Zoekresultaat

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

U heeft gezocht op de term "Elias". Er zijn 17 pagina's in de index gevonden waar deze term in voorkomt.

B
BACKER, ELISABETH. II; IV; V; XII
(1644-1718) Weduwe van Mattheus Lestevenon, schoonmoeder van Willem Buys. Elias, Vroedschap.
- dochter van, zie LESTEVENON, ELISABETH.
BACKER, (Mr.) JAN. III
(1662-1748) Amsterdams regent; vroedschap 1705-48; hoofdschout 1726-36; Raad in de Admiraliteit van Zeeland 1702-26. Elias, Vroedschap.
BAMBEECK, (Mr.) NICOLAAS VAN. I; XI; XII; XIV; XVII, XVIII
(1665-1722) Amsterdams regent; lid van de vroedschap sinds 1696; burgemeester 1711, 1713-14, 1716-17, 1719-20, 1722; gecommitteerde raad van Holland 1715. Elias, Vroedschap.
BAS, (Mr.) DIRCK. II; III; VI; VIII; XIX
(1640-1709) Amsterdams regent; burgemeester o.a. in 1702, 1704, 1707 en 1708; bewindhebber VOC; curator der Illustere School en der Latijnse scholen van Amsterdam sinds 1696. Elias, Vroedschap.
BELMONTE, MANUEL, baron de. @ II; III
(† 1705) Portugees-Joods koopman te Amsterdam; agent-generaal en vervolgens resident van Carlos III van Spanje aldaar; verwant van de voorgaande en van de Nederlandse gezant te Lissabon, Franciscus Schonenberg (Belmonte). Von Antal en De Pater, Weensche Gezantschapsberichten, II; Elias, Vroedschap; Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
BEMPDEN, AEGIDIUS VAN DEN. X; XVIII
(1667-1737) Amsterdams koopman en regent, maar geen lid van de vroedschap omdat zijn oudere broer Jan dat al was. Elias, Vroedschap.
BEMPDEN, (Mr.) JAN VAN DEN. @ VII; X
(1661-1722) Amsterdams regent; vroedschap sinds 1702. Elias, Vroedschap.
BENELLE, PAUL. @ II; IV, IX
N.n.g. Koopman te Amsterdam. Von Antal en De Pater, Weensche Gezantschapsberichten, II; Elias, Vroedschap.
BICKER, (Mr.) HENRICK, XV
(1649-1718) Amsterdams regent, maar geen lid van de vroedschap; burgemeester 1713 en 1717. Elias, Vroedschap.
BICKER, (Dr.) GERARD, heer van SWIETEN. V; XI; XVII; XVIII
(1632-1716) Vrijheer van Oud-Haarlem; president van de Kamer van Rekening van de Domeinen van Holland van 1694 tot zijn dood. Elias, Vroedschap.
BOREEL, ISABELLA SOPHIA. @ VIII-X; XVIII
Dochter van de volgende; 1701 getrouwd met Wilhelm Heinrich, Freiherr von Imhoff, geheime raad van de vorst van Oost-Friesland en drossaard van Leer en Leerort. Elias, Vroedschap.
BOREEL, (Mr.) JACOB. VIII
(1630-1697) Burgemeester van Amsterdam. Elias, Vroedschap.
BOREEL, (Mr.) WILLEM. XV; XVII
(1675-1727) Zoon van Jacob Boreel; secretaris van Amsterdam sinds 1693; 1713-15 gedeputeerde in de Rekenkamer van Holland; 1726-27 ambassadeur te Parijs. Elias, Vroedschap.
BORS VAN WAVEREN, (Mr.) CORNELIS. @ II; VI, VII; XII; XIV; XVII
(1662-1722) Heer van Leusden, Hamersveld etc.; Amsterdams regent; raad sinds 1694; Gecommitteerde Raad van Holland 1701-03 en 1705-07; gedeputeerde ter Generaliteitsrekenkamer 1704-05; bewindhebber WIC; trouwt 1712 Johanna Maria van Riebeeck, weduwe van J. van Hoorn. Elias, Vroedschap.
BOSCH, JAN VAN DEN. IV; VII; IX; X
(1673-1724) Nederlands marine-officier; kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1698. Bruijn, Admiraliteit; Elias, Vroedschap.
BRUGGEN, CONRAD VAN DER. XIV
(† 1662/1663) In 1654 afgezant van de Spaanse regering te Brussel naar 's-Gravenhage; lid van de Hoge Raad in Brussel. Elias, Vroedschap; De Schryver, Bergeyk; Cuvelier, Les Affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle, IV.
BRUGGEN, CONRAD CONSTANTIN VAN DER. @ VI; XIV
Zoon van de voorgaande; 1663 in de Spaans-Nederlandse adelstand verheven; raadsheer in de Geheime Raad te Brussel; 1702 lid van nieuwe Koninklijke Raad. Elias, Vroedschap; De Schryver, Bergeyck.
