Zoekresultaat

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

U heeft gezocht op de term "HOP". Er zijn 24 pagina's in de index gevonden waar deze term in voorkomt.

A
ACQUAVIVA D'ARAGONA, FRANCESCO. XIX
(1665-1725) Italiaans edelman, zoon van de hertog van Atri; geestelijke, titulair aartsbisschop van Larissa; nuntius in Spanje 1700-06 en aanhanger van Philippe V; 1706 kardinaal. DBI.
ALDROVANDI, POMPEO. XVII
Aartsbisschop van Neocaesarea; pauselijk nuntius te Madrid 1715-16 en 1717-18. Repertorium, II.
ALEXANDER SIGMUND, hertog van NEUBURG. II
(1663-1737) Jongere broer van Johann Wilhelm van Palts-Neuburg; 1690 bisschop van Augsburg. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T. 34.
ALEXIS ANTON CHRISTIAN FERDINAND VAN NASSAU-SIEGEN. III; VII
(1673-1734) Kanunnik te Keulen 1690; proost van Sint-Pieter te Leuven en kanselier van de Universiteit 1692; priester gewijd 1695 en kanunnik te Luik; 1728 aartsbisschop van Trebizonde. Jadin, Correspondance; Dek, Genealogie Nassau.
ANTWERPEN, bisschop van, zie COOLS, REGINALD; FRANCKEN-SIERSTORFF, PIERRE-JOSEPH DE.
ARCHINTO, GIROLAMO. XV
(1672-1721) Aartsbisschop van Tarsis; nuntius te Keulen 1712-20; daarna naar Warschau; neef van paus Clemens XI.
ARGENSON, FRANÇOIS-ÉLIE DE VOYER DE PAULMY DE. XIX
(1656-1728) Jongere broer van Marc-René; R.K. geestelijke; bisschop van Dol (Bretagne) 1702; aartsbisschop van Embrun 1715; van Bordeaux 1720; abt van Notre-Dame du Relecq 1720. DBF.
ARIAS, DON MANUEL. I; X
(† 1717) Aartsbisschop van Sevilla sinds mei 1702. Gams, Series, 73.
ARRAS, bisschop van, zie SÈVE DE ROCHECHOUART, GUY DE.
ATHENE, aartsbisschop van, zie GUALTIERI, FILIPPO ANTONIO.
ATTERBURY, FRANCIS. XI; XV
(1662-1732) Engels theoloog en voorman van de High Churchpartij; dean van Carlisle sinds 1704; bisschop van Rochester en dean van Westminster 1713; in 1720 gevangen gezet wegens zijn betrokkenheid bij een complot om de pretender naar Engeland te halen, en vervolgens verbannen. DNB.
AUGSBURG, bisschop van, zie ALEXANDER SIGISMUND, hertog van NEUBURG.
AUGUST FRIEDRICH VAN HOLSTEIN-GOTTORP, bisschop van EUTIN-LÜBECK. III-V
(1646-1705) Bisschop van Eutin-Lübeck, oom van coadjutor Christian August.
AVIGNON, aartsbisschop van, zie FIESCHI, LORENZO.
B
BADAJOZ, bisschop van, zie LEVANTE, FRANCISCO DE.
BAMBERG, bisschop van, zie SCHÖNBORN, LOTHAR FRANZ VON; zie SCHÖNBORN, FRIEDRICH KARL VON.
BANGOR, bisschop van, zie HOADLEY, BENJAMIN.
BASSERY, GUILLAUME. V
(† 18 juni 1706) Bisschop van Brugge. Gams, Series.
BATH AND WELLS, bisschop van, zie HOOPER, GEORGE.
BEAUVAU, RENÉ-FRANÇOIS DE. X-XIV; XVII
(1664-1739) Bisschop van Doornik sinds 1708; aartsbisschop van Toulouse 1713; van Narbonne 1719. DBF.
BEAUVAIS, bisschop van, zie FORBIN-JANSON, TOUSSAINT.
BERLO, FERDINAND-MARIE, graaf van. I; II; IV
(† 1715) Sinds 1702 geheime raad en kamerheer van de prins-bisschop van Luik; kolonel van de Luikse infanterie. Obreen, Wassenaer; Daris, Histoire de Liège, II.
BEVERN, N.N. baron von. V; VIII
N.n.g. Kamerheer en kolonel van de bisschop van Osnabrück; kolonel van een Osnabrücks regiment in geallieerde dienst; 1708 krijgsgevangen; 1709 met verlof.
BICHI, VICENZO. XI, XVII
R.K. geestelijke; aartsbisschop van Laodicea; 1703-09 pauselijk nuntius bij de katholieke kantons van Zwitserland; 1710-20 nuntius te Lissabon. Repertorium, I.
BISCHOP, ABRAHAM. XI
N.n.g. Nederlands koopman en commissionair te Constantinopel.
BISSY, HENRI DE THIARD, cardinal de. XVII
Frans RK geestelijke; bisschop van Toul; abt van Saint-Germain des Prés; kardinaal. Saint-Simon, Mémoires.
BORREBAGH, ADOLF. XIII; XIV
(† 1712) Postmeester te 's-Gravenhage voor het verkeer met het zuiden. Benschop, Postwezen.
BORREBAGH, HENDRICK. @ XIII; XIV
(† 716) Zoon van de voorgaande; medisch doctor; 1698 naast zijn vader postmeester te 's-Gravenhage. Benschop, Postwezen.
BRABECK, JOBST EDMUND VON. I
(† 1702) Bisschop van Hildesheim sinds 1688. Gams, Series.
BRESLAU, bisschop van, zie FRANZ LUDWIG, paltsgraaf van NEUBURG.
BRISTOL, bisschop van, zie ROBINSON, JOHN..
- graaf van, zie DIGBY, GEORGE; HERVEY, JOHN.
BRUGGE, bisschop van, zie BASSERY, GUILLAUME.
BURNET, GILBERT. I; V; VI; IX; XI; XII; XIV
(1643-1715) In 1687 door Willem III als adviseur voor Engelse zaken naar 's-Gravenhage gehaald en Hollands onderdaan geworden; 1688 met Willem III mee naar Engeland; 1689 bisschop van Salisbury; 1698-1700 gouverneur van de hertog van Gloucester. DNB.
BUSSI, GIOVANNI BATTISTA. @ I; II; IV; V; VIII; XI-XIII
(1657-1726) Abt van San Salvatore; internuntius te Brussel 1698-1706; nuntius te Keulen 1706-12; aartsbisschop van Tarsis 1707-10; bisschop van Ancona en Umana 1710-26; kardinaal 1713. Karttunen, Nonciatures.
C
CANTERBURY, aartsbisschop van, zie TENISON, THOMAS.
CHESTER, bisschop van, zie DAWES, WILLIAM.
CHESTERFIELD, graaf van, zie STANHOPE, PHILIP.
