Alfabetische Index

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

ZALICK ACHMET PASHA. II
Turks officier; bevelhebber van de Janitsaren.
ZALIS, zie SALISCH.
ZALK, heer van, zie WELVELDE, BURCHARD JOOST VAN.
ZALUSKI, ANDREAS CHRYSOSTOMOS VON. III; XII
(† 1711) Bisschop van Ermland (Polen) sinds 1698. Gams, Series.
ZANE, VETTORE. XII
Venetiaans ambassadeur te Wenen 1711-14. Repertorium, I.
ZANTHE VON MERL, JACOB WILHELM, Freiherr VON. II
Keizerlijk officier; 1695-1704 kolonel van een regiment kurassiers; General-Feldwachtmeister en generaal der cavalerie. Von Wrede, Kaiserliche und Königliche Wehrmacht, III, 2e Hälfte.
ZEEHIELM, LIBERTUS WOLTERS VAN. II; IV
N.n.g. Officier; gevangene van de koning van Pruisen; betrokken bij de pogingen van Jacob Wouters c.s. om het markiezaat van Veere en Vlissingen in handen van de koning van Pruisen te spelen. Van Wijn, Byvoegsels etc. op deel XVII van Wagenaar's Vaderlandsche Historiën.
ZEELAND, STATEN van, raadpensionaris van, zie (1687-1718) VERHEIJE, JACOB; (1718-1734) CITTERS, CASPAR VAN.
ZEEMAN, FRANS. XIII
Nederlands schipper.
ZEFFERINI, ROBERTO MARIA, graaf. III; VI
1704-08 extraordinaris gezant van de groothertog van Toscane te Londen, o.a. over de neutraalverklaring van de haven van Livorno; eerste aanspraak in oktober 1704. Repertorium, I.
ZEGERS, ZEGER. XI
N.n.g. 1701-41 secretaris van Wessem (bij Venlo). (GA Venlo).
ZEIST, D. VAN. VII
(† 1716) Predikant te Gouda van 1700 tot zijn dood.
ZEIST, heer van, zie NASSAU, LODEWIJK ADRIAAN VAN.
ZELLER, ERNST FERDINAND, Freiherr von BLEIBERSDORF. II
Gezant van de keurvorst van Keulen bij de Rijksdag te Regensburg 1702-03. Repertorium, I.
ZELLER, N.N. VAN. IX
N.n.g. Geboortig van Nijmegen; genoemd als kandidaat-baljuw van de prins van Ligne te Lille, 1709.
ZEVECOTE, CHARLES ANTOINE HONORÉ DE. VI
(† 1727) Zuid-nederlands edelman; heer van Soetschore; 1700 getrouwd met Marie Jeanne van Brouchoven († 1708), dochter van Hyacinth Maria van Brouchoven, president van de Grote Raad van Mechelen, een broer van Bergeyck.
ZEVENHUIZEN, heer van, zie DUYST VAN VOORHOUT, HENDRIK.
ZEYL, WILLEM VAN. XIII-XIV
Nederlands marine-officier; 1695 commandeur bij de Admiraliteit op de Maze. (Instituut Maritieme Historie).
ZIELINSKI, CONSTANTINUS. IV
(† 1709) Aartsbisschop van Lemberg (Lvov) van 1698 tot zijn dood. Gams, Series.
ZIETEN, OTTO VAN. VII
Nederlands officier; majoor van de infanterie 1693; kolonel-commandant van het Hollandse regiment Salisch 1695; brigadier 1704; generaal-majoor en uit dienst 1708. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ZINNING, MATTHIAS. VI
N.n.g. Korporaal in het regiment Jaymart, afkomstig uit Lunenburg.
ZINSENDORF, FRANZ LUDWIG, graaf. I-VI
(1661-1742) Keizerlijk militair en diplomaat; 1702-05 en 1706-07 gezant te Stockholm. BLKO; Repertorium, I. N.B. Deze Zinsendorf is geen familie van de Sinzendorfs!