BUYS, (Mr.) MATTHEUS. XVIII
(1696-1725) Oudste zoon van Willem Buys; 1717 commies-generaal van de Amsterdamse Admiraliteit. Elias, Vroedschap.
BUYS, (Mr.) PAULUS. XVIII
(1625-1717) Geboren te Kampen; advocaat te Amsterdam; vader van Willem Buys, de pensionaris van Amsterdam. Elias, Vroedschap.
BUYS, PAULUS HUBERT. VI
(1707-1775) Zoon van de volgende; volgde een militaire carrière en overleed als luitenant-generaal van de cavalerie. Elias, Vroedschap.
BUYS, (Mr.) WILLEM. @ # I-XIX
(1661-1749) Pensionaris van Amsterdam 1693-1725; gedeputeerde ter Staten-Generaal; 1703-04 naar Gelderland ter beslechting van de geschillen aldaar; vanaf 1705 betrokken bij de pogingen tot vrede met Frankrijk; extraordinaris envoyé in Engeland 1706 en 1711; gevolmachtigde bij de vredesonderhandelingen te Utrecht 1711-13; extraordinaris ambassadeur te Parijs 1714-15; directeur van de Sociëteit van Suriname 1700-26; secretaris van de Staten van Holland 1726-†. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie LESTEVENON, ELISABETH.
C
CAREY, WILLIAM FERDINAND, baron HUNSDON. XVI
(1684-1765) Geboren in Maastricht en in Holland opgevoed; later tot Engelsman genaturaliseerd; zijn moeder was Geertruida van Oudtshoorn (1658-1688). Complete Peerage; Elias, Vroedschap.
COLLEN, (Mr.) FERDINAND VAN. @ # V-XI; XIII; XIX
(1651-1735) Amsterdams regent; raad van die stad 1694; schepen 1696; hoofdschout 1709-18; heer van Gunterstein en Tienhoven 1711; gedeputeerde te velde 1706-08. Elias, Vroedschap.
CORVER, (Mr.) GERRIT. XVII
(1690-1756) Zoon van de volgende; heer van Velsen en Santpoort; Amsterdams regent; schepen o.a. 1716; vele malen burgemeester na 1731. Elias, Vroedschap.
CORVER, (Mr.) JOAN. @ I; III; V-XVII; XIX
(1666-1716) Amsterdams regent; burgemeester o.a. 1703, 1704, 1706, 1707, 1709, 1712, 1713 en 1715; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap.
D
DEDEL, (Mr.) JOHAN. II; III; VIII; X; XIV
(1636-1715) Haags regent; vele malen schepen sinds 1672; vele malen burgemeester sinds 1674, o.a. 1703. Elias, Vroedschap.
DEDEL, (Mr.) WILLEM GERRIT. XVI
(1675-1715) Postmeester te 's-Gravenhage; 1691-1705 secretaris van Amsterdam; 1705 in de vroedschap aldaar; verwant van Heinsius, zoon van Johan. Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage, 148; Elias, Vroedschap.
DEUTZ, DANIEL. III
(1644-1707). Afkomstig uit Keulen, groothandelaar en bankier te Amsterdam; eigenaar van een expeditiebedrijf op Duitsland. Elias, Vroedschap.
DEUTZ, (Mr.) JEAN, vrijheer van ASSENDELFT en ASSUMBURG. @ II; IV; XI; XVIII
(1655-1719) Amsterdams koopman en bankier; vroedschap sinds 1692; keizerlijk factoor van het kwikzilver te Amsterdam. Elias, Vroedschap.
DU FAY, (Mr.) JAN NOACH. XVII
(1683-1737) Amsterdams regent; schepen in 1711 en 1716; bewindhebber WIC en directeur Sociëteit van Suriname; gouverneur van Curaçao 1721-30. Elias, Vroedschap.
DUSSEN, BRUNO VAN DER (JR.). XVI
(1714-1760) Zoon van Jacob en Johanna Clara Pels (1695-1754). Elias, Vroedschap.
DUSSEN, ELISABETH VAN DER. XI
(1669-1699) Echtgenote van Mr. Antonis Slicher, raadsheer van het Hof van Holland; jongere zuster van Bruno. Elias, Vroedschap.
DUSSEN, (Mr.) GERARD VAN DER. @ I; III; IV; VIII-XIV
(1662-1713) Heer van Oud Teylingen; jongere broer van Bruno; advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Rotterdam 1690-1707; 1707-12 vroedschap van Rotterdam; gedeputeerde ter Staten van Holland 1707, 1711 en 1712. Engelbrecht, Vroedschap; Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie LESTEVENON, ELISABETH.
DUSSEN, (Mr.) JACOB VAN DER. @ I; VIII; XVI; XIX
(1683-1750) Zoon van Bruno van der Dussen; secretaris van Amsterdam 1709-50; vele andere stedelijke functies; 1715 baljuw van Amstelland. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie PELS, JOHANNA CLARA.
