht, Vroedschap.
YSBRANDS, (Dr.) YSBRAND. I
(1635-1705) Rotterdams regent; vroedschap 1673-1705; burgemeester 1703; gedeputeerde ter Staten van Holland o.a. 1704. Engelbrecht, Vroedschap.
YSBRANDTS, LAMBERT. III
(† 1714) Nederlands officier; 1704 majoor van het Drentse regiment infanterie Lintsau; 1709 luitenant-kolonel; 1710 kolonel van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
IJSBRANTS HAEN, SYMON (SIJMEN), zie HAEN.
IJSSEL, HENDRIK. II
(† 1703) Nederlands officier; 1693 majoor van de artillerie; 1702 luitenant-kolonel. Ringoir, Afstammingen artillerie.
IJSSEL, WILLEM. II; V; VIII-X
(1660-1717) Nederlands officier; jongere broer van voorgaande; majoor van de artillerie 1702; luitenant-kolonel 1703; kolonel van de artillerie 1705; brigadier van de infanterie 1710. Ringoir, Afstammingen artillerie; De Roo van Alderwerelt, "Meester-generaals der artillerie"; Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, I.
YVOY (IVOY), FREDERIK THOMAS DE. @ # I-XIX
(1663-1719) Nederlands officier; 1699 kolonel-commandant van het regiment Walen van Nassau-Usingen; 1704 kolonel van een regiment infanterie; 1705 kwartiermeester-generaal van de cavalerie; 1706 brigadier van de infanterie; 1709 generaal-majoor; commandeur van 's-Hertogenbosch 1698-1719; gouverneur van Quesnoy 1712; 1717 heer in Binderen (Helmond). Adelsboek, 1953; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
YVOY, GASPARD SAMUEL DE. @ VI; IX-X; XIV; XVII; XIX
Nederlands officier; broer van de voorgaande; luitenant-kwartiermeester-generaal; 1716 majoor van het regiment Walen Hertaing van Marquette; 1718 luitenant-kolonel; 1727-1729 kolonel-commandant van dat regiment. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.