CHICHESTER, bisschop van, zie MANNINGHAM, THOMAS; WILLIAMS, JOHN.
CHOPPIS, PAULUS DANIEL. XI
Kapitein van de infanterie. Ringoir, Hoofdofficieren.
CHRISTIAN AUGUST, hertog-administrateur van HOLSTEIN-GOTTORP. I-XV
(1673-1726) Sinds coadjutor, 1705 bisschop van Eutin-Lübeck; hertog-administrateur van Holstein-Gottorp; voogd over zijn minderjarige neef 1702-08.
- echtgenote van, zie ALBERTINE FRIEDERIKE van BADEN-DURLACH.
CHRISTIAN AUGUST, hertog van SAKSEN-ZEITZ, bisschop van RAAB. @ # I-III; V; VIII; X; XII-XV; XVIII
(1666-1725) Aanvankelijk in militaire dienst; luitenant-kolonel van het Hollandse infanterieregiment Hornes 1687-89; daarna RK geestelijke; domproost van Keulen; bisschop van Raab (Györ, Hongarije) 1696; kardinaal 1706; aartsbisschop van Gran (Esztergom, Hongarije) 1707; keizerlijk gezant bij de keurvorst van de Palts 1701-02; keizerlijk administrateur van het aartsbisdom Keulen 1702. Gerig, Der Kölner Domprobst Christian August, Herzog van Sachsen-Zeitz; ADB; Repertorium, I; Staatsche Leger, VII.
CLEMENS AUGUST, prins van BEIEREN. XVIII
(1700-1761) Vierde (nog levende) zoon van Maxilimilian II Emanuel, keurvorst van Beieren; 1715 coadjutor van Regensburg; 1716 proost van Berchtesgaden en bisschop van Regensburg (tot 1719); 1719 bisschop van Münster en Paderborn; 1723 tevens keurvorst-aartsbisschop van Keulen; 1724 ook bisschop van Hildesheim; 1728 ook Osnabrück; 1732 ook nog Hoch- und Deutschmeister van de Duitse Orde. Feine, Die Besetzung der Reichsbistümer, 89, 412; Stammtafeln, I, T.26; Jadin, Correspondance.
CLIGNET, HERMAN. I-II
(1645-1721) Broer van de volgende; postmeester te Utrecht. Benschop, Postwezen.
CLIGNET, NICOLAAS. @ I-III; V; VII-XIV; XVI; XVIII; XIX
(1643-1727) Broer van de voorgaande; postmeester te Leiden tot 1714; contactpersoon met vele protestantse groeperingen in Frankrijk, Savoye en Zwitserland; ook informant betreffende de toestand in het bisdom Münster. Dozy, "Nicolas Clignet", Bulletin Eglises Wallonnes, 1896, 293; Benschop, Postwezen.
COCHENHEIM, ERNST VON. I
Hofrat van de bisschop van Münster; vertegenwoordiger van de Nederrijns-Westfaalse kreits in Frankfurt 1702. Repertorium, I.
CODDE, PETRUS. I; II; XIX
(1648-1710) Sinds 1688 apostolisch vicaris van de Hollandse Zending en aartsbisschop van Sebaste; 1700 naar Rome ter verantwoording; 1702 geschorst in zijn functie; 1703 terug naar Utrecht; 1704 door de paus afgezet. NNBW; Polman, Katholiek Nederland, I.
COLBERT, JACQUES-NICOLAS, aartsbisschop van ROUEN. I
(1655-1707) Aartsbisschop van Rouen sinds 1691. DBF.
COLOCZA (BÁCS), aartsbisschop van, zie (1691-95) KOLLONITZ, LEOPOLD.
COMPTON, HENRY. VI; XII; XIV
(1632-1713) Bisschop van Londen sinds 1675 en Lord Almoner van Queen Anne.
CONTI, MICHEL ANGELO. VII; XI
Titulair aartsbisschop van Tarsos; kardinaal 1706; nuntius in Portugal 1698-1710. Repertorium, I.
COOLS, REGINALD. IV
(1616-1706) Bisschop van Roermond 1675-1700, daarna bisschop van Antwerpen. BNB.
CRAGGS, JAMES, (the younger). VIII; XI; XVI; XVIII
(1686-1721) Secretaris van James Stanhope in Barcelona, Engels resident aldaar 1708-11; naar Hannover 1714; secretary of state 1717. Horn, British Diplomatic Representatives; DNB.
CRISTIN DE CAMP, N.N. @ VIII; XIII; XIV
N.n.g. Woonachtig in Amsterdam, tussenpersoon tussen Sossiondo en Heinsius; betrokken bij bisschopsbenoeming Doornik in 1712.
CSÁKY, EMERICUS, graaf. II
(† 1732) Bisschop van Groszwardein sinds 1702. Gams, Series, 385.
CUJAVIË, bisschop van, zie (1707-20) SZANIAWSKI, CONSTANTINUS FELICIANUS.
CUUPERE, JOHAN CAREL DE. @ X-XI; XIII; XV-XVII
Pastoor van Sint Gilles in Brugge; 1710 proost van Aire; 1713 door de Staten-Generaal aangewezen als bisschop van Ieper, maar nooit in functie.
CYPRIANUS, N.N. VI
Grieks-orthodox aartsbisschop van Caesarea.
D
DAWES, Sir WILLIAM. XIV; XVI
Bisschop van Chester 1708-14; aartsbisschop van York 1714.
DAYROLLE, (Sir) JAMES. V-X; XII; XVII; XVIII
(† 1739) Hugenoot met de oorspronkelijke naam Jacques Teissinière; secretaris van de Engelse gezant Alexander Stanhope te 's-Gravenhage 1700-05; resident aldaar 1706-12; resident te Genève 1715; opnieuw Engels resident te 's-Gravenhage vanaf 1717 tot zijn dood. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
DESPREZ, JEAN. III
(† 1714) Resident van de prins-bisschop van Luik te Brussel 1686-1714. Repertorium, I.
DOORNIK, bisschop van, zie BEAUVAU; LÖWENSTEIN-WERTHEIM.
DROSTE, JOHANN PHILIPP VON. XVIII
Oudste broer van de voorgaanden; kanunnik van het Domkapittel van Münster; Geheimrat en Kammerpräsident van de bisschop van Münster.
DÜCKER, BERNHARD ADOLF VON. VI; XIII
Gezant van de bisschop van Münster te 's-Gravenhage 1706-14, met onderbrekingen; 1709 ook te Londen geaccrediteerd; gevolmachtigde te Utrecht 1712-13. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
DURHAM, bisschop van, zie (1721-1730) TALBOT, WILLIAM.
E
ELY, bisschop van, zie MOORE, JOHN; FLEETWOOD, WILLIAM.
ERMLAND, bisschop van, zie (1698) ZALUSKI.