E
EEKHOUT, ANTONY. XVIII
(1659-1727) Schepen en burgemeester van Kampen sinds 1699; afgevaardigde in de Staten van Overijssel; lid van de Raad van State 1708-09; gedeputeerde in de Generaliteits Rekenkamer 1713; 1718 gedeputeerde ter Staten-Generaaal. Van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, 592; Elias, Vroedschap.
F
FABRICIUS, (Mr.) ALBERT, heer van Almkerk. @ # III; IX; XI; XVI; XVIII; XIX
(1676-1736) Broer van de volgende; secretaris van Haarlem 1694; pensionaris van die stad 1716; secretaris van de Staten van Holland 1726. Elias, Vroedschap.
FABRICIUS, (Mr.) WILLEM, heer van Santhorst. @ III; VII
(1642-1708) Haarlems regent en hoogbaljuw van Kennemerland. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie SCHAS, D.
FAGEL, CORNELIA. IX
(1619-1693) Tante van de griffier. Elias, Vroedschap; Japikse, Archief Fagel.
FAMARS, JACOB DANIEL DE. I
(1662-1704) Resident van de Staten-Generaal te Lissabon 1697-1704. Elias, Vroedschap; Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
G
GEELVINCK, (Mr.) LIEVEN, heer van CASTRICUM. VIII; XVIII
(1676-1743) Amsterdams regent; vroedschap sinds 1708; gedeputeerde in de Raad van State 1709-11; Gecommitteerde Raad van Holland 1712-14 en 1717-19; burgemeester van Amsterdam o.a. 1720. Elias, Vroedschap.
GRAAFLAND, GILLIS. XVIII
(1689-1727) Heer van Mijnden en de beide Loosdrechten; Amsterdams regent; raad sinds 1714; schepen in 1715 en 1717; postmeester van het Antwerpsch Postkantoor sinds 1704. Elias, Vroedschap.
H
HASSELAAR, AGNES. X
(1668-1710) Echtgenote van Mr. Gerbrand Pancras. Elias, Vroedschap.
HASSELAAR, (Mr.) GERRIT. @ XI; XII; XVIII; XIX
(1668-1719) Amsterdams regent; schepen in 1706, 1709 en 1710; vroedschap van 1717 tot zijn dood; 1719 kandidaat voor de extraordinaris bezending naar Zweden. Elias, Vroedschap.
HAZE, CLARA MAGDALENA DE. XI
(1677-1710) Dochter van de volgende; echtgenote van Abraham Muyssart sinds 1700. Elias, Vroedschap.
HAZE DE GEORGIO, (Mr.) JERONIMUS DE. @ # I; II-IV; V; VII-XIX
(1651-1725) Heer van Mijnden, de beide Loosdrechten en Stabroek; Amsterdams regent; burgemeester o.a. 1703, 1705 en 1706. Elias, Vroedschap.
HEIM, (Mr.) ANTHONIE VAN DER, GERRITSZ. I; III-VI; IX-XI
(1653-1714) Raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland sinds 1691; rekenmeester van de Domeinen van Holland. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HEINSIUS, CATHARINA.
HEIM, MARIA ADRIANA VAN DER. I; III
(1686-1714) Dochter van de voorgaande; getrouwd 1704 met Willem Sluyskens. Elias, Vroedschap.
HEINSIUS, CATHARINA. I; II; III; V; VI; X
(1651-1706) Echtgenote van Anthony van der Heim Gerritsz.; jongere zuster van de raadpensionaris. Elias, Vroedschap.
HEINSIUS, MARIA. II; III; XII; XVIII
(1649-1718) Zuster van de raadpensionaris; echtgenote van Mr. Frederick Sluysken, heer van Ter Horst; na 1712 als weduwe inwonend bij haar broer te 's-Gravenhage. Elias, Vroedschap.
- zoon van, zie SLUYSKEN, WILLEM.
HINOJOSA, (Mr.) ADRIAAN PIETER DE. III; XV; XVII
(1669-1741) Raadsheer in het Hof van Holland sinds 1697; president 1713; hoofdingeland van Delfland 1714. Elias, Vroedschap.
HOOFT, (Mr.) GERRIT. I-II; IV-V; VII-VIII; XI-XIX
(1649-1717) Amsterdams regent; vroedschap sinds 1679; burgemeester 1708, 1711, 1714, 1716 en 1717; bewindhebber VOC sinds 1678; commissaris-adviseur, toegevoegd aan het gezantschap dat onder leiding van Heinsius de geschillen met de Engelse E.I.C. ging bespreken, 1685-86; zwager van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
HOOFT, HENDRIK. @ II; VI; X
(1641-1707) Amsterdams regent; advocaat-fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1666; 1691 tevens drossaard en kastelein van Muiden, baljuw van Naarden en Gooiland en hoogbaljuw en dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel. Elias, Vroedschap.
HOOFT, (Mr.) HENDRIK. XVII; XVIII
(1676-1752) Zoon van Gerrit Hooft; advocaat van de VOC; 1716 raad en rekenmeester van de Grafelijkheidsdomeinen van Holland. Elias, Vroedschap.
