Zoekresultaat

 
English | Nederlands
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

U heeft gezocht op de term "Wassenaer". Er zijn 12 pagina's in de index gevonden waar deze term in voorkomt.

A
AUVERGNE, prins van, zie LA TOUR, FRANÇOIS-ÉGON DE.
- graaf van, zie LA TOUR, FRÉDÉRIC-MAURICE DE.
- gravin van, zie ELISABETH, barones van WASSENAER-STARRENBURG; HENRICA FRANCISCA, gravin van HOHENZOLLERN-HECHINGEN.
- prinses/hertogin-douairière van, zie ARENBERG, MARIE-ANNE, gravin van;
- prinses van, zie LA TOUR, MARIE-HENRIËTTE DE.
B
BENTINCK, ANNA MARGARETHA. II; IV; IX; XVII
(1683-1763) Dochter van Bentinck-Portland uit zijn eerste huwelijk; 1701 getrouwd met Arent van Wassenaer-Duvenvoorde (†1721). Europäische Stammtafeln IV, T.17.
BERLO, FERDINAND-MARIE, graaf van. I; II; IV
(† 1715) Sinds 1702 geheime raad en kamerheer van de prins-bisschop van Luik; kolonel van de Luikse infanterie. Obreen, Wassenaer; Daris, Histoire de Liège, II.
D
DUVELAER, PIETER, de jonge. VII
(† 1711) Afkomstig uit een Middelburgs regentengeslacht; secretaris van Middelburg 1702-05; secretaris van de Staten van Zeeland 1705-11. Van der Bijl, Idee en Interest, bijl. V.
DUVENVOORDE, heer van, zie WASSENAER, ARENT VAN; JACOB VAN.
G
GELLET, N.N. XIII; XIV
Nederlands officier; majoor van de dragonders van Carel Lodewijk van Wassenaer; niet in Ringoir, Afstammingen cavalerie.
'S-GRAVESANDE, WILLEM JACOB. @ XVII
(1688-1742) Natuurkundige en schrijver; 1715-16 secretaris van Van Wassenaer-Duvenvoorde te Londen; 1717 hoogleraar mathematica en astronomie te Leiden. NNBW.
H
HALF-WASSENAER, ADAM. XVII
(1666-1732) Heer van Stad aan 't Haringvliet; solliciteur-militair te 's-Gravenhage. Nederland's Adelsboek 1907, 279.
L
LA TOUR, FRÉDÉRIC-MAURICE DE, graaf van AUVERGNE. I; XIII
(1642-1707) Broer van de kardinaal; officier in Staatse dienst, later in Franse dienst en opgeklommen tot luitenant-generaal; met vele Nederlandse relaties door zijn huwelijken met (1662) Henrica Francisca von Hohenzollern-Hechingen († 1698), markiezin van Bergen op Zoom, en (1699) met Elisabeth, barones van Wassenaer-Starrenburg (1670-1704). Obreen, Wassenaer, 176; Hora Siccama, Aanteekeningen; Stammtafeln, I, T.154.
O
WASSENAER, JACOB VAN; JOHAN HENDRIK VAN.
ONSTEIN, JOHAN VAN. III; XVII
Nederlands officier; adjudant van Hompesch; 1714-15 stalmeester van Van Wassenaer-Duvenvoorde in Londen.
P
PALLAND, ADOLF WERNER VAN. I; II
(1656-1706) Heer van Zuthem en Egede, Nederlands officier; lid van de Ridderschap van Overijssel sinds 1685; kolonel-commandant van het regiment Obdam 1702; brigadier van de cavalerie 1704; getrouwd met een dochter van Obdams zuster Anna Charlotte Elisabeth. Nederland's Adelsboek, 1949, 341; Obreen, Wassenaer, 146; Ringoir, Afstammingen cavalerie.
PIERREPONT, EVELYN, graaf/hertog van KINGSTON-UPON-HULL, markies van DORCHESTER. VIII; XVII
(† 1726) Sinds 1706 markies van Dorchester; 1715 hertog van Kingston-upon-Hull; Lord Privy Seal 1716-18; zwager van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde.
-, echtgenote van, zie BENTINCK, ISABELLA.
R
RIPPERDA, UNICO. III; VI
(1647-1709) Heer van Weldam; geadmitteert in de Ridderschap van Overijssel 1671; drost van Twente 1692-1709; verwant van Wassenaer-Obdam. NNBW.
RUYVEN, heer van, zie WASSENAER, WILLEM LODEWIJK VAN.
S
STARRENBURG, heer van, zie WASSENAER, WILLEM LODEWIJK VAN.
V
VOORSCHOTEN, heer van, zie WASSENAER, ARENT VAN.
W
WASSENAER, ANNA CHARLOTTE ELISABETH VAN. I
Zuster van Jacob van Wassenaer-Obdam, schoonmoeder van Adolf Werner van Palland, heer van Zuthem en Egede. Adelsboek, 1949, 341; Obreen, Wassenaer, 146.
WASSENAER, ARENT, baron van, heer van VOORSCHOTEN en DUVENVOORDE. @ # I-XIX
(1669-1721) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; ruwaard en baljuw van Putten en lid van de vroedschap van Den Briel; 1703 baljuw van Hulst en Hulsterambacht; 1707 lid van de Hollandse Ridderschap; 1715-16 ambassadeur te Londen. NNBW.
- echtgenote van, zie BENTINCK, ANNE.
WASSENAER, CAREL LODEWIJK VAN, heer van DOEVEREN. IV; V; VII; VIII; XII-XIV; XVI; XIX