ERNST AUGUST, hertog van BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG. II; VII; XII; XIV; XVII
(1674-1728) Jongste broer van keurvorst Georg Ludwig van Hannover; bisschop van Osnabrück sinds 1716.
ESTRÉES, JEAN III, abbé de. XVII
(1666-1718) Zoon van de voorgaande; Frans ambassadeur te Madrid tot 1704; onder de regent Conseiller d'Etat en lid van het Conseil des Affaires Etrangères, aartsbisschop van Cambrai. DBF.
ESZTERGOM (Hongarije), aartsbisschop van, zie GRAN.
EXETER, bisschop van, zie TRELAWNY, JONATHAN.
F
FIESCHI, LORENZO. I
Aartsbisschop van Avignon 1690-1705; extraordinaris nuntius te Parijs 1702-05. Kirchenlexicon, I; Repertorium, I.
FLEETWOOD, WILLIAM. XIII
(1656-1723) Bisschop van Saint Asaph 1708; van Ely 1714; overtuigd Whig. DNB.
FLEURY, HERCULE-ANDRÉ DE. XIX
(1653-1743) Frans priester; bisschop van Fréjus sinds 1698; `précepteur' van de minderjarige Louis XV sinds 1717. Na diens meerderjarigheid zou hij, inmiddels verheven tot kardinaal, nog een zeer lange carrière hebben als eerste minister van Frankrijk. DBF.
FOLCH DE CARDONA, ANTONIO. XIII; XIV
(1658-1724) Aartsbisschop van Valencia; minister van Carlos III van Spanje. Braubach, Prinz Eugen.
FORBIN-JANSON, TOUSSAINT. X
(1636-1713) Frans geestelijke; bisschop van Beauvais; kardinaal 1690; Frans ambassadeur bij de paus 1690-1706. Jadin, Correspondance.
FOWLER, EDWARD. XVI
(1632-1714) Engels geestelijke; bisschop van Gloucester sinds 1691; in politiek opzicht meestal Whig. DNB.
FRANCKEN-SIERSTORFF, PIERRE-JOSEPH DE. III; XI-XIII; XVII
(1667-1727). Kanunnik van het Keulse Metropolitaan kapittel, belast met vele diplomatieke zendingen, 1707 bisschop van Antwerpen. BNB.
FRANZ LUDWIG, paltsgraaf van NEUBURG. V; IX; X; XVII
(1664-1732) Jongere broer van regerend keurvorst van de Palts, Johann Wilhelm; grootmeester van de Duitse Orde; 1683 bisschop van Breslau; 1694 ook van Worms; 1710 ook coadjutor van Mainz; 1716 keurvorst-aartsbisschop van Trier; 1729 keurvorst-aartsbisschop van Mainz. Gams, Series.
FREISING, bisschop van, sinds 1685, zie JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN.
FÜNFKIRCHEN (PECS, HONGARIJE), bisschop van, zie NESSELRODE.
FÜRSTENBERG, PHILIPP KARL VON. XVIII
(1668-1718) Bisschop van Maribor (Karinthië); kardinaal 1708. Jadin, Correspondance.
G
GENT, bisschop van (1694-1730) zie NOOT, PHILIPPUS ERHARD VAN DER.
- intendant van, zie CROONENDAEL.
- pensionaris van, zie SMIDT, JAN BAPTIST DE.
GERARDINI, N.N. XVII
N.n.g. Envoyé van de keurvorst-aartsbisschop van Keulen te Wenen 1715-16, ook bekend als Ghirardini. Repertorium, II.
GIBSON, EDMUND. XVII
(1669-1748) Engels Anglicaans geestelijke; rector van Lambeth 1703; bisschop van Lincoln 1716; bisschop van Londen 1720. DNB.
GLOUCESTER, bisschop van, zie WILLIS, RICHARD.
- hertog van, zie WILLIAM.
GNIEZNO (GNESEN), bisschop-primaat van, zie SZEMBEK, STANISLAS.
GOES, (Mr.) ROBERT, heer van BOEKENBURG. @ # I-XIX
(1653-1724) Afkomstig uit Leiden; veertigraad van die stad 1713; resident in Kopenhagen sinds 1685, extraordinaris envoyé aldaar 1702-17 en 1721-24. Van der Aa, Biographisch Woordenboek; Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
- echtgenote van, zie HOP, JOHANNA.
GRAN (Esztergom, Hongarije), aartsbisschop van, zie (1707) CHRISTIAN AUGUST, hertog van SAKSEN-ZEITZ; zie (1695-1707) KOLLONITZ, LEOPOLD, graaf.
GRIMALDI, GIROLAMO. VI; VIII; XI-XIV
(1674-1733) Abt van Santa Maria; aartsbisschop van Edessa; 1706-12 internuntius te Brussel; nuntius in Polen 1712-21; te Wenen 1721; kardinaal 1730. Karttunen, Nonciatures, 93.
GROSZWARDEIN, bisschop van, zie (1702) CSÁKY, EMERICUS graaf.
GUALTIERI, FILIPPO ANTONIO. I; XIX
(1660-1728) Titulair aartsbisschop van Athene; bisschop van Imola; kardinaal 1706; nuntius te Parijs 1700-06; 1717 ook genoemd als protector van de Engelsen te Rome. Karttunen, Nonciatures, 246; Repertorium, II.
H
HARRISON, THOMAS. XI
Engels officier; kolonel van de infanterie en adjudant-generaal van Stanhope in Spanje. Snyder, Marlboroug-Godolphin.
HÉNIN-LIÉTARD, THOMAS-PHILIPPE DE, graaf van BOUSSU, dit d'ALSACE et de BOUSSU. XIV; XV
(1679-1759) Tweede zoon van de prince de Chimay; RK geestelijke; bestemd voor de vacante stoel van Ieper 1713, maar door tegenwerking van de Staten-Generaal niet benoemd; 1714 door de keizer benoemd tot aartsbisschop van Mechelen; 1716 gewijd; 1719 kardinaal, en bekend als cardinal d'Alsace. BNB.
HEUNISCH, ADAM IGNAZ, Edler von. VII; IX; XI
Münsters edelman; 1708-12 vertegenwoordiger van de bisschop van Münster en Paderborn te Wenen. Repertorium, I. Ook genoemd als agent van de hertog van Savoye aldaar. Von Antal en De Pater, Weensche Gezantschapsberichten.
HILDESHEIM, bisschop van, (1702) zie BEIEREN, JOSEPH CLEMENS VAN; (1688) zie BRABECK, JOBST EDMUND VON.
HOADLEY, BENJAMIN. IX; XVIII
(1676-1761) Anglicaans geestelijke en publicist; een van de voormannen van de 'low church' binnen de Anglicaanse kerk; 1715 bisschop van Bangor; later bisschop van Winchester. DNB.