HOOFT, (Mr.) HENDRIK, de Jonge. @ X
(1666-1717) Van 1708 tot zijn dood drossaard en kastelein van Muiden en baljuw van Naarden, als opvolger van zijn vader Mr. Hendrik Hooft (1641-1707). Elias, Vroedschap.
HOOFT, ISABELLA. IV
(1659-1701) Jongere zuster van Gerrit Hooft; echtgenote van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
HOOFT, (Mr.) WILLEM. @ # VIII-XIV
(1661-1740) Amsterdams regent; secretaris van Amsterdam 1678-90; baljuw en dijkgraaf van het Groot-Waterschap Woerden 1690-40; na 1690 gevestigd in Delft, waar hij in 1708 schepen en lid van de vroedschap werd en burgemeester in 1720; gedeputeerde te velde voor Holland 1709-12; baljuw en dijkgraaf van Delfland 1721; zwager van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
- tweede echtgenote van, zie VERBURCH, ADRIANA.
HOOP, (Mr.) FRANÇOIS VAN DER. XI
(1675-1741) Sinds 1700 advocaat voor het Hof van Holland; 1717 raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Elias, Vroedschap.
HOORN, HENDRIK VAN. XIII; XVI
Suikerraffinadeur te Amsterdam, samen met zijn broer Nicolaes. Elias, Vroedschap.
HOP, (Mr.) CORNELIS. XVIII; XIX
(1658-1716) Jongere broer van de thesaurier-generaal Jacob Hop en zwager van Robert Goes; secretaris van de Weeskamer te Amsterdam; zaakwaarnemer van zijn zwager Goes in Holland. Elias, Vroedschap, II, 742.
HOP, (Mr.) CORNELIS. @ # VIII; XVIII;XIX
(1685-1762) Oudste zoon van Jacob Hop; regent in Amsterdam; 1718-26 ordinaris ambassadeur te Parijs. Elias, Vroedschap.
HOP, HENRICK. V; VIII; IX
(1686-1761) Tweede zoon van Jacob Hop; Nederlands officier; ritmeester in het regiment Nassau-Ouwerkerk; majoor 1710; kolonel-commandant 1727; eindigt zijn militaire carrière als generaal van de cavalerie en gouverneur van Namen; daarna 1723-61 gezant te Londen. Elias, Vroedschap.
HOP, (Mr.) JACOB. @ # I-XIX
(1654-1725) Sinds 1699 baron des HHR; pensionaris van Amsterdam 1680-87; thesaurier-generaal van de Unie 1699-1725; vele diplomatieke zendingen, o.a. in mei 1702 naar de koning van Pruisen in Wesel; 1703 gedeputeerde te velde; 1706 deel uitmakend van het Engels-Nederlandse bestuur over de Zuidelijke Nederlanden. NNBW; Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HOOFT, ISABELLA.
HOUTMAN, ADOLPH. I; IV; V
Amsterdams koopman op Moscovië en Archangel; vriend van tsaar Peter. Elias, Vroedschap.
HUDDE, JOANNES. I-II; XII
(1628-1704) Heer van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis; Amsterdams regent; raad sinds 1667; vele malen burgemeester tussen 1672 en 1703, o.a. in 1702. Elias, Vroedschap.
HULFT, (Mr.) JOHAN. @ # I; II; III-IX; XI; XIX
(1646-1709) Uit een Amsterdams regentengeslacht; Nederlands commissaris te Brussel; resident aldaar 1688-1709; 1704 ook gecommitteerde te Luik. Elias, Vroedschap.
K
KARSSEBOOM, JACOB. XVII
(1673-1727) Amsterdams koopman en regent, schepen in 1716 en 1718; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap.
KLINGGRÄF, ELIAS. @ II; III; XIV-XVII
(† 1717) Resident van Celle te 's-Gravenhage 1701-05; resident van Hannover aldaar 1701-14; extraordinaris envoyé van Hannover 1714-17. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
L
LA BASSECOUR, (Mr.) CAREL DE.@ I; V; VI
(1653-1742) Pensionaris van Gorinchem 1691-1708; raad van die stad 1699-1708; lid van de Raad van State 1707-08. Elias, Vroedschap.
LA BASSECOUR, (Mr.) JACOB DE. @ #. III; IV-VII; IX-XIX
(1664-1748) Tweede pensionaris van Amsterdam van 1704 tot zijn dood; jongere broer van de voorgaande. Elias, Vroedschap.
LESTEVENON, BREGITTA. V; XII
(1668-1747) Oudere zuster van Buys' vrouw Elisabeth; getrouwd met Berend Willem Ploos van Amstel, heer van Schonauwen († 1721). Elias, Vroedschap; Genealogische en Heraldische Bladen, II (1907), 366.
LESTEVENON, DANIEL. @ # VI; VII; IX; XI-XIV; XVI-XIX
(1660-1736) Afkomstig uit een Amsterdams geslacht; verhuisd naar Gouda; lid van de vroedschap aldaar 1688; burgemeester sinds 1701; lid Gecommitteerde Raden van Holland 1706-09; gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Holland 1715-18. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie KINSCHOT, MARGARETHA WILLEMINA VAN.
