Zoekresultaat

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

U heeft gezocht op de term "Langen". Er zijn 10 pagina's in de index gevonden waar deze term in voorkomt.

A
AMYRANT, N.N. @ X-XII; XVII; XIX
N.n.g. R.K. geestelijke; doctor in het canoniek recht te Doornik; onder bescherming van het Staatse garnizoen en informant van Heinsius; J. van den Bergh noemt in 1715 een advocaat Amyrant, die de belangen van de prins van Ligne waarneemt in Doornik; waarschijnlijk dezelfde
ANCILLON, DAVID. VI
(1670-1723) Hugenoots predikant in Berlijn; hofprediker van de Pruisische koning en voor verscheidene diplomatieke zendingen gebruikt, o.a. naar Holland en Engeland in 1700; in 1706-07 naar Neuchâtel gezonden om de belangen van de Pruisische koning aldaar te behartigen; later burger van Neuchâtel. HBLS.
B
BAER, FREDERIK JOHAN VAN, heer van SLANGENBURG.@ # I-VII; X; XIX
(† 1713) Nederlands officier; afkomstig uit een katholiek Gelders geslacht; sinds 1675 kolonel van een Hollands regiment Schotten; 1692 luitenant-generaal van de infanterie en tevens keizerlijk luitenant-veldmaarschalk; generaal van de infanterie 1704; 1705 de dienst verlaten na onenigheid met Marlborough. Staatsche Leger, VIII, bd.III; Ringoir, Hoofdofficieren infanterie.
BARJAC, JACQUES DE, sieur de ROCHEGUDE. @ VII-XIV; XVI-XVIII
Hugenoots officier in het Franse leger; na 1685 uitgeweken naar Zwitserland; actief te 's-Gravenhage en Londen om de belangen van zijn geloofsgenoten te behartigen. Chavannes, 'La famille Rochegude'.
BÉRINGHEN, THÉODORE DE. @ I; IX; XIII; XVII
Hugenoot en lid van een comité van réfugiés in Nederland dat zich sinds 1694 inzette voor de belangen van de Hugenotengemeenschap in Frankrijk na een eventuele vrede. De leden van dit comité hadden contacten met o.a. Heinsius en Dijkveld; ook actief als organisator van hulp aan arme Hugenoten in Den Haag. Knetsch, Pierre Jurieu; Haag, La France Protestante, II.
BOUCKAERT, N.N. XI
Secretaris van het kapittel van Doornik, voor het eerst als zodanig vermeld in 1705 en voor het laatst in 1757; vaak uitgezonden om de belangen van het kapittel elders te behartigen.
BOURNONVILLE, MICHEL-JOSEPH DE, baron de CAPRES. VII; XV; XVI
(1672-1732) Officier in dienst van Philippe V; luitenant-generaal van de infanterie; 1708 gouverneur van Gent; later door Philippe V gebruikt voor diplomatieke zendingen en onderkoning van Catalonië; 1713-14 afgezant naar 's-Gravenhage en Utrecht om de belangen van de prinses van Orsini (Madame des Ursins) te bepleiten. Jadin, Correspondance.
BRANDON, GEORGE. V
(† 1706) Engels consul te Aleppo; nam sinds 1703 de Nederlandse belangen waar. Schutte, Nederlandse Vertegenwoordigers.
BRANTS, QUIRIJN. XVIII
(1668-1741) Koopman en bankier te Amsterdam, met grote belangen in het Oostzeegebied. Van Eeghen, Inventaris Familie-archief Brants.
C
CAUSY, GIOVANNI. @ VII
Italiaans koopman te Amsterdam, die bij afwezigheid van Viale de Genuese belangen waarnam; komt niet voor in Schutte, Buitenlandse Vertegenwoordigers.
H
HAKE, N.N. III; XIX
Kolonel in dienst van Anton Ulrich van Braunschweig-Wolfenbüttel; 1704 via 's-Gravenhage naar de hertog van Marlborough om de belangen van Anton Ulrich te bepleiten.
HALDANE, JAMES. XIX
Engels diplomaat; afgezant naar de keurvorst van de Palts ter behartiging van de belangen van de protestanten aldaar, 1719-20. Horn, British Diplomatic Representatives.
HEYDENFELDT, MATHIAS, baron VON. V-VI; VIII
Beiers diplomaat; agent te Berlijn 1706-07; nam daar ook de Franse belangen waar; 1713-17 envoyé van de keurvorst van Beieren te 's-Gravenhage. Repertorium, I.
L
LANGEN, ANNA DE. @ IX; XIV-XIX
Echtgenote van de generaal-majoor Lodewijk Ernst von Pritzelwitz.
LANGEN, C. baron de.
Resident van de hertog van Lotharingen te 's-Gravenhage 1718-20. Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
LANGEN, JOHANN ERNST, Freiherr von. II
Pools-Saksisch gezant in Rusland 1700. Repertorium, I.
LANGENHOVEN, CONSTANTIJN VAN. IV; IX; XIII
(1662-1719) Nederlands marine-officier; kapitein bij de Amsterdamse Admiraliteit sinds 1698. Bruijn, Admiraliteit.
M
MANSBERG, N.N. VON. @ VI
Speciale afgezant van de hertog van Braunschweigk-Wolfenbüttel om de belangen van zijn troepen in geallieerde dienst te behartigen. Niet in Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers.
P
PRITZELWITZ, LODEWIJK ERNST VAN. @ I; VI-X, XVII
(† 1726) Nederlands officier; 1689 kolonel-commandant van het Hollandse cavalerieregiment Nassau-Zuylenstein; 1708 kolonel van dit regiment; sinds 1695 gouverneur van Heusden; 1706 brigadier; 1709 generaal-majoor. Ringoir, Afstammingen cavalerie.
- echtgenote van, zie LANGEN, ANNA de.
R
ROOST, N.N. OYEMBRUGGE, baron de. @ XVI; XVIII
Vertegenwoordiger van de keurvorst-aartsbisschop van Keulen te 's-Gravenhage 1716-17; komt niet voor in Schutte, Buitenlandse vertegenwoordigers; waarschijnlijk is hij dezelfde die in 1715 in Antwerpen bij de onderhandelingen over de Barrière de belangen van de keurvorst in het oog houdt.
S
SCHWABEN, W. VON. @ XI; XII
N.n.g. Blijkbaar een officier die de belangen van de troepen van Saksen-Coburg en Saksen-Meiningen te 's-Gravenhage en Londen behartigde.
SLANGENBURG, heer van, zie BAER, FREDERIK JOHAN VAN.
T
TOURTON, JEAN. X; XI
(† 1710) Koopman en bankier in Amsterdam, met belangen in Suriname; contactman van Torcy in Holland. Lüthy, La Banque Protestante, 82-83.