HOOFT, (Mr.) GERRIT. I-II; IV-V; VII-VIII; XI-XIX
(1649-1717) Amsterdams regent; vroedschap sinds 1679; burgemeester 1708, 1711, 1714, 1716 en 1717; bewindhebber VOC sinds 1678; commissaris-adviseur, toegevoegd aan het gezantschap dat onder leiding van Heinsius de geschillen met de Engelse E.I.C. ging bespreken, 1685-86; zwager van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
HOOFT, ISABELLA. IV
(1659-1701) Jongere zuster van Gerrit Hooft; echtgenote van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
HOOFT, (Mr.) WILLEM. @ # VIII-XIV
(1661-1740) Amsterdams regent; secretaris van Amsterdam 1678-90; baljuw en dijkgraaf van het Groot-Waterschap Woerden 1690-40; na 1690 gevestigd in Delft, waar hij in 1708 schepen en lid van de vroedschap werd en burgemeester in 1720; gedeputeerde te velde voor Holland 1709-12; baljuw en dijkgraaf van Delfland 1721; zwager van Jacob Hop. Elias, Vroedschap.
- tweede echtgenote van, zie VERBURCH, ADRIANA.
HOOPER, GEORGE. VI
(1640-1727) Engels Angilcaans geestelijke; bisschop van Bath and Wells sinds 1704.
HOP, (Mr.) CORNELIS. XVIII; XIX
(1658-1716) Jongere broer van de thesaurier-generaal Jacob Hop en zwager van Robert Goes; secretaris van de Weeskamer te Amsterdam; zaakwaarnemer van zijn zwager Goes in Holland. Elias, Vroedschap, II, 742.
HOP, (Mr.) CORNELIS. @ # VIII; XVIII;XIX
(1685-1762) Oudste zoon van Jacob Hop; regent in Amsterdam; 1718-26 ordinaris ambassadeur te Parijs. Elias, Vroedschap.
HOP, HENRICK. V; VIII; IX
(1686-1761) Tweede zoon van Jacob Hop; Nederlands officier; ritmeester in het regiment Nassau-Ouwerkerk; majoor 1710; kolonel-commandant 1727; eindigt zijn militaire carrière als generaal van de cavalerie en gouverneur van Namen; daarna 1723-61 gezant te Londen. Elias, Vroedschap.
HOP, (Mr.) JACOB. @ # I-XIX
(1654-1725) Sinds 1699 baron des HHR; pensionaris van Amsterdam 1680-87; thesaurier-generaal van de Unie 1699-1725; vele diplomatieke zendingen, o.a. in mei 1702 naar de koning van Pruisen in Wesel; 1703 gedeputeerde te velde; 1706 deel uitmakend van het Engels-Nederlandse bestuur over de Zuidelijke Nederlanden. NNBW; Elias, Vroedschap.
- echtgenote van, zie HOOFT, ISABELLA.
HOP, JOHANNA. III V; VI; IX; XIII
(1652-1706) Oudere zuster van de thesaurier-generaal Jacob Hop; 1685 getrouwd met Robert Goes. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
HOPKINS, EDWARD. IX
(1675-1736) Neef van Sunderland; Whig M.P. voor Coventry van 1707-10; voor Eye 1713-27. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
HOPKINS (Sir) THOMAS. I; II
(1642-1717) Engels marine-officier; vice-admiraal; onderbevelhebber van Rooke bij de expeditie naar Cadiz 1702, daarna niet meer in dienst. DNB.
HORION, GÉRARD-ASSUÉRUS, baron de. @ I-II; V; IX-XI; XIII; XIV-XVI
Sinds 1700 lid van de raad van de prins-bisschop van Luik. Daris, Histoire de Liège, II, 277.
HULS, CAREL WILLEM VAN. @ # I-II-VI; XI-XVII; XIX
(*1663) Uit een Haags regentengeslacht; sinds 1688 in Engeland; werkzaam bij de secretarie van Willem III; later secretaris en vertegenwoordiger van Albemarle in Engeland; Harley-Oxford gebruikt hem als kanaal om met Heinsius in contact te blijven. Hora Siccama, Aanteekeningen; Benschop, Postwezen, 81; Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage; Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
HUNTER, ROBERT. IX; X
(† 1734) Engels officier; luitenant-kolonel 1703; luitenant-gouverneur van Virginia 1707, maar op weg naar zijn post door een Franse kaper gevangen genomen en in het volgende jaar uitgewisseld tegen de bisschop van Quebec; 1709-19 gouverneur van New York; 1729-34 gouverneur van Jamaica. DNB.
I
IEPER, bisschop van, zie LAVAL-MONTMORENCY.
ITTERSUM, ERNST HENDRIK VAN, heer van de OOSTERHOF. @ # V-XI; XVIII; XIX
(1669-1733) Overijssels edelman; page van Willem III en officier van de garde; gecommitteerde in de landdag van Overijssel; 1706-11 gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Overijssel; buitengewoon gezant naar Münster wegens de bisschopsverkiezing daar. NNBW.
J
JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN, keurvorst-aartsbisschop van KEULEN, bisschop van LUIK. @ I-XIX
(1671-1723) Bisschop van Regensburg 1685, van Freising 1685; prelaat van Berchtesgaden 1687; aartsbisschop-keurvorst van Keulen 1688; bisschop van Luik 1694, van Hildesheim 1702. Jadin Correspondance.
K
KARG, JOHANN FRIEDRICH IGNAZ, baron von BEBENBURG. I; II; XI; XIV; XIX
(1648-1719) Kanselier van Joseph Clemens van Beieren, aartsbisschop van Keulen, prins-bisschop van Luik. Jadin, Correspondance.
KARL JOSEPH IGNAZ, hertog van LOTHARINGEN, bisschop van OSNABRÜCK, keurvorst van TRIER. @ I-III; V-XIV; XVII
(1680-1715) Bisschop van Osnabrück 1696-1711; daarna tot zijn dood aartsbisschop-keurvorst van Trier. Gams, Series; Braubach, 'Politisch-militarische Verträge', Westfälisches Zeitschrift, XCI (1936).
KAUNITZ, FRANZ KARL, graaf VON. I
(1676-1717) Oudste zoon van de voorgaande; auditeur bij de Rota te Rome; later domheer van Olmütz, Salzburg en Wenen en bisschop van Laibach sinds 1710. BLKO.
KEULEN, aartsbisschop-keurvorst van (sinds 1688), zie JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN.
KÖNIGSEGG, HUGO FRANZ, graaf VON. XVII
(1660-1720) Broer van Lothar Joseph, R.K. geestelijke; groot-deken van het aartsbisdom Keulen en diplomaat in dienst van de keurvorst van Keulen; bisschop van Leitmeritz 1711. Jadin, Correspondance.
KOLLONITZ, LEOPOLD, graaf. I; II
(1631-1707) Bisschop van Raab 1685-95; aartsbisschop van Colocza (Bács) 1691-95; aartsbisschop van Gran 1695-1707; kardinaal-primaat van Hongarije sinds 1686. BLKO; Gams, Series.