LESTEVENON, ELISABETH. II; V-VII; X; XIII
(1671-1747) Echtgenote van Willem Buys sinds 1692; dochter van Mattheus Lestevenon en Elisabeth Backer. Elias, Vroedschap.
LESTEVENON, MATTHEUS. II; V
(1633-1693) Amsterdams regent, schoonvader van Willem Buys. Elias, Vroedschap, II, 714.
- echtgenote van, zie BACKER, ELISABETH.
LEYDEN VAN LEEUWEN, PIETER VAN. @ # II; III; V-VII; IX; XI; XII; XIV; XVII-XIX
(1666-1736) Oudere broer van de voorgaande; heer van Vlaardingen; regent van Leiden, raad van die stad sinds 1693; schepen sinds 1695; vele malen burgemeester sinds 1698; hoogheemraad van Rijnland 1698; raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1701-04, 1707-10 en 1713-16; burggraaf van Leiden 1711; meesterknaap van Holland en West-Friesland 1716. Elias, Vroedschap.
LOON, ADRIAAN VAN. XVII
(1681-1754) Amsterdams regent; schepen 1714 en 1716; bewindhebber VOC sinds 1717. Elias, Vroedschap.
LOON, (Mr.) PIETER VAN. @ VI
(1667-1716) Amsterdams regent; raad van 1708 tot zijn dood; bewindhebber VOC sinds 1707. Elias, Vroedschap.
LIJNSLAGER, GIJBLAND. IX-X
(1677-1729) Nederlands marine-officier; 1709 extraordinaris kapitein-ter-zee van de Amsterdamse Admiraliteit; 1722 ordinaris kapitein. Elias, Vroedschap.
LIJNSLAGER, HERMAN. II
(1664-1704) Nederlands marine-officier; kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1690; gesneuveld voor Gibraltar; neef van Job de Wildt. Elias, Vroedschap.
M
MARION, ELIAS. VI
Afkomstig uit de Cévennes, uitgeweken naar Engeland, leider van een fanatieke secte in Londen. Jacob, Newtonians, 248.
MARSELIS, GABRIËL VAN. I
(1609-1673) Afkomstig van Hamburg; koopman te Amsterdam in ijzer en geschut; 1642 resident van Denemarken in Amsterdam; 1665 in de Deense adelstand verheven. Elias, Vroedschap.
MARSELIS, JAN VAN, heer van RENESSE. I
(1641-1702) Zoon van de voorgaande; kanunnik ten Dom te Utrecht; geëligeerde van Utrecht 1674-85; raad ter Admiraliteit van Amsterdam wegens Utrecht 1674-98. Elias, Vroedschap.
MERCT,(Mr.) PIETER VAN DER. @ # II-IV; VI; XIX
(† 1709) President van het Hof van Vlaanderen te Middelburg sinds 1696. Elias, Vroedschap.
MUNTER, (Mr.) CORNELIS. @ # III; V; VII
(1652-1708) Amsterdams regent; schepen 1692; bewindhebber WIC en directeur van Suriname sinds 1698; burgemeester 1706; raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1708. Elias, Vroedschap.
MUNTER, (Mr.) JAN. XIV
(1634-1713) Heer van Zanen en Raaphorst; raadsheer in het Hof van Holland van 1674 tot zijn dood. Elias, Vroedschap.
MUYSSART, ABRAHAM. @ # VI; VII-XI; XIV; XVIII
(1676-1724) Amsterdams koopman en regent; schepen 1702; vroedschap 1702-24; bewindhebber VOC sinds 1704. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HAZE, CLARA MAGDALENA DE.
O
OUDTSHOORN, GEERTRUIDA VAN. XVI
(1658-1688) Dochter van Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn, burgemeester van Amsterdam, echtgenote van William Carey. Elias, Vroedschap Amsterdam, I; Complete Peerage, VI.
P
PANCRAS, ALETTA. V; XI
Zuster van de volgende; echtgenote van François de Vicq. Elias, Vroedschap.
PANCRAS, (Mr.) GERBRAND. I; IV; V; VII; VIII; X-XIX
(1658-1716) Amsterdams regent; lid van de vroedschap 1708-16; schepen o.a. in 1700; burgemeester in 1702, 1705, 1708, 1710 en 1714; zwager van Bruno van der Dussen. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HASSELAAR, AGNES.
PANCRAS, GERBRAND JAN. XI
(1698-1711) Zoon van voorgaande; neef van Bruno van der Dussen. Elias, Vroedschap.
PANCRAS, MARIA. XI
(1662-1740) Echtgenote van Bruno van der Dussen; jongere zuster van Aletta en Gerbrand Pancras. Elias, Vroedschap.
PANCRAS, NICOLAES. IX
(1622-1678) Regent van Amsterdam; vader van Aletta en Maria; schoonvader van Bruno van der Dussen. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie WAERT, PETRONELLA de.