ZINZERLING, FRANZ ADOLF, Freiherr von. V-VII; IX-XII; XVIII
(† 1718) Raad van Carlos III van Spanje en diens resident te 's-Gravenhage 1708-18, na 1712 met de rang van envoyé. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
ZOBEL, NICOLAAS FREDERIK. XII
(† 1711) Nederlands officier; 1709 kolonel-commandant van het 3e bataljon Hollandse Gardes te voet. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ZOBOR, graaf, zie CZOBOR.
ZOETERMEER, heer van, zie LIERE, FREDERIK VAN.
ZONSBEEK, N.N. X
(† 1710) Nederlands officier; ingenieur, gesneuveld bij het beleg van Béthune.
ZORN VON PLOBSHEIM, ULRICH LUDWIG. VIII
Hofmeester van de hertog van Saksen-Gotha; 1699 gezant naar de keurvorst van Brandenburg. Repertorium, I.
ZOUTELANDE, BOUDEWIJN WILLEM VAN. @ X; XVII
Nederlands officier; 1706 majoor van het regiment infanterie Willem van Zoutelande; 1708 luitenant-kolonel; 1715-28 kolonel; 1727 brigadier. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ZOUTELANDE, WILLEM VAN. @ II-V; VIII-XI
(† 1710) Nederlands officier; jongere broer van de volgende; kolonel van een Hollands regiment infanterie 1695; brigadier 1702; generaal-majoor 1704; luitenant-generaal 1709; groot-majoor van Maastricht 1703 Aanteekeningen en Verbeteringen; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
ZOUTELANDE, ZEGER VAN. II
(† 1700) Nederlands officier. Hora Siccama, "Mevrouw van Zoutelande en haar gedenkschriften"; Idem, Aanteekeningen en Verbeteringen.
- weduwe van, zie LINDENAER, JOHANNA DOROTHEA.
ZRINYI, ILONA, gravin. II
(† 1703). Eerst gehuwd met Ferenc I Rákóczi (1645-1676) en moeder van Ferenc II Rákóczi; 1682 hertrouwd met Imre Thököly, vorst van Transylvanië (1657-1705) en met hem in ballingschap in Ismit aan de Golf van Nicomedië. BLKO; Stammtafeln, IV.
ZÜNDT, KASPAR MARQUARD, Freiherr von. I-II
Beiers gezant in Regensburg 1701-04. Repertorium, I.
ZUERIUS, N.N. X
Nederlands officier; 1704 wagenmeester-generaal van het Staatse leger.
ZUHM, ERNST LOUIS. VIII; X
(1644-na 1722) Nederlands officier; 1708 extraordinaris kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam. Bruijn, Admiraliteit.
ZUILEN, heer van, zie TUYLL VAN SEROOSKERKE, REINOUT GERARD.
ZUMJUNGEN, JOHANN HIERONYMUS, Freiherr von. V; VIII; X; XIV; XIX
(1660-1732) Keizerlijk generaal. Braubach, Prinz Eugen.
ZUÑIGA, DON PEDRO DE. XI
N.n.g. Officier van Philippe V van Spanje.
ZUYLEN VAN NIJEVELT, (Mr.) ARNOUT VAN. @ I; IV; VI; X; XIX
(1664-1731) Rotterdams regent; vroedschap 1695-1731; burgemeester 1714 en 1715; gedeputeerde ter Staten van Holland o.a. 1701-04 en 1713-19; baljuw van Schieland 1697-1707 en 1718-30. Engelbrecht, Vroedschap.
ZUYLEN VAN NIJEVELT, (Mr.) HERMAN VAN. IV
(† 1735) Secretaris van Rotterdam van 1692 tot zijn dood. Engelbrecht, Vroedschap.
ZWEDEN, koning van, zie KARL XII.
- koningin-moeder van, zie HEDVIG-ELEONORA.
- prinses van, zie HEDVIG SOPHIA; ULRIKE ELEONORA.
ZWEIBRÜCKEN-BIRKENFELD, prinses van, zie MAGDALENE JULIANE.
ZYDOPFSKY, N.N. II
N.n.g. Pools officier; vaandrig van Krakau.
ZIJLL, N.N. VAN. III
N.n.g. Nederlands marine-officier; een commandeur Van Zijll genoemd als bevelhebber van een bombardeerschip, 1702. Van Schelven, Almonde.