KONSTANZ, bisschop van, zie (1689) RODT, MARQUARD RUDOLF VON; zie (1704) SCHENK VON STAUFFENBERG, JOHANN FRANZ;.
KRAKAU, bisschop van, zie (1720-37) SZANIAWSKI, CONSTANTINUS FELICIANUS.
- castellane van, zie CHARLOTTE AMALIA VAN HESSEN-RHEINFELS.
KUENBURG, FRANZ FERDINAND, graaf van. IX-XIII
(1649-1732) Vorst-bisschop van Laibach 1701; 1708 keizerlijk afgezant naar Portugal; 1713 vorst-aartsbisschop van Praag en primaat van Bohemen. BLKO.
L
LA CROIX CHEVRIÈRE DE SAINT-VALLIER, JEAN-BAPTISTE DE. III; VIII; IX
(1653-1727) Bisschop van Quebec sinds 1688; gevangene in Engeland tot 1709. Gams, Series.
LAFITAU, PIERRE-FRANÇOIS. XIX
Frans jezuit; bisschop van Sisteron; Frans zaakgelastigde te Rome 1716-21. Repertorium, II.
LAMBERG, JOHANN PHILIPP, graaf. I
(1651-1712) Bisschop van Passau; kardinaal 1700, geheimrat van de keizer; keizerlijk commissaris bij de Rijksdag te Regensburg 1701-12. Repertorium, I; BLKO.
LANGUET DE GERGY, JEAN-JOSEPH. XIX
(1677-1753) Frans geestelijke; bisschop van Soissons sinds 1715; aartsbisschop van Sens 1730; groot voorstander van de pauselijke bul Unigenitus en verscheidene publicaties van zijn hand werden in 1719 door het Parlement van Parijs verboden. Saint-Simon, Mémoires; DBF.
LANSBERGE, (Mr.) MARTINUS VAN. XIII
(1689-1751) Zoon van de voorgaande; student in de rechten in Leiden en aldaar gepromoveerd 1712; later pensionaris van Den Briel en Nederlands resident bij de keurvorst-aartsbisschop van Keulen. Schutte, Nederlandse vertegenwoordigers.
LA TOUR, EMMANUEL-THÉODOSE DE, kardinaal de BOUILLON. @ IX-XVI
(1643-1715) Frans geestelijke; kanunnik van Luik; bisschop van Ostia; grootaalmoezenir van Frankrijk; abt van Cluny; kardinaal 1669 en daarna bekend als de cardinal de Bouillon; deken van het Sacre Collège te Rome; na conflict met Louis XIV 1709 naar Holland en later Rome. DBF.
LAVAL-MONTMORENCY, CHARLES-FRANÇOIS-GUY DE. XV
(† 1713) Bisschop van Ieper van mei 1713 tot zijn dood. Gams, Series.
LEVANTE, FRANCISCO DE. X
(† 1729) In 1709 benoemd tot aartsbisschop van Lima, maar door zijn gevangenneming nooit in functie getreden; 1715 bisschop van Badajoz. Gams, Series.
LIMA, aartsbisschop van, zie (1709-15) LEVANTE, FRANCISCO DE.
LINCOLN, bisschop van, zie (1692) TENISON, THOMAS.
LLANDAFF, bisschop van, zie TYLER, JOHN.
LLOYD, WILLIAM, bisschop van WORCESTER. I
(1627-1717) Bisschop van Worcester sinds 1700; aanhanger van de Whigs; 1702 ontslagen als Lord Almoner. Holmes, British Politics; DNB.
LÖWENSTEIN-WERTHEIM, JOHANN ERNST, graaf van. @ XV; XVII; XIX
(1668-1731) Kanunnik van Luik en Straatsburg; bisschop van Doornik van 1713 tot zijn dood; abt van Stavelot sinds 1715. Jadin, Correspondance.
LONDEN, bisschop van, zie (1675) COMPTON, HENRY.
LUIK, bisschop van, zie (1694) JOSEPH CLEMENS VAN BEIEREN.
LYON, aartsbisschop
M
MAGIS, JEAN-FRANÇOIS. @ XVII-XIX
Resident van de keurvorst-aartsbisschop van Keulen/vorst-bisschop van Luik te 's-Gravenhage 1715-24. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
MAILLY, FRANÇOIS DE. XIX
(1721) Frans geestelijke, bekend als de abbé de Mailly; bisschop van Arles; 1710 aartsbisschop van Reims; 1719 kardinaal. Saint-Simon, Mémoires.
MANNINGHAM, THOMAS. IX; XIV
(1651-1722) Engels geestelijke; kanunnik van Windsor sinds 1693; deken van Windsor 1709; bisschop van Chichester november 1709. DNB.
MATYASOWSKI, LADISLAS. I
(† 1705) Hongaars edelman, bisschop van Neutra (Nitra, Tsjechoslowakije), sinds 1696 kanselier van Hongarije. Gams, Series.
MÉAN, JEAN-FERDINAND DE. I-III; V; VII-IX
(1647-1709) Oudere broer van de volgende; kapittel-deken van St. Lambert te Luik; proost van St. Servaas te Maastricht; fel tegenstander van de prins-bisschop; 1 december 1701 door de Fransen gearresteerd en eerst naar Namen en vervolgens naar Avignon gebracht en pas in 1709 vrijgelaten. Jadin, Correspondance.
MECHELEN, aartsbisschop van, zie HENNIN-LIÉTARD; PRÉCIPIANO.
MOORE, JOHN. V
(1646-1714) Hofprediker onder Willem III en Mary; bisschop van Norwich 1691; bisschop van Ely 1707; vertegenwoordiger het low church element van de Anglicaanse kerk. DNB.
MORNAY-MONCHEVREUIL, RENÉ DE, abbé de MOUTIER-la-CELLE. XVI; XVII
Frans ambassadeur te Lissabon 1714-20; later aartsbisschop van Besançon. Repertorium, I.
MÜNSTER, bisschop van, zie (1688-1706) PLETTENBERG-LENHAUSEN,FRIEDRICH VON; WOLF-METTERNICH, FRANZ ARNOLD VON.
N
NAPELS, aartsbisschop van (1703-1734), zie PIGNATELLI, FRANCESCO.
NARBONNE, aartsbisschop van (1719), zie BEAUVAU, RENÉ-FRANÇOIS DE.
NESSELRODE, WILHELM FRANZ JOHANNES BERTRAM, Freiherr von. IV; V; IX-XI
(1652-1732) Kanunnik van St.-Lambert van Luik sinds 1687; Luiks resident te Wenen 1688-93; bisschop van Fünfkirchen (Pécs, Hongarije) 1703; Rijksgraaf en lid van de keizerlijke hofraad 1705; keizerlijk afgezant naar Milaan en Savoye 1710. Gams, Series.