PANCRAS MICHIELSZ., GERBRAND, heer van WESTERDIJKSHORN. IV; VIII; XIII; XIV; XVII
(1658-1721) Amsterdams regent; lid van de vroedschap 1692-1721; schepen o.a. in 1703 en 1704; hoofdschout 1706-08; burgemeester o.a. 1709, 1712 en 1715; Gecommitteerde Raad van Holland 1710-11 en 1716. Elias, Vroedschap.
PAUW, ADRIAAN, heer van HEEMSTEDE. XIX
(1672-1745) Uit het bekende Amsterdamse regentengeslacht, maar zelf geen stedelijke functies bekledend. Elias, Vroedschap.
PAUW, (Mr.) FRANCO. VIII
(1661-1724) Afkomstig uit Delft; secretaris van de Rekenkamer van Holland sinds 1687. Elias, Vroedschap.
PELS, ANDRIES. # VI; X; XI
(1655-1731) Koopman, reder, bankier en assuradeur; eerst handelend als Jean Pels en Soonen, daarna onder zijn eigen naam; 1707 stichtte hij het huis Andries Pels en Soonen, dat tot 1774 bleef bestaan. Elias, J. De vroedschap .
PELS, GUILLIELMO. II; III; XVII
(1659-1705) Koopman te Amsterdam; ontvanger der gemenelandsmiddelen aldaar sinds 1695. Elias, Vroedschap.
PLOOS VAN AMSTEL, BEREND WILLEM. V; VI; XII; XIV
(† 1721) Heer van Schonauwen; Utrechts regent; raad van die stad 1678; burgemeester o.a. 1704; hoofdschout 1706; 1711 gedeputeerde ter Staten-Generaal; getrouwd met Bregitta Lestevenon (1668-1747), oudere zuster van Buys' vrouw Elisabeth. Elias, Vroedschap. Genealogische en Heraldische Bladen, II (1907), 366.
POLL, (Mr.) JAN VAN DEN. XVIII; XIX
(1668-1745) Amsterdams koopman en regent met vele stedelijke functies, maar nooit lid van de vroedschap; schepen 1698; burgemeester in 1718 en nog vele malen in de volgende decennia. Elias, Vroedschap.
PUTTE, CAREL CONSTANTIN VAN DE. II
N.n.g. Koopman te Amsterdam. Elias, Vroedschap.
R
RAAT, (Mr.) ARENT DE. IV; XI
(† 1723) Haarlems regent, schepen o.a. 1701 en 1702; burgemeester 1714 en 1718; baljuw, houtvester en stadhouder van de lenen van Brederode 1685-1717; doet afstand ten behoeve van zijn zoon. Elias, Vroedschap.
REYNST, (Mr.) PIETER. XIV
(1654-1718) Uit een Amsterdams regentengeslacht; secretaris van Haarlem sinds 1679; ontvanger van de Gemenelandsmiddelen te Haarlem 1711; schepen en raad van die stad 1712. Elias, Vroedschap.
RÖVER, GERARD. IV; XI
(1643-1711) Amsterdams koopman en reder, agent en resident van de keurvorst van Brandenburg sinds 1684; ook genoemd als agent van Braunschweig-Celle; zwager van Johan Hulft, Nederlands resident in Brussel. Elias, Vroedschap.
ROGH, (Mr.) HERCULES. VI
(1668-1707) Sinds 1698 griffier van de Rekenkamer van de Grafelijkheidsdomeinen van Holland. Elias, Vroedschap.
ROMSWINCKEL, ABRAHAM. IX
(1657-1738) Voornaam koopman in Italiaanse, Levantse en Oostindische waren te Amsterdam; verre verwant van de griffier Fagel. Elias, Vroedschap.
RUUCK, ELIAS DE. IX; XI
(1638-1711) Rotterdams koopman en regent; vroedschap sinds 1692; burgemeester o.a. 1708 en 1711; gedeputeerde Staten van Holland 1707-11. Engelbrecht, Vroedschap.
S
SAUTIJN, (Mr.) JAN. XVII-XIX
(1680-1750) Amsterdams regent; schepen in 1716 en 1719. Elias, Vroedschap.
SAUTIJN, (Mr.) NICOLAAS. @ # VI-IX; XI-XII
(1676-1743) Amsterdams regent; schepen 1702; vroedschap sinds 1703; burgemeester o.a. in 1718; 1707-17 raad en advocaat-fiscaal van de Amsterdamse Admiraliteit. Elias, Vroedschap.
SCHAEP, (Mr.) REYNIER. @ I
(1657-1734) Advocaat en procureur van de VOC 1687; pensionaris van Amsterdam 1696-1703; daarna raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Van Dam, Beschrijvinge; Elias, Vroedschap.
SCHUYT, ARNOUT. VIII
(1663-1735) Amsterdams koopman en handelaar op Moscovië; bewindhebber van de VOC sinds 1707. Elias, Vroedschap.