(1685-1751) Nederlands officier; jongere zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; 1705 ritmeester van de cavalerie; adjudant van Nassau-Ouwerkerk; majoor van het regiment 's-Gravenmoer; 1711 kolonel van de dragonders; 1720 commandeur van 's-Hertogenbosch. Ringoir, Afstammingen cavalerie; NNBW; Obreen, Wassenaer, 103.
WASSENAER, FREDERIK HENDRIK VAN, heer van de beide KATWIJKEN. XVII
(1701-1771) Neef (oomzegger) van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde; doctor in de beide rechten; 1724 raad in het Hof van Holland en Zeeland. Obreen, Wassenaer, 105.
WASSENAER, FREDERIK WILLEM VAN, heer van ROSANDE. II
(1658-1703) Aanvankelijk officier in het Staatse leger; daarna baljuw van Hulst en Hulsterambacht. NNBW.
WASSENAER, HENDRIK, baron van, heer van WARMOND. VIII
(1642-1709) Ridder van de Duitse Orde, landcommandeur van de Balije van Ouden-Biezen sinds 1691. NNBW.
WASSENAER, JACOB, baron van, heer van DUVENVOORDE. I-VI; XI; XII
(1649-1707) Heer van Duvenvoorde sinds 1681; lid van de Ridderschap van Holland; gecommitteerde raad van Holland en afgevaardigde ter Staten-Generaal; hoogheemraad, dijkgraaf en baljuw van Rijnland. NNBW.
WASSENAER, JACOB VAN, heer van OBDAM. I
(1610-1665) Luitenant-admiraal van Holland. NNBW.
WASSENAER, JACOB VAN, heer van OBDAM. @ # I-XIV; XIX
(1635-1714) Zoon van de voorgaande, 1711 graaf des H.R.R; lid van de Hollandse Ridderschap; 1672 kolonel van een Hollands regiment cavalerie; luitenant-generaal 1691; generaal van de cavalerie 1702; 1688 gouverneur van Willemstad; 1703 gouverneur van 's-Hertogenbosch; 1703 de militaire dienst verlaten; 1701-02 gezant naar verschillende Duitse hoven; 1708-12 gezant bij de keurvorst van de Palts. NNBW; Staatsche Leger, VIII, bd.III.
WASSENAER, JACOB EMMERY baron van, heer van ZUID-WADDINXVEEN. II; VI; XIX
(1674-1724) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; 1701 veertigraad van Leiden en meermalen burgemeester van die stad; bewindhebber van de VOC ter Kamer Delft; lid van de Hollandse Ridderschap 1724. Obreen, Wassenaer, 102.
WASSENAER, JACOB JAN BRILANUS VAN. II
Zoon van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde en Anna Margaretha Bentinck; kleinzoon van Hans Willem Bentinck-Portland.
WASSENAER, JAN GERRIT, baron van, heer van ROSENBURG. @ I-IX; XII, XVII; XIX
(1672-1723) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam 1690; schout-bij-nacht 1700; vice-admiraal 1703; luitenant-admiraal 1709; hoogheemraad van Rijnland 1707. NNBW.
WASSENAER, JOHAN HENDRIK VAN, heer van OBDAM. I; II; VI; VII; XIII; XVIII
(1683-1745) Zoon van Jacob van Wassenaer-Obdam; 1714 heer van Obdam. Obreen, Wassenaer, 147.
WASSENAER, WILLEM ARENT BREDANUS VAN. XVI
(25-2-1714--april 1715) Jongste zoon van Arent van Wassenaer-Duvenvoorde.
WASSENAER, WILLEM LODEWIJK, baron van, heer van RUIJVEN. I; III; XIV; XVIII; XIX
(1676-1720) Zoon van de volgende; 1695 kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit op de Maze; 1706 ontslag uit de zeedienst wegens opgelopen verwondingen; 1711 raad ter Admiraliteit op de Maze wegens de Hollandse Ridderschap; 1714 baljuw en schout van 's-Gravenhage. NNBW; Obreen, Wassenaer, 176; De Jonge, Zeewezen, III, 591.
WASSENAER, WILLEM LODEWIJK baron van, heer van STARRENBURG. @ # I-VI; X; XIII-XIX
(1649-1723) Lid van de Ridderschap van Holland 1702; raad ter Admiraliteit op de Maze 1707-11.
WASSENAER, WILLEM VAN. I; IV; X; XVII
(1670-1719) Zoon van Jacob van Wassenaer-Duvenvoorde; kapitein van de infanterie; 1695 commandant van de Lijfcompagnie en adjudant-generaal van Willem III; 1703 gouverneur van Willemstad; 1704 brigadier, generaal-majoor en majoor van de Hollandse garde te voet; 1714 gouverneur van Bergen op Zoom. Staatsche Leger, VIII; bd.III.
WASSENAER-STARRENBURG, ELISABETH, barones van, gravin van AUVERGNE. I
(1670-1704) Tweede echtgenote (sinds 1699) van Frédéric-Maurice de La Tour, graaf van Auvergne (1642-1707), officier in Staatse en later in Franse dienst. Obreen, Wassenaer, 176; Hora Siccama, Aanteekeningen, 31.