NOAILLES, LOUIS-ANTOINE, hertog van. VI; XVII; XIX
(1651-1729) Broer van de voorgaande; aartsbisschop van Parijs sinds 1695; kardinaal 1700. Jadin, Correspondence.
NOOT, PHILIPPUS ERHARD VAN DER. VI; VIII
(1638-1730) Bisschop van Gent van 1694 tot zijn dood. BNB.
NORWICH, bisschop van, zie (1691) MOORE, JOHN.
O
OLMÜTZ, bisschop van, zie KARL JOSEPH IGNAZ.
ONGNIES ET D'ESTRÉES, ANGELUS, graaf DE. @ I; VII-XIII
(1650-1722) Bisschop van Roermond sinds januari 1702. Gams, Series, 255; Prick, "Levensbeschrijving Roermondse bisschoppen", in Limburgs Verleden, II, 624.
ORSBECK, JOHANN HUGO VON, keurvorst van TRIER. I-XII; XIV
(1634-1711) Coadjutor van Trier 1672; keurvorst-aartsbisschop 1676.
OSNABRÜCK, bisschop van, zie (1716) ERNST AUGUST, hertog van BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG; (1696-1711) KARL JOSEF IGNAZ, hertog van LOTHARINGEN.
OXFORD, bisschop van, zie TALBOT, WILLIAM.
- graaf van, zie HARLEY, ROBERT; VERE, AUBREY DE.
P
PADERBORN, bisschop van, zie WOLF-METTERNICH, FRANZ ARNOLD VON.
- domproost van, zie PLETTENBERG, FERDINAND VON.
PARIJS, aartsbisschop van (1695), zie NOAILLES, ANNE-JULES.
PASSAU, bisschop van, zie LAMBERG, JOHANN PHILIPP, graaf.
PASSIONEI, DOMENICO, graaf. @ VIII; XI-XIV
(1682-1761) Pauselijk diplomaat; vertegenwoordiger te 's-Gravenhage en op het vredescongres van Utrecht 1709-12; op het vredescongres van Baden 1713-14; aartsbischop van Efese 1721; nuntius in Zwitserland 1721-30; kardinaal 1738. Karttunen, Nonciatures.
PHILIPP MORITZ, prins van BEIEREN. IV; XVIII; XIX
(1698-1719) Tweede (nog levende) zoon van Maximilian II Emanuel keurvorst van Beieren; 1718 coadjutor van Münster en Paderborn; 1719 bisschop van Münster en Paderborn, maar al op 12 maart 1719 overleden. Von Isenburg, Stammtafeln, I, T.26; Feine, Die Besetzung der Reichsbistümer, 89.
PIAZZA, GIULIO. II; VIII; XIII
(1663-1726) Abt van San Giorgio; aartsbisschop van Rhodos; aartsbisschop van Nazareth 1706; bisschop van Faenza 1710; kardinaal 1712; nuntius in Zwitserland 1698-1703; nuntius in Keulen 1703-06;. afgezant naar Wenen 1708-09. Repertorium, I; Karttunen, Nonciatures.
PIGNATELLI, FRANCESCO. I
(† 1734) Aartsbisschop van Tarente; 1703-34 aartsbisschop van Napels; nuntius in Polen 1700-03. Repertorium, I; Gams, Series.
PITT, ROBERT. XIX
(1680-1727) Tory M.P. voor Old Sarum, o.a. 1713-22; zwager van secretary of state James Stanhope. Sedgwick, House of Commons 1715-1754.
PLETTENBERG, FERDINAND Freiherr von. VI; IX; XIII; XIV
Münsters edelman; broer van de vroegere bisschop van Münster; sinds 1700 proost van het bisdom Münster; Münsters gevolmachtigde te Utrecht 1712-13. Jadin, Correspondance.
PLETTENBERG-LENHAUSEN, FRIEDRICH CHRISTIAN VON. I-III; V; VI
(† 1706) Bisschop van Münster sinds 1688. Gams, Series.
PORTOCARRERO, LUÍS MANUEL FERNANDEZ DE. I; X; XIII
(1625-1709) Spaans geestelijke; kardinaal 1669; aartsbisschop van Toledo 1678; president van de regentschapsraad 1700. Kirchenlexicon, 11, 1853.
POSEN, bisschop van, zie (1699-1709) SWIEÇICKI, NICOLAUS.
- palatin van, zie , STANISLAUS.
PRAAG, vorst-aartsbisschop van, zie (sinds 1713) KUENBURG, FRANZ FERDINAND, graaf van.
PRATT, (Dr.) BENJAMIN. X
Engels geestelijke; proost van Dublin College 1710; kapelaan van de hertog van Ormonde; bisschop van Rochester.
PRÉCIPIANO, HUMBERT-GUILLAUME, graaf de. V; VII; XII
(1626-1711) Aartsbisschop van Mechelen sinds 1690. BNB.
Q
QUEBEC, bisschop van, zie (1688) LA CROIX CHEVRIÈRE DE SAINT-VALLIER, JEAN-BAPTISTE DE.
QUESNEL, PASQUIER. II; XIII
(1634-1719) Frans geestelijke en voorman van de Jansenisten; woonde sinds 1685 in Brussel; op last van de aartsbisschop van Mechelen gevangen, maar ontsnapt 1703 en naar Amsterdam gevlucht. Tans, Pasquier Quesnel et les Pays-Bas; Henne-Wauters, Histoire de Bruxelles, II, 175.
R
hop van, zie (1696) CHRISTIAN AUGUST, hertog van SAKSEN-ZEITZ.
RADZIEJOWSKI, MICHAEL STEFAN. I-IV
(† 1705) Aartsbisschop van Gnesen (Gniezno) sinds 1687; kardinaal-primaat van Polen. Gams, Series.
RENESSE, FRÉDÉRIC DE. @ V; VIII
(1654-1714) Zuid-Nederlands edelman; ridder van de Duitse orde; commandant van de lijfgarde van de prins-bisschop van Luik. Goethals, Dictionnaire, II, 172.
ROBINSON, JOHN. I-XVII
(1650-1723) Engels geestelijke; kapelaan bij het Engelse gezantschap in Stockholm; resident aldaar sinds 1696; 1703-09 bij Karl XII van Zweden te velde; 1710 bisschop van Bristol; 1711 lord privy seal; 1712 een van de Engelse gevolmachtigden bij de vrede van Utrecht; 1713 bisschop van Londen; 1714 privy councillor van George I. DNB; Repertorium, I.
ROCHESTER, bisschop van, zie (1713) ATTERBURY, FRANCIS; (1684) SPRAT, THOMAS.
- graaf van, zie HYDE, LAURENCE.
RODT, MARQUARD RUDOLF VON, bisschop van KONSTANZ. II
(† 1704) Bisschop van Konstanz sinds 1689. Gams, Series.
ROERMOND, bisschop van, zie (1675-1700) COOLS, REGINALD; (1702) ONGNIES ET D'ESTRÉES, ANGELUS, graaf DE.