SCOTT, (Mr.) BALTHASAR. @ X; XI; XII-XIV
(1672-1741) Jongere broer van de volgende; Amsterdams koopman en bankier, ontvanger van de gemenelandsmiddelen aldaar; vroedschap 1711-41. Elias, Vroedschap.
SCOTT, (Mr.) EVERARD. @ I; II; VIII; IX; XI
(1665-1714) Uit een Amsterdams regentengeslacht; tweede advocaat van de VOC 1693; 1706 eerste advocaat. Elias, Vroedschap.
SIX, (Mr.) JAN. XVI
(1668-1750) Amsterdams regent; schepen 1705; na 1719 vele malen burgemeester; postmeester van het Antwerps postkantoor te Amsterdam; 1715 met Reinier Leers naar Parijs om te onderhandelen over een nieuw postcontract. Elias, Vroedschap; Lankhorst, Reinier Leers.
SLICHER, (Mr.) ANTONIS. @ XI; XIV; XVIII
(1665-1745) Heer van Westerbeek; raadsheer van het Hof van Holland van 1686 tot zijn dood; getrouwd met Elisabeth van der Dussen (1669-1699), jongere zuster van Bruno. Elias, Vroedschap.
SLICHER, (Mr.) DIDERIK. @ XV-XIX
(1665-1729) Ontvanger-generaal van de Admiraliteit van Amsterdam 1713; opvolger van zijn vader Wigbolt Slicher. Elias, Vroedschap.
SLICHER, (Mr.) JACOB. XI; XVIII
(1693-1736) Tweede zoon van Antonis Slicher; 1718-36 lid vroedschap van Gouda; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap; De Jong, Met goed fatsoen.
SLICHER, (Mr.) WIGBOLT, heer van WESTERBEEK. @ I,69; IX-XI; XIII-XIV
(1627-1718) Ontvanger-generaal van de Admiraliteit van Amsterdam 1669-1713. Elias, Vroedschap.
SLUYSKEN, (Mr.) FREDERIK, heer van TER HORST. II; III; VI-IX; XI; XVIII
(1644-1710) Sinds 1697 president van het Hof van Holland; 1692 getrouwd met Maria Heinsius, zuster van de raadpensionaris. Elias, Vroedschap.
SLUYSKEN, (Mr.) WILLEM, heer van TER HORST. I; III; XVI
(1673-1725) Zoon van de voorgaande en van Maria Heinsius, zuster van de raadpensionaris; raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland sinds 1701; raad en rekenmeester van de domeinen van Holland 1715. Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HEIM, MARIA ADRIANA VAN DER.
SMISSAERT, JAN CAREL. XI
(1684-1747) Nederlands officier; adjudant van Nassau-Woudenberg; 1711 kapitein (met de rang van luitenant-kolonel) van de Hollandse gardes te voet; 1725 kolonel. Ringoir, Hoofdofficieren infanterie; Elias, Vroedschap.
SMISSAERT, JOHAN CAREL. II
(1639-1708) Afkomstig uit Antwerpen; kanunnik ten Dom te Utrecht sinds 1668; hoofdschout van Rhenen 1674-1700; geëligeerde in de Staten van Utrecht sinds 1700; raad ter Admiraliteit van Amsterdam wegens Utrecht 1702-04; raadsheer in het Hof van Justitie te Utrecht sinds 1704. Elias, Vroedschap.
SON, THOMAS VAN. XI
(1651-1717) Amsterdams koopman en reder op de Oostzee. Elias, Vroedschap.
STRIJEN, (Mr.) QUIRIJN VAN. VIII; X; XI; XVI-XIX
(1660-1724) Amsterdams regent; burgemeester 1709-10; raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1711-24. Elias, Vroedschap.
T
TRIP, (Mr.) JAN. VI; X; XIV; XVIII
(1664-1732) Amsterdams regent; raad sinds 1709; burgemeester o.a. in 1707, 1710, 1712, 1715, 1716, 1718 en 1719; bewindhebber van de VOC sinds 1705. Elias, Vroedschap.
TRIP, (Mr.) LUCAS. XIV
(1666-1734) Jongere broer van de voorgaande; koopman te Amsterdam op Italië; enige malen burgemeester van Amsterdam, o.a. 1720; maar nooit lid van de vroedschap. Elias, Vroedschap.
TROYEN, (Mr.) MEYNARD. @ X; XIV
Aanzienlijk koopman en bankier te Amsterdam. Elias, Vroedschap.
V
VALCKENIER, JACOB. XVII
(1673-1740) Amsterdams regent, vroedschap sinds 1701; gedeputeerde ter Staten-Generaal 1718-19. Elias, Vroedschap, II.
VALCKENIER, (Mr.) WOUTER, JACOBSZ. IX; XI
(1659-1710) Van Amsterdamse regentenfamilie; maakte carrière in Indië, maar keerde in 1700 terug naar Amsterdam; bewindhebber van de VOC. Elias, Vroedschap, I.