ROOST, N.N. OYEMBRUGGE, baron de. @ XVI; XVIII
Vertegenwoordiger van de keurvorst-aartsbisschop van Keulen te 's-Gravenhage 1716-17; komt niet voor in Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers; waarschijnlijk is hij dezelfde die in 1715 in Antwerpen bij de onderhandelingen over de Barrière de belangen van de keurvorst in het oog houdt.
ROUEN, aartsbisschop van (van 1691), zie COLBERT, JACQUES-NICOLAS.
S
SAINT ASAPH, bisschop van, zie (1708) FLEETWOOD, WILLIAM; (1714) zie WYNNE, JOHN.
SAINT-GEORGES, CLAUDE DE. I
(† 1714) Aartsbisschop van Lyon 1693. Gams, Series.
SALISBURY, bisschop van, zie (1689-1715) BURNET, GILBERT; zie (1715-21) TALBOT, WILLIAM.
SAMSON, N.N. XV
Raadsheer van de bisschop van Münster, vertegenwoordiger te 's-Gravenhage, 1713.
SCHENK VON STAUFFENBERG, JOHANN FRANZ. VIII; XIV
(† 1740) Sinds 1704 bisschop van Konstanz, vanaf 1737 ook bisschop van Augsburg. Gams, Series.
SCHÖNBORN, DAMIAN HUGO, graaf van. VII; VIII; IX; XI-XIV; XVII
(1676-1743) Ridder van de Duitse Orde; vertegenwoordiger van de Orde bij de paus; 1707 als zodanig in Wenen en vervolgens in keizerlijke dienst overgegaan en afgezant naar Hamburg om de geschillen aldaar bij te leggen; 1713 kardinaal; 1719 bisschop van Speyer. BLKO.
SCHÖNBORN, FRANZ GEORG, graaf von. XIV; XVII
(1682-1756) Gezant van de Frankische Kreits te Utrecht 1712-13; keurvorst-aartsbisschop van Trier 1716.
SCHÖNBORN, FRIEDRICH KARL VON. I; V-VIII; XII; XIV
(1674-1746) Neef van keurvorst Lothar Franz; 1705 Rijks vice-kanselier; bisschop van Bamberg en Würzburg 1729; afgezant van de keurvorst in verscheidene onderhandelingen, o.a. met d'Iberville. Thompson, Lothar Franz von Schönborn.
SCHÖNBORN, JOHANN PHILIPP FRANZ, graaf van. XII
(1673-1724) Neef van de volgende; 1711 naar 's-Gravenhage namens de keizer; 1719 bisschop van Würzburg. Braubach, Prinz Eugen.
SCHÖNBORN, LOTHAR FRANZ VON, keurvorst van MAINZ. @ I-IX; XI; XII
(1655-1729) Bisschop van Bamberg sinds 1693; keurvorst-aartsbisschop van Mainz 1695. Thompson, Lothar Franz von Schönborn; ADB.
SENGUERDIUS, WOLFERDUS. VII
(1646-1724) Sinds 1675 hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden; 1701 tevens bibliothecaris van de Hogeschool. Album Scholasticum, 140.
SENI, N.N. III
Secretaris van de bisschop van Osnabrück.
SÈVE DE ROCHECHOUART, GUY DE. XI
(1636-1724) Bisschop van Atrecht (Arras) sinds 1670. Gams, Series.
SEVILLA, aartsbisschop van, zie (1702) ARIAS, DON MANUEL.
SHARP, JOHN. VII
(1645-1714) Aartsbisschop van York van 1691 tot zijn dood. DNB.
SIMEONI, MAXIMILIEN EMMANUEL, baron. VIII
Gezant van de keurvorst van Beieren en van de keurvorst-aartsbisschop van Keulen te Parijs, 1701-14. Jadin, Correspondance.
SMALRIDGE, (Dr.) GEORGE. XV
(1663-1719) Engels Anglicaans geestelijke; maart 1714 gewijd tot bisschop van Bristol.
SMET, JEAN-BAPTISTE DE. XIX
(1674-1741) Zuid-Nederlands geestelijke; bisschop van Ieper 1720; bisschop van Gent 1730. BNB.
SNAPE, (Dr.) ANDREW. XVIII
(1675-1742) Anglicaans geestelijke; kapelaan van Queen Anne en van George I; 1717 in conflict met de bisschop van Bangor enontheven van zijn functie. DNB.
SPADA, ORAZIO FILIPPO. I; III
Abt van S. Stefano; titulair aartsbisschop van Thebe; 1704 aartsbisschop van Lucca; 1706 kardinaal; 1698-1702 nuntius te Keulen en Düsseldorf; 1702-03 extraordinaris nuntius bij de keizer, maar niet in Wenen toegelaten en resideerde in Passau; 1704-06 nuntius in Polen. Repertorium, I.
SPEYER, bisschop van, zie (1719) SCHÖNBORN, DAMIAN HUGO, graaf van.
SPIGA, bisschop van, zie STEFFANI, AGOSTINO.
SPRAT, THOMAS. VI
(1635-1713) Engels geestelijke; Dean of Westminster en bisschop van Rochester sinds 1684.
STANHOPE, ALEXANDER. @ I-V
(1638-1707) Extraordinaris envoyé van Engeland te 's-Gravenhage 1700-06. Repertorium, I.
STANHOPE, EDWARD. V; XII
(† 1711) Kapitein-luitenant van de Engelse gardes te voet; luitenant-kolonel 1708; kolonel 1710. Snyder, Marlborough-Godolphin.
STANHOPE, (Dr.) GEORGE. V
(1660-1728) Doctor in de godgeleerdheid; royal chaplain onder Willem III en Anne; 1704 deken van Canterbury. DNB, LIV.
STANHOPE, JAMES. I; III-XII; XIV-XVIII
(1673-1721) Zoon van Alexander Stanhope; kolonel 1702; brigadier 1704; generaal-majoor 1708; bevelhebber Engelse troepen in Spanje en luitenant-generaal 1709; extraordinaris envoyé te Madrid 1706-07 en 1708-10; secretary of state 1714; baron Stanhope of Elvaston 1717; gezant naar Parijs en Madrid 1718. DNB; Repertorium, I.
STANHOPE, PHILIP. V; VII; VIII
Jongere broer van de voorgaande; kapitein-ter-zee. Francis, Peninsular War.
STANHOPE, PHILIP, graaf van CHESTERFIELDS. V
(1633-1713) Kamerheer van Catharina van Braganza, echtgenote van koning Charles II van Engeland. DNB.
STANHOPE, WILLIAM. XVIII
(1690-1756) Engels officier en diplomaat; kolonel 1715; extraordinaris gezant naar Spanje 1717-18 en 1720-27; gezant te Turijn 1718-19; baron Harrington 1730, graaf van Harrington 1742; verwant van James Stanhope. Horn, British Diplomatic Representatives; DNB.
STEFFANI, AGOSTINO. @ I; II; V; VI; VIII
(1655-1730). Italiaans componist en geestelijke; abt van Lepsing; hofmusicus van de keurvorst van Beieren; 1689 naar Hannover als kapelmeester en tevens gezant van de hertog van Braunschweig-Lüneburg naar de keizer, 1696 bisschop van Spiga; 1710 door Händel opgevolgd als kapelmeester te Hannover; 1702 in dienst van de keurvorst van de Palts. ADB.
STERNE, JOHN. XV
(1660-1745) Iers Anglicaans geestelijke; dean van St.Patrick's Dublin; 1713 bisschop van Dromore; 1717 van Clogher. DNB.
SWIEÇICKI, NICOLAUS. II-IV
(† 1709 Bisschop van Posen van 1699 tot zijn dood. Gams, Series.
SZANIAWSKI, CONSTANTINUS FELICIANUS. X-XII; XIV
(† 1737) Sinds 1707 bisschop van Cujavië (Polen); 1720-37 bisschop van Krakau. Gams, Series.
SZÉCHÉNYI, PAUL, graaf. III
(† 1710) Aartsbisschop van Kalocsa-Bács (Hongarije). Gams, Series.
SZEMBEK, STANISLAS. V; X; XI; XIV
(1652-1721) Pools geestelijke; bisschop van Wlozlawsk (Leslau) 1699-1706; aartsbisschop van Gniezno (Gnesen) en primaat van Polen 1706-21. Gams, Series.
T
TALBOT, WILLIAM. VI; XVI
(† 1730) Bisschop van Oxford 1699-1715; van Salisbury 1715-21; van Durham 1721-30. DNB.
TARENTE, aartsbisschop van, zie PIGNATELLI, FRANCESCO.
TENISON, THOMAS. I; IV-XII
(1636-1715) Engels geestelijke; bisschop van Lincoln 1692; aartsbisschop van Canterbury 1695. DNB.
TOLEDO, aartsbisschop van, zie (1678) PORTOCARRERO, LUIS MANUEL FERNANDEZ DE.
TOULOUSE, aartsbisschop van, zie (1713) BEAUVAU, RENÉ-FRANÇOIS DE.
- graaf van, zie BOURBON, LOUIS-ALEXANDRE DE.
TRELAWNY, (Sir) JONATHAN. VI; VII
(1650-1721) Bisschop van Exeter 1689; 1707 overgeplaatst naar Winchester. DNB.
TRIER, keurvorst-aartsbisschop van, zie (1676-1711) ORSBECK, JOHANN HUGO VON; (1711-1715) KARL JOSEPH IGNAZ, hertog van LOTHARINGEN; (sinds 1716) FRANZ LUDWIG, paltsgraaf van NEUBURG.
TWICKEL, ERNST FRIEDRICH VON. XVIII
(1683-1734) Uit het oorspronkelijk Twentse geslacht van die naam; sinds 1708 kanunnik van het Domkapittel van Münster en van Paderborn; 1724 hulpbisschop van Hildesheim. Jadin, Correspondance.
TWICKEL, JOHANN WILHELM VON. XVIII
Oudere broer van de beide voorgaanden; kanunnik van het Domkapittel van Münster; wijbisschop van Hildesheim. Jadin, Correspondance.
TYLER, JOHN. VI
Engels geestelijke; Bisschop van Llandaff.
V
VALENCIA, aartsbisschop van, zie FOLCH DE CARDONA, ANTONIO.
VERHOF, GASPAR. IV; XIII; XIV
Lijfarts van de graaf van Bergeyck.
VERITA, N.N. graaf van. I
Officier in Beierse dienst; 1702 in dienst van de prins-bisschop van Luik; 1706 gewond bij Ramillies; grootmeester van het huis van de prins-bisschop. Jadin, Correspondance.
W
WAKE, WILLIAM. XVII
(1657-1737) Engels geestelijke; bisschop van Lincoln 1705; aartsbisschop van Canterbury 1716. DNB.
WALPOLE, HORATIO. @ VI; XVI-XIX
(1678-1757) Engels staatsman en diplomaat; jongere broer van de volgende; 1706 secretaris van James Stanhope in Spanje; 1709-10 secretaris van de Engelse ambassade in Den Haag; 1715-16 gezant te 's-Gravenhage; M.P. sinds 1702. DNB; Murray, Honest Diplomat.
WAUCHOPE, JOHN. IX
N.n.g. Schots officier in dienst van James II tijdens het beleg van Limerick, 1691.
WIELE, (Mr.) JAN BAPTISTA VAN DER. XIII
(1684-1713) Zoon van voorgaande; maakte aanspraak op de helft van het postmeesterschap van wijlen Adolf Borrebagh. Benschop, Postwezen, 143-44; Fölting, Vroedschap 's-Gravenhage.
WILLIAMS, JOHN. IX
(1636-1709) Engels geestelijke, kapelaan van William en Mary na de Glorious Revolution; bisschop van Chichester 1696. DNB.
WILLIS, RICHARD. XVI
(1664-1734) Engels geestelijke; dean van Lincoln 1701; bisschop van Gloucester 1714; van Salisbury 1721; van Winchester 1723. DNB.
WINCHESTER, bisschop van, zie (1707-21) TRELAWNY, Sir JONATHAN; (1721) HOADLEY, BENJAMIN.
WLOZLAWSK, (LESLAU), bisschop van, zie (1699-1706) SZEMBEK, STANISLAS.
WOLF-METTERNICH ZUR GRACHT, FRANZ ARNOLD VON. @ V-X; XIII; XVII-XIX
(1658-1718) R.K. geestelijke; kanunnik en proost van Paderborn; coadjutor van Paderborn 1703; bisschop van Paderborn 1704, maar 1706 ongeldig verklaard; bisschop van Münster 1707, en tegelijk administrateur van Paderborn. Jadin, Correspondance, I.
WORCESTER, bisschop van, zie LLOYD, WILLIAM.
WORMS, bisschop van, zie FRANZ LUDWIG, paltsgraaf van NEUBURG.
WÜRZBURG, bisschop van, zie (1719) SCHÖNBORN, JOHANN PHILIPP FRANZ, graaf van; (1729) SCHÖNBORN, FRIEDRICH KARL von.
WYNNE, JOHN. XVI
(1667-1743) Engels geestelijke; principal van Jesus College te Oxford 1712; bisschop van St.Asaph 1714; van Bath and Wells 1727. DNB.
Y
hop van, zie (1691-1714) SHARP, JOHN.
Z
ZALUSKI, ANDREAS CHRYSOSTOMOS VON. III; XII
(† 1711) Bisschop van Ermland (Polen) sinds 1698. Gams, Series.
ZIELINSKI, CONSTANTINUS. IV
(† 1709) Aartsbisschop van Lemberg (Lvov) van 1698 tot zijn dood. Gams, Series.