VELTERS, ALEXANDER. I; VI; VIII-IX; XI-XII; XIV; XVII
(1656-1719) Amsterdams koopman en regent; raad sinds 1702; burgemeester in 1707, 1710, 1713 en 1716, gecommitteerde Raad van Holland 1708-09. Elias, Vroedschap, II.
VERBURCH, ADRIANA. X; XIII
(1662-1732) Sinds 1699 tweede echtgenote van Willem Hooft. Elias, Vroedschap, I.
VICQ, FRANçOIS DE. I; V-VI; XI
(1646-1707) Amsterdams regent; hoofdschout 1694-96 en 1701-05, burgemeester 1697, 1700 en 1706; vele andere stedelijke functies. Elias, Vroedschap, II.
- echtgenote van, zie PANCRAS, ALETTA.
VICQ, (Mr.) GERBRANT DE. @ # X; XI; XIII-XIV
(1674-1712) Zoon van de voorgaande; vroedschap van Hoorn 1702-12; burgemeester 1710-11. Kooijmans, Onder regenten; Elias, Vroedschap,I; II.
VICQ, (Mr.) NICOLAES DE. XI
(1672-1713) Oudere broer van de voorgaande; Amsterdams regent, maar nooit lid van de vroedschap; 1709-12 gedeputeerde ter Staten-Generaal. Elias, Vroedschap, II.
VLOOSWIJCK, CORNELIA VAN. XI
(1635-1677) Dochter van de volgende; echtgenote van Pieter Melis, heer van Saaftinge. Elias, Vroedschap, I.
VLOOSWIJCK, CORNELIS VAN. XI
(1601-1687). Burgemeester van Amsterdam. Elias, Vroedschap, I.
VOORST, ADOLF TRANSISELANUS VAN, heer van JAARSVELD. V; VI
(1651-1707) Lid van de Ridderschap van Holland; gedeputeerde in de Raad van State wegens Holland; drossaard van Gorinchem en het land van Arkel. Elias, Vroedschap, I.
VREDENBURCH, (Mr.) ADRIAAN VAN. I
(1680-1759) Secretaris van het Hof van Holland en Zeeland 1703-14; daarna vroedschap van Delft. Memorialen Rosa, lxv; Elias, Vroedschap, I; NNBW.
VREDENBURCH, (Mr.) JACOB VAN. I
(1643-1714) Delfts regent; veertigraad 1672; burgemeester o.a. in 1702 en 1703; baljuw en dijkgraaf van Delfland 1708; gedeputeerde in de Raad van State 1713. NNBW.
VRIES, JOAN DE. I-VII
(1633-1708) Amsterdams koopman en regent; raad 1680-1708; burgemeester 1686 en 1690; bewindhebber VOC 1681; directeur Sociëteit van Suriname 1689; raad ter Admiraliteit Amsterdam 1691. Elias, Vroedschap, II.
VROEDE, (Mr.) FRANÇOIS DE. III
(1641-1706) Amsterdams regent; hoofdschout 1697-1700; burgemeester 1701 en 1704. Elias, Vroedschap, II.
W
WAERT, PETRONELLA DE. IX
(1628-1709) Weduwe van Nicolaes Pancras; hun dochter Maria was getrouwd met Bruno van der Dussen. Elias, Vroedschap, I.
WAEYEN, (Mr.) WILLEM VAN DER. VI; XVII
(1682-1733) Geboren te Amsterdam; later gevestigd te Haarlem en schepen en raad van die stad sinds 1719. Elias, Vroedschap, II.
WARIN, CORNELIA DEBORA. IX
(1673-1737) Vijfde echtgenote van de Amsterdamse koopman Abraham Romswinckel, en verwante van de griffier Fagel. Elias, Vroedschap, II; Japikse, Archief Fagel.
WILDT, DAVID DE. @ # I-IX; XIV-XIX
(1662-1729) Zoon van de volgende; heer van Drakenstein, kanunnik van St.Marie te Utrecht 1687; 1688 naast zijn vader tweede secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam met recht van survivance, 1704 eerste secretaris. Elias, Vroedschap.
WILDT, (Mr.) JOB DE. @ # I-IV; XIX
(1637-1704) Sinds 1659 secretaris van de Amsterdamse Admiraliteit, 1691-1702 vertegenwoordiger van Willem III bij de Admiraliteiten van Holland, Zeeland en West-Friesland. Elias, Vroedschap; Hora Siccama, Aanteekeningen.
WILDT, SUSANNA DE. II; IX
(1666-1722) Dochter van de voorgaande, sinds 1690 echtgenote van Simon van Slingelandt, de secretaris van de Raad van State. Elias, Vroedschap.
WITSEN, (Mr.) NICOLAAS. @ # I-VI; VIII; X-XII; XVII
(1641-1717) Amsterdams regent; raad sinds 1670; vele malen burgemeester o.a. 1701, 1702, 1704 en 1705; gedeputeerde te velde 1703; bewindhebber VOC sinds 1693; 1696 commissaris van de pilotage benoorden de Maas. Elias, Vroedschap; Gebhard, Het leven van Nicolaas Witsen.